Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Електронно обучение Ефективно делегиране за мениджъри

Ефективно делегиране - ключът към успеха на всеки мениджър!

В това електронно обучение ще научите всичко необходимо за ефективното делегиране. Ще разберете как го правят успешните мениджъри и ще можете да приложите наученото в практиката си, още днес!

Като мениджър сигурно сте чували "Трябва да делегираш повече!". Кимате с глава и мислите Ви започат да се завъртат около най-неприятните сценарии - "Ако дам тази задача на някой друг, той нито ще я свърши добре, нито навреме." или "Шефът ми ще си помисли, че не мога да се справя, затова съм дал задачата на друг... Той ще ме смени.". 

Ако сте попадали в такава ситуация, не сте единствени. Голяма част от мениджърите не делегират точно поради подобни въображаеми причини. Истината е, че направено правилно, делегирането може да Ви помогне и дори да Ви повишат - ефективността не само на Вашата работа, но и тази на екипа Ви, ще се подобри значително.  

Казваме го толкова уверено, защото знаем, че делегирането е най-ефективният начин за повишаване на продуктивността, знаничта и уменията не само на Вас като мениджър, но и на екипа Ви. Делегирайки задължения и отговорности, които не са част от мениджърските, може да Ви освободи повече време, за задачите, които само и единствено Вие можете да свършите. Човекът, на когото делегирате, ще се заеме с нещо, което ще развие определени умения, които иска да подобри или придобие - накрая всички ще са доволни. 

Звучи супер и по-лесно отколкото наистина е, няма да Ви лъжем. 

Процесът на делегиране изисква планиране и преценка на наличния ресурс, за да бъде то ефективно и за двете страни. Електронното обучение "Ефективно делегиране за мениджъри" цели да Ви представи какво представлява то и как можете да го постигнете. Следвайки стъпките и съветите ни, още докато го преминавате ще можете да прилагате принципите на ефективното делегиране още днес!    

Съдържание

Какво означава делегиране?

• Съпоставяме дефиницията на делегирането на задачи с микромениджмънта. Ще разберете с какви предизвикателства можете да се сблъскате. 

Типове стил на делегиране

• Разглеждаме двата основни лидерски стила и тяхното приложение в контекста на делегирането.
• Кои са предимствата и недостатъците на стиловете делегиране, както и кога е най-подходящо да приложите всеки един от тях. 

Принципи и правила на делегиране

• Кои са основополагащите правила и принципи на ефективното делегиране?
• Как да изберем правилния човек, на когото да делегираме задачата? 

Процес на делегиране

• След като знаем какво на кого можем да делегираме, навлизаме в самия процес, който да подпомогне успешното изпълнение на задачата. 
• Кои са стъпките, които успешният лидер предприема, за да е сигурен, че задачата ще бъде изпълнена по най-добрия начин и навреме? 

Ползи от делегирането

• Ползите от делегирането не са само за този, който делегира, а и за служителя, на когото е делегирана задачата, както и на самата организация, в която това се случва. 

Грешки при делегирането

• Разглеждаме най-често срещаните пречки пред ефективното делегиране на задачите. Грешки, които всеки мениджър в даден момент е правил и техники за избягването им. 

Междинни задачи и упражнения

• Ще преминеш през множество малки задачи и ценни техники, които можеш да използваш в практиката си още днес. 

Откъс от обучението:

Разгледай и безплатното ни микрообучение "Съвети за ефективно делегиране"

Искаш да имаш повече време за мениджърските си задължения? Делегирай. Не знаеш как? Запиши се за електронното обучение "Ефективно делегиране за мениджъри"!

Свързани статии

 • Електронно обучение Как да се справим с негативни коментари
  Знаете ли, че хората са по-привлечени към негативното и имат по-висока склонност…
 • Електронно обучение Как да се справим с трудни клиенти
  Трудните клиенти са голямо предизвикателство, пред което се изправят търговците.…
 • Електронно обучение Управление на стреса
  Открийте каква може да бъде Вашата работна среда без присъствието на стрес - намерете…
 • Електронно обучение "Управление на промяната"
  Струват ли си наистина средствата, които се влагат в прилагането на промяна в бизнеса?…
 • Електронно обучение Асертивност
  Асертивността е умението да отстоявате мнението си без негативни емоции, да се чувствате…
 • Електронно обучение Как се пише имейл? Правила на имейл етикета
  Проучвания сочат, че ежедневно една четвърт от работното ни време прекарваме в писане…
 • Електронното обучение Изкуството на успешните презентации
  Презентацията като средство за комуникация от представяне на идеи, концепции, учебно…
 • Електронно обучение Въведение в бизнес комуникацията
  Умението да комуникираме и изразяваме идеите си, по разбираем за околните начин -…
 • Електронно обучение Бизнес комуникация и кореспонденция
  Разширете знанията и уменията си с втората част на обучението “Бизнес комуникация…
 • Електронно обучение Иновации и иновационен мениджмънт
  Как да приложите иновациите във Вашата фирма? Как да накарате служителите си да станат…
 • Електронно обучение Емоционална интелигентност
  Емоционалната интелигентност е умението да идентифицирате и управлявате собствените…
 • Електронно обучение "Аджайл" Манифест
  Аджайл Манифест, Аgile manifesto или Манифест на Гъвкавите Методологии, няма значение…
 • Електронно обучение Лидерски умения
  Електронното обучение Лидерски умения съдържа актуална и полезна информация за това…
 • Електронно обучение "Управление на екипи"
  Електронното обучение „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“…
 • Електронно обучение "Управление на конфликти"
  Обучението би било полезно на хора от различни сфери и нива на професионално развитие.
 • Електронно обучение "Преговори и убеждаване"
  Много често хората подценяват уменията за преговори и убеждаване, тъй като смятат,…