Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Мoodle – системата, използвана от милиони потребителите по цял свят

Moodle е система за управление на обучението (LMS), специално създадена в помощ на преподавателите, чиято дейност изисква разработване на онлайн курсове.

Приблизително време за четене: 7m 15s

Кратко представяне на Moodle.

Мудъл е система за управление на обучението /е обучение/, уеб базиран софтуер, снабден с инструменти, улесняващи обучението на големи групи от хора: ученици, студенти, служители от всякакви възрастови групи. Притежава както множество стандартни функционалности, така и такива за индивидуално конфигуриране. Името на системата е съкращение на Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment: Moodle – модулна обектно-ориентирана динамична среда за обучение. Често в литературата се използва и термина VLE: виртуална среда за обучение. Елегантна и безплатна, тя е една от най-разпостранените платформи за онлайн обучение, която се използва чрез браузер.

История: Първите прототипи на Мудъл се появяват още през 1999г. През 2001г. е разработена настоящата му архитектура, като са внесени значителни подобрения по отношение на оформлението и достъпността. През следващите години платформата бързо придобива популярност, като през 2007г. спечелва няколко награди на Гилдията за онлайн обучение.

Платформата за онлайн обучение Moodle притежава и лиценз от Фондацията за свободен софтуер.

LMS-ът е изградена върху идеята, че дистанционното обучение (онлайн обучението) трябва да се съсредоточи върху възможностите, които биха били полезни за обучаващите се – общувайки със студентите си, преподавателите трябва да създават съдържание, отговарящо на техните нужди и желания.

Защо да изберете Moodle като своя система за дистанционно обучение? Moodle-NIT-New Internet Technologies

Потребителите на платформа за онлайн обучение през 2004г. са 1000, през 2008г. – 500 000, през 2010г. – над 1 000 000 (+ 50 партньора). Сред тях са множество университети, гимназии, основни училища, правителствени отдели, военни организации, военно-въздушни линии и т.н. Можем да откроим следните примери: Министерство на образованието – Австрия, Щатски университет – Сан Франциско, Университетът в Генуа, GAP technologies. От българските университети платформата използват НБУ, електронното обучение на Софийския университет е организирано също с Мудъл. Техническият университет в София, Пловдиският университет също използват платформа за онлайн обучение Мудъл. Всички по-горе изредени организации и институции са предпочели да използват платформа за онлайн обучение Мудъл поради редица причини, като в следващите редове е предоставен техен кратък списък:

• Moodle e безплатен продукт.
• Moodle може да бъде използван дори и от потребители без опит с друг подобен софтуер.
• Moodle е приложим в различни области на образованието и обучението.
• Moodle е система, с която създаването и споделянето на информация е лесно и удобно.
• Moodle има множество потребители, формиращи взаимопомагаща си общност.
• Moodle отговаря на следните стандарти: IMS LTI™, Scorm 1.2. Scorm 4, Mozilla’s open badges.

За разлика от много други платформи за онлайн обучение Мудъл изпълнява и изисквания като:

• Да позволява създаването на Web-базирани курсове;
• Да включва средства за водене на статистика на курса и по-точно за регистриране на посещенията на сайта като цяло и в частност на отделните учебни единици от отделните студенти, на успеха от тестовете на всеки студент, на степента на усвояване на различните теми от лекционния материал и т.н.;
• Да предоставя възможност за синхронна и асинхронна комуникация между преподавателите и студентите;
• Да има интерфейс на български и чужди езици и да позволява лесната им смяна;
• Да бъде реализирана с използване на безплатни софтуерни инструменти, за да бъде по-евтина, по възможност безплатна респективно по-достъпна;
• Да не изисква големи ресурси от страна на сървъра;
• Да бъде защитена от неоторизиран достъп;
• Да позволява бързо и лесно обновяване;
• Да не изисква специални познания и умения по интернет програмиране и Web-дизайн от страна на преподавателите и обучаемите;
• Да е съвместима с най-разпространените операционни системи и Web-браузъри;
• Да не изисква предварително инсталиране на допълнително програмно осигуряване на потребителските компютри, освен стандартен;
• Да бъде универсална и същевременно да позволява приспособяване към структурата и изискванията на конкретния университет;
• Да може лесно да се вгражда в структурата на центрове за дистанционно обучение и на виртуални университети;
• Да бъде съвместима с други системи с аналогично предназначение и да позволява импорт/експорт на учебни материали.

 

Като допълнителен бонус Мудъл е една от първите и най-разпостранени безплатни платформи за дистанционно обучение

Основни функционалности на Moodle

Общи функционалности на електронната платформа за обучение Мудъл

• Системата за управление на обучението притежава модерен и лесен за навигация интерфейс.
• Всеки потребител на Мудъл има на разположение свой личен работен панел, чрез който може да достига курсовете си, да преглежда поставените му задачи и т.н.
• Платформата за дистанционно обучение (онлайн обучение) притежава и множество функционалности, улесняващи комуникацията както между обикновените потребители, така и между потребители-преподаватели, като например форуми, уикита, речници и др.
• Чрез календара потребителите могат да проследяват крайните срокове, зададени в даден онлайн курс, да следят организираните групови срещи и т.н.
• Moodle разполага и с функции за удобно управление на файлове.
• Текстовият редактор е лесен и интуитивен.
• Потребителите могат да активират функция за получаване на уведомление при поставянето на нови задачи, при публикуването на нови съобщения във форумите, като е налична и възможност за изпращане на персонални съобщения.
• В Мудъл са налични и опции за проследяване на постигнатия образователния напредък.

Административни функционалности

• Дизайнът и оформлението могат да бъдат персонализирани, като конфигурирането става сравнително лесно.
• В Мудъл са налични над 50 опции за автентикация и записване.
• Moodle е система за дистанционно обучение (онлайн обучение), която поддържа и работи на множество езици.
• Налична е възможност за масово добавяне на потребители в онлайн курсове, има и функции за архивиране и възстановяване.
• Потребителите с определени разрешения могат да администрират ролите и правата на останалите потребители.
• В Moodle потребителите лесно могат да интегрират външни за системата приложения или пък да създават свои собствени приставки (плъгини).
• За системата за обучение е необходимо постоянно актуализиране и прилагане на пачовете за сигурност.
• На разположение е и възможност за проследяване на активността на участниците в даден онлайн курс и създаване на доклади за активността на обучаемите.

Функционалности на електронната платформа за обучение за създаване и управление на онлайн курсове

• Преподавателите в Мудъл могат да създават и управляват онлайн курсове, които да отговарят на разнообразни нужди и изисквания. Курсовете могат да бъдат направени, така че да са подходящи за различни видове образователни подходи (самостоятелно обучение или обучение с преподавател) и форми на обучение (онлайн или смесена, хибридно обучение).
• В платформата за дистанционно обучение (онлайн обучение) са налични възможности за сътрудничество при създаването и предоставянето на съдържание.
• LMS-ът разполага с опции за свързване с външни ресурси, като напр. обучителни материали от други уеб сайтове.
• Преподавателите могат да интегрират мултимедийните файлове в курсовете.
• Членовете на групите могат да споделят помежду си онлайн курсове, както и да разпределят общите дейности, улеснявайки по този начин работата на целия екип.
• Преподавателите могат да управляват системите за оценяване и самия процес на оценяване.
• Опциите, като тези за провеждане на семинари и проучвания, позволяват на обучаващите се да преглеждат и оценяват както собствената си дейност, така и дейността на другите участници в групата.

Системни настройки

Операционна система: Windows или Linux. Препоръчителна е употребата на втория вариант, тъй като LMS- ът е разработен, така че да работи оптимално с него.
Уеб сървър: Apache.
Програмен език: PHP – минимум версия 5.3.3.
Бази данни: MySQL – минимум версия 5.1.33;
MariaDB – минимум версия 5.3.5;
PostgreSQL – минимум версия 8.3;
MSSQL – минимум версия 9.0;
Oracle – минимум версия 10.2 (не се препоръчва).

Възможни употреби на Moodle.

Мудъл може да намери приложение в различни дейности, като например:

• Създаване и провеждане на дистанционни обучения (онлайн обучения) или смесени обучения, хибридни обучения. Създаването и провеждането на онлайн курсове е централна идея в Moodle, поради което са налични функции за практично групиране и разпределяне на информационни ресурси.
• Създаване на речници.
• Възможностите за комуникация и взаимооценяване между студентите биха подобрили качеството на обучението и поставените му цели.
• Създадените в Moodle курсове могат да бъдат предоставени за сваляне, което би могло да превърне системата в една голяма дигитална библиотека.
• и мн.др. 

Въпросът за хостинга на системата Мудъл не е за подценяване. Хостингът на системата за управление на обучението е важна част от успешната работа и не бива да се пренебрегва. Изберете нашият хостинг, който гарантира непрекъсната работа, сигурност на потребителите и адекватна скорост на платформата за обучение.  Бавното отваряне на курсовете за обучение, на видеата и "забиването" на компютъра може лесно да откажат потребителите, а много курсове да останат недовършени. Разочарованите потребители може да оставят лоша обратна връзка за качеството на обучението. Друг важен въпрос е защитата на личните данни в платформата за обучение.

Не трябва повече да се притеснявате за  инсталацията, конфигурацията или хостинга на вашата система за обучение Мудъл.
Ще създадем сървър, подходящ за Мудъл. Ще обсъдим и изберем модерен дизайн на системата за обучение.
Ще допълним стандартните функционалности с подходящи за вашата организация.
Използвайки нашият опит, ще предложим решение, подходящо за Вашите нужди. 
Поискайте безплатна консултация за вашата организация.

Предлагаме достъпно и практически насочено онлайн обучение за Мудъл (под формата на видео уроци) в два курса: Курс за обучение за работа с Moodle за начинаещи и Курс за обучение за работа с Moodle за напреднали. То се преминава напълно самостоятелно, а успешното му преминаване завършва с издаване на сертификат. Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 


Може ли Мудъл да прави това?
Даааааа!!!!

Мога ли да използвам Moodle за целите на индивидуални дистанционни (онлайн) обучения?

Мога ли да използвам Moodle за целите на групови дистанционни (онлайн) обучения?

Мога ли да използвам Moodle за провеждане както на дистанционни (онлайн) обучения, така и за такива от смесен тип (blended learning)?

Мога ли да създавам учебни направления?

Мога ли да използвам Moodle за образователните цели на университета, в който работя?

Мога ли да използвам Moodle за целите на обучителната ми фирма?

Мога ли да използвам Moodle за вътрешни обучения в моята фирма?

Мога ли да използвам Moodle, ако нямам опит с други подобни платформи за дистанционно (онлайн) обучение?

Мога ли лесно да добавям съдържание в Moodle?

Мога ли да използвам опции за структуриране на добавенето от мен съдържание?

Мога ли да разчитам на онлайн помощ от други потребители на системата?

Мога ли да се възползвам от услуга за индивидуално конфигуриране?

Мога ли да създавам онлайн курсове, уроци, тестове, файлове, страници, книги, речници?

Мога ли да продавам онлайн курсовете си чрез PayPal?

Мога ли да отделям потребителите и онлайн курсовете (разклоняване)?

Мога ли да създавам форуми, чатове, уикита и анкети?

Мога ли да качвам собствени файлове, като презентации и документи?

Мога ли да администрирам личния си профил, календар, съобщения, файлове?

Мога ли да създавам анкети?

Мога ли да експортирам и импортирам обучително съдържание?

Мога ли да използвам функционалности за оценяване на работите на моите студенти?

Мога ли да използвам опции за взаимно оценяване (между студентите)?

Мога ли да получавам и преглеждам уведомления за последните действия в системата за онлайн (дистанционно) обучение?

Мога ли да използвам календар и да създавам графици?

Мога ли да персонализирам имейлите, които изпращам?

Мога ли да изпращам персонализирани имейли за системните събития?

Мога ли да добавям съдържание (текст, видео, аудио) от външни източници?

Мога ли да добавям курсове, създадени с Articulate Storyline и Articulate Presenter?

Мога ли да разчитам на съвместимост със стандарта SCORM?

Мога ли да проследявам напредъка на потребителите и да издавам доклади и сертификати?

Мога ли да използвам значки?

Мога ли да добавям и използвам специално създаден блок с настройки за родители?

Мога ли да преподавам урока си във виртуална класна стая?

Мога ли да създавам нови видове роли като им задавам индивидуални права?

Мога ли да преминавам от роля в роля, без да трябва да използвам различни акаунти?

Мога ли да добавям полета към потребителските профили?

Мога ли да използвам Moodle съвместно с други външни платформи, включително Wordpress?

Мога ли да използвам собствен домейн за системата?

Мога ли да използвам собствено лого?

Мога ли да използвам настройки, гарантиращи допълнителна сигурност на използвания от мен софтуер?

Мога ли да използвам Moodle от смартфона си?

Мога ли да използвам Moodle на български език?

Мога ли да видя онлайн демонстрация на системата?

Мога ли да използвам избран или притежаван от мен хостинг/сървър?

Мога ли да използвам хостинг/сървър на НИТ? 

Свързани статии

 • Електронно обучение по поръчка
  Значителна част от бюджета на всяка една организация се влага в обучението на персонала.…
 • Chamilo
  Chamilo е система за дистанционно обучение, която ще направи Вашите електронни обучения…
 • ILIAS.de
  ILIAS.de е система за управление на обучението (LMS), разработена с цел намаляване…
 • Виртуална класна стая
  Виртуалната класна стая има функционалност, която позволява директна, синхронна връзка…

  Свържете се с насПовече...