Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Moodle

Мoodle – системата, използвана от милиони потребителите по цял свят

Moodle е система за управление на обучението (LMS), специално създадена в помощ на преподавателите, чиято дейност изисква разработване на онлайн курсове.

Приблизително време за четене: 7m 6s

Кратко представяне на Moodle

Мудъл е система за управление на обучението /е обучение/, уеб базиран софтуер, снабден с инструменти, улесняващи обучението на големи групи от хора: ученици, студенти, служители от всякакви възрастови групи. Притежава както множество стандартни функционалности, така и такива за индивидуално конфигуриране. Името на системата е съкращение на Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment: Moodle – модулна обектно-ориентирана динамична среда за обучение. Често в литературата се използва и термина VLE: виртуална среда за обучение. Елегантна и безплатна, тя е една от най-разпостранените платформи за онлайн обучение, която се използва чрез браузер.

История

Първите прототипи на Мудъл се появяват още през 1999г. През 2001г. е разработена настоящата му архитектура, като са внесени значителни подобрения по отношение на оформлението и достъпността. През следващите години платформата бързо придобива популярност, като през 2007г. спечелва няколко награди на Гилдията за онлайн обучение.

Платформата за онлайн обучение Moodle притежава и лиценз от Фондацията за свободен софтуер.

LMS-ът е изградена върху идеята, че дистанционното обучение (онлайн обучението) трябва да се съсредоточи върху възможностите, които биха били полезни за обучаващите се – общувайки със студентите си, преподавателите трябва да създават съдържание, отговарящо на техните нужди и желания.

Защо да изберете Moodle като своя система за дистанционно обучение?

Потребителите на платформа за онлайн обучение през 2004г. са 1000, през 2008г. – 500 000, през 2010г. – над 1 000 000 (+ 50 партньора). Сред тях са множество университети, гимназии, основни училища, правителствени отдели, военни организации, военно-въздушни линии и т.н. Можем да откроим следните примери: Министерство на образованието – Австрия, Щатски университет – Сан Франциско, Университетът в Генуа, GAP technologies. От българските университети платформата използват НБУ, електронното обучение на Софийския университет е организирано също с Мудъл. Техническият университет в София, Пловдиският университет също използват платформа за онлайн обучение Мудъл. Всички по-горе изредени организации и институции са предпочели да използват платформа за онлайн обучение Мудъл поради редица причини, като в следващите редове е предоставен техен кратък списък:

 • Moodle e безплатен продукт.
 • Moodle може да бъде използван дори и от потребители без опит с друг подобен софтуер.
 • Moodle е приложим в различни области на образованието и обучението.
 • Moodle е система, с която създаването и споделянето на информация е лесно и удобно.
 • Moodle има множество потребители, формиращи взаимопомагаща си общност.
 • Moodle отговаря на следните стандарти: IMS LTI™, Scorm 1.2. Scorm 4, Mozilla’s open badges.

За разлика от много други платформи за онлайн обучение Мудъл изпълнява и изисквания като:

 • Да позволява създаването на Web-базирани курсове;
 • Да включва средства за водене на статистика на курса и по-точно за регистриране на посещенията на сайта като цяло и в частност на отделните учебни единици от отделните студенти, на успеха от тестовете на всеки студент, на степента на усвояване на различните теми от лекционния материал и т.н.;
 • Да предоставя възможност за синхронна и асинхронна комуникация между преподавателите и студентите;
 • Да има интерфейс на български и чужди езици и да позволява лесната им смяна;
 • Да бъде реализирана с използване на безплатни софтуерни инструменти, за да бъде по-евтина, по възможност безплатна респективно по-достъпна;
 • Да не изисква големи ресурси от страна на сървъра;
 • Да бъде защитена от неоторизиран достъп;
 • Да позволява бързо и лесно обновяване;
 • Да не изисква специални познания и умения по интернет програмиране и Web-дизайн от страна на преподавателите и обучаемите;
 • Да е съвместима с най-разпространените операционни системи и Web-браузъри;
 • Да не изисква предварително инсталиране на допълнително програмно осигуряване на потребителските компютри, освен стандартен;
 • Да бъде универсална и същевременно да позволява приспособяване към структурата и изискванията на конкретния университет;
 • Да може лесно да се вгражда в структурата на центрове за дистанционно обучение и на виртуални университети;
 • Да бъде съвместима с други системи с аналогично предназначение и да позволява импорт/експорт на учебни материали.

Като допълнителен бонус Мудъл е една от първите и най-разпостранени безплатни платформи за дистанционно обучение.

Основни функционалности на Moodle

Общи функционалности на електронната платформа за обучение Мудъл

 • Системата за управление на обучението притежава модерен и лесен за навигация интерфейс.
 • Всеки потребител на Мудъл има на разположение свой личен работен панел, чрез който може да достига курсовете си, да преглежда поставените му задачи и т.н.
 • Платформата за дистанционно обучение (онлайн обучение) притежава и множество функционалности, улесняващи комуникацията както между обикновените потребители, така и между потребители-преподаватели, като например форуми, уикита, речници и др.
 • Чрез календара потребителите могат да проследяват крайните срокове, зададени в даден онлайн курс, да следят организираните групови срещи и т.н.
 • Moodle разполага и с функции за удобно управление на файлове.
 • Текстовият редактор е лесен и интуитивен.
 • Потребителите могат да активират функция за получаване на уведомление при поставянето на нови задачи, при публикуването на нови съобщения във форумите, като е налична и възможност за изпращане на персонални съобщения.
 • В Мудъл са налични и опции за проследяване на постигнатия образователния напредък.

Административни функционалности

 • Дизайнът и оформлението могат да бъдат персонализирани, като конфигурирането става сравнително лесно.
 • В Мудъл са налични над 50 опции за автентикация и записване.
 • Moodle е система за дистанционно обучение (онлайн обучение), която поддържа и работи на множество езици.
 • Налична е възможност за масово добавяне на потребители в онлайн курсове, има и функции за архивиране и възстановяване.
 • Потребителите с определени разрешения могат да администрират ролите и правата на останалите потребители.
 • В Moodle потребителите лесно могат да интегрират външни за системата приложения или пък да създават свои собствени приставки (плъгини).
 • За системата за обучение е необходимо постоянно актуализиране и прилагане на пачовете за сигурност.
 • На разположение е и възможност за проследяване на активността на участниците в даден онлайн курс и създаване на доклади за активността на обучаемите.

Функционалности на електронната платформа за обучение за създаване и управление на онлайн курсове

 • Преподавателите в Мудъл могат да създават и управляват онлайн курсове, които да отговарят на разнообразни нужди и изисквания. Курсовете могат да бъдат направени, така че да са подходящи за различни видове образователни подходи (самостоятелно обучение или обучение с преподавател) и форми на обучение (онлайн или смесена, хибридно обучение).
 • В платформата за дистанционно обучение (онлайн обучение) са налични възможности за сътрудничество при създаването и предоставянето на съдържание.
 • LMS-ът разполага с опции за свързване с външни ресурси, като напр. обучителни материали от други уеб сайтове.
 • Преподавателите могат да интегрират мултимедийните файлове в курсовете.
 • Членовете на групите могат да споделят помежду си онлайн курсове, както и да разпределят общите дейности, улеснявайки по този начин работата на целия екип.
 • Преподавателите могат да управляват системите за оценяване и самия процес на оценяване.
 • Опциите, като тези за провеждане на семинари и проучвания, позволяват на обучаващите се да преглеждат и оценяват както собствената си дейност, така и дейността на другите участници в групата.

Системни настройки Brochure Moodle

 • Операционна система: Windows или Linux. Препоръчителна е употребата на втория вариант, тъй като LMS- ът е разработен, така че да работи оптимално с него.
 • Уеб сървър: Apache.
 • Програмен език: PHP – минимум версия 5.3.3.
 • Бази данни: MySQL – минимум версия 5.1.33;
 • MariaDB – минимум версия 5.3.5;
 • PostgreSQL – минимум версия 8.3;
 • MSSQL – минимум версия 9.0;
 • Oracle – минимум версия 10.2 (не се препоръчва).

Възможни употреби на Moodle.

Мудъл може да намери приложение в различни дейности, като например:

 • Създаване и провеждане на дистанционни обучения (онлайн обучения) или смесени обучения, хибридни обучения. Създаването и провеждането на онлайн курсове е централна идея в Moodle, поради което са налични функции за практично групиране и разпределяне на информационни ресурси.
 • Създаване на речници.
 • Възможностите за комуникация и взаимооценяване между студентите биха подобрили качеството на обучението и поставените му цели.
 • Създадените в Moodle курсове могат да бъдат предоставени за сваляне, което би могло да превърне системата в една голяма дигитална библиотека.
 • и мн.др. 

Въпросът за хостинга на системата Мудъл не е за подценяване. Хостингът на системата за управление на обучението е важна част от успешната работа и не бива да се пренебрегва. Изберете нашият хостинг, който гарантира непрекъсната работа, сигурност на потребителите и адекватна скорост на платформата за обучение.  Бавното отваряне на курсовете за обучение, на видеата и "забиването" на компютъра може лесно да откажат потребителите, а много курсове да останат недовършени. Разочарованите потребители може да оставят лоша обратна връзка за качеството на обучението. Друг важен въпрос е защитата на личните данни в платформата за обучение.

Не трябва повече да се притеснявате за  инсталацията, конфигурацията или хостинга на вашата система за обучение Мудъл. Ще създадем сървър, подходящ за Мудъл. Ще обсъдим и изберем модерен дизайн на системата за обучение. Ще допълним стандартните функционалности с подходящи за вашата организация. Използвайки нашият опит, ще предложим решение, подходящо за Вашите нужди. 

Поискайте безплатна консултация за вашата организация.

Предлагаме достъпно и практически насочено онлайн обучение за Мудъл (под формата на видео уроци) в два курса: Курс за обучение за работа с Moodle за начинаещи и Курс за обучение за работа с Moodle за напреднали. То се преминава напълно самостоятелно, а успешното му преминаване завършва с издаване на сертификат. Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Въпрос: Може ли MOODLE да прави това?
Отговор: Да!

 • Мога ли да използвам Moodle за целите на индивидуални дистанционни (онлайн) обучения?
 • Мога ли да използвам Moodle за целите на групови дистанционни (онлайн) обучения?
 • Мога ли да използвам Moodle за провеждане както на дистанционни (онлайн) обучения, така и за такива от смесен тип (blended learning)?
 • Мога ли да създавам учебни направления?
 • Мога ли да използвам Moodle за образователните цели на университета, в който работя?
 • Мога ли да използвам Moodle за целите на обучителната ми фирма?
 • Мога ли да използвам Moodle за вътрешни обучения в моята фирма?
 • Мога ли да използвам Moodle, ако нямам опит с други подобни платформи за дистанционно (онлайн) обучение?
 • Мога ли лесно да добавям съдържание в Moodle?
 • Мога ли да използвам опции за структуриране на добавенето от мен съдържание?
 • Мога ли да разчитам на онлайн помощ от други потребители на системата?
 • Мога ли да се възползвам от услуга за индивидуално конфигуриране?
 • Мога ли да създавам онлайн курсове, уроци, тестове, файлове, страници, книги, речници?
 • Мога ли да продавам онлайн курсовете си чрез PayPal?
 • Мога ли да отделям потребителите и онлайн курсовете (разклоняване)?
 • Мога ли да създавам форуми, чатове, уикита и анкети?
 • Мога ли да качвам собствени файлове, като презентации и документи?
 • Мога ли да администрирам личния си профил, календар, съобщения, файлове?
 • Мога ли да създавам анкети?
 • Мога ли да експортирам и импортирам обучително съдържание?
 • Мога ли да използвам функционалности за оценяване на работите на моите студенти?
 • Мога ли да използвам опции за взаимно оценяване (между студентите)?
 • Мога ли да получавам и преглеждам уведомления за последните действия в системата за онлайн (дистанционно) обучение?
 • Мога ли да използвам календар и да създавам графици?
 • Мога ли да персонализирам имейлите, които изпращам?
 • Мога ли да изпращам персонализирани имейли за системните събития?
 • Мога ли да добавям съдържание (текст, видео, аудио) от външни източници?
 • Мога ли да добавям курсове, създадени с Articulate Storyline и Articulate Presenter?
 • Мога ли да разчитам на съвместимост със стандарта SCORM?
 • Мога ли да проследявам напредъка на потребителите и да издавам доклади и сертификати?
 • Мога ли да използвам значки?
 • Мога ли да добавям и използвам специално създаден блок с настройки за родители?
 • Мога ли да преподавам урока си във виртуална класна стая?
 • Мога ли да създавам нови видове роли като им задавам индивидуални права?
 • Мога ли да преминавам от роля в роля, без да трябва да използвам различни акаунти?
 • Мога ли да добавям полета към потребителските профили?
 • Мога ли да използвам Moodle съвместно с други външни платформи, включително Wordpress?
 • Мога ли да използвам собствен домейн за системата?
 • Мога ли да използвам собствено лого?
 • Мога ли да използвам настройки, гарантиращи допълнителна сигурност на използвания от мен софтуер?
 • Мога ли да използвам Moodle от смартфона си?
 • Мога ли да използвам Moodle на български език?
 • Мога ли да видя онлайн демонстрация на системата?
 • Мога ли да използвам избран или притежаван от мен хостинг/сървър?
 • Мога ли да използвам хостинг/сървър на НИТ? 

 

  Търсим таланти, кандидатствайте за работа при нас!

Свързани статии

 • Електронно обучение по поръчка
  Електронно обучение по поръчка
  Значителна част от бюджета на всяка една организация се влага в обучението на персонала.…
 • Chamilo
  Chamilo
  Chamilo е система за дистанционно обучение, която ще направи Вашите електронни обучения…
 • ILIAS.de
  ILIAS.de
  ILIAS.de е система за управление на обучението (LMS), разработена с цел намаляване…
 • Виртуална класна стая
  Виртуална класна стая
  Виртуалната класна стая има функционалност, която позволява директна, синхронна връзка…

Свържете се с насПовече...