Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Тестове

Удобно и интерактивно решение за оценяване

Нашите системи за управление на обучението (LMS) предлагат възможности за създаване и провеждане на различни видове тестове.

Приблизително време за четене: 1m 59s

Налични са широк набор от въпроси - въпроси с множествен избор, въпроси за свързване, въпроси с изображение, въпроси във вид на есе и др.). 

Към всеки тест може да бъде създаден въпросник, който служи като контейнер, съдържащ нужните въпроси. По този начин всеки един въпрос може да бъде използван многократно. 

Съществува възможност за автоматично генериране на въпроси от въпросниците, както и за разбъркване на въпросите за всеки участник, с цел да се предотврати преписване. 

Към всеки тест може да се зададе общо време за решаване, както и време за решаване на всеки въпрос. 

Проверяващият електронните тестове има възможност да види оценките за всеки потребител, както и отговорите, които той е дал. Системите за дистанционно обучение (онлайн обучение) разполагат с възможност за създаване на отчети, които могат да бъдат настроени да съдържат както обобщени резултати от електронния тест, така и информация за всеки участник. От своя страна, преподавателят може да определи дали потребителят да вижда само своя резултат или резултатите на другите потребители, и/или да свери отговорите, които е дал, с верните.

Кой може да използва създадените в системите за дистанционно обучение електронни тестове? 

Тестовете са полезен инструмент, който може да послужи за целите на различни видове институции, организации или частни лица: 

Обучителните фирми и учебните заведения могат да проверят знанията на обучаващите се.

• Фирмите за оценка и подбор на персонал могат да тестват кандидатите за техните знания и подготовка.

• Ако сте институция или фирма и Ви е необходимо да направите определен вид проучване – чрез системите за дистанционно обучение (онлайн обучение) можете да подготвите и проведете Вашето проучване.

• Фирмите, занимаващи се с организирането и провеждането на обучения на служители, могат да използват платформите за запознаване с нов софтуер или продукт.

Лекторите могат да създават тестове, които впоследствие да използват многократно, като самото изпитване може да се проведе на нашия специализиран сървър. 

Създаването на електронни тестове в системите за дистанционно обучение (онлайн обучение) не изисква специални познания. И трите продукта, които предлагаме, използват модерен и лесен за употреба интерфейс. 

За първоначалното запознаване с платформите са предвидени обучения и поддръжка.

Освен директно в система за дистанционно обучение, тестовете могат да бъдат изработени и във външен инструмент. Предлагаме готови тестове за самооценка по личностни и бизнес умения (изработени с Articulate Storyline). Тестовете, които предлагаме са на следните теми:

• Тест „Колко добри са лидерските Ви умения?“
• Тест за емоционална интелигентност
• Тест „Колко сте мотивирани да бъдете лидер“?
• Тест „Колко добри са комуникационните Ви умения?“
• Тест за самооценка „Умеем ли да слушаме“
• Тест за самооценка „Етикеция при телефонни разговори“
• Тест „Доколко добре можете да разрешавате проблеми“
• Тест „Иноватор ли сте?“
• Тест „Колко добри са мотивационните Ви умения?“
• Тест „До колко добри са уменията Ви за убеждаване“
• Тест „Умения за управление на времето“

Оценка 360-градуса обратна връзка | HR проучвания и анкети

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • Мениджърът. Видове мениджъри. Бизнес обучения.
  Мениджърът. Видове мениджъри. Бизнес обучения.
  Колкото и различни да са видовете мениджъри, всеки от тях ще се съгласи с нас, че…
 • Университети
  Университети
  Вече все повече университети по света се ориентират към методите на дистанционното…
 • Човешки ресурси
  Човешки ресурси
  Човешките ресурси са най-важният елемент във всяка компания.
 • Психологически личностен тест
  Психологически личностен тест
  Психологическият тест е важен инструмент за подбор на персонал. Знаете, че най-ценният…