+359 2 850 53 64

Тестовете в системите за дистанционно обучение – удобно и интерактивно решение за оценяване

Нашите системи за управление на обучението (LMS) предлагат възможности за създаване и провеждане на различни видове тестове.

Налични са широк набор от въпроси - въпроси с множествен избор, въпроси за свързване, въпроси с изображение, въпроси във вид на есе и др.). 

Към всеки тест може да бъде създаден въпросник, който служи като контейнер, съдържащ нужните въпроси. По този начин всеки един въпрос може да бъде използван многократно. 

Съществува възможност за автоматично генериране на въпроси от въпросниците, както и за разбъркване на въпросите за всеки участник, с цел да се предотврати преписване. 

Към всеки тест може да се зададе общо време за решаване, както и време за решаване на всеки въпрос. 

Проверяващият електронните тестове има възможност да види оценките за всеки потребител, както и отговорите, които той е дал. Системите за дистанционно обучение (онлайн обучение) разполагат с възможност за създаване на отчети, които могат да бъдат настроени да съдържат както обобщени резултати от електронния тест, така и информация за всеки участник. От своя страна, преподавателят може да определи дали потребителят да вижда само своя резултат или резултатите на другите потребители, и/или да свери отговорите, които е дал, с верните.

Кой може да използва създадените в системите за дистанционно обучение електронни тестове? 

Тестовете са полезен инструмент, който може да послужи за целите на различни видове институции, организации или частни лица: 

Обучителните фирми и учебните заведения могат да проверят знанията на обучаващите се.

• Фирмите за оценка и подбор на персонал могат да тестват кандидатите за техните знания и подготовка.

• Ако сте институция или фирма и Ви е необходимо да направите определен вид проучване – чрез системите за дистанционно обучение (онлайн обучение) можете да подготвите и проведете Вашето проучване.

• Фирмите, занимаващи се с организирането и провеждането на обучения на служители, могат да използват платформите за запознаване с нов софтуер или продукт.

Лекторите могат да създават тестове, които впоследствие да използват многократно, като самото изпитване може да се проведе на нашия специализиран сървър. 

Създаването на електронни тестове в системите за дистанционно обучение (онлайн обучение) не изисква специални познания. И трите продукта, които предлагаме, използват модерен и лесен за употреба интерфейс. 

За първоначалното запознаване с платформите са предвидени обучения и поддръжка.

Оценка 360-градуса обратна връзка | HR проучвания и анкети

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • Университети
  Вече все повече университети по света се ориентират към методите на дистанционното обучение (онлайн обучението),…
 • Човешки ресурси
  Човешките ресурси са най-важният елемент във всяка компания.
 • Мениджъри
  Мениджърите ще се съгласят с нас, като кажем, че управлението и обучението на персонала са дейности,…
 • Личностен тест
  Знаете, че най-ценният актив на всяка една организация са нейните служители. Тяхното индивидуално развитие…