+359 2 850 53 64

Системи за дистанционно обучение

Предимства и функционалности

Системите за дистанционно обучение (известни още като платформи за дистанционно обучение) са инструментът, с чиято помощ се провеждат дистанционните обучения.

С тях не само можете да създавате, представяте и управлявате Вашето обучение, но и да проследявате постигнатите резултати.

Какво е дистанционно обучение?

Дистанционното обучение е обучение от разстояние, което се осъществява посредством електронни форми на комуникация, като компютри, смартфони, таблети. В него могат да бъдат добавени тестове, уроци, модули, видеа, анимации, интеракции и др.

ILIAS  eFront   Moodle 
 YES бутон ILIAS  YES бутон eFront  YES бутон Moodle

 

Предимства на системите за дистанционно обучение

Еднократно създаване на обучения, които могат да бъдат използвани и редактирани по всяко време.
Лесно включване на нови обучаеми.
• Възможност за обучение в удобна обстановка и време.
Спестяване на време и средства от пътувания и наем на зали.
24-часов достъп до обучителните материали.
Тестове и оценка на уменията на преминалите обучение.
• Водене на статистика за преминатите обучения и постигнатите резултати.
Улеснена комуникация между обучаеми и обучители, както и между самите обучители.
Сигурност – контролиран достъп до системата и възможност за задаване на права и роли за всеки отделен потребител.

Основни функционалности 

• Създаване и управление на различни видове обучителни материали – модули, курсове, упражнения, тестове, онлайн изпити и др.
• Регистрация на неограничен брой обучаеми.
Качване и разпространение на файлове – word, excel, powerpoint, аудио и видео файлове.
Проследяване на образователния напредък на обучаемите, оценяване и издаване на сертификати.
• Създаване на групи и присъединяване на неограничен брой потребители към тях.
• Възможност за задаване на групови задачи и упражнения.
• Създаване на портфолиа, уики обекти, блог, речници.
Експортиране и импортиране на обучителни материали.
• Вътрешна пощенска система.
• Търсене.

Нашето предложение

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД предлага инсталация, конфигурация, тестване и поддръжка на платформи за дистанционно обучение, включително и обучение за работа и последващи консултации. 

Нашите платформи са локализирани на български език не чрез машинен превдо, а с превод от човек. Предлагаме и ръководства за употреба, също на български език. 

Избраният от Вас продукт може да бъде инсталиран както на Ваш или наш сървър, като предлагаме опция за дългосрочна поддръжка. 

В зависимост от Вашите нужди и ресурси можете да се възползвате от два варианта за използване на системата - инсталиране на индивидуална система или наемане

Ако не разполагате с обучения в електронен формат или искате да направите Вашите съществуващи обучения по-ефективни, ние можем да Ви помогнем. Можем да изработим обученията:

• на базата на материали подадени от Вас;
• да предложим методология и материали от експертите, с които работим. Поискайте онлайн демонстрация

Електронните обучения могат бъдат с различни нива на интерактивност, в зависимост от Вашите нужди и предпочитания. 

По-подробна информация за продуктите, които предлагаме можете да намерите в поместените по-долу статии. 


 • КЪМ СТАТИЯТА
  ILIAS
  ILIAS е система за управление на обучението (LMS), разработена с цел намаляване на разходите при употребата на мултимедийните…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Moodle
  Moodle е система за управление на обучението (LMS), специално създадена в помощ на преподавателите, чиято дейност изисква…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  eFront
  eFront е система за управление на обучението (LMS), изключително подходяща за средни и малки по размер компании и огранизации.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Виртуална класна стая
  Виртуалната класна стая е интерактивен инструмент, който позволява осъществяването на директна, синхронна връзка между обучаващи…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Сравнителен анализ на ILIAS, Moodle, eFront
  Дистанционното обучение (Онлайн обучението) става все по-популярно сред хората с натоварен график и ограничено време, обучителните…