Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Електронно обучение Аджайл Манифест

Онлайн курсът, който ще е Вашия компас в Аджайл света

Аджайл Манифест, Аgile manifesto или Манифест на Гъвкавите Методологии, няма значение как го наричате, важното е как го прилагате в практиката си.

Какво е Agile? Дали е само гъвкава методология (agile methodologies) за разработка на софтуер или е нещо повече? Как 17 инженери, опитвайки се да променят статуквото за софтуерната индустрия, променят начина, по който света гледа на организацията на работния си процес дори двадесет години по-късно? 

Просто е, създават Манифест на Гъвкавите Методологии или още познат като "Аджайл" Манифест (Agile manifesto). Със своите ценности и принципи, които “изповядва”, “Аджайл” се е превърнал в еталон за работа на най-успешните и ефективни екипи. Със своята гъвкавост, не само в името си, но и в начина, по който може да бъде приложен във всяка сфера, все повече традиционни организации трансформират начина си на работа спрямо Манифеста.  

Потопете се в света на Гъвкавите Методологии с електронното обучение “Аджайл” Манифест и разберете защо всички тези компании го предпочитат пред останалите методологии. 

Аджайл не е само работна етика, то е начин на мислене - широко приложимите ценности и принципи (agile principles), са това, което привлича все повече и повече привърженици, дори двадесет години по-късно. 

Цели на курса

Електронно обучение Аджайл Манифест има за цел да представи методологията по ясен и разбираем начин, който да отговори на нуждите на всеки навлизащ или напреднал в тематиката. 

Цели да подпомогне навлизането на нов член в Аджайл екип, като представя необходимите знания и умения, заедно с ценностите и принципите на методологията. За вече запознатите, представя нов поглед над основополагащите модели на Аджайл процесите. 

Също така, има за цел да подпомогне изграждането на Аджайл начин на мислене, който да подпомогне последващата работа с методологията. 

С финалния си тест за самооценка на Аджайл културата в организацията, спомага по-задълбочения анализ на работната сред и предлага насоки към подобряването и развитието на по-ефективен и гъвкав екип. 

Съдържание

Модул 1. Основи на Манифеста на Гъвкавите Методологии - “Аджайл”

 • Какво стои в основата на "Аджайл" Манифеста и от къде е започнало всичко - кратка история за създаването на широко приложимата методология. 

Модул 2. Четирите ценности на “Аджайл”

Основополагащите ценности, които осмислят методологията и се превръщат в пътеводната светлина на всеки, който я прилага: 

 • Фокус върху индивидуалните способности и взаимоотношения, а не върху процесите и инструментите;
 • Фокус върху решенията, които работят, не върху документацията; 
 • Сътрудничеството с клиента, е по-важно от преговорите по договора с него; 
 • Процесът трябва да реагира на промените, а не да следва план. 

Модул 3. Дванадесетте принципа на “Аджайл”

 • Универсалността на “Аджайл” може да бъде и нож с две остриета, тъй като ценностите му могат да бъдат тълкувани по множество начини. Ето защо, в Манифеста са описани 12 принципа, по които да се ръководи всеки прилагащ методологията. 

Модул 4. Как да започнете да прилагате Аджайл в работата си 

 • Разглеждаме начините и сферите, в които можете да приложите принципите представени в Манифеста - по време на срещи, управление на процесите, клиентите и хората си, както и много други.

Модул 5. Аджайл за напреднали 

 • Какво са дизайн спринтове и какво е приложението им при работа в дистанционни екипи? 

Модул 6. Самооценка

 • Завършваме електронното обучение с тест за оценка на “Аджайл” културата на вашата организация и персонална обратна връзка спрямо резултатите - областите, върху които да съсредоточите повече вниманието си, за да си гарантирате по-висока ефективност. 

 

Направете безплатен тест за Аджайл и вижте съвети за развитие на Аджайл културата във Вашата компания.

 

Откъс от обучението:

 

За кого е подходящо обучението?

Методологията “Аджайл” предполага гъвкавост в приложението на своите ценности и принципи, което означава, че компании от всяка сфера могат да спечелят от прилагането ѝ в работните си процеси. 

Независимо дали ще започнете работа в “Аджайл” екип и искате предварително да се подготвите или сте ръководител на такъв и искате да го усъвършенствате - електронното обучение "Аджайл" Манифест ще отговори на всичките ви въпроси. 

Ключови думи: agile manifesto, agile principles, what is agile scrum, agile манифест, agile scrum development, agile creators, agile methodologies, аджайл подход, agile basics, scrum agile methodologies,  agile methodology, agile methodology scrum, методологии agile, scrum agile framework, какво е agile, agile методологии, методология agile, аджайл методологии, аджайл методология, scrum agile methodology, agile разработки, agile values and principles, agile management

Свързани статии

 • Иновации и иновационен мениджмънт
  Иновации и иновационен мениджмънт
  Според много хора иновациите включват процеса по създаване на нови идеи. Но това…
 • Електронно обучение Мотивация на персонала
  Електронно обучение Мотивация на персонала
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във…
 • Електронно обучение Управление на екипи
  Електронно обучение Управление на екипи
  Електронното обучение „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“…
 • Електронно обучение Управление на конфликти
  Електронно обучение Управление на конфликти
  Обучението би било полезно на хора от различни сфери и нива на професионално развитие.