+359 2 850 53 64

Системите за дистанционно обучение в подкрепа на мениджърите

Мениджърите ще се съгласят с нас, като кажем, че управлението и обучението на персонала са дейности, които освен че са важни за успеха на всяка една компания, изискват много време и средства.

Предлагаме Ви готово, сигурно и ефективно решение – система за дистанционно обучение. Тя може да Ви помогне не само да споделите със служителите си целите и визията на Вашата организация, но и да подсигурите тяхното внимание по време на обученията. 

Какви са предимствата на системите за дистанционно обучение за мениджърите?

По-добра комуникация

Създайте условия за ясна и удобна комуникация с членовете на всички Ваши екипи. Това ще подобри ефикасността на процесите, тъй като служителите Ви ще действат синхронизирано. Системите за дистанционно обучение, освен създаване и изпращане на информационни материали, позволяват синхронна и асинхронна комуникация, посредством имейл, чат, форум, видео конферентна връзка.

По-добра екипна работа

Обединете екипите си както в ежедневната им дейност, така и по време на криза. Както знаете, хората, които работят сплотено и синхронизирано, могат да постигнат много.

Управление на промяната и намаляване на рисковете

Периодите на промени са трудни за всяка организация. Вие, като мениджър, знаете това добре. Знаете и колко важна е ясната и точна комуникация в такива моменти. Ако разполагате със система за дистанционно обучение, ще можете да информирате персонала си за предстоящите действия и да сте сигурни, че всички са запознати с тях.

Фирмени обучения

Добрата професионална квалификация и личностните умения на служителите са ключови фактори за успеха на всеки бизнес. Таргетираното и ангажиращото внимание обучение увеличава ефективността и продуктивността. С помощта на система за дистанционно обучение, Вие ще можете да използвате интерактивни обучения, като процесът по тяхното създаване е еднократен и възможностите за употреба са неограничени – можете да обучите неограничен брой хора, за неограничен период от време, в удобно за тях време и място. Представете си колко време и средства ще спестите?

Определяне на ниво и тестване на знания

С помощта на система за дистанционно обучение мениджърите могат да определят знанията и уменията на новите или потенциалните си служители, както и периодично да тестват настоящите. Така ще придобиете ясна представа за това кои хора се нуждаят от допълнително обучение и в какво насока трябва да бъде то. Нещо повече, проследяването и анализирането на постигнатите резултати е напълно автоматизирано – получавате отчети, които показват резултатите на всеки отделен служител.

Функционалности

• Създаване и предоставяне на обучения, включващи текст, видео, анимация, звук, мултимедийни елементи.

• Качване на файлове от всякакъв размер и формат.

• Създаване на различни видове тестови въпроси, задачи, упражнения.

• Доклади.

• Проследяване на образователния напредък.

• Средства за комуникация – чат, форум, имейл, видео конферентна връзка.

• Задаване на индивидуални права и роли.

• Задаване на конкретни учебни цели на всеки служител.

• Създаване и задаване на екипни задачи.

Нашето предложение към мениджърите

Предлагаме три системи за дистанционно обучение, подходящи за различни по вид и размер организации. Помагаме на своите клиенти да изберат най-подходящият за тях софтуер. Процесът продължава със следните стъпки:

• Инсталация, конфигурация, тестване.

• По Ваше желание, можете да изберете хостинг, техническа поддръжка и месечни консултации по телефон и имейл от обучени специалисти.

• Изработка на електронни обучения по материали, подадени от клиента.

Системите, които предлагаме, са многоезични, като предлагаме и версия на български език с превод от човек, а не машинен. Ръководствата също са на български език.

Можете да поръчате собствена инсталация или да ползвате система под наем.

Разполагаме и с готови електронни обучения по меки умения:

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Електронно обучение по поръчка
  Значителна част от бюджета на всяка една организация се влага в обучението на персонала. За да спестите…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Служби по трудова медицина
  Службите по трудова медицина играят съществена роля в процеса по управление на здравословните и безопасни…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Услуги по програма "Аз мога повече"
  Предлагаме разработване на платформи за дистанционно обучение, консултации и разработване на специфични…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Фирми за обучения и ЦПО
  Ако Вашата фирма се занимава с фирмени обучения или имате център за професионално развитие (ЦПО), предлаганите…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Бизнес обучения
  Независимо от вида на бизнес обучението, от което се нуждаете – административни умения, обучения за мениджъри,…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Университети
  Вече все повече университети по света се ориентират към методите на дистанционното обучение (онлайн обучението),…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Училища
  Известно е, че 80% от информацията постъпва в човешката памет чрез зрението и само 20 % чрез слуха.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Лектори и преподаватели
  Ако сте лектор или преподавател в университет, то често Ви се налага да провеждате обучения с различни…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Тестове
  Нашите системи за управление на обучението (LMS) предлагат възможности за създаване и провеждане на различни…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Човешки ресурси
  Човешките ресурси са най-важният елемент във всяка компания.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Коучинг
  Коучинг програмите представляват важен момент от програмите за развитие и обучение на персонала в много…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Отдел „Продажби“
  Хората, които се занимават с продажби, знаят колко трудно е да спечелиш нов клиент. Затова, в никакъв…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Личностен тест
  Знаете, че най-ценният актив на всяка една организация са нейните служители. Тяхното индивидуално развитие…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Мобилно обучение
  Популярността на мобилните устройства наложи тяхната употреба в обучението. На Запад все повече и повече…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Микрообучение
  Микрообучението не е просто кратко обучение. Микрообучението е обучение с изключително силно таргетирано…
  Web Analytics