+359 2 850 53 64

Системите за дистанционно обучение в подкрепа на мениджърите

Мениджърите ще се съгласят с нас, като кажем, че управлението и обучението на персонала са дейности, които освен че са важни за успеха на всяка една компания, изискват много време и средства.

Предлагаме Ви готово, сигурно и ефективно решение – система за дистанционно обучение. Тя може да Ви помогне не само да споделите със служителите си целите и визията на Вашата организация, но и да подсигурите тяхното внимание по време на обученията. 

Какви са предимствата на системите за дистанционно обучение за мениджърите?

По-добра комуникация

Създайте условия за ясна и удобна комуникация с членовете на всички Ваши екипи. Това ще подобри ефикасността на процесите, тъй като служителите Ви ще действат синхронизирано. Системите за дистанционно обучение, освен създаване и изпращане на информационни материали, позволяват синхронна и асинхронна комуникация, посредством имейл, чат, форум, видео конферентна връзка.

По-добра екипна работа

Обединете екипите си както в ежедневната им дейност, така и по време на криза. Както знаете, хората, които работят сплотено и синхронизирано, могат да постигнат много.

Управление на промяната и намаляване на рисковете

Периодите на промени са трудни за всяка организация. Вие, като мениджър, знаете това добре. Знаете и колко важна е ясната и точна комуникация в такива моменти. Ако разполагате със система за дистанционно обучение, ще можете да информирате персонала си за предстоящите действия и да сте сигурни, че всички са запознати с тях.

Фирмени обучения

Добрата професионална квалификация и личностните умения на служителите са ключови фактори за успеха на всеки бизнес. Таргетираното и ангажиращото внимание обучение увеличава ефективността и продуктивността. С помощта на система за дистанционно обучение, Вие ще можете да използвате интерактивни обучения, като процесът по тяхното създаване е еднократен и възможностите за употреба са неограничени – можете да обучите неограничен брой хора, за неограничен период от време, в удобно за тях време и място. Представете си колко време и средства ще спестите?

Определяне на ниво и тестване на знания

С помощта на система за дистанционно обучение мениджърите могат да определят знанията и уменията на новите или потенциалните си служители, както и периодично да тестват настоящите. Така ще придобиете ясна представа за това кои хора се нуждаят от допълнително обучение и в какво насока трябва да бъде то. Нещо повече, проследяването и анализирането на постигнатите резултати е напълно автоматизирано – получавате отчети, които показват резултатите на всеки отделен служител.

Функционалности

• Създаване и предоставяне на обучения, включващи текст, видео, анимация, звук, мултимедийни елементи.

• Качване на файлове от всякакъв размер и формат.

• Създаване на различни видове тестови въпроси, задачи, упражнения.

• Доклади.

• Проследяване на образователния напредък.

• Средства за комуникация – чат, форум, имейл, видео конферентна връзка.

• Задаване на индивидуални права и роли.

• Задаване на конкретни учебни цели на всеки служител.

• Създаване и задаване на екипни задачи.

Нашето предложение към мениджърите

Предлагаме три системи за дистанционно обучение, подходящи за различни по вид и размер организации. Помагаме на своите клиенти да изберат най-подходящият за тях софтуер. Процесът продължава със следните стъпки:

• Инсталация, конфигурация, тестване.

• По Ваше желание, можете да изберете хостинг, техническа поддръжка и месечни консултации по телефон и имейл от обучени специалисти.

• Изработка на електронни обучения по материали, подадени от клиента.

Системите, които предлагаме, са многоезични, като предлагаме и версия на български език с превод от човек, а не машинен. Ръководствата също са на български език.

Можете да поръчате собствена инсталация или да ползвате система под наем.

Разполагаме и с готови електронни обучения по меки умения:

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • Човешки ресурси
  Човешките ресурси са най-важният елемент във всяка компания.
 • Отдел „Продажби“
  Хората, които се занимават с продажби, знаят колко трудно е да спечелиш нов клиент. Затова, в никакъв…
 • Мобилно обучение
  Популярността на мобилните устройства наложи тяхната употреба в обучението. На Запад все повече и повече…
 • Микрообучение
  Микрообучението не е просто кратко обучение. Микрообучението е обучение с изключително силно таргетирано…