Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Teнденции в електронното обучение за 2019г.

Преобладаващите тенденции в eLearning

Онлайн обучението (eLearning) е модерната образователна система, която се справя с натоварения начин на живот на сегашното поколение. Интерактивно видео, mLearning и игровизация ще имат все повече значение през 2019 при обучението на хора онлайн.

Приблизително време за четене: 2m 43s

В тази статия се обсъждат настоящите тенденции на електронното обучение, включително неговите плюсове и минуси.

Най-преобладаващите тенденции в електронното обучение (eLearning)

Електронното обучение е нова ера в образователната индустрия. Тo предоставя на индивида гъвкавостта да учи, въз основа на собственото си време, темпо и разположение. Стойността на пазара за електронно обучение бе измерена на 2,5 милиарда долара през 2013 г., 7,8 милиарда долара през 2016 г. и според многобройните прогнози вероятно ще нарасне до 15,72 милиарда долара до 2021 година. Това показва огромния потенциал на пазара за онлайн обучение. Тъй като индустрията за дистанционно обучение нараства сред новите поколения, нека разгледаме плюсовете и минусите:

Плюсове на онлайн обучението:

 • Гъвкавост
  Едно от основните предимства на онлайн обучението е неговата гъвкавост. Това ни помага да се справяме с натоварените си програми като ни позволява да преминаваме онлайн курсовете на малки модули/секции, когато ни е удобно.
 • Мобилност
  Това е нещо много полезно при натоварения ни график. С електронното обучение ние имаме възможност да се обучаваме от всяка локация – в парка, в автобуса, в метрото, вместо да сме ограничени в класната стая.
 • Ниска цена
  Електронното обучение е много по-достъпно, тъй като не се изисква такса за обучители и оборудване. Взимайки под внимание и разходите за пътуване, eLearning е по-евтин вариант от стандартното обучение.
 • Мониторинг на резултатите
  Резултатът след края на всяка тема и модул се представя статистически в системата за дистанционно обучение. Тя дава възможност на учащите се да се самооценяват и да се подобряват. Инструкторът е в състояние да следи тяхното представяне по-лесно, отколкото в традиционното, офлайн образование.

Минуси на онлайн обучението:

Електронното обучение никога не може да замени нуждата от човешки инструктор. Дори ако електронното обучение е полезно по много начини, компютрите не могат да изпълняват всички задачи поради:

 • Липса на фокус
  Както обучаемите със слаба концентрация, така и тези, които са слабо мотивирани, могат бързо да изостанат от онлайн курса. Без фиксиран график или рутинна процедура, за учащите е трудно да изпълнят определени срокове или цели.
 • Липса на социално и културно взаимодействие
  В електронното обучение връзката между обучаемите е минимална, което я прави предизвикателна за някои от тях.
 • Обучаемите могат да се чувстват изолирани
  Без взаимодействие с външния свят има вероятност обучемите да се почувстват изолирани.

Въпреки, че онлайн обучението има много недостатъци,  вече има много успешни платформи за електронно обучение като Udemy, Udacity, Teachable и т.н. Участието на обучаемите е от първостепенно значение за успеха на платформите за електронно обучение. Те могат да бъдат ефективни само ако представят нещо, което привлича вниманието на обучаемия като: 

1. Групови дискусии
Един мощен дискусионен форум, който се върти около курса, вероятно ще бъде първият вариант, който прави eLearning интерактивен и много по-ангажиран. От друга страна, може просто да има полета за коментари в статията, но скролването и търсенето ще е неприятно и трудно за учащите. 

2. Интерактивни викторини
Въпросите, които се задават след всяка сесия като модулна оценка и цялостен тест за оценка на темата, винаги са интересни. 

3. Обърнете особено внимание на визуалното представяне
Използването на интерактивно онлайн обучение и мултимедия дава възможност на обучаемите да бъдат задържани на задачата и да бъдат  ангажирани с темата. 

Какви са настоящите тенденции в електронното обучение  

Както във всеки сектор, където текат промени, е-обучението също енепрекъснато еволюира. Затова е крайно време да обсъдим какви са настоящите тенденции в онлайн обучението:  

 • Мобилно обучение
  През последните няколко години признаването на mLearning или мобилното обучение се разпостранява. То е гъвкаво, предлаганите курсове са "респонсив"; обучението може да работи безпроблемно на настолни компютри, лаптопи, таблети и смартфони. Другото основно предимство на mLearning е, че можете да учите от всяка географска точка и  когато пожелаете.  
 • Микрообучение (Microlearning) 
  Курс, който продължава 60 минути, може да бъде разделен на по-малки модули. Много по-лесно и достъпно е да се създават такива курсове, както и да се поддържат.  
 • Игровизация (Gamification-от английски: представлява прилагането на игрови елементи и механики в неигрови ситуации.
  За да подобри ангажираността на потребителите игровизацията използва елементи на игра. Това е техника за трансформиране на ученето в игра. По този начин можете да постигнете силно въздействие и потапяне в обучителния процес.
 • Интерактивни видеоклипове
  Ученето чрез видеоклипове ще продължи да става все по-популярно. Вследствие на това интерактивното видео превръща пасивността на обикновените видеоклипове в богати интерактивни преживявания и ще се използва за формално обучение. 
 • Социално обучение 
  Въпреки че има нужда от формално обучение, което да отговаря на специфичните резултати от обучението, ще има увеличение на програмите за социално учене, в които обучаемите могат да общуват, обсъждат, сътрудничат и обменят мисли за решаване на проблеми.

Свързани статии

 • Как да изберем система за дистанционно обучение?
  Как да изберем система за дистанционно обучение?
  При избора на система за дистанционно обучение винаги определете специфичните си…
 • Бизнес обучения
  Бизнес обучения
  Независимо от вида на бизнес обучението, от което се нуждаете – административни умения,…
 • Виртуална класна стая
  Виртуална класна стая
  Виртуалната класна стая има функционалност, която позволява директна, синхронна връзка…
 • Дистанционното обучение
  Дистанционното обучение
  В дистанционното обучение са налични два основни подхода: самостоятелно обучение…
 • Игровизация на електронното обучение
  Игровизация на електронното обучение
  Термина "gamification", с който се обозначава взимането на основни черти на игрите…