Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Дистанционното обучение

Подходи, техните компоненти и видове дейности

В дистанционното обучение са налични два основни подхода: самостоятелно обучение и обучение с преподавател.

Приблизително време за четене: 1m 13s

Подходи

При самостоятелното обучение, студентите работят индивидуално и независимо, докато обучението с преподавател предоставя различни нива на помощ от страна на обучителя, както и възможност за взаимодействие между отделните студенти. Разпространена практика е дистанционното обучение (онлайн обучението) да комбинира и двата подхода.

Налична е и смесенa форма на обучение (blended learning). Tя комбинира традиционното обучение с това в електронен формат.

Подходите на дистанционното обучение (онлайн обучението) могат да комбинират употребата на различни компоненти: съдържание, дистанционно преподаване и менторство, съвместно обучение и виртуална класна стая.

Компоненти

Съдържанието на дистанционното обучение (онлайн обучението) може да бъде стандартно или интерактивно. Първият вид бива изработено и предоставено посредством широкоразпространени програми, като Word, Excel, PowerPoint и др., а вторият се визуализира на екран, на който освен, текст, могат да бъдат поместени и различни мултимедийни обекти.

Формите на дистанционни обучени са снабдени с инструменти, които успешно предоставят индивидуална помощ и бърза обратна връзка, подпомагайки образователния процес на студента.

Дейности

Формите на дистанционните обучения (онлайн обученията) са снабдени с инструменти, които успешно предоставят индивидуална помощ и бърза обратна връзка, подпомагайки образователния процес на студента.

Дейностите по съвместното обучение могат да включват дискусии, споделяне на информация, съвместна работа по конкретен проект или в група. За да се подпомогне комуникацията между студентите, са налични различни форми на социален софтуер, като форуми, блогове, поща.Дейностите по съвместното обучение могат да включват дискусии, споделяне на информация, съвместна работа по конкретен проект или в група. За да се подпомогне комуникацията между студентите, са налични различни форми на социален софтуер, като форуми, блогове, поща.

Виртуалната класна стая се използва за дистанционно преподаване в реално време, като за целта се използват различни обучителни материали – презентации, аудио и видео файлове и др.

Видовете дейности в дистанционното обучение (онлайн обучението) могат да бъдат синхронни и асинхронни: синхронните събития протичат в реално време, докато асинхронните – не.

Примери за синхронни събития: чат, видео или аудио конферентни връзки.
Примери за асинхронни събития: публикуване на съобщения във форуми, изпращане на имейл съобщения, употреба на уики обекти или блогове. 

Свързани статии

 • Кои са основните елементи на всяко едно електронно обучение?
  Кои са основните елементи на всяко едно електронно обучение?
  Ако тепърва навлизате в сферата на онлайн обученията, най-вероятно, не сте запознати…
 • Как да изберете LMS?
  Как да изберете LMS?
  На пазара можете да намерите множество системи за управление на обучението (learning…
 • Какво представляват системите за управление на обучението?
  Какво представляват системите за управление на обучението?
  През последното десетилетие се появи нова технология, която представлява комбинация…
 • Педагогическите модели в дистанционното обучение
  Педагогическите модели в дистанционното обучение
  Подобно на традиционното обучение, дистанционното използва утвърдени педагогически…