Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Обучение и развитие - тенденции

Тенденции в областта на обучението и развитието

Професионалистите в областта на L&D по цял свят винаги търсят най-новите тенденции, за да са в крак с времето, както и за да потвърдят и валидират дали настоящите им стратегии и планове са на прав път.

Приблизително време за четене: 7m 24s

Обучение и развитие - тенденции за 2023 г.

Индустрията за обучение и развитие се развива все повече. Появяват се нови тенденции, някои отпадат напълно от полезрението, а други се преобразяват в други форми (пример - LMS в LXP в онлайн платформа за обучение!).

Обърнете внимание, че тези тенденции са позиционирани към организации, които не разполагат с огромни бюджети за L&D. Често много от тенденциите са напълно недостъпни за повечето отдели по L&D, затова сме позиционирали прогнозите си с оглед на малките и средните предприятия.

Всяка година разговаряме с много професионалисти в областта на L&D и в съчетание със собствените ни познания и проучвания в бранша съставихме списък с тенденции в областта на обучението и развитието за 2023 г.

Актуални теми  в обучение и развитие

 1. Учене по пътя на професионалното развитие

Много е казано за самообучението или за ученето на работното място. Но какво да кажем за кариерното развитие? Специалистите по L&D трябва едновременно да разглеждат уменията, от които всеки служител се нуждае, за да стане по-ефективен в своята роля, и уменията, които трябва да придобие или развие за бъдещите си кариерни стремежи.

Когато служителят може да види осезаема полза в края на обучението - например нещо, което ще му помогне за собственото развитие или развитие на кариерата, тогава той ще бъде по-мотивиран да учи.

Обучението по пътя на професионалното развитие трябва да бъде на дневен ред, винаги когато се разглеждат онлайн и офлайн възможности за повишаване на квалификацията.

 1. Вместо да се търсят брой преминати обучения и статистика  е по-добре да се търси целта и резултатите от обученията

Използвате ли дистанционна система за обучение, за да помогнете за развитието на вашите служители?

Ако го правите, тогава може би сте се чувствали виновни, че сте се фокусирали върху тези въпроси:

"Колко курса сме направили за служителите тази година?"
"Колко пъти всеки служител е влизал в системата?"
"Колко минути / часа обучение са преминали всички?"
"Колко обучаеми не са влизали в системата през последния месец?"

Някои специалисти по L&D са обсебени от използването на системата и статистиките, докато трябва да са по-обсебени от намеренията, резултатите и въздействието от стратегията за обучение.

Кой се възползва максимално от платформата за обучение в следния пример?

Обучаем А, който посещава 10 курса на месец и е на върха на класацията за ангажираност. Те обичат да учат и нямат търпение да преминат следващия курс. Те не са отчели много от ползите от обучението, което са взели.

Или

Обучаем Б, който е на дъното на статистиката за използване, но обучението, което е взел, е довело до задържането на двама души в екипа му поради някои придобити знания за коучинг и управление на представянето. Освен това те са осигурили предоговаряне на договор с доставчик, което е довело до намаляване на общите такси с 20 000 лв. И двата резултата могат да бъдат приписани пряко на методи, които са били включени в обучението.

Важно е да разберете какво означава успехът за вас и какво е най-важното. Дали това е необходимостта? Дали това е пренасянето на обучението на работното място? Или това са въздействията и резултатите?

Тенденцията ни за 2023 г. е да се съсредоточите върху въздействието на вашите системи за обучение, а не просто върху използването им.

 1. Персонализирано обучение

Персонализираното обучение е постоянна тенденция, тъй като все повече професионалисти в областта на L&D се запознават с това, което то включва. Избора на учебен път и преживяване по време на обучението е основна предпоставка за достигане на поставените цели в промяната на уменията на служителите.

 1. Ресурси, а не само курсове

Преди развитието на онлайн обучението на екипите се представяше брошура с курсове, провеждани от външни доставчици на обучение, от която те можеха да изберат курса(овете), от който(ито) се интересуват.

За много предприятия, които не са актуализирали процесите си за обучение, за съжаление това все още е така.

През 2023 г. трябва да мислим повече за предлагането на ресурси за обучение, а не само на курсове.

Тези ресурси могат да включват и да не се ограничават до:

- Онлайн обучение

- Съдържание за електронно обучение

- Видеоклипове

- Блогове

- Аудиозаписи

- Подкасти

- Виртуално обучение

- Оценки и викторини

- Инфографики

- Конференции

- Наставничество

- Коучинг

- Бели книги

- Независимо дали те се намират в платформа за електронно обучение или не, мислете за ресурси, а не само за курсове.

 1. Мобилно обучение

Причината, поради която мобилното обучение е включено в нашия списък, се дължи на намаляването на използването на настолни компютри в процеса на комуникация, особено сред хората от поколението на милениумите, където се съобщава, че 20% използват САМО смартфона си, за да общуват.

Този показател ще продължи да нараства. Достатъчно е да погледнем как тийнейджърите около нас избягват телевизора и лаптопите в полза на телефоните си. Това е начинът, по който те предпочитат да учат и да консумират информация, и не очаквам това да се промени.

Мобилното обучение има своите плюсове и минуси. Всичко зависи от това какви са предпочитанията ви и къде предпочитате да учите.

Нашата прогноза за 2023 г. е, че фирмите ще трябва по-внимателно да обмислят как могат да включат мобилното обучение в програмите си за обучение, което ще позволи на служителите да провеждат обучение в движение или където им е удобно.

 1. Хибридно обучение

Много организации преминават към хибриден модел на работа, следователно е съвсем естествено да започнат да се появяват и хибридни модели на обучение.

Важно е да се разбере разликата между хибридното и смесеното обучение, които всъщност са много различни концепции.

Смесено обучение е, когато обучаемият избере или участва в програма, която съчетава електронно обучение и традиционни семинари в класната стая.

Хибриднoтo обучение е, когато обучаемият избира да присъства лично или онлайн на едно и също учебно събитие. Така че може да има четирима души в стая пред фасилитатор и петима души на работа в цялата страна, които участват онлайн.

През 2023 г. предприятията трябва да се уверят, че предлагат на своите обучаеми възможности за хибридно обучение. С други думи, възможност да се включат лично или дистанционно, така че да могат да учат в среда, която отговаря на предпочитания от тях стил на учене.

 1. Учене чрез тестове и оценяване

Нещо, което често се пренебрегва, е смисълът на заучаването, при което става въпрос за разбиране на дадена тема въз основа на повторение.

Традиционно обучаемите полагат изпит под формата на тест, след като са покрили теорията и съдържанието на дадена тема, докато при обучението, основано на тестване, е точно обратното.

Подходът за обучение, основан на тестването, може да бъде разделен на два начина:

- Интензивна употреба на тестове

Представете си, че във вашата LMS има раздел, посветен на б тестовете. Там няма никакво обучение, а само тест след тест. Темите могат да варират от лидерски стилове до вашите вътрешни процеси в организацията.

При това вашите обучаеми правят тестовете, получават оценка и обратна връзка за въпросите, които са отговорили правилно и неправилно, и могат да ги правят отново и отново, докато не получат всички верни отговори.

- Първо тестване, а след това самостоятелно обучение

Обучението протича подобно на горния сценарий, но на обучаемите се съобщават верните и грешните отговори, а след това те трябва да проучат и открият отговорите чрез съдържанието на своята LMS. Това може да се сравни с обърната класна стая, но за тестовете.

През 2023 г. специалистите по L&D трябва да обмислят въвеждането на обучение с тестване на работното място, за да смесят стиловете на учене и да гарантират, че обучаемите ще разберат напълно преподаваните идеи.

 1. Възходът на инфографиките

Една снимка съдържа хиляди думи. Има организации, които все още принуждават своите обучаеми да четат документи, работни книги и други подобни, когато една проста инфографика би свършила перфектно работа.

Голяма част от обучаващите се мислят в образи и предпочитат да възприемат информацията по този начин, затова е важно да се съобразите с тях.

Ако разполагате с LMS, уверете се, че имате раздел, посветен на инфографиките и изображенията, които могат да се използват като самостоятелни материали, както и да бъдат включени в онлайн и офлайн програми.

Топ 9 тенденции в учебното съдържание

 1. Тенденции в учебното съдържание за 2023 г.

Тази следваща и последна тенденция е насочена към ключови фактори, които трябва да имате предвид за 2023 г., когато създавате учебно съдържание за вашия екип. Те са взети от заявките за поръчково електронно обучение, които екипът ни е получил през последните 12 месеца.

Невроразнообразие

Невроразнообразието се основава на предпоставката, че хората имат различни начини на мислене, поведение и учене. При тях няма правилен или грешен начин - това е просто различна версия на света.

Невроразнообразието се състои в това да образовате хората си по този въпрос и да се уверите, че учебното ви съдържание е достъпно и подходящо за хората с невроразнообразни състояния.

Някои примери за невроразнообразни състояния включват:

- Аутизъм

- ADHD

- Диспраксия

- Дислексия

- Дискалкулия

- Дисграфия

- Турет

Устойчивост

Предизвикателствата, с които се сблъскват вашите служители на работното място и извън него, непрекъснато се увеличават. Разходите за живот, постоянната несигурност, която носят епидемиите, войната, икономиката, инфлацията и още куп други фактори означават, че служителите ни трябва да се справят с много неща.

Вашата организация, никога досега не е било необходимо да бъде толкова гъвкава по отношение на начините на работа и различните бизнес модели, които се възприемат.

Налице са много промени, което означава, че обучението за устойчивост е много търсено. Обучението по жизнеспособност ще предостави на служителите ви техники и стратегии за по-добро справяне, така че промените, с които се сблъскват, ще станат по-лесно управляеми и ще помогнат за предпазване от проблеми с психичното здраве и благосъстоянието.

 

Хибридна работа

Преди епидемията броят на хибридните работници, които в някои дни идват в офиса, а в други работят от дома си, беше малък.

Днес хибридната работа се превръща в очакване за кандидатите за работа и в изграждането на гъвкава и здравословна работна сила.

Но заедно с това се появяват и предизвикателствата за вашите служители и техния пряк ръководител.

Някои от основните предизвикателства включват:

- Kомуникация;

- Връзка и принадлежност;

- Сътрудничество с други хора по проекти и работа;

- Креативност и идеи за мозъчна атака;

- Усещане за част от културата и принос към нея;

- Управление на дистанционни работници.

Научете техниките за управление на виртуални екипи.

 

Психично здраве

В съчетание с устойчивост, обучението за психично здраве може да окаже положително въздействие върху служителите ви, за да могат да се справят с ежедневните изисквания, пред които са изправени.

Обучението за психично здраве има следните предимства:

- То се противопоставя на стигмата на психичното здраве - никой не е застрахован от нея;

- То изгражда и създава осведоменост за това какво представлява и какви са признаците му;

- Предоставя техники и стратегии за справяне, които да помогнат;

- Развива съпричастност в организациите ви;

- Създава култура на подкрепа за всички;

- Мениджърите ще се грижат много повече за благосъстоянието на своите служители.

 

Равнопоставеност

Равнопоставеност означава равенство (понякога наричано справедливост), разнообразие и приобщаване.

Нашият трудов свят никога не е бил толкова разнообразен, така че е важно да можем да повишим осведомеността и да насърчим равнопоставеността  на работното място.

Някои от ползите от това включват:

- Създаване на по-щастлива и хармонична работна сила;

- Повишени нива на мотивация, дължащи се на чувството за принадлежност;

- Предотвратяване на правни проблеми, като например:

   o Дискриминация

   o Тормоз

Колко от тези тенденции в обучението и развитието за 2023 г. са част от настоящата ви стратегия за обучение и развитие или са в етап на планиране? Ако няма нито една от тях, това не означава, че организацията ви се проваля. Преследването на най-новите тенденции не винаги е гаранция за подобряване на уменията на хората или организацията ви и винаги трябва да правите това, което е най-добро за вашата организация.

Тези тенденции имат за цел да предоставят на специалистите по L&D и организациите вдъхновение и храна за размисъл за това как могат да подобрят и адаптират своите стратегии за обучение към настоящите времена.

Ако имате нужда от съдействие за обучението на Вашия персонал или избор на система за дистанционно обучение свържете се с нас. Нашите платформи за дистанционно обучение са преведени на български език, както и ръководствата към тях. За Ваше улеснение можем да добавим също видео обучения или обучение на живо за работа с LMS системата.

Вижте кои са факторите за успех в обучението в нашата статия Факторите, които определят успеха в процеса на обучение

Свързани статии

 • Електронно обучение Здравословни и безопасни условия на труд
  Електронно обучение Здравословни и безопасни условия на труд
  Здравословни и безопасни условия на труд - безопасните условия на труд са основна…
 • Бизнес комуникация и кореспонденция - първа част онлайн курс
  Бизнес комуникация и кореспонденция - първа част онлайн курс
  С обучението ще развиете и подобрите своите комуникационни умения в бизнес среда,…
 • 10 принципа на успешното онлайн обучение
  10 принципа на успешното онлайн обучение
  Преподаването в традиционна класна стая и преподаването в онлайн среда се различават…
 • 4 причини следващото Ви фирмено обучение да се проведе в онлайн среда
  4 причини следващото Ви фирмено обучение да се проведе в онлайн среда
  Всички ние знаем колко важна част от успеха на всяка една компания е вътрешно-фирменото…