Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Креативност и пътя към нейното развитие

Разбиране на креативността: умения, техники и практики

Креативност или как да разгърнем вътрешния си потенциал и да достигнем щастието

Приблизително време за четене: 7m 26s

Как става така, че някои хора винаги успяват да генерират нови идеи и да мислят творчески, а други сякаш се затрудняват да го правят? Отговорът се крие в способността им да използват креативност или творческо мислене.

Креативността или творческото мислене е способността да се гледа на нещата по различен начин и да се намират нови начини за решаване на проблемите. Уменията за творческо мислене определено не са предназначени само за "творчески личности" като художници и музиканти. Всеки може да се възползва от творческото мислене от време на време.

Независимо дали се смятате за творчески тип или не, можете да усвоите някои полезни умения и техники, които ще ви позволят да използвате творческото мислене на "дясната част на мозъка" и да придадете нова перспектива на иновациите, решаването на проблеми и управлението на промените.

Запишете се за нашите обучения за да постигнете по-добър и балансиран живот

 

Какво представлява креативността?


Креативността е начин на разглеждане на проблеми или ситуации от нова гледна точка, който предлага нестандартни решения (които в началото може да изглеждат тревожни). Креативното мислене може да бъде стимулирано както чрез неструктуриран процес, например мозъчна атака, така и чрез структуриран процес, например латерално мислене.


Творчеството е способността да се създава нещо ново. Това може да е картина или музикално произведение, но може да е и нова идея. 

Следователно креативността е способността да се мисли по различен начин: да се види даден проблем или въпрос от нов ъгъл или перспектива. Това често ви позволява да намерите ново решение или дори да видите, че проблемът не се нуждае непременно от решение.

Нуждата от творческо мислене възниква, защото мозъкът ни естествено е склонен да използва определени "кратки пътища". След като веднъж разполагаме с някаква информация, сме склонни да я използваме отново: така се учим. Това има огромни предимства - например означава, че не е необходимо да се учим как да използваме ножа и вилицата всеки път, когато се храним - но има и някои недостатъци, тъй като сме склонни да спрем да мислим за неща, които правим, виждаме или казваме редовно.

Формално творческо мислене


Възможно ли е да мислим креативно през цялото време. Има хора, които просто са изпълнени с нови идеи и изглежда, че виждат всичко малко по-различно от околните.

Това са хората, които винаги се питат "Защо?" и "Защо не?".

Те са естествени специалисти по решаване на проблеми и новатори.

За повечето хора обаче креативността изисква повече усилия. Те предпочитат да запазят творческото си мислене за случаите, когато то е наистина необходимо.

Типични примери за моменти, в които може да отделите време за използване на техники за творческо мислене, са:

Когато сте изправени пред сериозен проблем или въпрос и не можете да видите очевиден път напред.

В моменти на промяна, когато е трудно да се види какво предстои и искате да помислите за възможни сценарии.

Когато има много разногласия относно това какво трябва да се случи по-нататък и никакъв компромис не изглежда възможен без много усилия.

Когато се нуждаете от нещо ново, което не е опитвано досега, но не сте сигурни какво.

В такива случаи може да си струва да се проведе "официално" творческо мислене и да се използва обучен фасилитатор, който да помогне на групата да извлече максимална полза от сесията.

Техники за креативно мислене

Съществуват редица инструменти и техники, които можете да използвате, за да стимулирате творческото мислене у себе си и в екипите, в които работите.

Те включват мозъчна атака / брейнсторминг, техники за рисуване, като мисловни картини и богати картини, и техники за ролеви игри. Несъмнено съществува значителен скептицизъм по отношение на много от тези техники. Въпреки това, повечето, ако не и всички, имат научна обосновка и със сигурност има доказателства, че работят. Заслужава си да останете непредубедени, когато ги изпробвате.

Брейнсторминг:


Концепция: Мозъчната атака е свързана с генерирането на множество идеи, които да се пресеят и да се открият най-добрите. Тя се основава на схващането, че повечето идеи няма да бъдат изключителни, но сред тях може да има скъпоценен камък.
Процес: Включете и оценете всички идеи, не критикувайте и използвайте различни методи, за да поддържате потока от идеи.
Оценка: След първоначалния етап на свободен поток, направете критична оценка на идеите, за да ги усъвършенствате и проучите допълнително.
Устойчивост: Непрекъснато генерирайте идеи, дори след като сте намерили една на пръв поглед добра. Първата идея рядко е най-добрата.

Ангажиране на дясното полукълбо на мозъка:


Концепция: Дясното полукълбо на мозъка се свързва с творчеството и въображението. Ангажирането му може да отключи иновативно мислене.
Техники:
Рисуване/моделиране: Използвайте рисуване или 3D моделиране (например с балони, Лего или глина), за да ангажирате творческия мозък.
Съставяне на мисловни карти: Създайте визуално представяне на идеите и начина, по който те се свързват.
Богати картини: Използвайте минимално количество думи и се съсредоточете върху символи, цветове и изображения, за да представите ситуации или идеи.

Визуализация на на бъдещето:

Концепция: Визуализирането на бъдещето и стъпките за достигане до него може да изясни пътя напред.
Дейност: Нарисувайте сегашното състояние, желаното бъдеще и "моста" от действия, необходими за преминаване от настоящето към бъдещето.

Разиграване  на ролеви ситуации:

Концепция: Ролевите игри позволяват на хората да влязат в кожата на другите, да видят различни перспективи и да проучат сценарии в контролирана среда.
Варианти:
Традиционна ролева игра: Игра на конкретни роли, за да се разберат различни гледни точки или да се упражнят взаимодействията.
Митодрама: Използване на драматични разкази (като пиесите на Шекспир) за изучаване на лидерството и вземането на решения.
Бизнес констелации: Техника от семейната терапия, адаптирана за организационна среда, при която участниците представляват различни елементи на дадена система, за да визуализират и разберат динамиката.

Психологически прозрения и прозрения за управлението на хора когато правите това с екипите си:

Емоционална безопасност: Осигурете безопасна среда, в която всички участници се чувстват комфортно да споделят и изследват идеи.
Разнообразни гледни точки: Насърчавайте приноса на всички, тъй като различните гледни точки могат да доведат до по-иновативни решения.
Баланс: Насърчавайте креативността, но и чувството за практичност, за да се гарантира, че идеите могат да бъдат реализирани.
Фасилитиране: Умелият фасилитатор може да помогне да се ориентирате в сложността на груповата динамика, особено при по-чувствителни упражнения като "Бизнес констелации".

На практика:

Подготовка: Поставете ясни цели и насоки за творческите сесии.
Среда: Създайте пространство, благоприятно за творчество, без прекъсвания и осъждане.
Последващи действия: Уверете се, че идеите не остават само като концепции, а се оценяват и се предприемат действия, когато е необходимо.
Отразяване: След края на сесиите обмислете какво се е получило и какво не, за да подобрите бъдещите упражнения за творческо мислене.

Като разбират и прилагат тези техники, специалистите по психология и управление на хора могат да създадат среда, в която творческото мислене процъфтява, което води до иновативни решения и подобрено решаване на проблеми.

Повече информация за подходящите инструменти и техники за критично мислене можете да намерите в нашата статия "Критичното мислене: Защо е важно и как да го развиваме".

Как да направим мисленето си по-креативно.


Освен "официалните" възможности за творческо мислене има и неща, които можете да направите, за да си помогнете да мислите по-творчески на рутинна основа.

Те включват: 

Разширяване на социалните контакти, за да се запознаете с по-широка и разнообразна група хора.

Всички ние сме склонни да се разбираме най-добре с хора, които са като нас, и особено с хора с еднакъв произход и общи възгледи за живота. Въпреки това, общуването с хора, които са като нас, обикновено означава, че мисленето ни става малко "лениво". Предположенията ни остават неоспорени, а възгледите ни се затвърждават.

Отделянето на време за активно излизане и запознаване с нови хора - и особено с по-различни хора, които не са като вас - ще ви помогне да оспорите предположенията си. Без дори да осъзнавате, че го правите, ще започнете да мислите по-широко и да виждате нещата по различен начин.

Това, разбира се, е първата стъпка, за да започнете да мислите по-креативно.

Търсене и прилагане на нови възможности и опитване на нови неща

В едно конкретно проучване се изследва креативността на хора, които са живели в чужбина, и на такива, които не са живели извън родната си страна. Проучването установило, че хората, които са живели в чужбина, са по-способни да мислят творчески за решаване на даден проблем.

Очевидно не всеки може да отиде да живее в чужбина за определен период от време, но активното търсене и използване на възможности за нещо ново може да има същия ефект.

Струва си да се предизвикате да научите ново умение или да направите нещо, което ви се струва трудно, само заради ефекта, който това ще има върху мисленето ви!

Оспорване на стереотипите и принуждаване на себе си да мислите отвъд очевидното

Друго проучване установи, че хората, които са били помолени да мислят за хора, които не отговарят на стереотип (например мъж акушер), са били по-способни да мислят творчески, отколкото хората, помолени да мислят за някой, който отговаря на стереотипа.

Това е много малка подробност, но тя показва ефекта на конвенционалното мислене върху способността ни да мислим по-творчески.

Осъзнаването на стереотипите и задаването на въпроса "Но защо мисля така?" ще ви помогне да разкриете предположенията си и ще ви помогне да мислите по-креативно.

Допълнителни техники за креативност

Ако искаш да станеш по-креативен, не се налага да бъдеш гений или художник. Ето няколко съвета, които може да ти помогнат:

Пробвай нови неща: Понякога ни се налага да излезем от зоната на комфорт и да опитаме нещо ново. Това може да бъде нов хоби, нов спорт или нов начин на работа.

Намери вдъхновение: Инспирацията може да дойде от всякъде. Посещавай изложби, слушай музика, гледай филми или чети книги. Идеите често идват, когато сме изложени на нови и различни впечатления.

Упражнявай себе си: Креативността, като всичко останало, изисква тренировка. Започни с няколко минути на ден, посветени на творчески занимания. Това може да бъде рисуване, писане или която и да е друга дейност, която те вълнува.

Не се страхувай от грешките: Грешките не са враг, а част от процеса. Позволи си да правиш грешки и да учиш от тях. Някой от най-креативните идеи се раждат от несъвършенствата.

Сътрудничи с други хора: Работата в екип и обменът на идеи може да разшири хоризонтите на твоята креативност. Не се страхувай да дискутираш и да споделяш мисли с колеги или приятели.

Продължавай да учиш: Образованието никога не свършва. Учи нови неща и изследвай нови области. Новите познания могат да насърчат твоята креативност.

Следвай страстта си: Креативността често идва, когато сме страстни за нещо. Намери своята страст и я следвай със сърце.

Не се притеснявай да изпробваш тези съвети и да ги включиш в ежедневието си. Креативността е умение, което може да се развива и подобрява с времето.

Запишете се за нашите обучения за да постигнете по-добър и балансиран живот

 

Креативност и щастие: откриване на пътя към щастието

Креативността и щастието са тясно свързани аспекти на човешкия живот, които ни позволяват да се развиваме и да се наслаждаваме на пълнота и удовлетвореност. Стремежът към креативност и иновация води до разкриване на нови възможности и удовлетворение от съзидателството. Творческият процес, известен и като "поток", носи радост и усещане за личен напредък.

Въпреки това, има пречки, които могат да затруднят креативността. Зоната на комфорт може да ни държи в стабилност, но и да ограничи нашата възможност да развиваме нови идеи. Страхът от провал и несигурността могат да изплашат и да ни спрат да рискуваме.

За да постигнем креативност и щастие, трябва да се смело изправим пред неизвестното и да приемем рисковете. Провалите са част от процеса на учене и развитие, и те играят важна роля в постигането на успеха. Нека бъдем отворени към новите идеи и готови да излезем от зоната на комфорт, за да открием истинската ни креативност и щастие.

Участие в изкуството, театъра и музиката

Изглежда, че хората, които посещават театър, концерти или се занимават с други културни дейности, също са по-способни да мислят творчески. Смята се, че тези дейности ни помагат да видим нещата от нова гледна точка и следователно да мислим по-креативно. Очевидно те също така могат да ви помогнат да се чувствате по-свързани и като цяло по-мили.

Отделянето на време за изкуство или за създаване на нещо в свободното време ще ви помогне да разширите кръгозора си като цяло.

Заключителна мисъл
Има огромни ползи от това да се научите да мислите малко по-различно. Това ще ви помогне да подобрите способността си за решаване на проблеми, а също така ще ви помогне да видите гледната точка на другите. В един все по-глобален свят по-широкият кръгозор и способността за по-широко мислене никога няма да навредят.

Свързани статии

 • Електронно обучение Мотивация на персонала
  Електронно обучение Мотивация на персонала
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във…
 • Обучение Управление на времето за заети хора - печелившите практики
  Обучение Управление на времето за заети хора - печелившите практики
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.
 • Електронно обучение Асертивност: умението да отстояваш себе си"
  Електронно обучение Асертивност: умението да отстояваш себе си"
  Да бъдеш асертивен означава да бъдеш способен да отстояваш правата си или правата…
 • Електронно обучение Преговори и убеждаване - печелете сделки и клиенти
  Електронно обучение Преговори и убеждаване - печелете сделки и клиенти
  Много често хората подценяват уменията за преговори и убеждаване, тъй като смятат,…