Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Електронно обучение Здравословни и безопасни условия на труд

Осигурете безопасност на работното място сп

Здравословни и безопасни условия на труд - безопасните условия на труд са основна грижа за компаниите и работодателите. Научете всичко необходимо за безопасността на работното място.

Здравословни и безопасни условия на труд - безопасност на работното място

Всички са запознати със своите основни задачи и задължения, които трябва да изпълняват на работното си място. Наред с изпълнението на характерните за всяка длъжност задачи, всички работещи хора трябва да са запознати с рисковете, които крие всяка работа и как да се предпазят и да реагират при екстремни ситуации.

Безопасността на работното място е свързана както с грижата за здравето и собствената безопасност на всеки служител, така и с грижата за здравето и безопасността на останалите работещи в дадена компания, които са засегнати от неговата дейност.

Обучението ще запознае Вас и Вашите служители с основните изисквания за безопасност на работното място, ще получите полезни съвети за работното ежедневие и правила за действие в различни рискови ситуации.

 

Съдържание

Въведение

Модул 1. Рискове на работното място

 • Контрол на риска
 • Безопасно поведение
 • Какви са най-честите източници на риск  в офиса
 • Как да започнете деня комфортно и безопасно
 • Други причини за инциденти на работното място
 • Препоръки за безопасно поведение

Модул 2. Фактори на работната среда

 • Осветеност
 • Микроклимат
 • Шум
 • Работа с видеодисплеи

Модул 3. Полезни съвети за работното ежедневие

 • Движение
 • Ходила, колене и крака
 • Гръб, ръце и рамене
 • Очи
 • Настройки на монитора
 • Полезни съвети за работа с мишката и клавиатурата
 • Работа с принтери и фотокопирна техника
 • Основни правила при експлоатация на офис обзавеждане и мебели
 • Общи правила при работа с електрически уреди

Модул 4. Знаци за безопасност на труда и противопожарната охрана

 • Основни видове знаци за безопасност на труда
 • Противопожарна охрана
 • Аварийни изходи

Модул 5. Оказване на долекарска помощ

 • Първа долекарска помощ
 • Долекарска помощ при счупена кост
 • Долекарска помощ при нараняване и кръвотечение
 • Долекарска помощ при инцидент с ток
 • Долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото

Модул 6. Действия при екстремни ситуации 

 • Пожар
 • Земетресение

Модул 7. Стрес на работното място

 • Основни източници на стрес на работното място
 • Как да намалим източниците на стрес на работното място

Тест към обучението

 

Как се преминава обучението?

Когато обучаемият се запише за курса, получава персонален акаунт за достъп до обучението. То се преминава онлайн, в удобно за потребителя време и място. На обучаемия ще е нужна актуалната версия на програмата и достъп до интернет.

 

Запознайте се с правилата за безопасност при дистанционната работа.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com.