Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube
+359 2 850 53 64

10 принципа на успешното онлайн обучение

Как да създадете пълноценно онлайн обучение?

Преподаването в традиционна класна стая и преподаването в онлайн среда се различават значително.

Приблизително време за четене: 4m 28s

Ако преподавателят не разполага с опит в сферата на онлайн обученията, използваните във втория случай технологии и учебни подходи, могат да затруднят образователния процес. Това ще доведе до непълноценно обучение и недоволство от страна на студентите.

За да не попаднете и Вие в подобна ситуация, днес ще Ви представим 10 принципа, от които можете да се ръководите, когато работите върху Вашето онлайн обучение.

Принцип 1: Преподавайте.

Все още много хора смятат, че онлайн обученията се провеждат сами. Разбира се, има и такива, но при курсовете, в които е наличен преподавател, неговата роля е водеща. Освен това, самите курсисти разчитат на преподавателя да ръководи обучението, следвайки предварително определения график и учебен план.

С основание може да се твърди, че за да се подготви за участие в онлайн обучение, преподавателят трябва да отделите много повече време и усилия за неговата предварителна подготовка и последващо провеждане, в сравнение с курс в традиционна класна стая.

По време на онлайн обучението, преподавателят се фокусира върху взаимодействието си с курсистите, вместо да мисли за провеждането и представянето на утрешния урок. Много преподаватели, които могат да сравнят двата вида обучения, твърдят, че при онлайн обученията тяхната работа е много по-ефективна и могат да обърнат достатъчно внимание на всички обучаващи се.

Принцип 2: Използвайте проактивни стратегии за управление на образователния процес.

Под управление на образователния процес имаме предвид всички дейности, свързани с преподаването и усвояването на учебния материал. Степента, до която ще се управлява курса, зависи до голяма степен от възрастта и опита, както на преподавателя, така и на обучаващите се.

Първоначално, преподавателят ще трябва да влага повече усилия в управлението на курса, тъй като преминаването от традиционна класна стая към виртуална представлява значителна промяна в разбирането за ролите и отговорностите, както на преподавателя, така и на курсистите.

Степента на управление на курса ще стане по-ефективна с течение на времето. Преподавателят ще се научи как да отговаря на очакванията на курсистите, както и да определя тяхното представяне.

Преподавателят може да подпомогне създаването на обучение с помощта на проактивна стратегия за управление на курса, като например:

• наблюдение на предаваните задачи,
• напомняне на студентите, че идва крайният срок за предаване на домашните,
• редакции на курса, когато и където е необходимо.

Крайна цел е обучаващите се да могат сами да поемат отговорност за управлението на обучението си, а преподавателят да може да се концентрира върху създаването на наистина ангажиращо обучение.

Принцип 3: Създайте и използвайте образователен модел.

Въпреки че онлайн обученията са гъвкави по отношение на време и място на провеждане, създаването и поддържането на път, по който да върви образователният процес може да затрудни както преподавателя, така и курсистите.

Нужно е да се изгради модел, по който курсът да се движи. Това ще позволи на обучаващите се да си изготвят план, по който да учат. Това ще помогне и на преподавателя да поддържа отделните дейности в предварително определените времеви интервали и с предварително определеното темпо и натоварване.

Принцип 4: Планирайте непланираното.

Хората, които се обучават онлайн гледат на преподавателите си, като на основен източник на информация. Ако преподавателят ще отсъства за няколко дни, една седмица по-рано той трябва да информира курсистите си. При спешни случаи, това трябва да се случи възможно най-рано. А ако преподавателят знае, че ще му се наложи да отсъства още създава обучението, той трябва да добави отсъствието си в неговата програма и да предупреди бъдещите курсисти още в самото начало.

Освен това, преподавателят трябва да каже на обучаващите се кога ще им предостави нужната информация и кога ще се върне, за да могат всички участници да съобразят останалите си ангажименти.

Принцип 5: Осигурявайте навременна обратна връзка.

Навременната обратна връзка е много важна за всеки един обучаващ се. От преподавателя се предполага да даде обратна връзка в рамките на един работен ден. Ако той не може да отговори пълно в рамките на един работен ден, то в рамките на този работен ден трябва да каже на курсиста кога ще получи въпросната обратна връзка.

За улеснение, преподавателят може да обяви ден и час за консултации, а ако получи много въпроси по една тема, може да му се наложи да даде допълните разяснение по материала.

Принцип 6: Осигурявайте полезна за обучаващите се обратна връзка.

Вече споменахме за обратната връзка. За да бъде полезна на обучаващите се, тя трябва да бъде написана на ясен за тях език. За да улесните работата си, можете да използвате два подхода:

• да направите секция „Често задавани въпроси“, в която да адресирате потенциални проблеми;
• да си изготвите лична база данни, съдържаща готови обратни връзки, които да променяте, ако не дават добри резултати.

Обратната връзка може да бъде предоставена по различни начини – под формата на инструкции в урок, като чат съобщения, имейли и др. Тя трябва да бъде обмислена добре, понеже двете страни не се виждат на живо и няма как да се възползват от невербалните средства на комуникация.

Принцип 7: Подпомагайте образователния напредък на курсистите си.

Участниците в онлайн обученията разчитат преподавателят да оценява работите им в определен срок. По този начин, те могат да проследяват напредъка си и ако не се справят добре, да разберат къде срещат затруднения и върху какво трябва да поработят допълнително. Затова, след като курсистите Ви предадат домашните си, не забравяйте да им отговорите в разумен срок.

Принцип 8: Не подценявайте сигурността.

Силно препоръчително е всичката свързана с курса комуникация да се осъществява в сигурна и надеждна среда. В най-добрия случай това ще бъде система за управление на съдържанието (платформа за дистанционно обучение). Сред нейните предимства можем да отбележим следните:

• Съхраняване на свързаната с курса информация на едно място.
• Създаване на архив на задачите и свързаната с тях кореспонденция.
• Управлението от страна на съответната институция.

Принцип 9: Създавайте качествени обучения.

За да бъде максимално ефективно, онлайн обучението трябва да осигурява качество на учебните материали и използваната технология (платформа за дистанционно обучение). Поради тази причина преподавателите трябва да наблюдават и адресират различните измерения на курса, които могат да повлияят на неговата цялост, сред които:

• неточно съдържание;
• грешки при редактирането;
• объркваща информация или инструкции;
• счупени линкове;
• други проблеми, свързани с дизайна на обучението.

Ако курсистите не са доволни от стандарта на обучението, има голяма вероятност да не го продължат.

Като метод за адресиране на качеството и интегрираността на курса Ви предлагаме да помислите върху всеки един от основните компоненти на онлайн обучението – точност на съдържанието, дизайн и цялостно представяне на използвания софтуер. Това ще направи задачата за осигуряване на качество по-лесна за управление, а и по-реалистична.

Принцип 10: Запознайте се с платформата за дистанционно обучение, която ще бъде използвана по време на курса.

За да може да работи пълноценно, преподавателят трябва да разбира в дълбочина използвания по време на обучението софтуер. Той трябва да познава неговите възможности и от гледна точка на курсист и ако не наложат промени по дизайна да даде логични и правилни предложения.

Както всички останали аспекти на онлайн обученията, технологичната инфраструктура играе важна роля в доставянето на добро преживяване по време на обучението, както за курсистите, така и за преподавателя.

Преподавателят трябва да разполага с достатъчно добра системна конфигурация, която да отговаря на нуждите на използваната за обучението платформа за дистанционно обучение.

Не забравяйте, че всичко трябва да бъде тествано преди началото на курса – така ще се избегне появата на проблеми по време на обучението, които биха довели до недоволство от стана на курсистите. Това ще допринесе и за повишаване на качеството на обучението.

Източник: Faculty Focus.com, 10 principles of effective online teaching: Best practices in distance education.

Свързани статии

 • Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Бизнесът винаги е бил бързоразвиваща се среда, в която търсенето и предлагането са…
 • Педагогическите модели в дистанционното обучение
  Подобно на традиционното обучение, дистанционното използва утвърдени педагогически…
 • Дистанционното обучение
  В дистанционното обучение са налични два основни подхода: самостоятелно обучение…
 • Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  През последните години голяма популярност придоби идеята, че хората възприемат по-добре…

  Предимства и функционалности на системите за дистанционно обучениеПовече...