Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

10 принципа на успешното онлайн обучение

Как да създадете пълноценно онлайн обучение?

Преподаването в традиционна класна стая и преподаването в онлайн среда се различават значително.

Приблизително време за четене: 8m 33s

Ако преподавателят не разполага с опит в сферата на онлайн обученията, използваните във втория случай технологии и учебни подходи, могат да затруднят образователния процес. Това ще доведе до непълноценно обучение и недоволство от страна на студентите.

За да не попаднете и Вие в подобна ситуация, днес ще Ви представим 10 принципа, от които можете да се ръководите, когато работите върху Вашето онлайн обучение.

Принцип 1: Преподавайте.

Все още много хора смятат, че онлайн обученията се провеждат сами. Разбира се, има и такива, но при курсовете, в които е наличен преподавател, неговата роля е водеща. Освен това, самите курсисти разчитат на преподавателя да ръководи обучението, следвайки предварително определения график и учебен план.

С основание може да се твърди, че за да се подготви за участие в онлайн обучение, преподавателят трябва да отделите много повече време и усилия за неговата предварителна подготовка и последващо провеждане, в сравнение с курс в традиционна класна стая.

Вижте онлайн обученията в нашата Академия за обучения, запишете се за онлайн обучение 

По време на онлайн обучението, преподавателят се фокусира върху взаимодействието си с курсистите, вместо да мисли за провеждането и представянето на утрешния урок. Много преподаватели, които могат да сравнят двата вида обучения, твърдят, че при онлайн обученията тяхната работа е много по-ефективна и могат да обърнат достатъчно внимание на всички обучаващи се.

Принцип 2: Използвайте проактивни стратегии за управление на образователния процес.

Под управление на образователния процес имаме предвид всички дейности, свързани с преподаването и усвояването на учебния материал. Степента, до която ще се управлява курса, зависи до голяма степен от възрастта и опита, както на преподавателя, така и на обучаващите се.

Първоначално, преподавателят ще трябва да влага повече усилия в управлението на курса, тъй като преминаването от традиционна класна стая към виртуална среда представлява значителна промяна в разбирането за ролите и отговорностите, както на преподавателя, така и на курсистите.

Управлението на курса ще стане по-ефективно с течение на времето. Преподавателят ще се научи как да отговаря на очакванията на курсистите, както и да подпомага тяхното представяне.

Преподавателят може да подпомогне обучението с помощта на проактивна стратегия за управление на курса, като например:

• наблюдение на предаваните задачи,
• напомняне на студентите, че идва крайният срок за предаване на домашните,
• редакции на курса, когато и където е необходимо.

Крайна цел е обучаващите се да могат сами да поемат отговорност за  обучението си, а преподавателят да може да се концентрира върху създаването на наистина ангажиращо обучение.

Принцип 3: Създайте и използвайте образователен модел и програма.

Въпреки че онлайн обученията са гъвкави по отношение на време и място на провеждане, създаването и поддържането на "път", по който да върви образователният процес може да затрудни както преподавателя, така и курсистите.

Нужно е да се изгради модел, по който курсът да се движи. Това ще позволи на обучаващите се да си изготвят план, по който да учат. Това ще помогне и на преподавателя да поддържа отделните дейности в предварително определените времеви интервали и с предварително определеното темпо и натоварване.

Принцип 4: Планирайте непланираното.

Хората, които се обучават онлайн гледат на преподавателите си, като на основен източник на информация. Ако преподавателят ще отсъства за няколко дни, една седмица по-рано той трябва да информира курсистите си. При спешни случаи, това трябва да се случи възможно най-рано. А ако преподавателят знае, че ще му се наложи да отсъства още докато създава обучението, той трябва да добави отсъствието си в неговата програма и да предупреди бъдещите курсисти още в самото начало.

Освен това, преподавателят трябва да каже на обучаващите се кога ще им предостави нужната информация и кога ще се върне, за да могат всички участници да съобразят останалите си ангажименти.

Принцип 5: Осигурявайте навременна обратна връзка.

Навременната обратна връзка е много важна за всеки един обучаващ се. От преподавателя се предполага да даде обратна връзка в рамките на един работен ден. Ако той не може да отговори пълно в рамките на един работен ден, то в рамките на този работен ден трябва да каже на курсиста кога ще се получи въпросната обратна връзка.

За улеснение, преподавателят може да обяви ден и час за консултации, а ако получи много въпроси по една тема, може да му се наложи да даде допълните разяснение по материала.

Принцип 6: Осигурявайте полезна за обучаващите се обратна връзка.

Вече споменахме за обратната връзка. За да бъде полезна на обучаващите се, тя трябва да бъде написана на ясен за тях език. За да улесните работата си, можете да използвате два подхода:

• да направите секция „Често задавани въпроси“, в която да адресирате потенциални проблеми;
• да си изготвите лична база данни, съдържаща готови обратни връзки, които да променяте, ако не дават добри резултати.

Обратната връзка може да бъде предоставена по различни начини – под формата на инструкции в урок, като чат съобщения, имейли и др. Тя трябва да бъде обмислена добре, понеже двете страни не се виждат на живо и няма как да се възползват от невербалните средства на комуникация.

Принцип 7: Подпомагайте образователния напредък на курсистите си.

Участниците в онлайн обученията разчитат преподавателят да оценява работите им в определен срок. По този начин, те могат да проследяват напредъка си и ако не се справят добре, да разберат къде срещат затруднения и върху какво трябва да поработят допълнително. Затова, след като курсистите Ви предадат домашните си, не забравяйте да им отговорите в разумен срок.

Принцип 8: Не подценявайте сигурността.

Силно препоръчително е цялата свързана с курса комуникация да се осъществява в сигурна и надеждна среда. В най-добрия случай това ще бъде система за управление на съдържанието (платформа за дистанционно обучение). Сред нейните предимства можем да отбележим следните:

• Съхраняване на свързаната с курса информация на едно място.
• Създаване на архив на задачите и свързаната с тях кореспонденция.
• Управлението от страна на съответната институция.

Принцип 9: Създавайте качествени обучения.

За да бъде максимално ефективно, онлайн обучението трябва да осигурява качество на учебните материали и използваната технология (система за дистанционно обучение). Поради тази причина преподавателите трябва да наблюдават и адресират различните измерения на курса, които могат да повлияят на неговата цялост, сред които:

• неточно съдържание;
• грешки при редактирането;
• объркваща информация или инструкции;
• счупени линкове;
• други проблеми, свързани с дизайна на обучението.

Ако курсистите не са доволни от стандарта на обучението, има голяма вероятност да не го продължат.

Като метод за адресиране на качеството и интегрираността на курса Ви предлагаме да помислите върху всеки един от основните компоненти на онлайн обучението – точност на съдържанието, дизайн и цялостно представяне на използвания софтуер. Това ще направи задачата за осигуряване на качество по-лесна за управление, а и по-реалистична.

Принцип 10: Запознайте се със системата за дистанционно обучение, която ще бъде използвана по време на курса.

За да може да работи пълноценно, преподавателят трябва да разбира в дълбочина използвания по време на обучението софтуер. Той трябва да познава неговите възможности и от гледна точка на курсист и ако се наложат промени по дизайна да даде логични и правилни предложения.

Както всички останали аспекти на онлайн обученията, технологичната инфраструктура играе важна роля в доставянето на добро преживяване по време на обучението, както за курсистите, така и за преподавателя.

Преподавателят трябва да разполага с достатъчно добра системна конфигурация, която да отговаря на нуждите на използваната за обучението платформа за дистанционно обучение.

Не забравяйте, че всичко трябва да бъде тествано преди началото на курса – така ще се избегне появата на проблеми по време на обучението, които биха довели до недоволство от стана на курсистите. Това ще допринесе и за повишаване на качеството на обучението.

Ученици онлайн обучение

Виртуалните уроци, онлайн класните стаи и онлайн обучение са новото нормално явление за милиони учащи по света, тъй като образователните институции прехвърлят своите платформи за обучение в онлайн пространството.

Въпреки че интернет пространството предлага на учащите многобройни предимства, като например нови инструменти за учене, гъвкавост на обучението и нови възможности за съвместно учене, преходът може да бъде предизвикателство както за учителите, така и за учениците.

От една страна, преподавателите трябва да положат допълнителни усилия и да намерят нови начини за ефективно ангажиране на учащите. От друга страна, учениците трябва да положат допълнителни усилия, за да останат ангажирани, особено поради разсейването и прекъсванията вкъщи.

Осигуряването на ангажиращо онлайн обучение е от жизненоважно значение за успеха на учащите, защото когато учениците са активно ангажирани в учебния процес, те учат по-добре, разбират съдържанието по-дълбоко и са в състояние да запазят материала за по-дълго време.

Но това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи.

Учителите и преподавателите установяват, че не е лесно да се ангажират обучаемите в онлайн класна стая, като се използват същите техники за ангажиране, които се използват в традиционната класна стая. При онлайн обучението учителите трябва да се справят с по-нови и често по-трудни проблеми - от умората от екрана и смущенията в интернет до просто отегчените и изолирани ученици.

Тук ще разгледаме още няколко съвета, които ще ви помогнат да създадете ангажиращо и успешно онлайн обучение за вашите ученици:

1. Съобщете изискванията си на класа предварително

Често преподавателите преподават в онлайн среда по начина, по който са преподавали в присъствена среда. Това означава, че те използват сходни стратегии за преподаване. За повечето ученици обаче онлайн класната стая е ново преживяване. Ето защо е важно преподавателите да определят очакванията на класа от самото начало. Това може да включва насоки за поведение онлайн, етикет на камерата и микрофона, задаване на въпроси.

СЪВЕТИ: В началото на учебния срок или дори всеки месец учителят може да представи графика на занятията и учебната програма, графика на задачите и да информира учениците за онлайн инструментите, които ще се използват. Това е чудесен начин учениците да бъдат развълнувани и ангажирани от самото начало, тъй като помага да се премахне неяснотата.

2. Насърчавайте използването на различни дигитални инструменти за учене

В традиционната класна стая "лице в лице" учениците разчитат на учителя като единствен източник на информация. Но това се променя в онлайн класната стая. Така че, вместо просто да споделят учебния материал, в онлайн класната стая учителите трябва да насърчават учениците да изследват и използват различни инструменти за по-добро обучение и ангажираност. Онлайн обучението предоставя на учениците множество възможности за учене. Използването на тези различни инструменти осигурява разнообразие на преподаването. То поддържа вълнението и ангажира учениците да работят с учебни инструменти, които отговарят на техните стилове на учене.

СЪВЕТИ: Дигиталните инструменти, които могат да се използват в класната стая, включват уроци от Youtube, видеоклипове, подкастове, игри, слайдове, онлайн галерии, анкети - списъкът може да бъде безкраен.

3. Използвайте дигитални техники за разказване на истории като метод на преподаване

От незапомнени времена историите ни очароват, интригуват и ангажират. Използването на разказване на истории в класната стая не означава, че учителят трябва да използва буквални истории. Изследванията доказват, че дигиталната история може да ангажира визуалните и слуховите сетива на учениците по начин, по който написаното слово не може. В онлайн класовете разказването на дигитални истории е процес на създаване на история по дадена тема чрез добавяне на няколко мултимедийни елемента като визуални, аудио и музика към общ сценарий.

СЪВЕТИ: Учителите могат също така да използват разказване на истории в класната стая, като използват видеоилюстрации, казуси и аудио истории, за да поддържат интереса и ангажираността на учениците.

4. Създаване на общност във виртуалната класна стая

Една от основните причини за липсата на ангажираност на учащите в класната стая е чувството за изолация. Създаването на усещането, че учениците принадлежат към общност от учащи, помага за подобряване на процесите на задържане на вниманието и учене в класната стая. Това може да стане чрез насърчаване на активната комуникация между учениците и преподавателите, както и чрез стимулиране на неформалното взаимодействие между учениците чрез социалните медии, учебните групи, онлайн чатовете, електронната поща. Тези неформални студентски мрежи дават възможност на онлайн учащите се да създадат близки връзки със състудентите си.

СЪВЕТИ: Някои други форми на комуникация, които помагат за насърчаване на взаимодействието между студенти и преподаватели и връстници, включват - чат стаи или мигновени съобщения, излъчване на текстови съобщения, групи в социалните медии и др.

5. Възможности за сътрудничество

Онлайн преподаването също така помогна на учителите да разберат, че сътрудничеството между учениците е отличителен белег на една чудесна среда за преподаване и учене с висока ангажираност на учениците. Проучванията показват, че онлайн обучението в екип спомага за подобряване на ангажираността на учениците и на техните учебни резултати.

СЪВЕТИ: Тези възможности за сътрудничество могат да включват групови проекти, групови есета, групови презентации, при които учениците правят своите проучвания и след това ги събират отново в малки тематични групи или видеоразговори, за да споделят индивидуалното си обучение. Това също така помага да се развие по-добро разбиране на идеята.

Друга чудесна техника е да се насърчават учащите да работят заедно по двойки, за да анализират дадена тема и след това да споделят разбирането си с останалата част от класа. Този метод работи за учащи, които може да се почувстват изгубени в дискусия в голяма група. Други инструменти за сътрудничество за ангажирана класна стая включват слайдове, анкети, дискусии в стаята за почивка и др.

6. Използване на средства за мотивация при онлайн обучение

Използването на мотиватори като дигитални сертификати, значки и точки е чудесен начин за поддържане на ангажираността на учениците. Той помага да се мотивират учащите по време на курса. Те служат и като напомняне за учениците, че техните малки приноси в класната стая или навременното предаване на задачите се наблюдават и оценяват. Тези дигитални мотиватори дават на учениците чувство за цел, което подхранва тяхното участие и ангажираност в класната стая

СЪВЕТИ: Например, преподавателят може да създаде значки за най-много зададени въпроси, за най-много участия в дискусии в клас и т.н.

В заключение,
Преходът от класна стая лице в лице към онлайн платформа за обучение  е предизвикателство за учениците и особено за учителите, които трябва да положат допълнителни усилия, за да ангажират учениците. Това налага използването на нови инструменти и техники за преподаване, които да се харесат на учениците, използващи екрани, за да учат в изолация. Въпреки че това е предизвикателство, с правилните инструменти за преподаване то може да помогне на учениците да останат мотивирани, да учат по-добре, по-бързо и да запаметят информацията за по-дълго време.

Потърсете ни или ни пишете на формата по-долу. Ние имаме опит в създаване на онлайн обучения и системи за дистанционно обучение за малки и големи клиенти. Можем да Ви помогнем с консултация или изпълнение на проекта за внедряване на електронно обучение във Вашата организация. Телефон за връзка :+359 2 8505364

Свързани статии

 • Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Бизнесът винаги е бил бързоразвиваща се среда, в която търсенето и предлагането са…
 • Педагогическите модели в дистанционното обучение
  Педагогическите модели в дистанционното обучение
  Подобно на традиционното обучение, дистанционното използва утвърдени педагогически…
 • Дистанционното обучение
  Дистанционното обучение
  В дистанционното обучение са налични два основни подхода: самостоятелно обучение…
 • Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  През последните години голяма популярност придоби идеята, че хората възприемат по-добре…

Предимства и функционалности на системите за дистанционно обучениеПовече...