Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Факторите за успех, които определят резултата в процеса на обучение

Как да оптимизираме учебния процес и кои са факторите на успеха

Талантът ли определя успеха в обучението? Кои са трите фактора за успех, които определят резулата на Вашите начинания и могат ли те да се развиват с практика?

Приблизително време за четене: 7m 2s

Независимо дали учите в университет, упражнявате нов език, или се опитвате да усъвършенствате уменията си в любим спорт, съществуват три фактора на успеха, които определят какъв ще е резулатата от  Вашите начинания. 

Кои са тези три фактора на успеха?  ТАЛАНТ, УСИЛИЯ или СРЕДА! Кое е решаващо?

Става дума за естествените Ви способности и таланти, с които майката природа Ви е надарила, количеството усилия, които полагате при учене, и това доколко оптимизиран е учебният процес.

В тази статия ще научите повече за ролята, която всеки от трите фактора заема в процеса на обучение, и ще разберете как бихте могли да използвате придобитите знания на практика.

И така да започнем с вродените способности и таланти:

Първия фактор на успеха : По какъв начин вродените способности и таланти оказват влияние върху процеса на обучение?

Когато става въпрос за учене, естествените Ви способности са от съществено значение. Колкото по-природно надарени сте, толкова по-лесно ще Ви се отдава усвояването на нова информация и изграждането на желаните умения.

Наличието или отсъствието на талант в повечето случаи не гарантира дали ще бъдете успешни, или не. Много от природно надарените личности се провалят, защото не полагат необходимите усилия, или поради това, че не умеят правилно да използват потенциала си. Получава се така, че много от онези, които нямат заложени дарби, увенчават начинанията си с успех, тъй като проявяват силно желание и воля да се трудят упорито, като успяват да направят процеса на учене по-ефективен.

Разбира се, и в двете крайности се намират изключения. Възможно е някои личности да са толкова невероятно талантливи, че да успеят, независимо от всичко. Пример за това са учениците, чийто ум е така възхитително устроен, че те могат да се справят с учебните материали, преподавани във всеки клас, без даже да погледнат учебник.

На други пък може да им липсват определени ключови умения или характеристики по начин, който би им попречил да постигнат конкретна цел. Например някой, който няма необходимия тип тяло, за да стане най-добрият играч по борба, независимо колко усилено тренира.

Много проучвания показват, че самодисциплината  ( Stanford marshmallow experiment ) е особено важна, когато става въпрос за постигане на успех в обучителния процес, като задминава по значимост вродената интелигентност.

Можем да кажем, че в повечето случаи природните дадености играят важна роля в обучителния процес, но те най-вече определят колко усилия трябва да положите, за да усвоите изучаваната информация, а не дали ще успеете в обучението си, или не.

Колкото по-високи са целите Ви по отношение на учебния процес, толкова по-съществено значение ще имат природните Ви заложби, тъй като е по-вероятно да достигнете до момент, в който полагането на усърден труд няма да бъде достатъчно. Този проблем е често срещан, когато става въпрос за цел, която включва пряко съревнование между няколко души.

В същото време обаче колкото по-голяма е Вашата цел, толкова по-малка е вероятността природните Ви дарби да Ви гарантират успех. Възможно е да достигнете до момент, в който да осъзнаете, че да се уповавате единствено на таланта си не е достатъчно.

 

Втория фактор на успеха : полагането на усилия и как той влияе върху учебния процес?

Колкото повече усилия полагате, толкова по-успешни ще бъдете. Например, ако учите 4 часа преди изпит, бихте се справили по-добре, отколкото ако учите само по 2 часа, като приемем, че и в двата случая използвате едни и същи техники за усвояване на материала.

Въпреки това не всички време и усилия, които влагате в ученето, водят до едни и същи резултати. Например разгледайте ситуация, в която можете да отделите общо 8 часа от времето си за учене за определен тест. Можете да прекарате тези часове по един от следните начини:

 • В нощта преди изпита да прекарате 8 часа подред в преговор на материала.
 • Поредица от 4 учебни сесии, всяка от които с продължителност 2 часа, проведени в рамките на дните преди теста.

Чрез втория вариант ще постигнете много по-добри резултати, въпреки че и в двата случая ще вложите приблизително еднакво време и усилия. От това следва изводът, че количеството труд, който полагате по време на обучението си, е еднакво значим с начина, по който се осъществява учебният процес.

Например във фирмите често прибягват до обучение на персонала за да развият талантите на служителите и да ги направят по-продуктивни и полезниза себе си и обществото.

Така стигаме до последния фактор, който определя до колко оптимизиран е процесът на учене.

 

Оптимизирането на учебния процес и как влияе върху резултата от ученето?

От трите фактора на успеха, които влияят на ученето, този е най-важният, тъй като няма как да контролирате природните си заложби, а полагането на усилия, без учебният процес да бъде изпълнен по интелигентен начин, би могло да бъде ненужно трудно, демотивиращо и неефективно. Съответно, като подобрите тактиката на обучение, дори чрез сравнително малки промени, можете не само да постигнете по-добри резултати, но и да си спестите време и усилия, като същевременно да увеличите удоволствието от учебния процес.

Оптимизирането на учебния процес може да подобри начина, по който усвоявате материала. Бихте могли да разпределите изучавания материал във времето, вместо да го взимате наведнъж. Добра идея е да определите ключовите моменти в уроците, които ще имат най-голямо значение за надграждането на уменията Ви, така че да се съсредоточите върху тях.

Като цяло, колкото по-добре е оптимизиран учебният процес, толкова повече възможност ще имате да впрегнете пълния капацитет усилия, които притежавате.

 

Третия фактор на успеха - Ролята на средата

Средата, в която учите, може значително да повлияе на концентрацията Ви и съответно на усвояването на материала.

Например, ако учите на място, изпълнено със силен и разсейващ шум, вероятно резултатите Ви биха били по-лоши, отколкото ако учите на тихо място или с умерени звуци, които Ви помагат да се се съсредоточите. По същия начин, ако се опитвате да усвоите определено умение като част от екип, в който другите членове не са заинтересовани да се усъвършенстват, вероятно няма да се справите толкова добре, колкото ако членовете на екипа активно се опитват да изпълнят същата задача като Вас.

Учебната среда е един от основните фактори на успеха, които влияят върху това колко оптимизиран е учебният процес. Трябва да се стремите да я подобрявате, когато е възможно.

 

Практически последици от изброените фактори

Както видяхме досега, успехът Ви в ученето зависи от три фактора:

 • Доколко сте природно надарени и какви са талантите Ви
 • Колко усилия полагате за учене
 • Доколко е оптимизиран учебният процес

Няма как да промените природните си заложби. Можете да контролирате усилията, които влагате при учене, но ако използваната техника не е добра, няма да постигнете желания резултат.

Трябва да се съсредоточите върху оптимизирането на учебния процес. По този начин не само ще подобрите резултатите си, но и ще спестите време и усилия.

Как да оптимизирате учебния процес?

Задайте си следните въпроси:

Ефективно ли е това, което правите? Учите ли материала по начин, който Ви дава най-добри резултати за усилията, които полагате? Има ли друг метод или някаква промяна, която да Ви позволи да постигнете целта си, но да Ви отнеме по-малко време и да изисква по-малко усилия?

Ефективно ли учите? Методът, който използвате, помага ли Ви да научите материала добре и по такъв начин, така че да приложите новопридобитите знания в по-късен етап?

Въз основа на отговорите си трябва да промените учебния процес, за да го направите възможно най-ефективен и ползотворен.

Съществуват много начини, по които можете да постигнете това:

 • Използване на смесена (interleaving) - техника на учене, която включва смесване на различни теми или форми на практикуване, за да се улесни процеса
 • Възползвайте се от ефекта на ролите, който е психологически феномен, при който преподаването, преструването че преподавате или подготовката за представянето на информация на други хора Ви помага да научите материала

Опитайте се да приложите задълбочен анализ на учебния материал, като например подчертавате ключови точки, преструктурирате различни раздели и извеждате връзки между различните части.

Някои оптимизации може да са по-ефективни за конкретна ситуация. Например, ако се опитвате да научите лексика на нов език, бихте могли да маркирате с различни цветове важните моменти в текста. По същия начин, ако трябва да си водите бележки по време на лекция, се уверете дали писането на ръка или на лаптоп е по-подходящо за Вас и за конкретния случай.

За да намерите подходящи съвети и техники, които да приложите във Вашата ситуация, поискайте съвет от съученици или от хора, които са експерти по темата.

Няма нищо лошо в това да откриете техника за учене, която да Ви пести усилия и време, за да постигнете приблизително същите резултати като първоначалната си, неоптимизирана техника. Ако искате, винаги можете да изберете да отделяте същото количество време за учене, като в този случай единствената разлика ще бъде, че ще получите по-добра възвръщаемост на инвестираното време и усилия.

 

Избягвайте преждевременната оптимизация

Преждевременната оптимизация е действие, при което се опитвате да направите нещата по-ефективни на твърде ранен етап.

Например, когато става въпрос за изучаване на нов спорт, преждевременната оптимизация може да включва прекарване на много време в избиране на най-добрата екипировка за спорта, преди дори да сте започнали да го практикувате.

Трябва да избягвате преждевременното оптимизиране, защото то може да доведе до различни проблеми, като например разхищение на ресурси или отвличане на вниманието Ви от самия процес на обучение.

Трябва непременно да се запитате дали оптимизирането на нещата е най-добрият начин на действие във всеки един момент, особено ако сте в ранните етапи на учебния процес. По-конкретно, можете да разгледате всяка потенциална оптимизация и да се запитате колко вероятно е тя да се окаже остаряла, какви са предимствата и недостатъците на отлагането ѝ и върху какво друго бихте могли да работите.

Не всички оптимизации са еднакви и трябва да избягвате прилагането на тези от тях, които пречат на обучението Ви повече, отколкото му носят полза, например ако изискват повече време и усилия за прилагането им, отколкото да спестяват.

Оптимизациите могат да бъдат прекомерни или защото са изначално погрешни във Вашата конкретна ситуация, или защото вече сте приложили толкова много оптимизации, че сте достигнали точката на намаляваща възвръщаемост, при която те вече не са ефективни.

Важно е да оценявате стойността на всяка дадена оптимизация, както преди, така и след като я приложите. Имайте предвид правилото 80/20, което в този случай предполага, че ще извлечете 80% от ползите и 20% от оптимизациите, като по този начин ще разберете върху кои от тях да се съсредоточите и кои да изоставите.

И накрая, важно нещо, което трябва да запомните, е, че макар оптимизирането на учебния процес да е от полза, в крайна сметка ще трябва да вложите време и усилия именно да учите.

Избягвайте да се занимавате с прекомерна оптимизация като начин да избегнете залягането над учебниците. Сравнете времето, което отделяте за оптимизиране на учебния процес, с времето, което отделяте при учене, и вижте кое от тях е повече.

 

Обобщение

Резултатите от обучението Ви се основават на три основни фактора на успеха: колко природно талантливи сте, колко усилия полагате при учене и колко оптимизиран е учебният процес.

Заложбите са единственият фактор, който не можете да промените, но макар че те могат да повлияят на крайните резултати, в повечето случаи трябва да се трудите здраво, за да постигнете крайната цел.

Усилията са важен фактор, но биха били неефективни, ако просто ги увеличавате, без да обмислите по какъв разумен начин да ги разпределите, така че да извлечете най-голяма полза.

Най-важният фактор, който трябва да вземете предвид, е доколко  оптимизиран е учебният процес, тъй като по този начин можете да повлиятете значително за подобряване на резултатите си.

Оптимизацията може да бъде осъществена по различни начини, но трябва да се уверите, че избягвате да я прилагате преждевременното или прекомерно, особено в случаите, когато това би Ви разсеяло или би попречило на напредъка Ви повече, отколкото да му помогне.

Един от най-важните ресурси при оптимизацията на процецсите на обучение е управлението на времето. Запишете се на нашето облайн обучение : Управление на времето за заети хора

Свързани статии

 • Електронно обучение Управление на стреса
  Електронно обучение Управление на стреса
  Открийте каква може да бъде Вашата работна среда без присъствието на стрес - намерете…
 • Електронно обучение Управление на конфликти
  Електронно обучение Управление на конфликти
  Обучението би било полезно на хора от различни сфери и нива на професионално развитие.
 • Обучение Управление на времето за заети хора - печелившите практики
  Обучение Управление на времето за заети хора - печелившите практики
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.
 • Управление на времето Masterclass
  Управление на времето Masterclass
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.