Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Тайнaтa на успешния курс при дистанционно обучение

8 съвета за едно по-успешно дистанционно обучение

Най-важното за дистанционните обучения (онлайн обученията) е да разбираме хората, за които ги създаваме. Те, както и традиционните, трябва да следват съответни правила, които да ги направят по-достъпни, разбираеми и интересни за обучаващите се.

Приблизително време за четене: 3m 7s

С други думи,  дизайнът на всяко електронно обучение е много важен. Колкото повече отговаря на очакванията и интересите на обучаващите се, толкова по-лесно за тях ще е да усвоят материала. За това могат да спомогнат най-различни средства като картинки, видео и текстове, които помагат на хората да извлекат максимален смисъл и знания от съответната материя.

Ефективното електронно обучение (е-обучение) трябва да има подходяща конструкция. От изключителна важност е курсовете да отразяват особеностите и характеристиките на всяка група обучаващи се, за да може учебното съдържание да отговаря на нуждите им. Така например, има значение дали ще създаваме обучение по маркетинг за студенти, които тепърва навлизат в материята, или за хора, работещи в сферата вече няколко години.

Тайната на успешния курс се състои в това дизайнерът му да се потопи в психологията и да разбере нуждите на хората, за които го създава. В тази статия Ви предлагаме 8 принципа, които са универсални за всички групи хора. Дори и да нямате време да изследвате конкретната група, бенефициент на онлайн курса Ви, тези принципи ще Ви помогнат да разберете по-добре как функционира човешката психология.

Включете лицата на известни личности

Когато създавате дистанционно обучение (онлайн обучение) имайте предвид, че хората харесват и вярват повече на личности, които познават от публичното пространство: изпълнители, актьори, политически лидери, учени и др. Следователно, за да направите курсовете си по-привлекателни за учениците, включете в тях снимки, речи, песни и т.н. на хора, които са известни и за предпочитане харесвани от мнозинството.

Използвайте историите

Широко популярно е систематизирането на информация в таблици. Такъв начин на оформяне на информацията я прави по-прегледна и спестява място. Таблиците са подходящи, ако искаме да направим справка за нещо, но не и ако искаме да запомним дадена информация. Човешкият мозък е устроен да запомня по-лесно всичко, което е свързано с някаква история, състояща се от логически последователни и взаимосвързани събития. Четейки историята хората стават съпричастни към събитията, които предизвикват тяхната естествена емоционална реакция към случващото се. Така мисленето им се стимулира и запомнянето става по-лесно.

Излишното се отстранява

Мозъкът постоянно изтрива информация, която не се използва, за да отстъпи място на друга. Съвременните модели за електронно обучение (е-обучение) прилагат стратегии, чрез които новата информация да бъде прилагане веднага, за да се запамети трайно. Пример за това са тестовете след края на всеки урок. Ако накарате учениците да използват веднага наученото, то ще се затвърди в тяхното съзнание като нещо важно, което ще предотврати неговото изхвърляне от паметта.

Хората съдят за предмета според опаковката

Въпреки че се стремим да бъдем обективни, нашите първи впечатления за човек, с когото се запознаваме, се основават 90 % на външността му. Същото важи и за онлайн курсовете. Колкото по-добре и професионално направени изглеждат те, колкото по-добре е оформено съдържанието им, толкова по-лесно е да направят добро първо впечатление у обучаващите се.
Шрифтове, картинки и друг вид мултимедия могат да помогнат за по-добрия дизайн на курса Ви, като по този начин спечелват доверието и интереса на обучаващите се и ги стимулират да продължават напред.

Подпомагайте запомнянето чрез подредбата на обучението 

Понякога е възможно да създадете дизайнерски добре оформен курс с подходящо съдържание, но въпреки това резултатите да са ниски. Това може да се дължи на факта, че различните компоненти на курса и тяхната логическа последователност не следват схемата на запаметяване, която мозъкът й е създал. Можете да помогнете на курсистите като организирате информацията по начин, който спомага по-лесното усвояване на материала, например използването на истории, графики, тестове, картинки и други от вече споменатите техники.

Използвайте неочаквани обрати и изненади

Кой не обича изненадите? Те провокират любопитството и предизвикват приятни емоции. Една много ефективна идея за по-добро усвояване на информация е учебното съдържание да е съчетано с някакъв вид изненада, която се появява по време или непосредствено след учебния процес. Изненадите подържат интереса и се явяват като награда за постигнатите резултатите и стимул да продължим напред.

Пресяване и подбор на информация

Ежедневно, по една или друга причина, се сблъскваме с огромни количества съдържание. Не случайно казваме, че живеем в така нареченото „информационно общество“. Разбира се, не можем да запомним и възпроизведем всичко, което минава през съзнанието ни. Съвсем естествено е да филтрираме информацията, която постъпва в съзнанието ни, за да се предпазим от „прегряване“. За да предотвратите изтриване на важни данни направете така, че те да привлича вниманието, като използвате определен шрифт, увеличите размера или добавете цвят.

Хората обичат успеха

Преди време четох, че хората се радват, когато постигат победи в живота си. Ако искаме да стимулираме висока продуктивност у някой, най-добре, е да му предоставим възможност в процеса на обучение постоянно да осъществява някакви малки победи. Така интересът и мотивацията ще се поддържат постоянно. В електронните обучения (е-обученията) това може да се осъществи чрез обратната връзка, която да уведомява учащия за прогреса и целите, които е постигнал. Можете да сте сигурни, че тази практика ще доведе до успех, защото създава впечатление у хората че се развиват, което ги стимулира да продължават напред.

Принципите, които Ви представихме ще Ви позволят да използвате основните характеристики на човешката природа, когато става въпрос за учене и усвояване на материя. Ако се придържате към тях, Вашите онлайн курсове ще бъдат по-добре възприемани и ще дават по-високи резултати. 

Свързани статии

 • Как да създавате интересни онлайн курсове?
  Как да създавате интересни онлайн курсове?
  Както при традиционните, така и при онлайн обученията ключов елемент е съдържанието.
 • Как да определите целите на Вашето онлайн обучение?
  Как да определите целите на Вашето онлайн обучение?
  Ключът към успеха на всяко едно онлайн обучение се състои в наличието на предварително…
 • За преподаватели: Как да създадете едно успешно blended обучение?
  За преподаватели: Как да създадете едно успешно blended обучение?
  Обучението от смесен тип (blended learning) добива все по-голяма популярност. Днес,…
 • Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  През последните години голяма популярност придоби идеята, че хората възприемат по-добре…

Електронни обучения по поръчка - защо да го правим?Повече...