Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

За преподаватели: Как да създадете едно успешно blended обучение?

3-те основни компонента на обучение от смесен тип

Обучението от смесен тип (blended learning) добива все по-голяма популярност. Днес, обаче, няма да разглеждаме неговите положителни страни, а ще обърнем внимание на това какви предизвикателства се изправят преподавателите, избрали този модел на обучение.

Приблизително време за четене: 2m 34s

Залагайки на модерността и релевантността, те трябва да се откажат от контрола, който преди са имали върху времето и съдържанието – и да възприемат един асинхронен, индивидуализиран и на пръв поглед не дотам подреден процес.

Какво представлява обучението от смесен тип?

За различните хора обучението от смесен тип означава различни неща. От компанията, занимаваща се със създаване и развитие на образователни технологии – Knewton, предполагат, че този вид образователна среда притежава 6 различни модела: обучение лице-в-лице, редуване, гъвкавост, онлайн лаборатория, самостоятелно обучение от смесен тип и онлайн обучение. Специалистите допълват още, че „обучението от смесен тип се отнася до всеки един момент, в който обучаващият се учи – било то в онлайн или офлайн среда, като сам контролира времето, мястото, начина и темпото.”

Тези шест модела трябва да служат като глина за моделиране. Едно обучение от смесен тип не трябва да бъде оставено да приеме конкретна форма – то трябва да може да отговаря на средата, в която се използва, да технологичните промени и на нуждите на обучаващите се.

Ако искате да се запознаете с обучението от смесен тип, но избягвайки първоначалното объркване, което обикновено съпътства всички промени, разделете Вашия модел на 3 основни компонента: онлайн обучение, контрол над обучаващите се и обучение в традиционна класна стая.

Компонент No.1: Онлайн обучение

Комуникацията на всяко едно обучение от смесен тип се реализира посредством някоя от наличните на пазара платформи за онлайн обучение. Тяхната употреба значително улеснява предоставянето на съдържание, управлението на процеса и асинхронното обучение. Която и платформа да изберете, не се страхувайте да експериментирате с нея. Даже напротив – правете го – променяйте и актуализирайте постоянно нейната форма и съдържание – това безспорно, ще Ви гарантира нужната актуалност.

Някои учебни заведения, включително и в България, вече използват такива системи за управление на обучението. Ако Вашето училище все още не разполага с такава технология, можете да се обърнете за помощ към някоя от блог платформите. Повечето от тях имат и безплатни версии. Разбира се, функционалностите им са доста ограничени, но това все пак е едно добро начало на създаването на онлайн връзка между Вас и Вашите ученици.
Освен това, можете да използвате и някой от онлайн инструментите за оценяване, като Juno или Google Forms, например. Те предлагат редица начини за събиране и анализиране на събраната информация.

Компонент No.2: Контрол над обучаващите се

За да бъде успешно Вашето смесено обучение, трябва да гледате на учениците си като на демократични участници в собственото си развитие, които, предварително, трябва да запознаете с условията на публичния договор и очакваните от него резултати. Едва след това, трябва да започнете да работите върху съдържанието на проекта. Но не бива да забравяте, че контролът е привилегия, а не право. Трябва да имате предвид и че учениците Ви ще се нуждаят от време да свикнат с новото си статукво и да започнат да поемат отговорност за собственото си обучение.

Компонент No. 3: Обучение в традиционна класна стая

Най-добрият вариант за обучение в традиционна класна стая, е като постигнете нейното децентрализиране. Представете си учениците разделени на 4 групи от по 4-6 човека. Първата група работи върху дадена задача, като от време на време участниците й обсъждат нещо помежду си. Втората група –проверява домашните. Третата група е пред черната дъска и рисува графика на технологичните промени, настъпили в периода между двете световни войни (например). А последната група – седи на една маса с преподавателя, обсъждайки основните въпроси към урока и добавяйки нови. По този начин се постига 100 % ангажиране на всички присъстващи в класната стая, които не могат „да избягат” от мисловния поток.

Характерът на обучението в традиционна класна стая трябва да се промени. Преподавателите трябва да бъдат по-скоро наставници, които да насочват учениците си не към 100 % усвояване на съдържанието, а към изграждането на едно демократично общество. Разбира се, самите учениците също ще се нуждаят от обучение за изпълнението на тази групова задача.

В заключение, ще Ви дадем един последен съвет: Винаги правете снимки или видео клипове на случващото се в класната стая, и когато е възможно, споделяйте работата си в онлайн пространството. Хората, основно, изпитват подозрение към нещата, които не познават – затова покажете на себе си и на други какво всъщност представлява обучението от смесен тип и неговите предимства сами ще се разкрият.

Източник: http://www.edweek.org/tm/articles/2014/10/08/ctq_tolley_blended_learning.html.

Свързани статии

 • 12 безплатни електронни книги за създаване на онлайн обучения
  12 безплатни електронни книги за създаване на онлайн обучения
  Електронните обучения и онлайн курсовете са все още малко познати у нас. Но ако проявявате…
 • Кои са основните елементи на всяко едно електронно обучение?
  Кои са основните елементи на всяко едно електронно обучение?
  Ако тепърва навлизате в сферата на онлайн обученията, най-вероятно, не сте запознати…
 • Основни термини в дистанционното обучение
  Основни термини в дистанционното обучение
  Ако досега не сте проявявали интерес към темата за дистанционните обучения, то най-вероятно,…
 • Как да определите целите на Вашето онлайн обучение?
  Как да определите целите на Вашето онлайн обучение?
  Ключът към успеха на всяко едно онлайн обучение се състои в наличието на предварително…