Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Развитие на човешките ресурси – ключът за успех

Защо трябва да инвестирате в развитието на човешките ресурси?

Развитието на човешките ресурси е част от управлението на човешките ресурси, която се занимава с обучението и развитието на служителите в организацията.

Приблизително време за четене: 2m 34s

Развитието на човешките ресурси включва обучение на служителя след неговото наемане на работа, осигуряване на възможности за придобиване на нови знания, разпределяне на ресурси, нужни за справянето с ежедневните работни задължения, както и всички останали дейности, свързани с развитието на персонала. 

Въведение в развитието на човешките ресурси

Развитието на човешките ресурси е важно за всяка организация, която иска да бъде динамична и да се разраства. За разлика от всички останали ресурси, човешките ресурси разполагат с почти неограничени възможности. Този потенциал може да се използва, само ако се създаде климат, който да идентифицира и подпомага възможностите на хората.

Развитието на човешките ресурси включва дейности, като обучение, кариерно развитие, управление на изпълнението, коучинг, менторство, планиране на успеха, организационно развитие и идентифициране на ключовите служителите.
Крайната цел на програмата за развитие на човешките ресурси е създаване на най-добрата и продуктивна работна сила, така че организацията и служителите в нея да успеят да постигнат работните си цели в услуга на клиента.

Екипът по развитие на човешките ресурси отговаря за:

• Придобиването или развиването на уменията, нужни на служителите да изпълняват работните си задължения с оглед на настоящите и бъдещи им роли.

• Развиване на индивидуалните качества на служителите. Откриване и употреба на вътрешния им потенциал и изпълнение на техните цели и тези на организацията.

• Създаване на организационна култура, в която взаимоотношенията между мениджъри и служителите са добри, хората работят добре в екип, мотивирани са и се гордеят с това, което правят.

Каква е разликата между управление на човешките ресурси и развитие на човешките ресурси?

• Управлението на човешките ресурси се занимава с „поддържката“ на персонала, докато развитието на човешките ресурси – с неговото подобряване.

• Организационната структура в случая на управлението на човешките ресурси е независима, докато развитието на човешките ресурси създава структура, която е зависима и свързана с другите структури в организацията.

• Управлението на човешките ресурси се стреми основно към подобряване ефикасността на служителите, докато в целите на развитието на човешките ресурси е и развитието на организацията.

• Отговорността за развитието на персонала при управлението на човешките ресурси се пада на съответния екип и в частност, на ръководителя на този екип, докато отговорността при развитието на човешките ресурси е разпределена между всички мениджъри на различни нива в организацията.

• Управлението на човешките ресурси мотивира служителите, като им дава материални награди, докато развитието на човешките ресурси набляга на мотивацията на служителите с цел удовлетворяване на по-високи потребности.

Нуждата от екип по развитие на човешките ресурси

Съществуването на програма за развитие на човешките ресурси е нужно за всяка организацията, която иска да бъде динамична, да се развива и да бъде устойчива. Организациите могат да бъдат гъвкави и да се разрастват, само чрез усилията и компетенциите на техните кадри.

Политиките за персонала могат да поддържат морала и мотивацията на служителите високи, но тези усилия няма да са достатъчни, за да направят организацията динамична и да я поведат в нови посоки на развитие. Служителите постоянно трябва да придобиват нови знания, умения и тези нови знания и умения трябва да се използват. За целта, в организацията трябва да съществува нужната култура. Когато служителите са инициативни, поемат рискове, експериментират, иновативни са и искат нещата да се получават, тогава можете да кажете, че културата във Вашата организацията е на нужното ниво.

Функции на екипа по развитие на човешките ресурси

Екипът по развитие на човешките ресурси трябва да развие:

• Възможностите на всеки служител, като индивид.

• Възможностите на всеки индивид с оглед на настоящите му трудови задължения.

• Възможностите на всеки служител с оглед на неговите бъдещи роли.

• Взаимоотношенията между всеки служител и неговия мениджър.

• Екипният дух и функционирането на всяка организационна единица (отдел, група и т.н.).

• Взаимопомощта между отделните организационни единици.

• Здравословното състояние и възможностите за само подновяване на организацията.

Предимства на развитието на човешките ресурси

Създаването на програма за развитие на човешките ресурси е ключът към по-високата продуктивност, по-добрите взаимоотношения и по-големите печалби.

• Развитието на човешките ресурси прави хората по-компетентни.

• Хората стават по-отдадени на работата си.

• Подпомага създаването на култура от доверие и взаимно уважение.

• Подпомага приемането на промените.

• Подобрява цялостното представяне и развитие на служителите.

• Повишава се ефективността на организацията.

• Увеличава се участието на служителите в организационното развитие.

Източник: http://www.whatishumanresource.com/human-resource-development.

Свързани статии

 • Управление на човешките ресурси – дефиниция и свързани дейности
  Управление на човешките ресурси – дефиниция и свързани дейности
  Какво е управление на човешките ресурси?
 • Правилен скрининг на автобиография за кандидатстване за работа
  Правилен скрининг на автобиография за кандидатстване за работа
  Специалистите по човешки ресурси са натоварени с нелеката задача да сортират огромен…
 • Атестация на персонала без колебание
  Атестация на персонала без колебание
  За да оцените представянето на служителите си, трябва регулярно да извършвате атестация…
 • По-малко папки със CV-та и по-успешен подбор на персонал?
  По-малко папки със CV-та и по-успешен подбор на персонал?
  Освен за обучение на персонала, системите за дистанционно обучение могат успешно…