Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Поставяне на лични цели

Kак да планирате живота си според собствените си желания

В забързаното ежедневие човек рядко успява да си поеме дъх и да осъзнае къде точно отива и най-вече - защо е тръгнал натам. Важно е да се запитате какво наистина желаете и дали часовете труд и усилия, които влагате, не са напразни.

Приблизително време за четене: 7m 3s

Много хора се чувстват така, сякаш се носят безметежно по течението. Работят усилено, но сякаш не успяват да направят нищо съществено. Основната причината е, че досега не са се замисляли сериозно над това какво точно искат от живота. Нямат поставена цел, в която да влагат своите време и усилия. Вие бихте ли тръгнали на голямо пътешествие, без да имате реална представа коя е дестинацията Ви? Вероятно не!

Запиши се за нашите обучения, които ще подобрят уменията и ще допринесат за успеха!

Как да си поставим цел?

Разбира се, първото нещо, което трябва да направите, е да решите какво искате да постигнете. Едва след като сте наясно със себе си и желанието си, можете да пристъпите към неговото реализиране.

Поставете си SMART (специфични, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове) цели, които Ви мотивират, и ги запишете на лист. Почувствайте ги. Това е Вашата карта на скрито съкровище, което предстои да откриете.

Планирайте стъпките, които трябва да предприемете за постигането на целта, и зачерквайте всяка от тях, когато са изпълнени.

Желанието е посока. Ако го имате, поставяте край на обърканото лутане и вървите с уверени крачки напред, като не позволявате на разсейващите фактори да Ви отклонят. Знаете какво е нужно да направите и не пестите усилията си. И колкото повече се приближавате, толкова по-силно мотивацията Ви тегли напред, а чувството за умора изчезва.

Научете "10 признака, че ще успеете в живота".

Защо да си поставяте цели?

Спортисти от най-високо ниво, успешни бизнесмени и хора, постигнали успех във всяка една област, си поставят цели.. Освен че Ви дава дългосрочна визия, целта Ви помага да се фокусирате в придобиването на нови знания, да организирате времето и ресурсите си така, че да извлечете максимална полза тях.

Когато имате ясно дефинирана във времето цел, можете да проследявате напредъка си. Ще повдигнете самочувствието си, тъй като ще видите на какво сте способни и какъв потенциал тепърва Ви предстои да развиете. Набележете своите цели сега!

Поставянето на цел се извършва на няколко етапа:

 • Създайте своя "обща картина" на това, което искате да направите с живота си (или през следващите 10 години, да речем), и отделете главните цели от останалите;
 • Отделете време да маркирате и да разберете кои по-дребни цели ще Ви отведат постепенно към главното желание;
 • След като вече сте създали своя план, започва работата по него.

Важно е да определите кои задачи могат да бъдат изпълнени веднага и кои да оставите за по-напред във времето. Направете си примерен график, за да добиете представа как да разпределите задълженията си.

Стъпка 1: Главни цели, чието изпълнение е възможно в далечното бъдеще

Първата стъпка е да добиете представа какво искате да постигнете през живота си. Това Ви дава цялостна перспектива, която оформя всички останали аспекти на вземането на решения.

Опитайте се да разпределите целите си в някои от следните категории (или в други области, които са важни за Вас):

 • Кариера - Какво ниво искате да достигнете в кариерата си или какво точно искате да постигнете?
 • Финансови - Колко искате да печелите и на какъв етап? Как това е свързано с целите на кариерата Ви?
 • Образование - Има ли знания, които искате да придобиете? Каква информация и умения ще са Ви необходими, за да постигнете конкретна цел?
 • Семейство - Искате ли да станете родител? Ако да, как ще бъдете добър родител? Как искате да бъдете възприеман от партньора или от членовете на увеличеното Ви семейство?
 • Артистичност - Искате ли да постигнете някакви артистични цели?
 • Нагласа - Има ли някаква част от начина Ви на мислене, която да Ви възпрепятства? Има ли някаква част от начина, по който се държите, която Ви разстройва? (Ако е така, поставете си цел да подобрите поведението си или да намерите решение на проблема.)
 • Физическо състояние - Има ли някакви спортни цели, които искате да постигнете, или искате добро здраве до дълбока старост? Какви стъпки ще предприемете, за да постигнете това?
 • Удоволствие – Какво Ви носи удоволствие? (Трябва да се уверите, че част от времето Ви е посветено лично на Вас!)
 • Обществена дейност - Искате ли да направите света по-добър? Ако да, как?

Помислете кои области най-добре отразяват Вашите желания и маркирайте една или повече цели, които Ви се иска да реализирате. След това ги пресейте, така че накрая да останат истински значимите, върху които да се фокусирате изцяло.

Уверете се, че се стремите към нещо, което наистина искате да постигнете, а не което искат Вашите родители, семейство или работодатели. (Ако имате партньор, вероятно трябва да помислите какво иска той или тя - уверете се обаче, че оставате верни на себе си!)

Стъпка 2: Поставяне на по-малки цели

След като сте определили дългосрочните си цели, съставете петгодишен план, в който да опишете какви по-дребни задачи трябва да изпълните, които да допринесат за реализирането на главното Ви желание.

По същия начин създайте едногодишен, шестмесечен и едномесечен план, които са съставени от още по-дребни цели, които на свой ред да водят до изпълнението на средните по размер задачи от гореописания етап.

Накрая създайте и ежедневен списък с дейности, които можете да направите още днес. Разбира се, те също трябва да водят към главната Ви цел.

Възможно е на по-ранен етап задачите Ви да са свързани със събиране на информация, четене на книги, чрез които да затвърдите знанията си, необходими за предстоящия Ви процес на изпълнение.

Прегледайте плановете си и се уверете, че те съответстват на приоритетите и начина, по който искате да водите живота си.

Съвет: Ако смятате, че не обръщате достатъчно внимание на определени области от живота си, ще намерите за полезна нашата статия за Колелото на живота

Придържайте се към целта

След като сте разпределили целите си, продължете процеса, като ежедневно преглеждате и актуализирате списъка си със задачи.
Периодично преглеждайте по-дългосрочните си планове и ги променяйте, за да отразяват променящите Ви се приоритети и натрупан опит. (Добър начин да направите това е включите в графика си редовните справки, като записвате всичко в компютърен дневник).

SMART цели

Полезен начин за повишаване на ефективността на целите е използването на техниката SMART. Въпреки че има много варианти (някои от които сме включили в скоби), SMART обикновено означава:

 • Specific/Конкретна (проста, разумна, значима).
 • Measurable/Измерима (ясна, мотивираща).
 • Achievable/Постижима (договорена, постижима).
 • Relevant/Уместна (разумна, реалистична и осигурена с ресурси, основани на резултати).
 • Time bound/Обвързана със срокове (ограничена във времето, съобразена с разходите).

Например вместо да формулирате целта "да обиколя света с яхта" е по-добре да кажете "Да завърша пътуването си около света до 31 декември 2027 г." Очевидно е, че това ще бъде постижимо, само ако преди това е била извършена голяма подготовка!

Допълнителни съвети за поставяне на цели

Следните общи насоки ще Ви помогнат да си поставите ефективни и постижими цели:

 • Всяка цел се формулира като положително твърдение. Изразявайте целите си позитивно - "Изпълнете тази техника добре" е много по-добра цел от "Не правете тази глупава грешка".
 • Бъдете точни - Поставяйте точни цели, като посочвате дати, часове и суми, за да можете да проследявате своя напредък. По този начин ще знаете кога точно ще постигнете целта си и ще изпитате пълно удовлетворение, когато го направите.
 • Определете своите приоритети - Когато се стремите към реализирането на няколко цели, можете да ги подредите според реда на изпълнение. Това помага да не се почувствате претоварени от наличието на твърде много задачи и насочва вниманието към най-важните от тях.
 • Записвайте целите - Това ги прави ясни и им придава по-голяма сила.
 • По възможност разделете целите на по-малки - Ако дадена цел е твърде голяма, може да изглежда, че не постигате напредък. Изпълнението на малки и постепенни цели ще Ви мотивира и насърчи да продължите напред.
 • Поставяйте цели, върху които имате контрол - Трябва да се погрижите да поставяте цели, върху които можете да окажете най-голямо въздействие. Неуспехът в постигането на лична цел по независещи от Вас причини може да бъде доста обезсърчителен! В бизнеса тези причини могат да бъдат предизвикани от лоши бизнес условия или неочаквани ефекти от правителствената политика. В спорта могат да включват лошо решение на съдията, лошо време, контузия или просто лош късмет.Ако базирате целите на личните си резултати, можете да запазите контрола върху постигането им и да извлечете удовлетворение от тях.
 • Поставяйте си реалистични цели - Важно е да си поставяте задачи, които можете да постигнете. Всички останали (например работодатели, родители, медии или общество) могат да изискват от Вас нереалистични неща. Те често го правят, без да се съобразяват с Вашите собствени желания и амбиции.

Вижте също нашата статия Техниката SMART за постигане на цели и намерете сигурни техники да подобрите Вашият живот и представяне

Възможно е да сте се хвърлили към твърде трудни за постигане цели, защото не сте оценили пречките по пътя или не сте преценили правилно какви умения трябва да развиете, за да отговаряте на необходимото ниво на ефективност.

Реализиране на желанията

Когато успешно сте постигнали дадена цел, отделете време да се насладите на удовлетворението от свършената работа. Обмислете как тя ще повлияе на общата Ви ситуация и проследете напредъка си по отношение на други цели.

Ако целта е била значима, наградете се подобаващо. Всичко това Ви помага да изградите самочувствието, което заслужавате.

С вече натрупания опит, прегледайте останалите си планове за цели:

 • Ако до този момент Ви е било твърде лесно, набележете от списъка си по-трудна за изпълнение цел;
 • Ако постигането на целта Ви е отнело много време, се спрете на по-лесна задача, с която да продължите;
 • Ако сте научили нещо, което би Ви накарало да нанесете корекции по другите цели, направете го.
 • Ако сте забелязали дефицит в уменията си, въпреки че сте постигнали целта, решете дали да се заемете с този проблем, като си поставите допълнителна цел, свързана с квалификацията Ви.

Запомнете, че неуспехът при постигането на дадена цел не трябва да Ви обезсърчава, тъй като е важен натрупаният опит.

Вземете предвид наученото и го приложете при определянето на следващите си цели. Не забравяйте, че желанията Ви ще се променят с течение на времето. Редовно ги коригирайте, за да отразяват нарастването на знанията и опита Ви, а ако вече не Ви привличат, помислете дали да не се откажете от тях.

Примерни лични цели

С идването на новата година, Мери е решила да обмисли сериозно какво иска да прави с живота си. Нейните житейски цели са следните:

 • Кариера - "Да стана главен редактор на списанието, в което работя."
 • Артистичност - "Да продължа да работя върху уменията си да илюстрирам. В крайна сметка искам да имам собствена изложба в нашата галерия в центъра на града."
 • Физическа - "Да участвам в маратон."

Сега, когато Мери е изброила главните си цели, тя разделя всяка от тях на по-малки и по-достъпни. Нека разгледаме по-подробно как би изглеждала нейната кариерна цел - да стане главен редактор на своето списание:

 • Петгодишна цел: "Да стана заместник главен редактор."
 • Едногодишна цел: "Доброволец в проектите, които ръководи настоящият управляващ редактор."
 • Шестмесечна цел: "Да се върна в училище и да завърша журналистиката си."
 • Едномесечна цел: "Разговарям с настоящия управляващ редактор, за да определя какви умения са необходими, за да работя."
 • Едноседмична цел: "Да си уговоря среща с управляващия редактор."

Както можете да видите от този пример, по-дребните цели показват по-ясно как целта ще бъде постигната.

Обобщение

Поставянето на цели е важен метод, за да:

 • решите какво искате да постигнете в живота си;
 • разделите важното от несъщественото и недопускане вниманието Ви да бъде отвлечено в друга посока;
 • поддържате мотивацията си;
 • изградите самочувствие, основано на успешното постигане на целите.

Ако все още не сте си поставили цел, не губете повече време, а започнете още сега! Когато превърнете тази техника в част от ежедневието си, ще установите, че всяка област от живота Ви потръгва, и ще се питате защо не сте предприели тази стъпка по-рано.

    Търсим таланти, кандидатствайте за работа при нас!

Предлагаме Ви нашето обучение "Управление на времето", в което ще научите как да подобрите продуктивността си както на работното място, така и в личен план.