Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Техниката SMART за постигане на цели

Какво представляват SMART целите? Как могат да Ви помогнат?

Целта Ви дава причина и мотивация да ставате рано сутрин. Целта слага край на хаотичното лутане и Ви показва пътя, по който да поемете. Научете как да поставите и да реализирате желанията си, като използвате техниката SMART.

Приблизително време за четене: 4m 58s

Проблемът на това да нямаш цел е, че можеш да прекараш живота си в тичане нагоре-надолу по терена и никога да не вкараш гол.” - Бил Копланд

Чувствате ли се понякога така, сякаш давате всичко от себе си, но не постигате нищо? Какво виждате, когато се замислите за последните пет - десет години? Осъзнавате ли, че времето минава, а Вашите умения и постижения са някак застинали на едно и също ниво. Трудно Ви е да си представите изобщо как бихте могли да осъществите амбициите си в близкото бъдеще.

Много хора прекарват живота си в препускане от една работа на друга, бързат в опитите си да отхвърлят колкото е възможно повече задължения, но всъщност резултатите им са съвсем нищожни. Поставянето на SMART цели означава, че можете да изясните идеите си, да съсредоточите усилията си по правилен начин, да използвате времето и ресурсите си продуктивно, като по този начин да увеличите шансовете си за постигането на онова, към което се стремите.
В тази статия ще разгледаме какво представляват SMART целите и как можете да ги използвате, за да реализирате желанията си.

Какво означава SMART?

SMART е акроним на техника, чрез която организирате всичко свързано с Вашите цели – от първоначалното им определяне до постигането на финалния резултат и постигането им. Нейните критерии обикновено се приписват на концепцията на Питър Дракър (Peter Drucker) "Управление чрез цели" (Management by Objectives). Първата известна употреба на термина се среща в ноемврийския брой на Management Review от 1981 г. от Джордж Т. Доран (George T. Doran). Оттогава насам професор Робърт С. Рубин (Robert S. Rubin) от Университет Сейнт Луис (Saint Louis University) пише в статия за Дружеството по индустриална и организационна психология, където заявява, че SMART има различно значение за отделния човек.

Запиши се за нашите обучения, които ще подобрят уменията и ще допринесат за успеха!

За да сте сигурни, че целите Ви са ясни и постижими, всяка от тях трябва да бъде:

 • Specific/Конкретна (проста, разумна, значима);
 • Measurable/Измерима (ясна, мотивираща);
 • Achievable/Постижима (договорена, постижима).
 • Relevant/Уместна (разумна, реалистична и осигурена с ресурси, основани на резултати).
 • Time bound/Обвързана със срокове (ограничена във времето, съобразена с разходите, навременна, влияеща се от времето).

Някои автори доразвили термина SMART, за да фокусират вниманието върху допълнителни области, както е например при SMARTER – включени са Evaluated and Reviewed (Оценяване и Даване на отзив).

Как да използваме SMART

Пол Джей Майер (Paul J. Meyer) - бизнесмен, автор и основател на Success Motivation International, описва характеристиките на SMART целите в книгата си от 2003 г. "Отношението е всичко: ако искате да вървите нагоре и отвъд". Ще разширим неговите дефиниции, за да проучим как да създавате, разработвате и постигате целите си:

Specific (Конкретна)

Вашата цел трябва да бъде ясна и конкретна, в противен случай няма да можете да съсредоточите усилията си, нито да се почувствате истински мотивирани, за да я постигнете. Когато съставяте целта си, опитайте се да отговорите на следните пет въпроса:

 • Какво искам да постигна?
 • Защо тази цел е важна?
 • Кой е ангажиран с нейното реализиране?
 • Къде е се намира тя?
 • Какви ресурси или ограничения са намесени в процеса на осъществяване?


Пример: Представете си, че в момента сте специалист в отдел "Маркетинг" и бихте искали да станете негов ръководител. Конкретната цел би могла да бъде: "Искам да придобия уменията и опита, които са ми необходими, за да стана проспериращ ръководител. Всичко онова, което ще ми помогне да изградя кариерата си и да управлявам успешен екип."

Measurable (Измерими резултати)

Важно е целите Ви да бъдат измерими - така ще проследявате напредъка си и ще останете мотивирани през цялото време. Представата къде се намирате по пътя на реализация ще Ви поддържа фокусирани при спазването на крайните срокове. Ще усещате по-силно вълнението от приближаването към финала с всяка следваща крачка.

Една измерима цел трябва да отговаря на въпроси като:

 • Какво количество работа остава?
 • Колко време ще отнеме още за завършването на проекта?
 • Как ще разбера кога целта е постигната?


Пример:
Може да си поставите срок от пет години, през който да завършите необходимите обучителни курсове и да придобиете нужния опит, за да изпълните целта си – в случая да станете ръководител на отдел "Маркетинг“.

Achievable/Постижима

Уверете се, че целта Ви е реалистична и постижима и че дори да трябва да вложите всичките си сили и умения, в крайна сметка те няма да са напразни. Изпълнявайки тази СМАРТ стъпка, е възможно да забележите пренебрегвани досега опции или ресурси, които да се окажат подходящи за Вашия план.

Постижимата цел обикновено дава отговор на въпроси като:

 • Как мога да постигна тази цел?
 • Доколко реалистична е тя, предвид съществуващите ограничения, като например финансовите фактори?

Може да се наложи да се запитате дали развиването на уменията, необходими за заемане на длъжността ръководител на отдел "Маркетинг", се припокрива с Вашия опит и квалификация. Например разполагате ли с достатъчно време, за да преминете ефективно необходимото обучение? Имате ли на разположение нужните ресурси? Можете ли да си позволите да го направите?

Съвет: Пазете се от поставяне на цели, които са под властта на някой друг. Например, за да получите повишение, зависи от това кой друг кандидатства и от решението на специалиста по подбор на персонал. Но "да придобия опита и обучението, от които се нуждая, за да кандидатствам за това повишение" зависи изцяло от Вас.

Relevant/Уместна

Уверете се, че онова, към което се стремите, е важно за Вас и че съответства и на други релевантни цели. Всички ние се нуждаем от подкрепа и съдействие за реализирането на желанията си, но е от голямо значение да запазим контрол върху тях. Убедете се, че плановете водят всички хора, които са ангажирани в изпълнителния процес, напред, но че самите Вие сте отговорни за постигането на собствената си цел.

Една релевантна цел може да отговори с "да" на следните въпроси:

 • Струва ли си заемането с нея?
 • Това ли е подходящото време за изпълнението ѝ?
 • Съответства ли на другите Ви усилия/потребности?
 • Вие ли сте правилният човек за постигането на тази цел?
 • Приложима ли е тя в настоящата социално-икономическа среда?

Пример: Може би искате да придобиете умения, за да станете ръководител на отдел "Маркетинг" във Вашата организация, но дали сега е подходящият момент да предприемете необходимото обучение, или да работите за придобиване на допълнителна квалификация? Сигурни ли сте, че сте подходящият човек за длъжността ръководител на отдел "Маркетинг"? Обмисляли ли сте семейното си положение? Например, ако искате да създадете семейство, дали завършването на обучението ще затрудни плановете Ви?

Time bound/Обвързана със срокове

Всяка цел се нуждае определен краен срок, върху който да се съсредоточите, и нещо, по което да работите междувременно. По този начин не допускате ежедневните задачи да вземат превес над дългосрочните Ви цели.

Една обвързана със срокове цел обикновено отговаря въпросите:

 • Кога?
 • Какво мога да направя след шест месеца?
 • Какво мога да направя след шест седмици?
 • Какво мога да направя днес?

Пример: Придобиването на умения за заемане на длъжността ръководител на отдел "Маркетинг" може да изисква допълнително обучение или опит, както споменахме по-рано. Колко време ще Ви отнеме да се квалифицирате? Важно е да си поставите изпълнителен срок и за по-малките проекти, които водят към реализирането на главната цел.

Научете "10 признака, че ще успеете в живота".

Предимства и недостатъци

SMART е ефективен инструмент, който осигурява яснотата, фокуса и мотивацията, от които се нуждаете, за да постигнете целите си. Той може също така да подобри способността Ви да ги постигнете, като Ви насърчава да дефинирате целите си и да определите срок за изпълнението им. Техниката SMART е лесна за използване от всеки и навсякъде, без да са необходими допълнителни специализирани инструменти или обучение.

Различните тълкувания на SMART показват, че тя може да загуби своята ефективност или да бъде разбрана погрешно. Някои хора смятат, че SMART не работи добре за дългосрочни цели, тъй като липсва гъвкавост, а други са на мнение, че действа задушаващо на креативността.

 Запишете се за обучения, които ще Ви помогнат да постигнете целите.

Обобщение

SMART е утвърден инструмент, който можете да използвате, за да планирате и реализирате целите си. Макар да съществуват редица тълкувания за неговото значение, най-разпространеното е, че желанията Ви трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове. Използвайки SMART, Вие създавате ясни, постижими и значими цели, като междувременно поддържате мотивацията, плана за действие и подкрепата, необходими за постигането им.

Вижте повече в статията Поставяне на лични цели