Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube
+359 2 850 53 64

Електронно обучение „Управление на проекти“

Обучение, което ще подобри уменията Ви за управление на проекти

Управлението на проекти е процесът, който прави проектите успешни.

Управлението на проекти включва набор от техники, които всеки може да приложи, за да постигне целите си и да управлява задачите си по-ефективно. Управлението на проекти може да се използва както при малки и по-лесни проекти, така и при по-големи и по-сложни.

В това обучение ще разгледаме основните на управлението на проектите – от дефинирането на проблема, установяването на целите на проекта, създаването на плана на проекта до управлението на ресурсите, изпълнението на крайните срокове и приключването на проектите. Ще Ви дадем и съвети за докладване на представянето на проекта и спечелването на одобрението на клиента.

Но как да преминете успешно през всички етапи от реализацията на проекта и да приключите задачите в срок? Отговорите на всички въпроси, които Ви интересуват, можете да намерите в нашето електронно обучение „Управление на проекти“.Съдържание на електронното обучение „Управление на проекти“

Въведение в управлението на проекти: Какво е управление на проекти? Умения и отговорности на проджект мениджъра. Как организационната структура оказва влияние върху управлението на проекти? Софтуер за управление на проекти.

Етап 1. Иницииране: Идентифициране на заинтересованите страни, идентифициране на проблема, дефиниране на цели и изисквания, идентифициране на резултати и критерии за успех, др..

Етап 2. Планиране: Създаване на WBS, дефиниране на работни пакети, оценка на времето и разходите, съставяне на график на проекта, определяне на разходи и бюджет, др..

Етап 3 и 4. Изпълнение и контрол: осигуряване на нужните ресурси, техники за ефективна комуникация, провеждане на срещи, управление на екипи, др..

Етап 5. Завършване: получаване на съгласието на клиента, документиране на процеса, подготовка на финалния отчет, др..

Допълнителни материали: финален тест, файлове за сваляне.

Откъс от електронното обучение „Управление на проекти“

Жизнен цикъл на проекта

Според Project Management Institute управлението на проекти включва 5 групи от процеси: иницииране, планиране, изпълнение, контрол, завършване.
Етап 1. Иницииране. По време на този етап е необходимо да дефинирате проекта: неговия обхват, първоначална цена, ресурси, заинтересованите страни.

Етап 2. Планиране. Тук трябва да разберете как ще изпълните проекта. Накратко, трябва да намерите отговорите на следните въпроси: „Какво смятам да правя?“ „Как смятате да го направя?“ и „Как ще разбера, че сме приключили проекта?“ След като сте готови с плана е време да получите одобрение за стартиране на проекта.

Етап 3 и 4. Изпълнение и контрол. Тези две стъпки включват реализиране на плана: неговото стартиране, намиране на ресурси, запознаване на екипа с проекта, изпълнение на задачите от плана.
Етап 5. Завършване. Този етап е кратък, но важен. Клиентът трябва официално да приеме проектът като приключил. Документирайте представянето, извадете си изводи, приключете договорите и помогнете на екипа да премине към следващия проект.

Как се преминава обучението?

Всеки обучаем получава персонален акаунт за достъп до обучението. То се преминава онлайн, в удобно за потребителя време и място. Единствените неща, които са нужни, са компютър/лаптоп и достъп до интернет. 

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com.

 

Свързани статии

 • Електронно обучение Лидерски умения
  Електронното обучение Лидерски умения съдържа актуална и полезна информация за това…
 • Електронно обучение "Мотивация на персонала"
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във…
 • Електронно обучение "Управление на екипи"
  Електронното обучение „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“…
 • Електронно обучение "Умения за интервюиране"
  Намирането на човек за попълване на свободно работно място не е лесна задача.