+359 2 850 53 64

Въпроси за интервю за работа

Списък с примерни въпроси за интервю за работа

Ваше основно задължение като специалист по човешки ресурси е да изберете правилните хора за правилните позиции.

За да го постигнете, трябва да зададете правилните въпроси. Вижте какво трябва да попитате кандидатите за работа, за да сте сигурни в техните качества и умения.

Примерни въпроси за интервю за работа

Въпроси за опознаване

1. Какъв е релевантният Ви трудов опит спрямо позицията, за която кандидатствате е момента?
2. Защо тази позиция Ви интересува?
3. Как мислите, че би Ви описал последният Ви шеф?
4. Кои аспекти от предишната си работа харесвате най-много?
5. Кои са аспектите, които не харесвате?
6. Как разбирате, че сте се справили добре?
7. Каква е цялостната Ви философия за управление на екипи?
8. Как бихте описали лидерския си стил?
9. Какви са дългосрочните Ви цели в професионално отношение?
10. Какви са уменията, които трябва да развиете, за да постигнете целите си?

Въпроси за оценка на уменията

Основни

1. Кои от задълженията Ви на сегашната Ви позиция намирате за трудни?
2. Кои задачи и дейности са Ви най-интересни?
3. Какво правите през по-голямата част от времето си?
4. Какво Ви харесва в нашето предложение?
5. А какво Ви притеснява?

Комуникационни умения

1. Опишете ни ситуация, в която се е наложило да отстоявате позицията си, за да се обсъди въпрос, който според Вас е бил важен.
2. Как се уверявате, че събеседникът Ви Ви е разбрал правилно? Разкажете ни за ситуация, когато Ви се е наложило да използвате тези умения на работното си място.
3. Опишете ситуация, в която сте пропуснали важни детайли, които са Ви били съобщени. Какъв беше крайният резултат? Как се справихте със ситуацията?
4. Дайте пример, когато сте се впуснали в изпълнение на проект или задача преди първо да сте разбрали цялостната концепция.
5. Дайте пример за ситуация, в която не сте разбрали напълно указанията за дадената Ви задача. Какво направихте, за да ги изясните? Какъв беше крайният резултат?
6. Разкажете ни за случай, в който Ви се е наложило да правите презентация пред голяма група.
7. Разкажете ни за случай, в който е трябвало да направите презентация, но нещата не са минали по план. Какво се случи? Защо се беше появил проблем? Какво бихте направили по различен начин?
8. Опишете ни последната писмена комуникация, която сте имали с началника си.
9. Разкажете ни за случай, в който сте предпочели да изпратите писмено съобщение вместо да се срещнете с човека лице в лице и когато това решение се е оказало грешка. Как разбрахте, че е било грешка? Какво направихте, за да се справите със ситуацията? Какво научихте?

Личностни умения

1. Разкажете ни за взаимоотношенията си с колега, с когото сте работили добре.
2. Опишете ни най-трудните работни взаимоотношения, които сте имали? Какви действия предприехте, за да подобрите тези взаимоотношения? Какъв беше крайният резултат?
3. Имали ли сте трудни взаимоотношения с началник, професор или друг човек? Защо Ви беше трудно да се разберете с него/нея? Как комуникирахте с него/нея успешно?
4. Разкажете ни за случай, в който сте успели да изградите разбирателство с „труден“ характер. Как го постигнахте? Какви бяха крайните резултати?
5. Опишете ни случай, в който сте успели да изградите печеливши взаимоотношения с клиент. Как изградихте тези взаимоотношения?
6. Опишете ситуация, в която политиката на компанията се е отразила на работата Ви. Как се справихте със ситуацията?

Мотивация

1. Дайте пример за значително професионално постижение. Как го постигнахте? Какви бяха препятствията? Как ги преодоляхте?
2. Дайте пример за стандарт на работа, който сами сте си поставили? Какво правите, за да го постигнете?
3. Опишете ситуация, в която сте държали на идея или план, въпреки неодобрението на останалите.
4. Всички позиции са съпътствани с проблеми и чувство за безизходица. Дайте примери за конкретни работни условия или задачи, които не Ви удовлетворяват.
5. Как се мотивирате да изпълните задача, с която не искате да се занимавате?

Инициативност

1. Дайте пример за ситуацията, в който по даден проект сте направили повече от нужното с цел да надвишите нечий очаквания.
2. Разкажете ни за проект, който сте инициирали. Какво направихте? Какъв беше крайният резултат? Бяхте ли удовлетворени от резултата?
3. Дайте два примера за това какво сте подобрили в работните си умения през последните шест месеца.
4. Опишете ситуацията, в която сте дали предложение за подобрение на работния процес. Какъв беше крайният резултат?
5. Опишете ситуацията, в която сте се опитали да подобрите даден аспект от работния процес и сте срещнали съпротива. Как се справихте със ситуацията?
6. Опишете ситуация, в която сте разпознали потенциален проблем, като възможност. Какво направихте? Какъв беше крайният резултат? Какво бихте направили по различен начин?

Управление на стреса

1. Дайте пример за случай, в който сте били изправени пред проблем или сте били под стрес, който е тествал уменията Ви за справяне с такива ситуации.
2. Опишете проект или цел, която е предизвикала у Вас недоволство.
3. Опишете ситуация, в която сте били под напрежение и смятате, че сте я овладели добре.
4. Как разбирате, че се намирате под стрес? Към кого се обръщате за подкрепа в такава ситуация? Защо и как този човек Ви помага да се справите със стреса?
5. Опишете ситуация, в която е трябвало да упражните значително количество самоконтрол.
6. Опишете ситуацията, в която стресът от личния Ви живот е заплашил работата Ви. Какво направихте?

Умения за решаване на проблеми/Аналитични умения

1. Опишете труден проблем, който сте опитали да разрешите. Как го идентифицирахте? Как се опитахте да го разрешите?
2. Опишете проект, по който сте работили и в който нещата не са се развили по план.
3. Разкажете ни са ситуацията, когато е трябвало да идентифицирате причините за даден проблем.
4. Опишете ситуация, в която сте изпреварили потенциален проблем и сте взели превантивни мерки.
5. Разкажете ни за ситуация, в която Вашият мениджър не е бил наличен и Вие е трябвало да разрешите даден проблем. Какво направихте и какъв беше крайният резултат?
6. Дайте пример, когато не сте успели да разрешите даден проблем. Каква беше причината за провала? Какво бихте направили различно следващия път?
7. Разкажете ни за ситуация, в която сте използвали уменията си за събиране и анализиране на факти и сте успели да разрешите даден проблем.
8. Какви стъпки следвате, за да проучите възникнал проблем?

Вземане на решения

1. Дайте ни пример за трудно решение, което сте взели. Каква информация Ви доведе до вземането на това решение? Какви бяха другите възможни решения? Какъв беше крайният резултат?
2. Дайте ни пример, когато сте използвали добра преценка и логика, за да вземете решение.
3. Опишете ни ситуация, в която Ви се е наложило да изберете между няколко алтернативи. Как сте оценили всяка алтернатива?
4. Разкажете ни за ситуация, в която сте взели решение и след това Ви се е наложило да защитите решението си пред колегите си.
5. Опишете ситуацията, в която е трябвало да вземете бързо и точно решение. Какво взехте предвид?
6. Кога Ви се е налагало да вземете решение без да разполагате с нужната информация. Как се справихте със ситуацията? Защо? Бяхте ли доволни от резултата?
7. Дайте пример за ситуацията, в която сте взели грешно решение и е трябвало да се справяте с последствията.
8. Дайте ни пример за решение, което сте взели, но впоследствие то се е оказало погрешно. Защо беше грешно? Какво бихте направили по различен начин?

Работа в екип

1. Разкажете ни за ситуацията, в която е трябвало да разчитате на екипа си, за да изпълните даден проект.
2. Помислете за пример, когато сте работили ефективно в екип. Опишете как сте възприели приноса на останалите членове от екипа.
3. Дайте ни пример за ситуация, в която сте дали голям принос като част от екипа. Защо според Вас този екип се е представил добре?
4. Разкажете ни за най-трудния екип, с който сте работили. Защо Ви е било трудно да работите с неговите членове? Какво направихте?
5. Опишете ни екипно преживяване, което Ви е разочаровало. Какво е трябвало да направите, за да подобрите крайния резултат?
6. Разкажете ни за член от Вашия екип, който не е изпълнявал задълженията си. Какво направите, за да се опитате да ги предотвратите?
7. Били ли сте в екип, в който Вие сте бил/а лидера? Как промотирахте ефективността на екипа си? Какви бяха резултатите?

Умения за управление на времето/Организационни умения

1. Как планирате седмичните си задачи и как работи графика Ви?
2. Разкажете ни за проект, който сте планирали. Как организирахте и разпределихте задачите във времето? Как разработихте плана си за действие?
3. Разкажете ни за случай, в който е трябвало да се справите с няколко конкуриращи се приоритети? Как планирахте времето си? Какви бяха крайните резултати?
4. На всички ни се е случвало да не изпълним някоя от задачите си навреме. Разкажете ни за случай, когато това се е случило и с Вас.
5. Разкажете ни за ситуация, в която крайният срок на задачата Ви е бил прекалено кратък и нереалистичен. Как се справихте със ситуацията?
6. Случвало ли Ви се е да пропуснете краен срок. Какъв беше крайният резултат и какъв извод си извадихте от ситуацията?
7. Разкажете ни за проект, в който сте избързали с неговото приключване и това е станало за сметка на качеството.
8. Опишете случай, в който е трябвало да вземете трудно решение между личния и професионалния си живот.

Влияние

Какво очаквате да постигнете през първите три месеца, ако Ви изберем за позицията?

Заключение

Посоченият от нас списък, със сигурност, се включва абсолютно всички въпроси за интервю за работа, които можете да зададете, но обхваща най-важните моменти и дава насока за това какви качества и умения трябва да търсите в кандидатите за работа.

За искате да улесните начина на подбор, обучение и оценка на персонала, можете да използвате някои от нашите услуги – системи за дистанционно обучение и изработка на електронни обучения. Предлагаме и готови курсове по бизнес и личностни умения

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • 6 компютърни умения, които ще помогнат на студентите да си намерят работа
  За да могат Вашите студенти да си намерят работа и да бъдат в крак със съвременните технологии, преди…
 • Всичко за 360-градусова обратна връзка
  Какво е 360-градусова обратна връзка? 360-градусовата обратна връзка е процес, в който се оценяват уменията…
 • Атестация на персонала без колебание
  За да оцените представянето на служителите си, трябва регулярно да извършвате атестация на техните знания…
 • По-малко папки със CV-та и по-успешен подбор на персонал?
  Освен за обучение на персонала, системите за дистанционно обучение могат успешно да бъдат използвани…