Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Съвети за ефективно онлайн обучение

6 съвета, които ще направят Вашето дистанционно обучение по-ефективно

За ефективно онлайн обучение: поставяйте цели, създайте учебно място, награждавайте се, управлявайте времето и активно участвайте.

Приблизително време за четене: 5m 30s

Онлайн обучението представлява значителна част от съвременното образование, предлагайки гъвкавост и достъп до широк кръг от ресурси и курсове. Въпреки тези предимства, поддържането на мотивацията и управлението на времето се оказват предизвикателства за много студенти. 

Случвало ли Ви се е да прекарате часове пред монитора, да изчитате даден текст многократно, но да не запомните нищо?

Най-вероятно ще отдадете това на факта, че сте твърде уморени и претоварени с информация. Напълно възможно е да сте прави, но имайте предвид, че видът, в който информацията от онлайн обучението Ви е поднесена, също играе роля за нейното по-бързо усвояване.

Това, което виждате, не е непременно това, което мозъкът Ви възприема. Четейки от екрана обучаващите се не винаги възприемат информацията, която им предоставяте по начина, по който искате. Понякога техните предходни знания и опит, свързани с темата, въздействат върху информацията, която приемат. Добрата новина е, че можете да се възползвате от това и да влияете върху възприятията им, в зависимост от това, как им предоставяте съответните материали.

Ако разработвате електронни обучения (е-обучения), трябва да вземете предвид няколко простички правила, които ще помогнат на курсистите Ви да възприемат по-добре предложената им информация.

В тази статия ще Ви представим няколко съвета, с които ще Ви помогнем да разберете как точно е устроен мозъкът при възприемане на информация и как можете да го стимулирате, за да работи по-ефективно.

Създаване на логически връзки в обучението за по-добро запаметяване

Обучението е процес, основаващ се на асоциации. Когнитивните учени доказват, че всичко се развива около свързването на стари познания и правенето на нови логически последователности. Те откриват, че чрез правенето на логически връзки човек може да запомни до 40 % повече. Всичко това обяснява защо предварителното познаване на дадена материя е много важно за запаметяването. 

Когато развивате дистанционно обучение (онлайн обучение), можете да предоставите на своите курсисти възможност да се връщат към предишни свои познания и да ги използват, за да създадат асоциации между вече познатото и новата материя. Помогнете им да създадат нови комбинации и не просто да могат да възпроизвеждат, но и да разбират информацията. Така ще направите и усвояването на новите знания по-лесно. 

Важността на реда в обучението

Последователността на онлайн материалите в обучението е от особено значение за тяхното запаметяване. Например, ако изучавате дадено историческо събитие, трябва да започнете от предисторията, да преминете към началото и завръзката и завършите с края и последиците. Ако започнете от края, след това минете към началото и свършите със средата, няма да запомните нищо, защото отделните събития няма да имат логическа последователност. Когато изучаваните неща се представят в правилния ред, увеличението на запомнения материал може да достигне до гореспоменатите 40 %.

Винаги мислете колко дълго можем да задържим нечие внимание 

Добре известно е, че хора, които живо се интересуват от изучаваната от тях тематика, могат да са напълно концентрирани от 7 до 10 минути. Ако интересът им не е толкова голям, той ще се задържи дори по-малко.

Следователно, стратегиите, които можете да приложите са две: дайте на учениците стимул да задържат вниманието си след въпросното време или им подайте синтезирано в началото най-важната част от урока, за да сте сигурни, че поне тя ще бъде запаметена.

Ученето е активен процес

Хората учат по-добре, ако са активни, отколкото пасивни по време на обучителния процес. Не можете да разчитате на това, че информацията ще бъде запомнена, само ако бъде прочетена. За по-високи резултати трябва да осигурите на учениците възможност да бъдат активни по време на създаваните от Вас електронни обучения (е-обучения), например чрез малки задачи, които изискват мислене и внимание, възможност за задаване на въпроси, даване на идеи и др. Всички тези неща ще ги накарат да мислят относно дискутираната тема, да използват вече натрупаните знания, за да вникнат в нея и да я усвоят по-добре. 

Мотивацията – основен стимул за знание 

Мотивацията е най-силният инструмент, чрез който можете да накарате някой да усвоява знания по-добре. Ако осигурите на някой добра мотивация, можете да сте сигурни, че постигнатите резултати ще надминат очакванията Ви. Но какво може да стимулира учениците да учат по-бързо? Някои от причините са:
- по-голяма свобода относно кога и как да се учат;
- лична награда (стимул), която получават от или в процеса на обучението си;
- получаването на подкрепа от средата, в която се обучават, от съучениците или преподавателите.

Използвайте изображение и картинки, които стимулират паметта

Наличието на изображения и картинки спомага за по-бързото и качествено усвояване на знания. Много по-лесно е да запомним нещо, ако можем да го свържем с даден образ в съзнанието си. Затова и книжките за малки деца са богато илюстрирани. Още от малки се научаваме да свързваме даден образ или предмет с информация.

Оказва се, че сме много по-ефективни при запомнянето на изображение, отколкото на текст. Дадено изображение може да остане в паметта ни до няколко дни, след като сме имали възможността да го погледнем само за няколко секунди. Затова, за да осигурите по-добро възприемане на дадената материя, придружете основните текстове с подходящи картинки, илюстрации, схеми и т.н.

Това, разбира се, не е всичко, което трябва да знаете за запаметяването, но е добра основа, с която можете да започнете разработването на Вашите дистанционни обучения (онлайн обучения). Най-добре е тези съвети да бъдат прилагани в комбинации - така ще постигнете по-голяма резултатност. 

Съвети за студентите при онлайн обучение

Самомотивация в процеса на онлайн обучение:

Когато става въпрос за онлайн учене, първата стъпка е да си поставите конкретни цели. Искате да знаете точно какво искате да постигнете във всяка учебна сесия или за всеки модул. Това не е просто "да науча нещо ново" – трябва да бъде нещо измеримо, като "да разбера всички основни принципи на микроикономиката" или "да завърша всички упражнения за кодиране в този раздел". Така ще можете да останете насочени към целта и да поддържате висока мотивация.

Следващо, създайте си подходящо учебно пространство. Това означава да намерите място у дома, което е специално отредено за учене – тихо, организирано и без излишни разсейвания. Може би ъгъл, където можете да се наслаждавате на малко спокойствие. Идеята е, когато седнете там, мозъкът ви автоматично да влиза в "режим на учене", което улеснява концентрацията.

И накрая, не забравяйте да се награждавате. Всеки път, когато завършите задача или модул, дайте си нещо, което ви прави щастливи – може би малка почивка с любимата ви закуска или време за вашето хоби. Тези малки награди действат като положително подсилване, което ви помага да поддържате интерес и да продължите напред с усмивка.

Оптимизиране на процеса на онлайн обучение

Първо, не бъдете само зрител във виртуалната класна стая. Включете се! Участието в онлайн форуми, активното участие в дискусии и работата върху групови проекти могат наистина да преобразят начина, по който усвоявате новата информация. Мислете за това като за участие в една голяма мозъчна атака, където всеки споделя идеи и перспективи. Така не само учите по-добре, но и създавате връзки с хората, които могат да ви бъдат полезни в бъдеще.

След това, разнообразете начините, по които учите. Не се ограничавайте само до учебници и лекции. Видеоклиповете, подкастите и интерактивните упражнения могат да добавят нови измерения към учебния ви процес. Представете си, че разглеждате един и същи пейзаж от различни ъгли – всяка нова перспектива ви дава по-пълно разбиране за цялостната картина.

И последно, но не на последно място, търсете обратна връзка. Коментарите от вашия преподавател и съученици са като GPS за вашето образователно пътуване. Те ви помагат да разберете къде сте се справили добре и къде може би сте се отклонили от правилния път. Тази обратна връзка е невероятен инструмент за самоподобрение, който ви позволява да насочите усилията си там, където наистина се нуждаят от тях.

В крайна сметка, онлайн обучението ни предлага уникалната възможност да учим по начини, които най-добре отговарят на нашите индивидуални нужди и стилове на учене. Използвайки тези стратегии, можем да максимизираме нашето обучение и да направим целия процес по-забавен и вълнуващ.

Управлявайте времето си така, че да постигнете повече

Има нещо много удовлетворяващо в това да планираш деня си. Вземете си календар или някое удобно приложение и направете план за учебните сесии и почивките. Това е като да си съставите личен пътеводител за деня – знаете кога да учите и кога да си почивате. Така не само оптимизирате времето си, но и се чувствате по-организирани.

Помислете за задачите си като за списък с песни – има хитове, които искате да слушате веднага (спешни и важни задачи) и такива, които може да изчакат за по-късно (по-малко спешни). Оценете кои задачи са наистина важни и ги поставете най-отгоре в списъка си. Това ще ви помогне да не се разсейвате с дреболии и да се фокусирате върху това, което наистина има значение.

И накрая, помислете за техниката Pomodoro като за серия от кратки спринтове. Работите усилено за 25 минути, след което си давате 5 минути почивка. Това е като да правите интервали при бягане – поддържате висока интензивност за кратко време и после си позволявате кратко възстановяване. Тази техника помага да останете концентрирани и свежи, без да се изтощавате.

 

Вижте и нашата статия Теория на потребностите на Маслоу, в която можете да научите как този модел представлява иерархия от основни човешки потребности, като поставя тези потребности във възходящ ред на важност и задача на човека да ги удовлетворява последователно.

Свързани статии

 • Как да задържите вниманието на Вашите курсисти?
  Как да задържите вниманието на Вашите курсисти?
  През последните няколко години обучителните технологии получиха голям напредък. С…
 • Как да изберете подходящи изображения за Вашето дистанционно обучение?
  Как да изберете подходящи изображения за Вашето дистанционно обучение?
  Четейки статии в Интернет, вглъбени в съдържанието, много често не обръщаме внимание…
 • Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  През последните години голяма популярност придоби идеята, че хората възприемат по-добре…
 • Значението на визуалната среда за обучението в първи клас
  Значението на визуалната среда за обучението в първи клас
  Един от най-важните фактори при създаването на обучения за първокласници е да се…