Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как учим?

6 съвета, които ще направят Вашето дистанционно обучение по-ефективно

Случвало ли Ви се е да прекарате часове пред монитора, да изчитате даден текст многократно, но да не запомните нищо?

Приблизително време за четене: 3m 0s

Най-вероятно ще отдадете това на факта, че сте твърде уморени и претоварени с информация. Напълно възможно е да сте прави, но имайте предвид, че видът, в който информацията Ви е поднесена, също играе роля за нейното по-бързо усвояване.

Това, което виждате, не е непременно това, което мозъкът Ви възприема. Четейки от екрана обучаващите се не винаги възприемат информацията, която им предоставяте по начина, по който искате. Понякога техните знания и опит, свързани с темата, въздействат върху информацията, която приемат. Добрата новина е, че можете да се възползвате от това и да влияете върху възприятията им, в зависимост от това, как им предоставяте съответните материали.

Ако разработвате електронни обучения (е-обучения), трябва да вземете предвид няколко простички правила, които ще помогнат на курсистите Ви да възприемат по-добре предложената им информация.

В тази статия ще Ви представим 6 съвета, с които ще Ви помогнем да разберете как точно е устроен мозъкът при възприемане на информация и как можете да го стимулирате, за да работи по-ефективно.

Създаване на логически връзки

Обучението е процес, основаващ се на асоциации. Когнитивните учени доказват, че всичко се развива около свързването на стари познания и правенето на нови логически последователности. Те откриват, че чрез правенето на логически връзки човек може да запомни до 40 % повече. Всичко това обяснява защо предварителното познаване на дадена материя е много важно за запаметяването. 

Когато развивате дистанционно обучение (онлайн обучение), можете да предоставите на своите курсисти възможност да се връщат към предишни свои познания и да ги използват, за да създадат асоциации между вече познатото и новата материя. Помогнете им да създадат нови комбинации и не просто да могат да възпроизвеждат, но и да разбират информацията. Така ще направите и усвояването на новите знания по-лесно. 

Важността на реда

Последователността на онлайн курсовете е от особено значение за тяхното запаметяване. Например, ако изучавате дадено историческо събитие, трябва да започнете от предисторията, да преминете към началото и завръзката и завършите с края и последиците. Ако започнете от края, след това минете към началото и свършите със средата, няма да запомните нищо, защото отделните събития няма да имат логическа последователност. Когато изучаваните неща се представят в правилния ред, увеличението на запомнения материал може да достигне до гореспоменатите 40 %.

Колко дълго можем да задържим нечие внимание 

Добре известно е, че хора, които живо се интересуват от изучаваната от тях тематика, могат да са напълно концентрирани от 7 до 10 минути. Ако интересът им не е толкова голям, той ще се задържи дори по-малко.

Следователно, стратегиите, които можете да приложите са две: дайте на учениците стимул да задържат вниманието си след въпросното време или им подайте синтезирано в началото най-важната част от урока, за да сте сигурни, че поне тя ще бъде запаметена.

Ученето е активен процес

Хората учат по-добре, ако са активни, отколкото пасивни по време на обучителния процес. Не можете да разчитате на това, че информацията ще бъде запомнена, само ако бъде прочетена. За по-високи резултати трябва да осигурите на учениците възможност да бъдат активни по време на създаваните от Вас електронни обучения (е-обучения), например чрез малки задачи, които изискват мислене и внимание, възможност за задаване на въпроси, даване на идеи и др. Всички тези неща ще ги накарат да мислят относно дискутираната тема, да използват вече натрупаните знания, за да вникнат в нея и да я усвоят по-добре. 

Мотивацията – основен стимул за знание 

Мотивацията е най-силният инструмент, чрез който можете да накарате някой да усвоява знания по-добре. Ако осигурите на някой добра мотивация, можете да сте сигурни, че постигнатите резултати ще надминат очакванията Ви. Но какво може да стимулира учениците да учат по-бързо? Някои от причините са:
- по-голяма свобода относно кога и как да се учат;
- лична награда (стимул), която получават от или в процеса на обучението си;
- получаването на подкрепа от средата, в която се обучават, от съучениците или преподавателите.

Вижте и нашата статия Теория на потребностите на Маслоу, в която можете да научите как този модел представлява иерархия от основни човешки потребности, като поставя тези потребности във възходящ ред на важност и задача на човека да ги удовлетворява последователно.

Изображенията също стимулират паметта 

Наличието на изображения и картинки спомага за по-бързото и качествено усвояване на знания. Много по-лесно е да запомним нещо, ако можем да го свържем с даден образ в съзнанието си. Затова и книжките за малки деца са богато илюстрирани. Още от малки се научаваме да свързваме даден образ или предмет с информация.

Оказва се, че сме много по-ефективни при запомнянето на изображение, отколкото на текст. Дадено изображение може да остане в паметта ни до няколко дни, след като сме имали възможността да го погледнем само за няколко секунди. Затова, за да осигурите по-добро възприемане на дадената материя, придружете основните текстове с подходящи картинки, илюстрации, схеми и т.н.

Това, разбира се, не е всичко, което трябва да знаете за запаметяването, но е добра основа, с която можете да започнете разработването на Вашите дистанционни обучения (онлайн обучения). Най-добре е тези съвети да бъдат прилагани в комбинации - така ще постигнете по-голяма резултатност. 

Свързани статии

 • Как да задържите вниманието на Вашите курсисти?
  Как да задържите вниманието на Вашите курсисти?
  През последните няколко години обучителните технологии получиха голям напредък. С…
 • Как да изберете подходящи изображения за Вашето дистанционно обучение?
  Как да изберете подходящи изображения за Вашето дистанционно обучение?
  Четейки статии в Интернет, вглъбени в съдържанието, много често не обръщаме внимание…
 • Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  Няколко съвета, които ще придадат емоция на Вашите курсове
  През последните години голяма популярност придоби идеята, че хората възприемат по-добре…
 • Значението на визуалната среда за обучението в първи клас
  Значението на визуалната среда за обучението в първи клас
  Един от най-важните фактори при създаването на обучения за първокласници е да се…