Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Планиране на човешките ресурси – дефиниция и основни етапи

Важна част от Вашата стратегия за развитие

Какво представлява процесът по планиране на човешките ресурси? Планиране на човешките ресурси е процесът по прогнозиране на бъдещите изисквания на човешките ресурси на организацията.

Приблизително време за четене: 1m 30s

Включва и определяне как настоящите човешки ресурси могат да бъдат използвани в контекста на тези изисквания. Фокусира се върху основната икономическа концепция за търсене и предлагане в контекста на капацитета на човешките ресурси на организацията. 

Планирането на човешките ресурси помага на мениджмънта на организацията да отговори на бъдещото търсене на човешките ресурси в организацията, като намира подходящите хора в подходящия брой в подходящото време и място. Намирането и избора на кадри може да стане само след правилен анализ на HR изискванията.

Планирането на човешките ресурси може да изглежда лесен процес, но реално са включени множество препятствия, като отношението на настоящите служители, натиск за изпълнение на бизнес целите и побеждаване на състоянието на пазара на работна ръка.

Планирането на човешките ресурси може да осигури на организацията нужните човешките ресурси по най-евтиния и своевременен начин.

Етапи на процеса по планиране на човешките ресурси

Планирането на човешките ресурси включва 4 основни етапа:

Оценка на настоящите човешки ресурси. Този процес включва изучване на силните страни на човешките ресурси по отношение на умения, талант, компетенции, квалификации, опит, години, компенсации, бонуси, и др.. На този етап, специалистите по човешките ресурси трябва да проведат интервюта с мениджърите в компанията, за да разберат основните HR проблеми и възможностите на настоящата работна ръка.

Анализ на бъдещите изисквания за работна сила. Тук трябва да се вземат предвид всички променливи, като пенсиониране, съкращения, предварително зададени трансфери на персонал и др.. Трябва да се включат и неизвестни променливи, като конкуренция, напускания, уволнения и прочее.

Прогнозиране на търсенето. Следващата стъпка е да свързване на настоящата работна сила с бъдещите нужди от човешки ресурси. Трябва да се вземе предвид дългосрочната бизнес стратегия и поставените цели.

Изработване на план. През последния етап се създава плана за развитие на човешките ресурси. Той може да включва премествания на служители, намиране на нови таланти, аутсорсинг, управление на таланта, обучения, коучинг, ревизия на настоящите политики и др.. Планът трябва да се обсъди с мениджърите, за да може неговото изпълнение на премине гладко и ефикасно.

Както виждате, правилното планиране на човешките ресурси помага на организациите да изпълнят целите си навреме и с подходящата HR сила в действие.

Източник: http://smallbusiness.chron.com/internal-factors-consider-human-resource-planning-60960.html.

Ако искате да облекчите процеса по подбор на персонал – от приемането на автобиографиите до назначаването/отхвърлянето на кандидатите за работа, можете да се доверите на нашите системи за дистанционно обучение. Повече за тяхната употреба в отделите по човешки ресурси можете да прочетете ТУК

 

  Търсим таланти, кандидатствайте за работа при нас!

Свързани статии

 • Управление на човешките ресурси – дефиниция и свързани дейности
  Управление на човешките ресурси – дефиниция и свързани дейности
  Какво е управление на човешките ресурси?
 • Правилен скрининг на автобиография за кандидатстване за работа
  Правилен скрининг на автобиография за кандидатстване за работа
  Специалистите по човешки ресурси са натоварени с нелеката задача да сортират огромен…
 • Семинарите – част от Вашата HR стратегия
  Семинарите – част от Вашата HR стратегия
  Семинарът е среща, водена от експерт или експерти в дадена област, която има една…
 • Въпроси за интервю за работа
  Въпроси за интервю за работа
  Запознайте се с едни от най-често задаваните въпроси при интервюто за работа от специалистите…