Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Кои са основните елементи на всяко едно електронно обучение?

Роля и значение на отделните слайдове

Ако тепърва навлизате в сферата на онлайн обученията, най-вероятно, не сте запознати с елементите, които те включват.

Приблизително време за четене: 1m 33s

Тяхната употреба не е задължителна, но е полезно да знаете каква роля изпълнява всеки един от тях в цялостния замисъл на обучението.

Начален слайд

Първият слайд на Вашето електронно обучение не само посреща курсистите, но и предлага опции за навигация в модулите на курса. Този слайд може да бъде статичен или интерактивен. Статичните слайдове включват заглавието на курса и кратко въведение. Интерактивните начални слайдове могат да включват статични изображения, комбинирани с видео, анимация, текст или аудио.

Слайд с инструкции

Целта на инструкциите е да помогне на обучаващите се да разберат общата функционалност на курса, да разберат как могат да навигират в него и какви действия могат да предприемат. Слайдът с инструкциите може да бъде както статичен, така и интерактивен.
Статичните слайдове с инструкции могат да включват стрелки, изнесен текст, навигационни бутони, табове, помощни бутони и др.
Интерактивните слайдове с инструкции могат да включват видеа, които показват функционалностите на курса, заедно със синхронизирани анотации и изнесен текст.
Слайдът с инструкциите може да не бъде задължителен за обучаващите се.

Учебни цели

Слайдът с описаните учебни цели дава представа за това какви са целите на онлайн обучението. Обикновено са представени с булети и показват какви знания ще са усвоили курсистите след края на курса.
Разбира се, учебните цели не е задължително да бъдат изброени в списък. Можете да изберете и по-креативен вариант за визуализация, като сценарий, например.

Слайдове със съдържание

Слайдовете със съдържание представляват същинската част на Вашето електронно обучение. Това са слайдовете с информационна цел и включват текстове, изображения, диаграми, видеа, сценарий и т.н.
За да изглежда Вашето онлайн обучение консистентно, трябва да използвате едностилни слайдове.

Слайдове с упражнения

След слайдовете със съдържание следват тези с упражнения. Те имат за цел да помогнат на обучаващите да усвоят по-добре предадените умения и знания. Слайдовете с упражнения трябва да включват съдържание, което е било представено преди това.

Проверка на знанията

Това са слайдове, разположени в края на всяка тема, модул или курс и на тях обучаващите се могат да тестват напредъка си. Могат да изглеждат като стандартни тестове или case studies.

Оценяване

Това е слайдът е финалното оценяване. Той трябва да покаже какво са научили курсистите по време на обучението. Съдържа въпроси от всички модули и формират крайната оценка.

Заключителни слайдове

Финалните слайдове се намират в края на всяка тема, модул или курс. Тяхната цел е да повторят накратко най-важните моменти от преминатата част. Обикновено информацията е представена в списъчен вид, с булети. Могат да включват линкове към важни част от обучението, за да могат обучаващите да си припомнят най-важната информация.

Източник: https://community.articulate.com/articles/basic-elements-of-an-e-learning-course. 

Свързани статии

 • Дизайн на онлайн обучение влияние на теориите за обучение на възрастни
  Дизайн на онлайн обучение влияние на теориите за обучение на възрастни
  Какво трябва да съобразят дизайнерите на онлайн обучения в реализацията, когато онлайн…
 • 10 принципа на успешното онлайн обучение
  10 принципа на успешното онлайн обучение
  Преподаването в традиционна класна стая и преподаването в онлайн среда се различават…
 • Защо да не използвате PowerPoint за интерактивно обучение?
  Защо да не използвате PowerPoint за интерактивно обучение?
  PowerPoint е едно от най-използваните приложения в света на електронното обучение.…
 • Колко дълго трябва да бъде едно онлайн обучение?
  Колко дълго трябва да бъде едно онлайн обучение?
  Когато започнат да създават ново онлайн обучение, хората често се питат с каква дължина…

Електронни обучения по поръчка - защо да го правим?Повече...