Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Модели на електронно обучение

Модели на електронно обучение

Няма значение колко добре преподава лекторът, ако обучаемите не могат да запомнят казаното. Не защото са мързеливи или глупави - те просто не могат да го направят, психологически и физиологично.

Приблизително време за четене: 5m 20s

Степента на задържане на вниманието на обучаемите е голямо предизвикателство при обученията. Няма значение колко добре преподава лекторът, ако обучаемите не могат да запомнят казаното. Не защото са мързеливи или глупави - те просто не могат да го направят, психологически и физиологично.

Проучвания на Изследователския институт на Америка, публикувани във Форбс, сочат, че електронните обучения дават възможност за задържане на вниманието от 25% до 60%, което е 3 до 6 пъти повече от традиционното обучение с 8% до 10%. Тази разлика произлиза от възможността те да бъдат преминавани с индивидуални темпове, както и обучаемият да се връща и преглежда необходимия материал. Това е и причината онлайн обученията да се превърнат в основен елемент при фирмените обучения. 

Основна цел е съдържанието да бъде представено по начин, който ще се хареса на обучаемите и ще задържи вниманието им. Въпросът е как да постигнем това? Какво е нужно на целевите обучаеми, как учат и какво ще им допадне? Какъв формат на електронно обучение е най-подходящ? Какво може да бъде създадено в рамките на зададеното време и бюджет? С тази статия целим представим моделите на електронно обучение и да отговорим на тези въпроси.

Има 5 фактора, които трябва да се вземат предвид при вземането на решение за модела на обучение:

 1. Големината на екипа, с когото ще се работи по него;
 2. Количеството информация, което трябва да се представи;
 3. Спецификата на темата и най-добрият начин на представяне;
 4. Разбирането на темата от бъдещите обучаеми;
 5. Целите, към които се стреми обучението. 

Има и три основни типа съдържание за електронно обучение:

1. Подкрепящо. Предоставя на обучаемия информация, която е необходима за бързо изпълнение на дадена задача. 
2. Учебен опит. Предназначено към дългосрочно изграждане на знания и умения. За разлика от Подкрепящото, то трансформира поведението на обучаемия.
3. Информация. Комбинация между предишните два типа. Цели да представи информация на обучаемите, с която да повиши тяхната ефективност в определен контекст. Например продуктова информация за нови служители. 

Нека разгледаме някои от основните модели, целите им и за какво са подходящи. 

Компютърно или Уеб базирано обучение

 

Иначе казано - онлайн обучение. Представя се през личен компютър или мобилно устройство. Курсовете на обучение могат да бъдат базирани в мрежа или локални, синхронни (когато материалите биват достъпни в определено време, по график) или асинхронни (когато обучаемите го преминават с индивидуален темп). Най-често се представят чрез софтуери като LMS система - система за управление на обучения. 

Изследванията показват, че електронното обучение може да намали времето за обучение с 40% -60% в сравнение с традиционното. Това означава, че вашите служители могат да отделят по-малко време за обучение, по-бързо да се подобри тяхното представяне и да увеличи резултатите на вашата компания.

За обучаемите най-големите предимства на онлайн обучението са способността да учат със собствено темпо (95%) и липсата на необходимост от пътуване (84%). Електронните методи като дистанционното обучение чрез мобилни устройства изцяло отговарят на тези нужди на учащите. 

Най-големият недостатък на компютърно-базираното обучение е високата цена на внедряване и създаване на съдържание за него. Това е и причината този подход се използва най вече големите организации за дългосрочни фирмени обучения, като електронно обучение за безопасност за нови служители.

Игровизация / Обучение, базирано на игри / Сериозни игри

Игровизацията е една от основните характеристики на образователно-развлекателната програма. Тя представя на обучаемите стимули за напредък под формата на значки, резултати и сертификати за постижения. Освен, че ангажира учащите, ползите за фирмите са много по-големи. Богатите функционалности на игрите, направени по поръчка, предлагат сложни системи с награди, постижения и трупане на точки с изпълнението на дадените задачи. 

Базираното на игри обучение, може да се дефинира като продуктивни видео игри, чиято цел е да подобрят уменията на обучаемите, да ги мотивира и постави в ситуации, с които е вероятно да се сблъскат в реалния живот. 

Съществуват разлики в изпълнението и целите на игровизацията, но повечето включват следните 5 елемента:

 1. История или сюжет.
 2. Награди - точки, класиране, значки и др.
 3. Навременна персонална обратна връзка. Всеки обучаем получава ‘награда или наказание’ за избора, който е направил. Както и причина за него, с цел анализ на собствените си грешки и подобряване на уменията. 
 4. Симулация на реални ситуации.
 5. Целта, както на всяка игра, е да научи учащите на нещо. 

Популярността на игрите в обученията се дължи на повишаването на мотивацията и ангажираността на учащите и възможността за практика без риск. 

Игровизацията е най-подходяща и най-често се използва за обучения на меки умения, решаване на конфликти, управление на сигурността, както и сложни производствени процеси. 

Микро Съдържание

Микро Съдържанието представляват - контролни списъци, кратки тестове, инфографики, флаш карти, диаграми, кратки видеоклипове или слайдшоу, които представят само една концепция. Съдържанието се предоставя на малки късове, с цел лесното преглеждане на информацията осигуряващо запомнянето. 

Изследвания сочат следните предимства на микро съдържанието:

 1. Повишава ефективността на обучението и предаването на съдържание с поне 17%.
 2. По-предпочитано е спрямо еднодневните обучения. 
 3. По-кратките курсове са по достъпни и неангажиращи.
 4. 3-7 минутни късове информация отговарят на оптималното задържане на вниманието и работната памет на обикновения учащ. 
 5. Модулното съдържание на микро-ученето е по-лесно за създаване и актуализация. 

Как да създадем успешно микросъдържание?

 • Фокусирайте се само върху една концепция. Уверете се, че за по-малко от 7 минути обучаемият ще може да я възприеме.
 • Съставете тестове за бързо и своевременно оценяване на знанията на учащите. 
 • Помислете за дизайна, тъй като микро съдържанието често се гледа от мобилни устройства.
 • Използвайте игровизация, за да поддържате обучаемите ангажирани.
 • Анализирайте статистическите данни и резултатите от обучението си, за да можете да го усъвършенствате. 
 • Не отделяйте време на теория и общи принципи. Микросъдържанието е свързано с предоставяне на „инструкции“, а вашите обучаеми се нуждаят от готови решения.

Имайте предвид, че макро обучението не е подходящо за сложно съдържание изискващо познания на теоретичната основа. При такова, по-добре изберете друг метод на електронно обучение. 

Мобилно съдържание

Мобилното обучение се приема от обучаемите на ‘малки хапки’ и е достъпно през мобилните им устройства, по всяко време. Достъпът до съдържанието и приложенията за учене подпомагат фокуса на внимание на учащия, както и възприемането на темата. Също така предотвратява когнитивното претоварване, защото обучаемите приемат толкова, колкото могат на един път. 

С помощта на подходяща LMS система, управлението на мобилно съдържание и обучение е лесна. Бихте могли да направите и качите фирмени видеоклипове, текстове, упражнения, електронни книги и други, които да бъдат достъпни по всяко време. По този начин, бихте могли да повишите ефективността на обучението си. 

Симулации и симулационни игри

Бизнес симулационните игри са инструменти в електронните обучения, които представят структурирано и базирано на реалния живот съдържание. Подходящи са за практикуване на маркетинг, управление на счетоводството, специфични операции и др. Тези онлайн игри, които позволяват симулацията на бизнес управление, подпомагат на служителите при вземането на решения, тъй като виждат резултатите и влиянието им върху крайния резултат. 

Виртуална реалност/Смесена реалност

Този модел на електронно обучение е нов начин, по който се представят ценни знания, базирани на реален опит. От химически лаборатории, които не се нуждаят от консумативи, до виртуално обучение на екипи на нефтени платформи от брега. Средствата за виртуална реалност предоставят възможност за практикуване на знанията и уменията в ниско рискова среда, възпроизвеждайки реални ситуации и сценарии. 

Подходящо е за безопасно обучение на жизненоважни умения за хора, които рискуват живота си по време на работа. Другите сфери, в които е приложимо са от здравеопазване и производство, до образование и недвижими имоти. 

В бизнеса, приложенията на виртуалната реалност включват:

 • Продуктови демонстрации
 • Обучение на персонала
 • “Опитай преди да купиш” услуги
 • Повишаване на взаимодействието с бранда
 • Обяснение на по-сложни концепции

Уебинари

Изключително популярни повреме и след епидемията. Чудесен начин за представяне на информация онлайн, която може да достигне до почти неограничен брой участници. 

Обикновено на живо или записани предварително, уебинарите предоставят възможност на слушателите да задават въпроси в реално време или да бъдат гледани в удобно за обучаемия момент. Предполагат колаборативно учене и вникване в темата, както и навременни отговори. 

За кои обучения са най-подходящи онлайн уебинарите?

 • Тясно специфични теми, като актуализации в индустрията; 
 • Теми, които е по-добре да бъдат дискутирани на живо (Задаването и отговарянето на въпроси е най-важният елемент при представяне на темата);
 • Демонстрации чрез споделяне на екран. 

 

Ползи на уебинара при ученето:

 • Дистанционното обучение по този начин, подпомага достигането на важна информация до множество хора, без почти никакви разходи. 
 • Предварително записани, уебинарите са подходящи за обучение на нови служители, без необходимост от някой на живо. 
 • До някаква степен уебинарите са най-удобната форма за провеждане на обучение. 

 Уебинарите могат да бъдат част от всеки електронен курс на обучение или могат да бъдат използвани самостоятелно.

Заключение

Има множество методи за електронно обучение, подходящи за различни цели. Повечето могат да се комбинират в система за управление на съдържанието - LMS системи.

Разгледайте безплатния ресурс "Тенденции в електронното обучение през 2022г.".

За да сте сигурни, че вашата система отговаря на фирмените нужди, свържете се с нас и поръчайте. 

 

Свързани статии

 • В света на електронните обучения
  В света на електронните обучения
  Навлезте в света на електронните обучения, като се запознаете по-подробно с техните…
 • Как да изберем система за дистанционно обучение?
  Как да изберем система за дистанционно обучение?
  При избора на система за дистанционно обучение винаги определете специфичните си…
 • Електронно учебно съдържание с безплатни инструменти
  Електронно учебно съдържание с безплатни инструменти
  Безплатни програми и безплатен софтуер за разработване на електронно учебно съдържание,…
 • Как да изберете подходящ софтуер за уебинар?
  Как да изберете подходящ софтуер за уебинар?
  Когато работите върху организирането на Вашия уебинар, едно от задължителните неща,…