Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

4 начина да развиете меките умения на Вашите служители

Видове меки умения и подобряването им с дистанционно обучение

Меките умения, т.нар."Soft Skills" не са пряко свързани с изпълнението на конкретни задачи, но със сигурност представляват неизменна част от работното ежедневие във всяка една компания.

Приблизително време за четене: 2m 35s

Нещо повече, от тях зависи ефективността и продуктивността на колективите.

Тези умения са трудно измерими, тъй като никой не може да определи количествено колко добре даден служител взаимодейства с колегите си или колко добре ръководи екип.

Но това не означава, че за тях не могат да бъдат създадени специализирани обучения.

Кои са меките умения, на които трябва да обърнете внимание? 

Работа в екип

Независимо от това каква позиция заема даден служител или какви са неговите задължения, той трябва да може да работи добре с колегите си. Трябва да може и да желае да проявява инициативност и да изпълнява зададените му задачи. В противен случай, този човек няма да оказва положително въздействие върху продуктивността на екипа и може дори да бъде в ущърб на организацията.

Комуникативни умения

Вашите служители трябва да могат да изразяват мислите и идеите си ясно и точно. Това се отнася както за писмената, така и за устната комуникация. Замислете се - могат ли да опишат в имейл основните точки на приложената от тях стратегия? Могат ли по време на сутрешната оперативка да отправят правилно своите притеснения и въпроси?

Управление на времето

Това меко умение се фокусира върху спазването на крайните срокове, изпълнението на конкретни задачи и задаването на приоритети. Успяват ли служителите Ви да организират добре работния си ден или постоянно се разсейват с други неща? Когато им е дадена задача могат ли да определят стъпките, които трябва да предприемат, за да я изпълнят и колко време им отнема нейното изпълнение?

Критично мислене

Служителите Ви трябва да могат да събират информация и да знаят как да я използват, за да постигнат търсения краен резултат. Например, ако на даден служител му бъде даден списък със статистически данни, може ли той да използва тази информация, за да вземе информирано решение или има проблеми с обработването на информацията? Разполага ли с уменията да използват дадената информация по възможно най-добрия начин и да я приложи в реални условия?

Адаптивност

Под адаптивност имаме предвид гъвкавост и възможност за самостоятелно развитие. Служителите трябва да могат да идентифицират собствените си слабости, да се опитват да ги коригират, да развиват личностните си умения. Те трябва да искат да се учат и адаптират постоянно.

Решаване на проблеми

Служителите, които могат да разрешават проблеми виждат проблема от различни ъгли и използват знанията и уменията си да го разрешат. Могат ли Вашите служители да разрешават конфликти и да преодоляват предизвикателствата, които срещат в работното си ежедневие? Могат ли да използват нестандартно мислене и да измислят нов подход за разрешаването на стар проблем?

Съвети за подобряване на меките умения с помощта на дистанционно обучение

Използвайте интерактивни сценарии

Сценарият на Вашето дистанционно обучение трябва да предвижда интеракции, да бъде завладяващ и да предлага на обучаващите се възможност да изследват реални ситуации, но без риск от реални последствия. На тях трябва да им бъде даден пример за прилагане на soft skills в реална ситуация. Например, ако се опитвате да развиете умения за работа в екип, измислете сценарий, който включва няколко различни герои и различни възможни решения, които обучаващият се трябва да вземе, за да ръководи тези герои добре. По този начин Вашите служители могат да разберат влиянието на действията си върху другите.

Определете измерими цели

Вярно е, че е трудно да измерите меките умения на Вашите служители. Но можете да зададете конкретни цели, които могат да бъдат измерени. Например, 20% увеличение в потребителската удовлетвореност. По този начин много по-лесно ще можете да проследите напредъка на обучаващите се.

Едно обучение за едно умение

Най-добре е едно обучение да залага на развиването само на едно умение. Така служителите ще го усвоят по-добре и по-бързо. За целта, можете да използвате разнообразни онлайн инструменти и упражнения, така че хората да могат да изследват умението от различни гледни точки и в различни приложения.

Обвържете обучението с примери от реалния живот

Вашите служители няма да се чувстват мотивирани да участват в обучението, ако не са сигурни, че ще могат да приложат знанията си в реалния живот. Затова, трябва да използвате примери от практиката. Сценарият на Вашето дистанционно обучение трябва да съдържа такива примери и симулации, които да дават ясна представа как и къде служителите ще могат да използват наученото.

Меките умения са умения за цял живот и ако дадете на обучаващите се възможност да ги развият, резултатите за Вашата организация ще се много добри.

Източник: http://elearningindustry.com/4-tips-develop-soft-skill-courses-for-corporate-elearning.

Свързани статии

 • Как да популяризирате Вашето следващо вътрешно-фирмено обучение?
  Как да популяризирате Вашето следващо вътрешно-фирмено обучение?
  Едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъскват отделите по човешки…
 • Как да създадете успешно вътрешнофирмено обучение?
  Как да създадете успешно вътрешнофирмено обучение?
  За да бъде успешно едно електронно обучение, то трябва да ангажира. За съжаление,…
 • Gamification във фирмените обучения
  Gamification във фирмените обучения
  Днес ще разгледаме темата за това как западните компании използват методите на игровизацията…
 • Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?
  Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?
  Ако вече сте прочели някоя от предишните ни статии за дистанционното обучение (онлайн…

Електронни обучения по поръчка - защо да го правим?Повече...