Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?

Отговори на въпроси за дистанционно обучение в дадена организация

Ако вече сте прочели някоя от предишните ни статии за дистанционното обучение (онлайн обучението), най-вероятно, вече сте добили представа за това какво представлява то и как може да бъде приложено в дейността на Вашата фирма.

Приблизително време за четене: 2m 10s

Използваните в дистанционното обучение (онлайн обучението) съвременни информационни технологии повишават ефективността на образователния процес. Но за да бъде крайният резултат максимално добър, е необходимо да се разработи подходяща стратегия. Тя трябва да съдържа причините, целите и задачите, поради които се налага употребата на дистанционното обучение (онлайн обучението) в дейността на конкретната фирма. Тук много важна е ролята на топ мениджърите, които, освен гореспоменатото, трябва да решат и други проблеми, като напр. тези, свързани с финансирането и преструктурирането на учебния процес.

Основни елементи на дистанционното обучение

Дистанционното обучение (Онлайн обучението) може да послужи за изпълнението както на краткосрочни, така и на дългосрочни задачи. Но и в двата случая, трябва предварително да определите основните му елементи.

Първо, трябва да изберете системата за управление на обучението (LMS), която ще използвате. На пазара се предлагат различни обучителни платформи – всички те имат различни характеристики и биха били полезни в различни ситуации. Затова е важно да ги разучите подробно и да изберете тази, която е най-подходяща за Вашите цели.

Ключов компонент от изграждането на едно дистанционно обучение (онлайн обучение) са курсовете. Те се изработват в електронен формат и могат да съдържат интерактивни елементи. Следователно, Вашата втора основна задача, е да изберете или създадете подходящи обучителни материали.

На трето място са Вашите служители. Можете да обособите различни позиции, като тези изброени по-долу:

• ръководител на проект;
• ръководител на обучения;
• ИТ специалист/и;
• методист – лице, запознато с използваните в дистанционното обучение педагогически модели;
• администратор на системата за дистанционно обучение.

Разбира се, това разпределение на отговорностите е само примерно и може да бъде преразпределяно, в зависимост от размера на Вашата фирма. Можете да слеете или разделите длъжностите, така че те да отговарят максимално на конкретните нужди и възможности.

Задължително условие, обаче, е компетентността на въпросните служители. Всички те трябва да са наясно какво представлява онлайн обучението и какви са конкретните му цели – така, ще бъдат избегнати множество негативни последици, сред които несъответствие между очаквания и резултати, излишни разходи и бавно вземане на решения.

Цена

Цената на едно дистанционно обучение (онлайн обучение) може да варира в големи диапазони, като определящи фактори за поставените цели и планирането.

Време

Процесът по внедряване на дистанционното обучение (онлайн обучението) може да отнеме от няколко седмици до няколко месеца, в зависимост от мащаба на проекта, нивото на организираност, времето за изработване на първоначален проект и времето за тестване.

Как да успеем?

Важен фактор за успеваемостта на дистанционното обучение (онлайн обучението) е мотивацията на Вашите служители. Задължително трябва да им обясните основната концепция на курса, неговите цели и ползи – фирмени и индивидуални.

Оценяване

Ако проектът, за който сте създали дистанционното обучение (онлайн обучението), изисква отчетна дейност, можете да оцените ефективността му, като използвате (някои от) следните показатели:

• степен на реализация на поставените цели;
• сравнение с резултатите на предишни обучение, проведени по традиционен начин;
• сравнение с резултатите, когато не са провеждани обучения;
• поява на нови възможности.

Как да изберем фирма, която да ни помогне при създаването на дистанционни обучение?

Когато избирате фирма, която да Ви помогне при създаването на Вашето дистанционно обучение (онлайн обучение), имайте предвид, че тя не бива да Ви предлага:

• Готови електронни курсове, които не са подходящи за целите на Вашата фирма.
• Специализиран софтуер за разработване на обучения – в случай, че не смятате да създавате обучително съдържание.
• Ненужни модули.
• Възможно най-скъпите технологии.

В заключение, ще изброим няколко основни съвета, които ще гарантират успеха на Вашето дистанционно обучение (онлайн обучение):

1. Започнете с внимателно и подробно планиране на процеса.
2. Използвайте чуждия опит и най-добри практики.
3. Заложете на поетапното приложение.
4. Създавайте обучения в зависимост от целевата аудитория. 

Свързани статии

 • Как да създавате интересни онлайн курсове?
  Как да създавате интересни онлайн курсове?
  Както при традиционните, така и при онлайн обученията ключов елемент е съдържанието.
 • Как да популяризирате Вашето следващо вътрешно-фирмено обучение?
  Как да популяризирате Вашето следващо вътрешно-фирмено обучение?
  Едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъскват отделите по човешки…
 • Как да създадете успешно вътрешнофирмено обучение?
  Как да създадете успешно вътрешнофирмено обучение?
  За да бъде успешно едно електронно обучение, то трябва да ангажира. За съжаление,…
 • Gamification във фирмените обучения
  Gamification във фирмените обучения
  Днес ще разгледаме темата за това как западните компании използват методите на игровизацията…

Предимства и функционалности на системите за дистанционно обучениеПовече...