Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как да изчислите ROI на Вашето обучение?

3 начина да разберете дали Вашето обучение е полезно или не

Всеки специалист по обучение и развитие на персонала иска да покаже колко ценна и важна е създадената от него програма чрез т.нар. Свети Граал на анализа – ROI.

Приблизително време за четене: 1m 52s

Калкулирането му, обаче, не е лесна задача. Нужен е практически подход, като действията по неговото изпълнение трябва да започнат още преди началото на обучението.

1. Започнете да задавате въпроси още преди обучението да е започнало.

В повечето случаи, в процеса по създаване на обучения участва и минимум едно лице, което дава насоки какво трябва да бъде включено в съдържанието. Това е необходимост, но неговото присъствие и участие не е достатъчно. Ваше задължение, като специалист по обучения, е да включите в процеса и бъдещите обучаеми. Проучванията показват красноречиви данни в това отношение – възрастните не проявяват интерес към обучение, ако не са убедени, че то ще им бъде полезно.

Първоначалното проучване е Вашата възможност да грабнете не само мислите, но и умовете и сърцата на хората, които ще се обучават. Обърнете внимание на техните очаквания и разберете кои са факторите, които ги мотивират и използвайте получената информация в обучението.

2. Измервайте действията на участниците в обучението.

Хората казват много неща – казват, че спортуват, че са търпеливи с децата си, че внимават по време на обучение… Но фактите показват друго.
Трябва да измервате ангажираността, която обучаемите показват, а не тази, която твърдят, че изпитват. Разглеждайте и анализирайте поведението им, резултатите, сравнявайте ги, споделяйте ги с преподавателите. Така, ще можете да видите кои от обучаемите наистина са ангажирани с обучението, както и каква е относителната стойност генерирана от всяка от неговите части. За Ваше улеснение, можете да използвате автоматични доклади, в които подробно са описани действията на всеки обучаем.

3. Когато задавате директни въпроси, внимавайте това да са правилните въпроси.

Не питайте обучаемите дали им е харесала залата и дали преподавателят е бил забавен. Това, със сигурност, са изкушаващи въпроси, но те не измерват стойността на Вашето обучение.

Какви въпроси да задавате?

• Представете сценарий и помолете участниците в обученията да дадат предложения какъв може да е възможният изход от ситуацията. Помолете ги да оценят предложенията си.

• Задайте въпрос с множествен избор, при който всеки от отговорите е технически правилен. Попитайте обучаемите кой според тях е най-правилният отговор и след това ги накарайте да обяснят защо са избрали този отговор. Така ще стимулирате дискусия и активно мислене и ще избегнете „зубренето“.

• Помолете участниците в обучението да изпълнят някое от стандартните си работни задължения – например, да напишат имейл до клиент. След това, разгледайте всички варианти и задайте на групата задача да даде предложения за тяхното подобрение.

• В края на обучението, помолете обучаемите да поемат ангажимент – каква тактическа промяна биха направили, като се върнат отново обратно на бюрото си? Според проучвания, публичното поемане на ангажимент оказва влияние върху поведението. Запазете отговорите и месец след обучението ги изпратете до обучаемите.

• Продължете да обучавате хората и след края на обучението. Моментите, които са най-важни са тези, които се случват точно тогава. Следвайте представянето на обучаемите отблизо, но го правете лично и насочено спрямо техния опит.

За финал, попитайте обучаемите кои според тях са важните неща, които са научили и колко от тях използват на практика. Това е позицията, от която можете да започнете да изчислявате ROI на Вашето обучение.

Източник: https://elearningindustry.com/5-concrete-ways-measure-roi-of-training.

Свързани статии

 • 4 начина да развиете меките умения на Вашите служители
  4 начина да развиете меките умения на Вашите служители
  Меките умения, т.нар."Soft Skills" не са пряко свързани с изпълнението на конкретни…
 • Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Бизнесът винаги е бил бързоразвиваща се среда, в която търсенето и предлагането са…
 • Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?
  Как да приложим дистанционното обучение в нашата фирма?
  Ако вече сте прочели някоя от предишните ни статии за дистанционното обучение (онлайн…
 • Съвети за специалистите по електронно обучение
  Съвети за специалистите по електронно обучение
  Разработете своя обучителна екосистема, за да отговорите на нуждите на фирмата Ви.…

Обучения за Вашия бизнес – по зададена тема или чрез готово обучениеПовече...