Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube
+359 2 850 53 64

Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?

Стъпки за създаване и прилагане на Вашата програма за онлайн обучение

Бизнесът винаги е бил бързоразвиваща се среда, в която търсенето и предлагането са променливи величини.

Затова, за да успее да оцелее във високо конкурентния пазарен свят, всяка една фирма (независимо от нейния размер), трябва да може да се приспособява към новите потребителски изисквания и потребности. Това, разбира се, е един всеобхватен процес, в който трябва да се включат всички служители. За целта, те трябва да получат нужното обучение: да се запознаят подробно с фирмената политика, цели и ценности, както и с това каква ще е тяхната роля и ако е необходимо, да получат нужните за нейното правилно изпълнение знания.

Доказано ефективен и удобен начин за провеждане на вътрешно-фирмени обучения са онлайн курсовете. Днес няма да се спираме на техните предимства – те са достатъчно ясни. Това, което ще направим е да разгледаме темата за създаването на качествени програми за онлайн обучение. Те са задължителен елемент от процеса и гарантират неговите добри крайни резултати.

Събиране на информация

Преди за пристъпите към създаването на Вашата програма за онлайн обучение, е нужно да отделите време за събиране на първоначалната информация и нейното по-нататъшно анализиране. За целта, трябва да интервюирате Вашите служители – задавайте правилните въпроси и ще успеете да разберете кои са „слабите места“, които трябва да бъдат „укрепени“.

След като идентифицирате коя ще е темата на Вашето онлайн обучение, направете, така че то да дава примери от реалната работна среда. Иначе какъв е смисълът от него? „Общите приказки“ няма да впечатлят никого и начинанието Ви ще претърпи провал. Добра идея е да разделите курса на отделни, по-малки модули, които да помагат за придобиването на специфични работни умения.

Препоръчваме Ви да внимавате с продължителността на тези модули. Те не бива да изискват повече от 60 минути отделено време. Така Вашите служители лесно ще вмъкват курса в графика си, а и няма да се натоварват с прекалено голямо количество информация.

Разбира се, информацията в подготвените учебни материали трябва да бъде поднесена по правилен начин. Представете си, че сте новопостъпил служител и си задайте въпроса до колко логични са дадените инструкции? Ефективният курс трябва да учи на всички нужни умения, но те трябва да са представени в логическа последователност. Ако тя липсва, шансът да задържите вниманието на обучаващите се, е минимален.

Създаване на презентация

Презентациите могат да бъдат изготвени с помощта на различни инструменти. Ако вече разполагате с презентации, изработени с програмата PowerPoint, можете да ги приложите във Вашето онлайн обучение. За тази цел, обаче, трябва да ги приведете в правилен вид. Можете да използвате някой от инструментите, които позволяват бързо и лесно създаване на онлайн обучително съдържание. Тези инструменти за създадени в помощ на широката аудитория и не изискват притежаването на специфични програмни умения. Ако тепърва започвате изграждането на Вашите обучителни материали, най-вероятно, ще Ви се наложи да използвате някой по-многофункционален инструмент, който ще Ви позволи да създавате допълнителни елементи, като тестове и викторини например.

Не забравяйте да добавяте интерактивно и видео съдържание – разбира се, на подходящите места и в подходящото количество. Няма точна формула, по която да изчислите процентното отношение текст: мултимедия – направете го по усет и логика, като не забравяте, че първият вид съдържание, все пак, трябва да е водещ.
Вече сте създали съдържанието на Вашето онлайн обучение – това, което остава да направите по темата е да го проверите за печатни грешки. Знаем колко трудно и досадно е това, особено когато човек е преглеждал даден текст многократно, но тази стъпка не бива да се пропуска. Няколко разменени или липсващи букви лесно могат да направят лошо впечатление на обучаващите се и да отслабят Вашия авторитет.

Тестване

За да сте сигурни в качеството и ефективността на Вашата програма за онлайн обучение, тя трябва да бъде тествана. За целта, изберете няколко човека от Вашата фирма, за които сте сигурни, че ще бъдат откровени и ще изкажат реалното си мнение.

Прилагане на програмата за онлайн обучение

За да приложите изготвената от Вас програма за онлайн обучение, трябва да изпълните следните указания:

1. Изберете подходяща система за управление на обучението. Тя трябва да отговаря на няколко основни изисквания: да поддържа различни видове файлови формати, да позволява взаимодействие с обучаващите се и да е съвместима със стандарта SCORM.

2. Потърсете мнението на Вашите служители. Програмата за онлайн обучение няма да е ефективна, ако нейните ползватели не я харесват или не я намират за полезна.

3. Непрекъснато наблюдавайте и следете представянето на програмата за онлайн обучение. Както споменахме още в началото на статията, бизнес приоритетите се сменят много бързо и Вие трябва да сте готови да посрещнете новите условия, независимо от техния характер – пазарни промени, употреба на нови технологии, законодателни промени и др.

Източник: http://elearningindustry.com/4-steps-designing-effective-online-training-program. 

Свързани статии

 • 12 безплатни електронни книги за създаване на онлайн обучения
  Електронните обучения и онлайн курсовете са все още малко познати у нас. Но ако проявявате интерес към…
 • Кои са основните елементи на всяко едно електронно обучение?
  Ако тепърва навлизате в сферата на онлайн обученията, най-вероятно, не сте запознати с елементите, които…
 • 10 принципа на успешното онлайн обучение
  Преподаването в традиционна класна стая и преподаването в онлайн среда се различават значително.
 • Основни термини в дистанционното обучение
  Ако досега не сте проявявали интерес към темата за дистанционните обучения, то най-вероятно, голяма част…