Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?

Стъпки за създаване и прилагане на Вашата програма за онлайн обучение

Бизнесът винаги е бил бързоразвиваща се среда, в която търсенето и предлагането са променливи величини.

Приблизително време за четене: 2m 44s

Затова, за да успее да оцелее във високо конкурентния пазарен свят, всяка една фирма (независимо от нейния размер), трябва да може да се приспособява към новите потребителски изисквания и потребности. Това, разбира се, е един всеобхватен процес, в който трябва да се включат всички служители. За целта, те трябва да получат нужното обучение: да се запознаят подробно с фирмената политика, цели и ценности, както и с това каква ще е тяхната роля и ако е необходимо, да получат нужните за нейното правилно изпълнение знания.

Доказано ефективен и удобен начин за провеждане на вътрешно-фирмени обучения са онлайн курсовете. Днес няма да се спираме на техните предимства – те са достатъчно ясни. Това, което ще направим е да разгледаме темата за създаването на качествени програми за онлайн обучение. Те са задължителен елемент от процеса и гарантират неговите добри крайни резултати.

Събиране на информация

Преди за пристъпите към създаването на Вашата програма за онлайн обучение, е нужно да отделите време за събиране на първоначалната информация и нейното по-нататъшно анализиране. За целта, трябва да интервюирате Вашите служители – задавайте правилните въпроси и ще успеете да разберете кои са „слабите места“, които трябва да бъдат „укрепени“.

След като идентифицирате коя ще е темата на Вашето онлайн обучение, направете, така че то да дава примери от реалната работна среда. Иначе какъв е смисълът от него? „Общите приказки“ няма да впечатлят никого и начинанието Ви ще претърпи провал. Добра идея е да разделите курса на отделни, по-малки модули, които да помагат за придобиването на специфични работни умения.

Препоръчваме Ви да внимавате с продължителността на тези модули. Те не бива да изискват повече от 60 минути отделено време. Така Вашите служители лесно ще вмъкват курса в графика си, а и няма да се натоварват с прекалено голямо количество информация.

Разбира се, информацията в подготвените учебни материали трябва да бъде поднесена по правилен начин. Представете си, че сте новопостъпил служител и си задайте въпроса до колко логични са дадените инструкции? Ефективният курс трябва да учи на всички нужни умения, но те трябва да са представени в логическа последователност. Ако тя липсва, шансът да задържите вниманието на обучаващите се, е минимален.

Създаване на презентация

Презентациите могат да бъдат изготвени с помощта на различни инструменти. Ако вече разполагате с презентации, изработени с програмата PowerPoint, можете да ги приложите във Вашето онлайн обучение. За тази цел, обаче, трябва да ги приведете в правилен вид. Можете да използвате някой от инструментите, които позволяват бързо и лесно създаване на онлайн обучително съдържание. Тези инструменти за създадени в помощ на широката аудитория и не изискват притежаването на специфични програмни умения. Ако тепърва започвате изграждането на Вашите обучителни материали, най-вероятно, ще Ви се наложи да използвате някой по-многофункционален инструмент, който ще Ви позволи да създавате допълнителни елементи, като тестове и викторини например.

Не забравяйте да добавяте интерактивно и видео съдържание – разбира се, на подходящите места и в подходящото количество. Няма точна формула, по която да изчислите процентното отношение текст: мултимедия – направете го по усет и логика, като не забравяте, че първият вид съдържание, все пак, трябва да е водещ.
Вече сте създали съдържанието на Вашето онлайн обучение – това, което остава да направите по темата е да го проверите за печатни грешки. Знаем колко трудно и досадно е това, особено когато човек е преглеждал даден текст многократно, но тази стъпка не бива да се пропуска. Няколко разменени или липсващи букви лесно могат да направят лошо впечатление на обучаващите се и да отслабят Вашия авторитет.

Тестване

За да сте сигурни в качеството и ефективността на Вашата програма за онлайн обучение, тя трябва да бъде тествана. За целта, изберете няколко човека от Вашата фирма, за които сте сигурни, че ще бъдат откровени и ще изкажат реалното си мнение.

Прилагане на програмата за онлайн обучение

За да приложите изготвената от Вас програма за онлайн обучение, трябва да изпълните следните указания:

1. Изберете подходяща система за управление на обучението. Тя трябва да отговаря на няколко основни изисквания: да поддържа различни видове файлови формати, да позволява взаимодействие с обучаващите се и да е съвместима със стандарта SCORM.

2. Потърсете мнението на Вашите служители. Програмата за онлайн обучение няма да е ефективна, ако нейните ползватели не я харесват или не я намират за полезна.

3. Непрекъснато наблюдавайте и следете представянето на програмата за онлайн обучение. Както споменахме още в началото на статията, бизнес приоритетите се сменят много бързо и Вие трябва да сте готови да посрещнете новите условия, независимо от техния характер – пазарни промени, употреба на нови технологии, законодателни промени и др.

Източник: http://elearningindustry.com/4-steps-designing-effective-online-training-program. 

Свързани статии

 • 12 безплатни електронни книги за създаване на онлайн обучения
  12 безплатни електронни книги за създаване на онлайн обучения
  Електронните обучения и онлайн курсовете са все още малко познати у нас. Но ако проявявате…
 • Кои са основните елементи на всяко едно електронно обучение?
  Кои са основните елементи на всяко едно електронно обучение?
  Ако тепърва навлизате в сферата на онлайн обученията, най-вероятно, не сте запознати…
 • 10 принципа на успешното онлайн обучение
  10 принципа на успешното онлайн обучение
  Преподаването в традиционна класна стая и преподаването в онлайн среда се различават…
 • Основни термини в дистанционното обучение
  Основни термини в дистанционното обучение
  Ако досега не сте проявявали интерес към темата за дистанционните обучения, то най-вероятно,…