Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Интерактивност в електронното обучение и за какво да го използваме

Как да изберем интерактивностите в едно обучение?

Интерактивността гарантира взаимодействието между преподавателя и обучаемите и е водещото в мотивацията при онлайн обучението.

Приблизително време за четене: 6m 21s

Определение за интерактивност в електронното обучение

Интерактивността в електронното обучение е способността на образователната система да позволява на участниците да взаимодействат един с друг и с учебния материал по различни начини. Това може да включва интерактивни елементи като въпроси, тестове, задачи, игри, форуми за обсъждане и други функции, които позволяват на потребителите да се ангажират с учебния материал, да комуникират и да получават обратна връзка.

Основната цел на интерактивността в електронното обучение е да увеличи ефективността на ученето, като осигури възможност на участниците да получат активно участие в учебния процес и да се ангажират с материала. Интерактивното съдържание в обучението прави курсовете по-интереснии помага на потребителите да задълбочат разбирането си за учебната тема и да постигнат по-добри резултати в крайна сметка.

Как да изберем подходящите интерактивни методи за обучение?

За да изберем подходящите методи за обучение, трябва да разберем каква е целта на обучението. В зависимост от това, дали искаме да постигнем запаметяване и разбиране на информацията или да научим нови модели на работа, методите за обучение ще се различават. Трябва да вземем предвид техническите възможности на обучаемите и на дизайнера на обучението, както и достъпа до различни LCMS системи. Освен това, трябва да се вземе предвид и бюджетът и организационната политика на фирмата.

Въпросите, които трябва да си зададем, за да определим най-подходящите методи на обучение, включват:

 • Какви са спецификите на курса? Съдържанието му е ориентирано към запаметяване на информация или към предоставяне на добри практики за справяне с проблеми? Процесът на учене трябва да бъде пасивен или активен?
 • Какви са нуждите на обучаемите? Основната цел е да бъдат постигнати специфичните цели на обучението, а методите на обучение, които използваме, трябва да отговарят на тези нужди.
 • Какъв вид устройства ще бъдат използвани за гледане на обучението? Не трябва да претоварваме обучението с излишни интеракции, за да не затрудним обучаемите. Отделете време да направите анализ на възможните устройства, с които би могло да се ползва обучението, няма да съжалявате - ще можете да се ориентирате кои интерактивни методи на обучение да използвате.
 • Тук е добре да съобразим каква да бъде навигацията в дистанционното обучение

След като имаме отговори на тези въпроси, можем да изберем подходящите интеракции в обучението, които ще отговарят на нуждите на обучаемите и ще доведат до постигане на целите на обучението. Трябва да бъдем внимателни да не претоварваме обучението с прекалено много интеракции, което може да го направи досадно и трудно за разбиране.

Вижте какви услуги може да предложим в изработване на корпоративни обучения.

Интерактивност в онлайн обученията при асинхронно учене

 

Интерактивните елементи в онлайн обучението при асинхронно учене могат да включват:

 1. Форми за обратна връзка - Това може да включва въпроси, които учениците трябва да отговорят, задачи, където трябва да решат проблем или да изберат правилния отговор. Учителите могат да използват тези отговори, за да оценят знанията на учениците и да им дадат обратна връзка за това, къде трябва да работят повече.

 2. Форуми за обсъждане - Това може да бъде място за учениците да задават въпроси, да споделят мисли и да обсъждат идеи с други ученици или учителите.

 3. Виртуални презентации - Това може да бъде презентация на PowerPoint или видео, която учениците могат да преглеждат и да слушат, когато им е удобно. Те могат да се върнат назад и да преглеждат материала отново, ако имат нужда от повторно възпроизвеждане на информацията.

 4. Интерактивни игри - Това може да бъде игра, която помага на учениците да усвоят информацията по забавен и интерактивен начин. Такива игри могат да бъдат въведени в учебната среда и да бъдат използвани като инструмент за забавление и учене.

 5. Видеоуроци - Това може да бъде видеоурок, който учениците могат да гледат по всяко време. Те могат да възпроизвеждат видеото наново, ако имат нужда от повторно гледане.

 6. Електронни книги - Това може да бъдат книги или материали, които учениците могат да прочетат онлайн или да ги изтеглят. Електронните книги могат да включват интерактивни елементи като хипервръзки, въпроси и диаграми, които помагат на учениците да възприемат материала по-лесно.

 7. Уебинари - Това са онлайн семинари, които представляват реално време на учене и взаимодействие. Учениците могат да гледат презентации, да участват в дискусии и да задават въпроси в реално време. 

 8. Самостоятелно обучение - Това са упражнения или задачи, които учениците могат да решат самостоятелно. Те могат да получат обратна връзка от системата за управление на учебния процес (LMS) или от учителите, което им помага да оценят напредъка си и да подобрят знанията си.

 9. Виртуални лаборатории - Това са симулации на реални лаборатории, които позволяват на учениците да правят експерименти и да наблюдават резултатите. Те могат да получат опит в управлението на технологии, като например използването на различни инструменти и мерни уреди. 

  Всички тези интерактивни елементи са важни за асинхронното учене, тъй като позволяват на учениците да взаимодействат с учебния материал и да се ангажират с тяхното обучение, без да бъдат физически присъствени в учебната среда. Те също така имат възможност да избират кога и как да се ангажират с материала, който им позволява да учат в своето темпо и да се развиват в собствения си ритъм.

Интерактивност в онлайн обученията при синхронно учене онлайн:

Има много начини за интерактивност в онлайн обученията при синхронно учене, но някои от най-популярните включват:
 1. Въпроси и отговори - учителите могат да задават въпроси на учениците, за да ги ангажират и да ги насърчат да мислят за материала, който се учи. Учениците могат да отговарят в чат, гласово или дори да използват функцията на камерата, за да дадат отговор.

 2. Групова работа - учителите могат да разделят учениците на групи и да им дадат задачи, които трябва да решат заедно. Това може да бъде особено полезно за стимулиране на комуникацията и колективното мислене.

 3. Използване на интерактивни инструменти - има много онлайн инструменти, които могат да се използват за улесняване на интерактивността в синхронните учебни среди. Например, учителите могат да използват платформи за дистанционно обучение, като Google Classroom или Microsoft Teams, за да задават въпроси, да проверят знанията на учениците и да дават обратна връзка.

 4. Показване на материали - учителите могат да използват екрани за споделяне на свои материали като презентации, документи или видео, което може да бъде полезно за илюстриране на ключови концепции или примери.

Всички тези методи могат да помогнат за улесняване на активността и ангажираността на учениците в онлайн обучението и да създадат по-интерактивна учебна среда, да повишат мотивацията на учениците и студентите.

Нива на интерактивност в онлайн обучението

Нивата на интерактивност и как да се определят подходящите методи за обучение в зависимост от целта.

Ниво 1 е пасивното ниво, където обучаемият получава информация без възможност да избира къде да отиде или какво да види. Това е подходящо за предаване на елементарни концепции.
Ниво 2 предлага малко повече интеракция, включващо прости упражнения като свързване и разпознаване на елементи, както и прости анимирани графики, навигация в меню с речник и ресурси, аудио и видео компоненти.
Ниво 3 включва по-сложни интерактивни обекти като анимирани видеа, специализирани аудио записи и интерактивни картинки-игри. Това ниво е подходящо за по-сложни симулации и решаване на казуси.
Ниво 4 е най-високото ниво на интерактивност, където съдържанието се предава под формата на симулационни игри, което поддържа висока мотивация. Това ниво включва игрови и мултимедийни технологии, включително авторски видеа, 3D обекти и виртуални аватари.

Всички нива до тук имат различна сложност и финална удовлетвореност, като силно интерактивните нива имат по-висока мотивация и удовлетвореност от обучаващите се.

За какво да използваме интерктивността в онлайн обучението?

Интерактивността е изключително важен аспект в онлайн обучението, тъй като тя позволява на учениците да се ангажират с материала по активен начин, да получават обратна връзка от учителите и да участват в учебния процес на по-гъвкав и персонализиран начин. Това има редица предимства, включително:

 1. Подобрява ефективността на обучението - Интерактивността помага на учениците да се ангажират и да запомнят информацията по-лесно и по-ефективно. Когато учениците участват в учебния процес чрез въпроси, дискусии и задачи, те са по-активни и се ангажират с материала по-добре, което увеличава вероятността да го запомнят и да го приложат по-добре в бъдеще.

 2. Увеличава мотивацията - Интерактивните елементи в онлайн обучението могат да помогнат на учениците да се чувстват по-мотивирани да учат. Когато учениците имат възможност да участват активно в учебния процес, те се чувстват по-ангажирани и по-уверени в своите знания, което им дава повече мотивация да продължат да учат.

 3. Позволява персонализирано обучение - Интерактивността в онлайн обучението позволява на учителите да персонализират обучението на учениците. Когато учениците участват активно в учебния процес, учителите могат да проследят техния напредък и да предоставят персонализирани съвети и обратна връзка.

 4. Подобрява комуникацията - Интерактивността в онлайн обучението може да помогне за подобряване на комуникацията между учениците и учителите. Когато учениците имат възможност да участват активно в учебния процес, те могат да задават въпроси и да получават обратна връзка от учителите, което подобрява двупосочната комуникация и взаимодействието в онлайн обучението. Това може да помогне на учителите да разберат по-добре нуждите на своите ученици и да предоставят по-добро обучение. 

 5. Подобрява обратната връзка - Интерактивността в онлайн обучението позволява на учителите да предоставят бърза и точна обратна връзка на учениците. Когато учениците участват в задачи и тестове, те могат да получат обратна връзка в реално време, която може да им помогне да разберат къде имат нужда от повече работа и как да подобрят знанията си.

 6. Позволява сътрудничество - Интерактивността в онлайн обучението може да помогне на учениците да се свържат и да сътрудничат с други ученици от цял свят. Когато учениците имат възможност да се обменят на мнения и идеи чрез дискусии и задачи, те могат да научат не само от учителите, но и от другите ученици.

   

  В заключение, интерактивността е изключително важен аспект в онлайн обучението и може да има множество ползи за учениците и учителите. Като персонализира обучението, подобрява комуникацията и предоставя разнообразие от учебни методи, интерактивността може да помогне на учениците да се ангажират повече с материала и да постигнат по-добри резултати в ученето си.

  Предоставя разнообразие от учебни методи - Интерактивността в онлайн обучението позволява на учителите да предоставят разнообразни методи на обучение, включително въпроси, тестове, дискусии, задачи и игри. Това не само че прави ученето по-забавно и интересно, но и помага на учениците да се ангажират с материала по различни начини, което може да увеличи вероятността да го запомнят по-добре.

 

Прочетете също повече за 
Намерете повече за услугите за онлайн обучение , коитопредлагаме и се свържете с нас на тел. 02 8505364 или през контакт формата отдолу. Свързани статии

 • В света на електронните обучения
  В света на електронните обучения
  Навлезте в света на електронните обучения, като се запознаете по-подробно с техните…
 • Как да създавате интересни онлайн курсове?
  Как да създавате интересни онлайн курсове?
  Както при традиционните, така и при онлайн обученията ключов елемент е съдържанието.
 • Електронно обучение по поръчка
  Електронно обучение по поръчка
  Значителна част от бюджета на всяка една организация се влага в обучението на персонала.…
 • Мобилно обучение
  Мобилно обучение
  Популярността на мобилните устройства наложи тяхната употреба в обучението. На Запад…