Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Блокчейн технологията в образованието

Какво представлява блокчейн технологията и какъв е потенциалът ѝ?

Какво е blockchain? Blockchain е разпределена база от данни, която се разпростира измежду много компютри и няма централно управление, тъй като всичко е разпръснато, публично, синхронизирано и криптирано.

Приблизително време за четене: 1m 29s

Всички транзакции имат време, дата и други детайли, които се верифицират с помощта на сложни изчисления. За да има транзакция е нужен консенсус, и всяка транзакция е публична.

Това е един много ефикасен, сигурен и прозрачен начин за правене на транзакции. Може да спести огромно количество административна дейност, бюрократщина, усилие и време. Интернет на нещата може да прояви потенциала си.

Значение на блокчейн технологията за образованието

Образованието става все по-демократично и децентрализирано, но въпреки това нуждата от сертификация и поддържане на репутацията, остава. Фокусът върху релевантността и възможностите за намиране на работа, нуждата от прозрачност, са неща, които блокчейн технологията може да осигури: тя е огромна, отворена и сигурна база от данни.

Кой може да използва блокчейн технологията?

Блокчейн технологията може да бъде въведена в образователни институции, групи от образователни институции, корпорации – всъщност, всеки, който иска да съхранява сигурно кредити и квалификации – и да направи важна информация достъпна за всички.

1. Образователни институции.

Образователните институции могат да използват блокчейн технологията, за да съхраняват дипломите на учениците си – мярка срещу фалшифицирането на дипломи. Криптирането и дву-факторната идентификация защитават информацията. Образователните институции ще продължат да издават хартиени дипломи, но работодателите ще могат да проверят истинността им.

2. Групи от образователни институции.

Много образователни институции формират клъстери и се кооперират. Те се нуждаят от споделено хранилище за съхранение на дипломи и постижения. Blockchain технологията им дава достъпен, споделен ресурс.

3. Глобално оценяване.

Населението е изключително мобилно. Затова, наличието на централизирана база от данни със сертификати I постижения има смисъл – независимо дали се премествате от една образователна институция в друга, сменяте работата си или се премествате в друга държава. Наличието на сигурно, онлайн хранилище ще бъде полезно.

4. Платформи с онлайн курсове.

Платформите, предлагащи онлайн курсове, като Coursera, Udemy, Alison и подобни са символ на децентрализираното обучение. Но всяка платформа издава собствени сертификати. Истинската стойност на техните курсове може да се увеличи, ако започнат да издават единни сертификати.

5. Центрове за професионално обучение.

Центровете за професионално обучение са фрагментирани и е трудно да проследиш квалификациите на хората, които ги използват. Блокчейн технологията може да се използва, като място за сигурно съхранение на резултати от курсове.

6. Вътрешно фирмени обучения.

Компаниите обучават служителите си постоянно. Ако използват blockchain технологията, те не само ще имат сигурна вътрешна система, но тази система може да се използва от служителите им, когато напуснат организацията.

Заключение

Блокчейн технологията трудно ще замени всички настоящи образователни и обучителни модели и технологии, но може да се окаже добро допълнение.

Източник: https://oeb-insights.com/10-ways-blockchain-could-be-used-in-education/.

Свързани статии

 • Игри за интерактивна дъска
  Игри за интерактивна дъска
  Интерактивната дъска представлява огромен сензорен екран (touchscreen), който позволява…
 • 12 интересни факта за онлайн обучението
  12 интересни факта за онлайн обучението
  Всяка една от предишните ни статии бе създадена с цел да Ви информира за това какво…
 • Игровизация на електронното обучение
  Игровизация на електронното обучение
  Термина "gamification", с който се обозначава взимането на основни черти на игрите…
 • Значението на визуалната среда за обучението в първи клас
  Значението на визуалната среда за обучението в първи клас
  Един от най-важните фактори при създаването на обучения за първокласници е да се…