Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Андрагогиката и електронно обучение - II част

Кои са 4-те основни принципа на андрагогиката?

В първата част на статията ни Ви запознахме с основните отличителни черти на андрагогиката и как те могат да бъдат използвани в електронните обучения.

Приблизително време за четене: 1m 30s

Днес, както Ви обещахме, ще Ви представим кои са основните принципи на теорията на Ноулс и тяхното приложение в модерното образование.

1. Първи принцип на андрагогиката.

Възрастните трябва да участват в създаването и развитието на обучението, в което участват.
И по-младите и по-възрастните ученици трябва да се чувстват активни участници в електронното обучение, но за втората група, това, определено, е много по-важно. Те трябва да бъдат неразделна част от разработването и прилагането на учебната програма и оценяването. Можете да постигнете това, ако поискате обратна връзка – така ще можете да създавате учебни материали и тестове, в зависимост от нуждите и желанията на Вашите курсисти.

2. Втори принцип на андрагогика.

Опитът трябва да лежи в основата на всяка задача или дейност в обучението.
Това, което има най-голямо значение по отношението на андрагогиката не е крайният резултат, а придобитият опит. Затова, вместо да изпълвате обучението си със задачи, изискващи запомняне на дадена информация, можете да създавате проекти и упражнения, които да насърчават обучаващите да изследват подробно проблематиката, придобивайки по този начин нужния опит.
По този начин, възрастните могат да се поучат от собствените си грешки и да подобрят уменията си. Именно този метод „проба-грешка”, прави електронното обучение много по-смислено и ефективно.

3. Трети принцип на андрагогиката.

Възрастните обучаващите се трябва да могат да свържат темата на обучението с реалния живот и неговото приложение и ползи.
Ако те не могат да видят как даден модул или дейност може да им бъде от полза, те няма да бъдат въодушевени от целия процес на електронно обучение. Специалистите по електронно обучение могат да увеличат ангажираността, като интегрират сценарии в курсовете си. По този начин, обучаващите се ще могат да видят директно как наученото от тях може да бъде приложено в реалния живот.

4. Четвърти принцип на андрагогиката.

Дайде възможност на по-възрастните обучаващи се да по-скоро да усвояват информацията, вместо да я запомнят.
Съдържанието на курсовете в андрагогиката трябва да бъдат насочени към решаването на даден проблем, тъй като възрастните курсисти винаги ще потърсят начин да го приложат бързо в действителност. Затова, трябва да създавате дейности, които позволяват на Вашите курсисти да се задълбочат в конкретни задачи, като симулации например, които им позволяват да съхраняват информацията в дългосрочната си памет чрез репетиции и опит.

Посочените принципи могат да бъдат приложение във всяко едно електронно обучение. С тяхна помощ е възможно курсистите да се облагодетелстват по различен начин, включително и като започнат да разбират по-добре ключови концепции или като започнат за запомнят получените знания за по-дълго време.

Източник: http://elearningindustry.com/9-tips-apply-adult-learning-theory-to-elearning.

Свързани статии

 • Андрагогиката и електронно обучение - II част
  Андрагогиката и електронно обучение - II част
  В първата част на статията ни Ви запознахме с основните отличителни черти на андрагогиката…
 • Хуморът в електронното обучение
  Хуморът в електронното обучение
  Всеки един по-опитен специалист по електронно обучение ще Ви увери, че когато искате…
 • За преподаватели: Как да създадете едно успешно blended обучение?
  За преподаватели: Как да създадете едно успешно blended обучение?
  Обучението от смесен тип (blended learning) добива все по-голяма популярност. Днес,…
 • Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Бизнесът винаги е бил бързоразвиваща се среда, в която търсенето и предлагането са…