Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Андрагогиката и електронно обучение

Обучението на възрастни и Теорията на Малкълм Ноулс за обучението

Обучението на възрастните хора – с какво то е по-различно от това на по-младите ученици и как трябва да бъде представено, така че да бъде достатъчно интересно и ефективно.

Приблизително време за четене: 4m 11s

За основа ще използваме теорията на известния американски педагог Малкълм Ноулс, според когото андрагогиката притежава 5 отличителни белега и 4 принципа. Въпреки че вижданията на Ноулс са представени за пръв път през 80-те години на 20 век, всяко едно от неговите твърдения може да бъде използвано и днес, в помощ на специалистите по електронно обучение. 

Самовъзприемане: С възрастта човек променя начина, по който сам се възприема и замества виждането за една зависима личност с това за самостоятелно човешко същество.

Създавайте електронни обучения, които предлагат минимално количество инструкции и максимална възможност за самостоятелна работа.

За разлика от по-младите учащи, които трябва да бъдат насочвани по време на обучителния процес, по-зрелите хора обикновено се справят по-добре, ако могат да работят самостоятелно. За цел, можете да наблегнете на самообучителните дейности или груповите проекти, които изискват минимална намеса на преподавател. А ако сте специалист по електронно обучение, можете да включите и допълните интерактивни елементи, като симулации или игри. Така, Вашите курсисти ще могат да изследват проблематиката сами и сами да преценяват коя информация е най-важна и си заслужава да бъде запомнена. За да изпълните това, обаче, ще са е необходим помощен инструменти – платформа за онлайн обучение – която да използвате за бързо решаване на възникнали проблеми, оценяване, комуникация и т.н.

Опит: Със съзряването си човек натрупва опит, който се превръща в един постоянно нарастващ обучителен ресурс.

Изберете такива обучителни модели и теории, които са подходящи за хора с различен житейски и професионален опит.

Ако Ви предстои да обучавате по-възрастни, съответно по-зрели, хора, трябва да имате предвид, че те ще отличават значително един от друг – ще идват от различни професионални и социални среди, ще притежават различни умения и квалификации. Така например, даден курсист може да намира нови обучителни лесно и бързо, докато друг – да не е запознат с това как се ползва интернет пространството.

Затова, за да направите електронното си обучение подходящо за всички представители на аудиторията си, трябва да приложите различни обучителни модели и теории. Проучете предварително хората, определете тяхното ниво на познание и дали са налице някакви технологични ограничения. Изпълнявайки това, Вие ще можете да създадете обучения, които са интересни за всички.

Готовност за обучение: При възрастните хора, готовността за обучение е насочена към неговите променящи се социални роли.

Използвайте социалните мрежи и инструменти за съвместна онлайн дейност.

С напредването на годините, хората започват да предпочитат да участват в обучения, които предлагат нещо, което ще могат да използват на практика. Социалните мрежи са „последният писък на модата” – те са модерни, харесвани, полезни, приложими. Затова, е препоръчително, да насърчите курсистите си да използват някои от тях, като за професионални цели, най-подходящ, е уеб сайтът LinkedIn. Така, те не само ще успеят да увеличат мрежата си от познати, но и да започнат да работят съвместно с тези, които споделят същите интереси.

Възприемане на обучението: В процеса на съзряване, хората започват да гледат по друг начин на времето и заменят отложеното приложение на знанието с желанието за неговата незабавна реализация и в зависимост от начина,по който възприемат обучението, започват да поставят в неговия център не темата, а проблема. 

Наблегнете на това как електронното обучението ще разреши някой от проблемите, на които хората се натъкват ежедневно.

Възрастните учащи, обикновено, не само искат да знаят защо им е нужно да участват в дадено обучение, но и дали знанията, които ще придобият, ще могат да бъдат използвани от тях за в бъдеще. Затова, във Вашето обучение, е препоръчително да наблегнете на това как то ще им помогне при разрешаването на проблеми, като им предоставяте реални примери и сценарии.

Мотивация за обучение: При по-възрастните обучаващи се, мотивацията произлиза по-скоро от вътрешни, отколкото от външни фактори.

Мотивирайте курсистите си.

За разлика от по-младите обучаващи се, които не винаги държат да знаят причината защо е нужно да изпълнят дадена задача, възрастните винаги предпочитат да знаят защо са въвлечени в този процес. В противен случай, ще поставят под въпрос значимостта на цялото електронно обучение. Затова, Вие, като техен преподавател, трябва да им представите ясно реалната нужда от придобиването на новите знания. Така например, ако помолите някой възрастен да участва в дадена групова задача, трябва ясно да заявите, че тази задача ще му помогне да подобри уменията си за работа в екип, комуникационните си умения, което ще е в негова полза дори и след края на курса.

Това бяха характерните черти на андрагогиката и предложенията за тяхното приложение в създаването на електронни курсове. В следващата част на статията ще Ви запознаем с 4 основни принципа на теорията на Ноулс и какви за възможностите за тяхното модерно приложение. 

Вижте нашето обучение Обучение на обучители

1. Първи принцип на андрагогиката.

Възрастните трябва да участват в създаването и развитието на обучението, в което участват.
И по-младите и по-възрастните ученици трябва да се чувстват активни участници в електронното обучение, но за втората група, това, определено, е много по-важно. Те трябва да бъдат неразделна част от разработването и прилагането на учебната програма и оценяването. Можете да постигнете това, ако поискате обратна връзка – така ще можете да създавате учебни материали и тестове, в зависимост от нуждите и желанията на Вашите курсисти.

2. Втори принцип на андрагогика.

Опитът трябва да лежи в основата на всяка задача или дейност в обучението.
Това, което има най-голямо значение по отношението на андрагогиката не е крайният резултат, а придобитият опит. Затова, вместо да изпълвате обучението си със задачи, изискващи запомняне на дадена информация, можете да създавате проекти и упражнения, които да насърчават обучаващите да изследват подробно проблематиката, придобивайки по този начин нужния опит.
По този начин, възрастните могат да се поучат от собствените си грешки и да подобрят уменията си. Именно този метод „проба-грешка”, прави електронното обучение много по-смислено и ефективно.

3. Трети принцип на андрагогиката.

Възрастните обучаващите се трябва да могат да свържат темата на обучението с реалния живот и неговото приложение и ползи.
Ако те не могат да видят как даден модул или дейност може да им бъде от полза, те няма да бъдат въодушевени от целия процес на електронно обучение. Специалистите по електронно обучение могат да увеличат ангажираността, като интегрират сценарии в курсовете си. По този начин, обучаващите се ще могат да видят директно как наученото от тях може да бъде приложено в реалния живот.

4. Четвърти принцип на андрагогиката.

Дайде възможност на по-възрастните обучаващи се да по-скоро да усвояват информацията, вместо да я запомнят.
Съдържанието на курсовете в андрагогиката трябва да бъдат насочени към решаването на даден проблем, тъй като възрастните курсисти винаги ще потърсят начин да го приложат бързо в действителност. Затова, трябва да създавате дейности, които позволяват на Вашите курсисти да се задълбочат в конкретни задачи, като симулации например, които им позволяват да съхраняват информацията в дългосрочната си памет чрез репетиции и опит.

Посочените принципи могат да бъдат приложение във всяко едно електронно обучение. С тяхна помощ е възможно курсистите да се облагодетелстват по различен начин, включително и като започнат да разбират по-добре ключови концепции или като започнат за запомнят получените знания за по-дълго време.

Заявете участие в курса Създаване на вдъхновяващи онлайн курсове

Свързани статии

 • Хуморът в електронното обучение
  Хуморът в електронното обучение
  Всеки един по-опитен специалист по електронно обучение ще Ви увери, че когато искате…
 • За преподаватели: Как да създадете едно успешно blended обучение?
  За преподаватели: Как да създадете едно успешно blended обучение?
  Обучението от смесен тип (blended learning) добива все по-голяма популярност. Днес,…
 • Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Как да създадем качествена програма за онлайн обучение?
  Бизнесът винаги е бил бързоразвиваща се среда, в която търсенето и предлагането са…