Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Създайте перфектната автобиография

Добрата автобиография е първата стъпка към желаната работа

Съвети как да напишете автобиография или CV, с което да бъдете забелязани и да получите покана за интервю.

Приблизително време за четене: 7m 42s

Как се пише автобиография за работа?

След дълго чакане виждате, че се е открила свободна позиция за работата, която мечтаете. Сигурни сте, че притежавате всички необходими качества и отговаряте на изискванията за тази длъжност. С вълнение изпращате своята автобиография и очаквате обаждане за интервю. Това обаждане обаче не се случва. Защо не Ви се обаждат за интервю след като покривате всички изисквания за работата? Отговорът обикновено е че не са прочели Вашата автобиография, не са открили, че Вие сте перфектния кандидат за тази работа, защото автобиографията Ви не е достатъчно добра.

Проучванията показват, че хората, които селектират кандидатите за работа отделят около седем секунди, за да прегледат автобиографията и да решат дали кандидатът е подходящ. Това показва колко е важно първото впечатление от автобиографията и ако искате тя да се отличава и да изпъква сред останалите, трябва да я направите много добре. В днешно време има много онлайн инструменти, които помагат за създаването на автобиография.

Всяко CV е различно според изискванията за длъжността, за която кандидатствате, но има някои задължителни неща, които трябва да съдържа Вашата автобиография. Ще Ви дадем няколко съвета за перфектната автобиография, а в нашето обучение „Успешно интервю за работа“  ще можете да научите как да се държим на интервю за работа.

Сайта https://europa.eu/europass/bg е едно от местата, което задължително трябва да проверите за образец на автобиография и където можете да създадете Вашата автобиография Европас.

В сайта можете да създадете автобиография и мотивационно писмо на български език

1. Изберете подходящ шаблон и формат за CV

Шаблонът на автобиографията, който ще изберете ще Ви насочи в писането на автобиографията и нейната структура. Изберете такъв, който да отговаря на сферата на дейност, за която кандидатствате. Например, ако кандидатствате за административна длъжност изберете класически формат и шрифтове, за да направите добро първо впечатление. Но ако кандидатствате в сферата на изкуството, творчеството, може да бъдете по-смели и да използвате различни цветове и шрифтове, за да покажете своят различен и оригинален стил.

Видове формати на автобиографии: хронологична автобиография и функционална автобиография

Има няколко формата, които може да използвате в зависимост от това, върху което желаете да акцентирате и целите, които си поставяте.
Най-често използваният формат е хронологичната автобиография. Тя може да се използва в случаите, когато искате да покажете Вашия опит и развитие в дадена сфера. Също така може да използвате този формат, ако имате опит в някоя известна компания с добра репутация в конкретната сфера или когато последната Ви длъжност е била на високо ниво. Ако сте сменяли често работата си е препоръчително да не използвате този формат.
Ако нямате никакъв работен опит и търсите работа за първи път е подходящо да използвате функционална автобиография. При нея се акцентира върху постиженията и уменията в дадена област, включва важни проекти, по които сте работили. Тази автобиография може да се използва, ако сте сменяли често работното място.                                                                                   
Ако искате да покажете, че познавате добре длъжността и имате необходимите умения, които се изискват за нея, може да използвате целева автобиография. Тя е подходяща когато нямате достатъчно опит в сферата, но искате да покажете, че имате достатъчно умения да се справите с работата.

2. Подберете подходящите раздели за вашата автобиография

Всяка автобиография съдържа няколко задължителни раздела.
1) Заглавие и информация за контакт
2) Трудов опит
3) Образование
4) Умения
5) Допълнителни раздели

Ако току ще сте завършили университет и нямате опит или ако сте се дипломирали в престижно учебно заведение през последните 5 години, сложете раздела Образование преди Трудов опит.

3. Форматиране на автобиографията - спазвайте правилата за форматиране

- Изберете ясни, четливи шрифтове
Използвайте стандартните шрифтове Arial, Tahoma, Times New Roman. Изберете размер на шрифта 11 или 12 pt и единични интервали. За вашето име и заглавия на секции изберете размер на шрифта от 14 до 16 pt.

- Оформете съразмерно автобиографията
Задайте еднакво разстояние от полетата за четирите страни. Направете заглавията еднакви, по-големи и удебелени, но с лек курсив и подчертаване. Придържайте се към един формат за дати в автобиографията си: например 11.2017г. или ноември 2017г.

- Направете автобиографията кратка и практична
Не бъдете прекалено подробни в автобиографията. Не е нужно да описвате в най-малки подробности всеки един детайл като например кое училище сте завършили или дълги описания на всяка една от предишните Ви работи. Никой няма време да чете такива подробности.

- Запазете автобиографията на файл
Препоръчва се да запазите автобиографията като pdf файл, за да сте сигурни, че служителите, които набират персонал могат да я отворят на всяко устройство.

- Проверете автобиографията за правописни или други грешки
Това е нещо, което хората забелязват и дори да имате много опит и умения в дадена сфера, такива грешки със сигурност ще направят лошо впечатление.

4. Автобиографията трябва да съдържа правилната информация за контакт

Ако искате да се свържат с Вас за интервю, трябва да сте дали правилна и точна информация за контакт. Проверете дали информацията е точна и дали няма грешки в данните за контакт. Минимумът данни, който трябва да съдържа този раздел са името и фамилията, телефон и имейл адрес, който да изглежда професионално. Какво се има предвид това имейлът да изглежда професионално? Добре е имейлът да съдържа Вашите имена или да звучи по-официално. Например по-добре звучи имейл ana_ivanova@......, отколкото имейл anitooo_83@........ .
В днешно време не е задължително да посочвате адреса, на който живеете, тъй като основната комуникация се осъществява по имейл. Достатъчно е да посочите държава и град, в който живеете.
Ако искате, може да добавите връзка към вашия LinkedIn профил в този раздел - но само ако е актуален!

5. В CV- то е необходимо да опишете трудовия опит и постиженията в работата

Този раздел обикновено е най-важният във Вашата автобиография и на него служителите за подбор на персонал обръщат най-много внимание. Ако смятате, че в този раздел просто трябва да изброите предишните си позиции и отговорности и сте готови, не е точно така. Хората, които преглеждат Вашето CV знаят какво сте правили на тази позиция, но искат да разберат колко добре сте се справяли и какво може да предложите на бъдещия си работодател.

Може да покажете това в автобиографията си като следвате тези съвети:
- Фокусирайте се върху подходящи измерими Ваши постижения, а не само върху задълженията.
- Използвайте глаголи, които показват действие например „създавам“, „изобретявам“, „организирам“, „подобрявам“, „координирам“, „разработвам“, „управлявам“ вместо „отговорен за създаването, анализа и управлението“. 
- Съобразете автобиографията си с обявата за работа. Прочетете внимателно описанието на длъжността и проверете какви задачи ще се очакват от вас. Ако сте ги правили преди, поставете ги в автобиографията си, дори ако това не са били вашите основни задължения.

Пример за описание на длъжност маркетинг специалист в автобиография:
- Съставях и поддържах списъци с контакти;
- Проучвах възможностите за маркетинг в социалните медии;
- Създавах търговски реклами и подготвях материали за медиите;
- Организирах събития;
- Отговарях на запитвания в социалните мрежи.
Ключови постижения: Ръководих екип по проект за разработване и прилагане на цялостна стратегия за социалните медии за нова линия продукти, увеличих феновете във Facebook от 0 на 10 000 за 4 месеца (връзка към фен страницата на Facebook), спечелих 20000 последователи в Instagram за 3 месеца (връзка към акаунта в Instagram).

Ако Вие набирате персонал и прочетете такова CV, вероятно е да кажете „Уау, искаме този човек да работи за нас“. Защо е така? На първо място автобиографията е съобразена с изискванията за работата и кандидатът показва, че ще може да се справи с работата, защото вече е правил тези неща. На второ място, използвани са глаголи за действие „съставях и поддържах“, „проучвах“, „създавах“, „организирах“ и т.н. На трето място основният фокус е върху постиженията на кандидата за работа.

6. Задължително е да добавите образованието

Добавянето на образованието в автобиографията обикновено е лесно. Препоръчително е да не добавяте гимназията си или средното образование, ако имате по-висока степен на образование.

Когато добавяте образованието трябва да посочите:
- Година на завършване (ако все още учите въведете очакваната година на дипломиране);
- Степен на образование;
- Име на учебното заведение;
- Отличия (ако има такива).

Ако нямате трудов опит до момента и току що сте завършили, както вече казахме, може да сложите раздела с образованието преди трудовия опит. В този случай може да добавите повече информация за Вашия академичен опит като заглавие на дипломната работа, курсови работи и проекти, по които сте работили, Вашите най-добри постижения и други.

7. В автобиографията, добавете подходящи умения, които да съответстват на длъжността, за която кандидатствате

Може би имате много умения, които искате да изброите във Вашето CV, но е много важно да включите в автобиографията само тези умения, които са свързани с работата, която искате да получите. Ако кандидатствате за счетоводител, уменията да се гримирате добре едва ли ще Ви помогнат да Ви поканят за интервю, но ако искате работа в известен магазин за козметика, тези умения определено е добре да бъдат включени в CV-то. Разбирате какво имаме предвид.

8. Добавете раздел с допълнителна информация в автобиографията

В автобиографията си може да добавите допълнителен раздел, който да покаже Вашите големи успехи или неща, които доказват Вашата стойност като кандидат.

Примерни допълнителни раздели:
- Награди в дадената област;
- Професионални сертификати;
- Публикации;
- Принадлежност към професионални сдружения;
- Участие в семинари и конференции;
- Допълнителни обучения.

Ако добавите добър раздел с допълнителна информация, това може да е решаващият фактор при избора Ви пред друг кандидат с подобен опит. Възползвайте се от тази възможност, която може да Ви отличи от останалите кандидати.

Може да добавите допълнителен раздел дори ако все още учите или сте студент.

Примерни допълнителни раздели, ако сте студент:
- Опит като доброволец;
- Хобита и интереси;
- Проекти;
- Работа на свободна практика;
- Академични постижения;
- Личен блог.

9. Добавете към автобиографията мотивационно писмо

Повечето хора смятат, че не е задължително да пишат мотивационно писмо щом не пише изрично, че се изисква при кандидатстването за работа. Но доброто мотивационно писмо, което съответства на автобиографията, ще Ви даде предимство пред останалите кандидати. Много хора мислят, че мотивационните писма са безсмислени и не знаят как да ги напишат. Но писането на мотивационно писмо не е толкова трудно. Вижте нашите съвети за мотивационно писмо.

10. Общи съвети при писането на автобиография

 • Направете кратка и ясна автобиография – максимум 2 страници.
 • Бъдете честни и искрени – не се опитвайте да лъжете в автобиографията, защото служителите, които са опитни в това, бързо ще разберат, че не сте искрени.
 • Не използвайте една и съща автобиография при всяко кандидатстване за работа – променяйте автобиографията спрямо работата, за която кандидатствате, за да имате по-голям успех.

Научете най-добрите ключови думи за вашето CV.

Писането на автобиография, която да привлече вниманието е първата стъпка, която може да Ви доближи до мечтаната работа. Следващата стъпка е получаването на покана за интервю. Въпросът, който не Ви дава мира е: Как да отговаряме на интервю за работа. Първото впечатление е най-важно и за да се представите добре на интервюто за работа е необходимо да се подготвите предварително за това. В нашето обучение „Успешно интервю за работа“ сме включили полезна и практична информация, как да се подготвим за интервю, как да се държим на интервю за работа, стандартни въпроси при интервю за работа  и техните най-добри отговори, какви качества да покажете на интервюто и други съвети, за да Ви помогнем да сте по-уверени и да получите желаната работа.

Можете да използвате автобиография образец, но винаги е необходимо да помислите какъв тип CV  образец щее подходящо в конкретния случай на Вашето кандидатстване за работа. CV шаблон на български.

11. Кои са безплатните сайтове за създаване на CV с готови шаблони за автобиография, които направо да ползвате?

Cvapp.bg - В техния уебсайт можете да създадете автобиография онлайн благодарение на богатата им селекция от модерни и привлекателни шаблони за CV. Всеки от образците е създаден, тестван и проверен от експерти в кариерното развитие. Използването на cv шаблоните им ви гарантира преднина и отличаване от останалите кандидати за желаната от вас позиция!

Canva CV шаблони - има безплатни и платени бланки за CV.  Бланките са предварително попълнени на английски език. Трябва да промените текстовете с Вашите данни , а CV - то се сваля направо в PDF формат. Много лесно за ползване. Не са необходими никакви специални знания.

CV Maker- изисква се регистрация в сайта, а в безплатната версия можеш след като създадете Вашата автобиографя да я запазиш в PDF или да я направиш достъпна в интернет. Сайта има не много голям брой бланки за CV,  но автобиографията може да бъде на български език ако сте избрали българския.

Можете да свалите безплатно нашето Ръководство за създаване на  Автобиография за работа. Използвайте формата по-долу:

За да получите безплатния ресурс, моля попълнете формата. Ще получите имейл с връзка за достъп.

Свързани статии

 • Как да договорите по-добра заплата
  Как да договорите по-добра заплата
  Как да преговаряте за заплатата когато се явите на интервю за работа?
 • Онлайн курс Успешно интервю за работа
  Онлайн курс Успешно интервю за работа
  Подготовката за първото интервю е половината път до това да получите работата. Не…
 • Мотивационно писмо
  Мотивационно писмо
  За какво ми е необходимо мотивационно писмо? Как да го напиша, така че да се отлича…
 • IQ тест / Тест за интелигентност
  IQ тест / Тест за интелигентност
  IQ тест при избор на професия и свързаните с нея проблеми; при подбор на персонал;…