Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Полезни материали по „Безопасни и здравословни условия на труд”

Основни съвети за осигуряване на безопасни условия на труд

Ако се върнем назад в историята, обръщайки внимание на труда и условията, в които той се е извършвал, и сравним тогавашното статукво с настоящото, ще забележим множество разлики.

Приблизително време за четене: 1m 8s

Предимно селскостопанската икономика е заменена с постиженията на индустриалната ера. Проспериращи се оказват съвсем нови отрасли – тези, свързани с добив, обработка, транспорт, химикали и т.н. Икономическият напредък, обаче, носи не само положителни промени – заедно с него се увеличават и рисковете, с които хиляди работници се сблъскват ежедневно.

Политиците и производителите започват да въвеждат нечувани дотогава политики – тези за безопасност на труда. Те, освен осигуряване на нужните условия за работа, включват задължително първоначално и периодично обучение на персонала. Както, най-вероятно, знаете, тези правила са в сила и днес. Затова, за да Ви улесним в създаването на въпросните обучителни материали, в следващите редове сме поместили няколко основни съвета, свързани с безопасните условия на труд. 

Предпазни средства за ръце

Работодателят трябва да осигури на служителите си подходяща защита за ръце, ако съществува опасност по време на работа да наранят тези свои части от тялото. 

Предпазни средства за глава

Ако работата го изисква, работодателят трябва да осигури на служителите си каски, които да бъдат носени постоянно. 

Предпазни средства за очи

Работодателят трябва да е сигурен, че неговите служители носят подходящи предпазни средства за очи и лице, както и че избраните средства са съобразени с извършваната от тях дейност и че са по мярка.

Предпазни средства за уши

Предпазните средства за уши са най-основната защита срещу излагане на силен шум.

Защита на дихателните пътища

Работодателят трябва да осигури маски за всички работници, които по време на работата си са изложени на влияния, които могат да увредят дихателните им пътища. 

Спешен кабинет/станция

Душовете и умивалниците осигуряват бързо обеззаразяване. С тяхна помощ, служителите могат да отмият попадналите върху тялото им опасни субстанции.

Други

Подходящо облекло

Условия за безопасно вдигане/преместване на предмети

Подходящи условия за работа с опасни материали

Източници

http://elearning-examples.s3.amazonaws.com/Sl2-Safety-Sliders/story.html
http://ohsonline.com/articles/2013/09/23/the-future-of-safety-training.aspx  

Електронни обучения по поръчка - защо да го правим?Повече...