Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как обучение на персонала води до успех в бизнеса

Успехът е зависим от промяната на мисленето на служителите

Успехът е капризен. За него е необходимо да се положат специални усилия. Едно от тях е промяната в мисленето на служителите. Как да направим така, че да изпреварим конкуренцията и да успеем? Ключово място има обучение на служителите.

Приблизително време за четене: 3m 31s

С промяната в начина на мислене и поведение на служителите се занимава цяла наука (поведенческата). Тя се стреми да разбере причините, водещи до това изменение. Основна роля в изменението в поведението има обучението на персонала.
За да се каже, че едно обучение на персонала е ефективно, то трябва да промени начина, по който хората мислят и действат в различни ситуации. Затова всяка фирма подготвя и изпълнява годишна програма за обучение на персонала. В нея се развива план за обучение на персонала, където се подбират подходящи методи за обучение на персонала. Разходите за реализация на програмите за обучение, както и подходящите теми също са част от програмата за обучение.

Какво трябва да се случи в мозъка на човек, за да настъпи желаната промяна?

Както при всяко нещо, много по-лесно е да говориш за него, отколкото да го направиш. Няма как просто да затворите очи и да постигнете пълна промяна. Това е пряко свързано със случващото се в мозъка Ви.

Психологът Дийн Уеър го обяснява по следния начин:
„Когато мозъчните клетки комуникират често, връзката между тях се засилва и съобщенията, които преминават по същия път в мозъка отново и отново, започват да се предават все по-бързо. С достатъчно повторение поведението става автоматично. Четенето, шофирането и карането на велосипед са примери за сложни действия, които правим автоматично, благодарение на формираните невронни пътища.“

Как може да се постигне това? Чрез обучение на персонала, разбира се!
Това означава, че промяната в начина на мислене и поведение изисква създаването на нови пътища в мозъка. След това трябва да ги укрепите, докато новият модел стане Ваша втора природа!

Запиши се за нашите обучения, които ще подобрят уменията и ще допринесат за успеха!

Защо е важно да има промяна в съзнанието и поведението на служителите?
Поведението на хората засяга всичко във и извън тяхното работното място. Определя начина, по който това влияе на фирмената култура, ангажираността и степента на мотивация. Джеймс П. Карзе пише: „Само онова, което може да се промени, ще продължи." Няма място, където тази теза да е по-приложима, отколкото в света на бизнеса. Ако една организация не може да въздейства върху поведението и промяната на своите служители, то тя няма да има добро бъдеще. От друга страна, ако насърчавате култура, която е отворена за промяна и желаете да работите за нея, няма абсолютно нищо, което да попречи на Вашата компания да постигне целите си! Помага ли обучение на персонала? Без съмнение, това е пътят!

Пет начина, по които обучението на служителите и промяната в начина на мислене влияе на бизнеса:

 1. Увеличава щастието на работното място
  Инвестирането в обучение на персонала, което води до промяна в поведението, ще спомогне за намаляване на ненужните болнични дни, текучеството на персонала и напрежението сред него. Колкото по-добре е обучен даден служител, толкова по-щастлив е той, защото ще бъде по-работоспособен. Щастливите служители са до 20% по-продуктивни от нещастните.
 2. Увеличава доходоността
  Да бъдеш отворен за промяна в начина, по който мислиш и действаш, не само спестява пари, но може и да увеличи доходите. В действителност, високопроизводителните търговски организации са два пъти по-склонни да осигурят актуализирано във времето обучение чрез система за обучение на персонала, отколкото онези с ниска ефективност. Това е така, защото обучението променя поведението и подобрява ефективността!
 3. Спестява време
  Пренастройването на съзнанието може значително да подобри ефективността на Вашия екип. Например, средният служител губи по 22 минути на ден, занимавайки се с ИТ въпроси. С правилното обучение на персонала това време може да се оползотвори в работа. Това може да има огромен ефект върху производителността.
 4. Повишава квалификацията на служителите. Добре подбраните теми за обучение ще повишат не само уменията за справяне с трудностите в общуването, но и ще повиши спесифичните умения и нужните знания за извършване на конкретната работа на всеки обучен служител.
 5. Специфични обучения. Много професии изискват непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията. При тези професии, например лекари, застрахователни брокери, инвестиционни посредници, счетоводители са длъжни да преминават всяка година програми за обучение на персонала, за да бъдат запознати с новостите във всеки аспект от техните динамични професии. Например такива са обученията за защита на личните данни, обученията за застрахователни брокери, обученията за счетоводители  и др.
 6. Съответствие с определени стандарти - има професии, които не могат да бъдат упражнявани, ако служителите нямат съответните дипломи или не са преминали задължителните за професията обучения.

Подготовката на програма за обучение на персонала, избора на методика за обучение и подходяща система за обучение ще позволят да бъдат постигнати целите, които компанията си е поставила за етапа на развитие, в който се намира в момента. Подбора на подходящи теми за обучение, както и осигуряване на необходимия бюджет за изпълнение на програмата за обучение ще допринесат за повишаване на квалификацията и организационната култура на служителите. Ще подпомогнат промяната във всяка нейна фаза и ще направият фирмата по-устойчива и конкурентна.

Какво се случва с една организация, ако мисленето и поведението на служителите й никога не се променят?
Представете си как ще изглежда Вашата фирма, ако не се е изменила в нито един аспект през последните тридесет години - всички щяха се перчат на работа, облечени в електрикови костюми , да седят пред бежови компютри и да използват факс апарати, докато сърбат евтино кафе. Такава организация никога няма да оцелее в съвременния забързан свят. Ако обучението на персонала не доведе до изменение на това как Вашите служители мислят и действат, то бюджетът за него е отишъл на вятъра!

Насърчавайте и мотивирайте Вашите служители да работят върху промяната в своето мислене и поведение. Това ще бъде полезно както за тях, така и за успешното развитие на персонала на Вашата компания.

Направете подходяща програма за обучение на персонала и я приложете. Използвайте съвременни методи за обучение: платформи за дистанционно обучение, интерактивни електронни обучения, академии за придобиване на компетенции и тестване за получване на обратна връзка и резултат от  приложението на програма за обучение на персонала.

Разгледайте безплатния ресурс "Тенденции в електронното обучение през 2022г.".

Свързани статии

 • Електронно обучение "Мотивация на персонала"
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във…
 • Електронно обучение "Управление на екипи"
  Електронното обучение „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“…
 • Обучение "Управление на времето за заети хора"
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.
 • Електронно обучение "Асертивност: умението да отстояваш себе си"
  Да бъдеш асертивен означава да бъдеш способен да отстояваш правата си или правата…