Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как обучение на персонала води до успех в бизнеса

Успехът е зависим от промяната на мисленето на служителите

Успехът е капризен. За него е необходимо да се положат специални усилия. Едно от тях е промяната в мисленето на служителите. Как да направим така, че да изпреварим конкуренцията и да успеем? Ключово място има обучение на служителите.

Приблизително време за четене: 7m 3s

С промяната в начина на мислене и поведение на служителите се занимава цяла наука (поведенческата). Тя се стреми да разбере причините, водещи до това изменение. Основна роля в изменението в поведението има обучението на персонала.
За да се каже, че едно обучение на персонала е ефективно, то трябва да промени начина, по който хората мислят и действат в различни ситуации. Затова всяка фирма подготвя и изпълнява годишна програма за обучение на персонала. В нея се развива план за обучение на персонала, където се подбират подходящи методи за обучение на персонала. Разходите за реализация на програмите за обучение, както и подходящите теми също са част от програмата за обучение.

Какво трябва да се случи в мозъка на човек, за да настъпи желаната промяна?

Както при всяко нещо, много по-лесно е да говориш за него, отколкото да го направиш. Няма как просто да затворите очи и да постигнете пълна промяна. Това е пряко свързано със случващото се в мозъка Ви.

Психологът Дийн Уеър го обяснява по следния начин:
„Когато мозъчните клетки комуникират често, връзката между тях се засилва и съобщенията, които преминават по същия път в мозъка отново и отново, започват да се предават все по-бързо. С достатъчно повторение поведението става автоматично. Четенето, шофирането и карането на велосипед са примери за сложни действия, които правим автоматично, благодарение на формираните невронни пътища.“

Как може да се постигне това? Чрез обучение на персонала, разбира се!
Това означава, че промяната в начина на мислене и поведение изисква създаването на нови пътища в мозъка. След това трябва да ги укрепите, докато новият модел стане Ваша втора природа!

Запиши се за нашите обучения, които ще подобрят уменията и ще допринесат за успеха!

Защо е важно да има промяна в съзнанието и поведението на служителите?


Поведението на хората засяга всичко във и извън тяхното работното място. Определя начина, по който това влияе на фирмената култура, ангажираността и степента на мотивация. Джеймс П. Карзе пише: „Само онова, което може да се промени, ще продължи." Няма място, където тази теза да е по-приложима, отколкото в света на бизнеса. Ако една организация не може да въздейства върху поведението и промяната на своите служители, то тя няма да има добро бъдеще. От друга страна, ако насърчавате култура, която е отворена за промяна и желаете да работите за нея, няма абсолютно нищо, което да попречи на Вашата компания да постигне целите си! Помага ли обучение на персонала? Без съмнение, това е пътят!

Пет начина, по които обучението на служителите и промяната в начина на мислене влияе на бизнеса:

 1. Увеличава щастието на работното място
  Инвестирането в обучение на персонала, което води до промяна в поведението, ще спомогне за намаляване на ненужните болнични дни, текучеството на персонала и напрежението сред него. Колкото по-добре е обучен даден служител, толкова по-щастлив е той, защото ще бъде по-работоспособен. Щастливите служители са до 20% по-продуктивни от нещастните.
 2. Увеличава доходоността
  Да бъдеш отворен за промяна в начина, по който мислиш и действаш, не само спестява пари, но може и да увеличи доходите. В действителност, високопроизводителните търговски организации са два пъти по-склонни да осигурят актуализирано във времето обучение чрез система за обучение на персонала, отколкото онези с ниска ефективност. Това е така, защото обучението променя поведението и подобрява ефективността!
 3. Спестява време
  Пренастройването на съзнанието може значително да подобри ефективността на Вашия екип. Например, средният служител губи по 22 минути на ден, занимавайки се с ИТ въпроси. С правилното обучение на персонала това време може да се оползотвори в работа. Това може да има огромен ефект върху производителността.
 4. Повишава квалификацията на служителите. Добре подбраните теми за обучение ще повишат не само уменията за справяне с трудностите в общуването, но и ще повиши спесифичните умения и нужните знания за извършване на конкретната работа на всеки обучен служител.
 5. Специфични обучения. Много професии изискват непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията. При тези професии, например лекари, застрахователни брокери, инвестиционни посредници, счетоводители са длъжни да преминават всяка година програми за обучение на персонала, за да бъдат запознати с новостите във всеки аспект от техните динамични професии. Например такива са обученията за защита на личните данни, обученията за застрахователни брокери, обученията за счетоводители  и др.
 6. Съответствие с определени стандарти - има професии, които не могат да бъдат упражнявани, ако служителите нямат съответните дипломи или не са преминали задължителните за професията обучения.

Подготовката на програма за обучение на персонала, избора на методика за обучение и подходяща система за обучение ще позволят да бъдат постигнати целите, които компанията си е поставила за етапа на развитие, в който се намира в момента. Подбора на подходящи теми за обучение, както и осигуряване на необходимия бюджет за изпълнение на програмата за обучение ще допринесат за повишаване на квалификацията и организационната култура на служителите. Ще подпомогнат промяната във всяка нейна фаза и ще направият фирмата по-устойчива и конкурентна.

Какво се случва с една организация, ако мисленето и поведението на служителите й никога не се променят?
Представете си как ще изглежда Вашата фирма, ако не се е изменила в нито един аспект през последните тридесет години - всички щяха се перчат на работа, облечени в електрикови костюми , да седят пред бежови компютри и да използват факс апарати, докато сърбат евтино кафе. Такава организация никога няма да оцелее в съвременния забързан свят. Ако обучението на персонала не доведе до изменение на това как Вашите служители мислят и действат, то бюджетът за него е отишъл на вятъра!

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com.

Защо е важно обучението да е ориентирано към обучаемите

Във всяка организация съставянето на програма за обучение включва редица важни съображения, много от които са уникални за всеки отделен бизнес.

Решенията могат да включват съображения за това кои теми за обучение са най-важни в цялата организация или за отделните екипи, например.

Друго съображение е как да се осигурят материалите за обучение - необходимо ли е в този случай създаването на съдържание от нулата? Могат ли курсовете да бъдат закупени готови? Необходимо ли е да си сътрудничите с доставчик на обучение, за да създадете уникално съдържание?

Това може да направи концепцията за създаването на подходяща и ефективна програма за обучение плашеща. Затова може да е полезно винаги да се връщате към един прост въпрос.

Какво искаме да променим вследствие на обучението?

Единственият начин да се изгради ефективна програма за обучение е да се обмисли къде се намира организацията в момента на всяко ниво и къде трябва да отиде... а единственият начин да се доближи всеки бизнес до целите си е да се снабдят хората с необходимите инструменти и знания, които са им необходими, за да се развиват и еволюират в правилната посока.

Отчитането на това, от което се нуждаят обучаемите, за да им се помогне да постигнат личните и бизнес целите, се нарича обучение, ориентирано към обучаемите. Програма за обучение, която поставя обучаемите на преден план, е по-вероятно да постигне по-висока възвръщаемост на инвестициите.

Важно е да се отбележи, че ориентираното към обучаемите обучение може да се провежда независимо от формата на обучението. Независимо дали обучението се провежда лице в лице или онлайн, ориентираният към обучаемите подход е възможен и може да окаже огромно влияние върху запазването на информацията и ангажираността.

Защо е полезен подходът, ориентиран към обучаемите?


Подходът, ориентиран към обучаемия, разглежда обучаемите като активни участници, които ще използват собствените си знания, минал опит, образование и идеи за участие в обучението. Това впоследствие оказва влияние върху начина, по който те възприемат новата информация и учат.

Когато обучението е съобразено с вашите обучаеми, има по-голяма вероятност те да се включат успешно в него, независимо дали това е подсъзнателно или не. Активното ангажиране е ключът към истинското учене.

Всички ние търсим смисъл в работата си и чувството, че сме ценени и свързани с програмата за обучение, може да помогне на служителите да мотивират служителите да разпознаят желаните резултати и необходимостта от определено обучение, като по този начин насърчават техния ентусиазъм и ангажираност.

То също така намалява вероятността служителите да получат обучение за нещо, от което не се нуждаят или което вече знаят. Това е не само загуба на инвестиции, но може да насърчи отчуждаването на служителите от организацията, ако се чувстват подценени или покровителствани.

Как мога да поставя обучаемите в центъра на вниманието?

Най-основната стъпка в процеса на разглеждане на учащите е да се опитате да ги разберете като индивиди или групи, а не като зъбни колела в машина.

Една от най-големите тенденции на работното място през последните години е фокусирането върху психичното здраве и благополучие на служителите. Основна цел е служителите да знаят, че са ценени като личности заради работата, която вършат.

Помислете за вашите обучаеми...

Кои са те?
Как функционират в организацията?
Какъв е техният опит с ученето?
Какво вече знаят?
Какво трябва да знаят, за да продължат напред?
Ако оценявате съществуваща програма, съберете данни и разгледайте нейните успехи и неуспехи. Какво липсва? Какви са пропуските в уменията на определени екипи?

Разгледайте контекста...

Невинаги е възможно да избирате начина на провеждане на обучението. Възходът на дистанционното и хибридното обучение означава, че в някои предприятия цялото обучение се провежда онлайн. Това обаче не означава, че обучението не може да бъде адаптирано към техните нужди, и има много алтернативи. Когато е възможно, помислете коя е най-добрата опция за конкретните обучаеми, които току-що разгледахте.

Можете да ги попитате директно как предпочитат да бъдат обучавани! Може би електронното обучение е идеално, а може би по-подходяща е сесията в класната стая (лична или виртуална).

Различните теми също могат да бъдат подходящи за различни подходи.

В крайна сметка искате да разработите курса, като имате предвид обучаемия, контекста и резултатите. Информацията, събрана по тези три показателя, ви позволява да вземате решения, които са насочени към очакваните промени за обучаемия.

Кои са дейностите, ориентирани към обучаемите?

Следващият списък е малко по-прост от горната дискусия, тъй като не е уникален за всеки организационен контекст. Ако провеждате обучение или създавате свой собствен курс за електронно обучение, следните дейности помагат да поставите в центъра обучаемите, техния опит и предпочитания.

Насърчавайте сътрудничеството чрез групови задачи;
Позволете на обучаемите да участват в създаване на съдържанието;
Използвайте презентации на обучаеми;
Проведете дебат;
Използвайте игровизация;
Представете сценарии;


В крайна сметка поставянето на обучаемите в центъра означава да ги вземете предвид на всички етапи от процеса, включително темата, метода на предоставяне и измерването на възвръщаемостта на инвестициите.

Потенциалът на всеки служител все повече се признава за движеща сила на организационния успех и работодателите трябва да оценяват своите съществуващи и бъдещи програми за обучение, като имат предвид това.

Накрая трябва да се отбележи, че повишаването на квалификацията може да бъде от огромна полза за ангажираността на служителите. Включването на възможности за обучение, които може и да нямат пряко въздействие върху бизнес целите ви, но целят да развият уменията на служителите ви, е от решаващо значение за удовлетвореността и задържането на служителите на съвременното работно място. Служителите, които се чувстват ценени и виждат възможности за развитие, са по-склонни да останат във вашата организация. Не само това, но и служителите с добре развити меки умения се справят по-добре с всички аспекти на работата си, което означава, че те косвено помагат за напредъка на вашия бизнес към посочените цели.

Когато обмисляте как да поставите обучаемите си в центъра на обучението, помислете за обучение по меки умения в области като лидерство и комуникация.


Насърчавайте и мотивирайте Вашите служители да работят върху промяната в своето мислене и поведение. Това ще бъде полезно както за тях, така и за успешното развитие на персонала на Вашата компания.

Направете подходяща програма за обучение на персонала и я приложете. Използвайте съвременни методи за обучение: платформи за дистанционно обучение, интерактивни електронни обучения, академии за придобиване на компетенции и тестване за получване на обратна връзка и резултат от  приложението на програма за обучение на персонала.

Разгледайте безплатния ресурс "Тенденции в електронното обучение през 2022г.".

Свързани статии

 • Електронно обучение Мотивация на персонала
  Електронно обучение Мотивация на персонала
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във…
 • Електронно обучение Управление на екипи
  Електронно обучение Управление на екипи
  Електронното обучение „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“…
 • Обучение Управление на времето за заети хора - печелившите практики
  Обучение Управление на времето за заети хора - печелившите практики
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.
 • Електронно обучение Асертивност: умението да отстояваш себе си"
  Електронно обучение Асертивност: умението да отстояваш себе си"
  Да бъдеш асертивен означава да бъдеш способен да отстояваш правата си или правата…