Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Обучение на персонала по лесния начин

Как да улесните процеса по обучение и развитие на персонала?

Постоянното обучение на персонала е ключов момент от успеха на всеки бизнес, а употребата на съвременни технологии – задължителна.

Приблизително време за четене: 2m 54s

Една от най-актуалните световни тенденции в процеса по обучение и развитие на човешките ресурси са системите за онлайн обучение. Те могат да направят Вашите обучения по-интересни и полезни за обучаемите, а това логично ще увеличи и печалбата на работодателя.

Обучението на персонала не само подобрява техническите и професионалните умения на служителите, но също така повишава тяхната мотивация и ги приобщава към мисията на компанията и нейната визия за бъдещето.

За да бъде ефективно, обучението на персонала трябва да е екипна дейност, която включва вълнуващи и интересни начини за усвояване на нови знания и развитие.

Какви цели трябва да заложите във Вашата програма за обучение на персонала?

Мобилност. Обучението и развитието на персонала не трябва да прекъсва динамичния бизнес живот. Служителите трябва да могат да се обучават, когато поискат, откъдето поискат.

• Вашите обучения трябва да включват модерни технологии и да са лесно достъпни.

Сътрудничество. Служителите Ви не трябва да се обучават само индивидуално, но и групово. Така ще подпомогнете изграждането на добри взаимоотношения между тях и ще създадете усещане, че усилията им са насочени към постигане на една обща цел.

Ангажираност. Ако накарате служителите във Вашата компания да прочетат дълго и сухо обучение или да слушат отегчителна лекция след работа, резултатите няма да добри. Интерактивните методи на обучение са далеч по-продуктивни.

Взаимодействие. Ако Вашето обучение на персонала е направено, така че да изисква от обучаемите да си взаимодействат с него, то вниманието им автоматично ще бъде привлечено и резултатите ще бъдат много по-добри.

Практично и полезно съдържание. Ако обучаемите не виждат смисъл и стойност във Вашето обучение, то те най-вероятно, няма да инвестират достатъчно време и внимание. Съдържанието трябва да е таргетирано и релевантно на техните интереси и задължения.

Достъпност. Обученията трябва да са поставени в система, която е лесна за употреба и ще подпомага, а не затруднява обучаемите.

Рентабилност. Цената на обучението на персонала трябва да бъде адекватна на стойността и очакваните резултати.

Защо отделите по човешки ресурси трябва да използват система за електронно обучение?

HR екипи от цял свят от години използват системи за електронно обучение.

• Според статистически данни 25% от служителите напускат работните си места, поради факта, че работодателят им не им осигурява достатъчно възможности за обучение и развитие.

• Системите за електронно обучение увеличават продуктивността на персонала с около 50%.

• 72% от компаниите, които използват ефективни еLearning решения, изпреварват конкуренцията и заемат водещи позиции в своя сектор.

• Компаниите с географски разпръснати офиси ще могат да обучават персонала си много по-лесно и с по-малко усилия, защото физическото присъствие на всички лица на едно място не е задължително.

• Големите компании често работят с външни експерти (контрактори), които в повечето случаи, също трябва да се запознаят с фирмената политика, нейните продукти и тяхната конкретна задача.

• В системата за електронно обучение, съдържанието се качва и обновява изключително лесно Създаването на обученията е еднократен процес, а разпространението им става само с един клик на мишката.

• Улеснен е и процесът по записване на обучаемите. Регистрирате потребителите с потребителско име и парола, като на всеки служител можете да зададе индивидуални права за достъп и роля.

Онлайн обучения са обвързани с по-малки разходи в сравнение с другите начини на обучение, тъй като пестят средства от транспорт, наемане на зали, заплащане на командировъчни и др.

• В системите за онлайн обучение резултатите от всяка обучителна сесия се измерват бързо и лесно, тъй като процесът е автоматизиран.

• Интересен и ангажиращ вниманието начин на представяне на обучителния материал, тъй като електронните обучения са интерактивни и дори предлагат възможност за добавяне на елементи на игровизация.

• Обученията на персонала могат да се провеждат онлайн или на живо с помощта на виртуална класна стая.

• В системите може да бъде качено съдържание от всякакъв вид и формат - текст, видео, аудио, мултимедия.

Оценяването, проследяването на напредъка и отчетността са по-лесни от всякога. Резултатите се измерват автоматично от системата – представете си колко време и усилия ще спестите!

На служителите могат да бъдат задавани конкретни обучения; време, през което да бъдат преминати; задачите могат да бъдат индивидуални или групови.

• Служителите ще могат да се обучават от всякакъв вид устройство (настолен компютър, лаптоп, смартфон или таблет).

• Хората, които преминават Вашите обучения, получават бърза и индивидуална обратна връзка за представянето и напредъка си.

НИТ ЕООД може да Ви помогне да подобрите и улесните процеса по обучение на персонал във Вашата компания. Ние предлагаме инсталация, конфигурация, тестване, поддръжка и обучение за работа със системи за електронно обучение, както и услуги по изработка на електронни обучения по поръчка. Предлагаме и готови интерактивни обучения. Разгледайте ги като кликнете върху бутона по-долу. 

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • Електронно обучение по поръчка
  Електронно обучение по поръчка
  Значителна част от бюджета на всяка една организация се влага в обучението на персонала.…
 • Бизнес обучения
  Бизнес обучения
  Независимо от вида на бизнес обучението, от което се нуждаете – административни умения,…
 • Тийм билдинг игри, игри за големи хора
  Тийм билдинг игри, игри за големи хора
  Предполагаме, че сте организирали тийм билдинг игри на екипа си досега – рафтинг,…
 • Развитие на меките умения на Вашите служители
  Развитие на меките умения на Вашите служители
  Меките умения, т.нар."Soft Skills" не са пряко свързани с изпълнението на конкретни…

Как HR агенциите могат да улеснят и подобрят работата си?Повече...