Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как да напишете препоръка за работа?

Какви са правилата и изискванията за писане на препоръка?

Препоръката за работа представя както служителя, така и неговият работодател като професионалист.

Приблизително време за четене: 5m 36s

Как се пише препоръка за работа

Когато служителите напускат работа, понякога те отправят молба да им бъде написана препоръка за добре свършена работа, която показва начинът им на работа и качествата, които притежават. Според чл. 128а от Кодекс на труда работодателят е длъжен да издаде и предостави на служителя необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение в 14-дневен срок от искането. Според същия кодекс работодателят е длъжен в този срок да предостави обективна и справедлива характеристика за професионални качества и за резултатите от трудовата дейност на служителя или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. С други думи, ако сте управител или ръководител на екип, не може да се измъкнете от това задължение, ако служител го изисква от Вас.

Ако сте служител и искате да започнете нова работа може да разгледате статиите "Как да напуснете работа - молба за напускане"
"Най-ефективните начини за търсене на работа" и "Как да договорите по-добра заплата"

Как постъпват работодателите когато им бъде поискана препоръка?

Тук има най-често два варианта, по които отговарят ръководителите.

Единият е като се съгласяват, но молят служителят сам да си напише препоръката като ръководителите нямат нищо против да я подпишат от тяхно име. Това може да се оправдае с липса на време, но най-вече показва на служителя липса на желание и неуважение към неговото време и труд в компанията. Освен това, в този случай препоръката едва ли ще бъде напълно обективна и е възможно да не звучи съвсем реално. Имайте предвид, че в препоръката вероятно ще има Ваши данни за контакт и ако някой Ви се обади да поиска мнение след като сте подписали препоръка, ще бъде неприятно, ако изкажете различно мнение от това, което твърдите в препоръката. Това ще говори много за Вас като професионалист. Не забравяйте, че писането на препоръка показва както работата на служителя и неговите качества, така може да създаде впечатление за Вашата работа и качества. Затова ще бъде по-разумно да се постараете да напишете препоръката както трябва според правилата и изискванията.

Вторият вариант, който е по-добър, е работодателят или ръководителят да напише сам препоръката като използва реални примери от работата на служителя, посочва качествата, които той/тя наистина притежава като по този начин препоръката звучи много по-достоверно и ще има по-голяма полза за служителя когато кандидатства за нова работа.

Ако сте избрали да напишете препоръката сами и не сте сигурни как трябва да изглежда и какво да включва, тази статия ще Ви даде повече яснота.

Откъде да започнете да пишете препоръката за работа?

На първо място трябва да знаете, че препоръката е част от деловата кореспонденция и въпреки че се определя като отзив със свободен текст, все пак тя трябва да бъде оформена професионално като се използва деловият стил в изказа и отговаря на правилата за съставяне на делово писмо.

Препоръките за работа могат да се изготвят за многократно използване при кандидатстване за работа или да бъдат предназначени за точно определена позиция и компания, в която служителят кандидатства за работа. Преди да започнете да съставяте препоръката е добре да изясните със служителя дали препоръката ще бъде обща или за конкретно работно място. От това зависи какви качества и умения на служителя ще посочите, за да бъде препоръката максимално полезна и целенасочена.

Тук е важно да се каже, че ако нямате добри чувства или мнение към служителя, по-добре да помолите някой друг, който е доволен от работата на служителя да напише препоръката. Все пак идеята на препоръката е да се фокусира върху добре свършената работа и добрите качества на служителя. Освен това, ако пишете негативни отзиви и представяте некомпетентността на кандидата, въпросът е защо изобщо сте работили с този човек и какво говори това за Вас като професионалист.

Колко страници трябва да бъде една препоръка? Препоръките не трябва да бъдат нито много къси, нито прекалено дълги – до една страница и половина.

След като предварително сте изяснили със служителя за каква длъжност или за конкретна компания ще бъде изготвена препоръката, идва ред на същинската част – да напишете препоръката.

Какво трябва да съдържа препоръка за работа от работодател за служител?

Препоръката за работа съдържа някои задължителни елементи.

1) Имена, длъжност, контакти на работодателя/ ръководителя, който съставя препоръката.

2) Наименование на документа и трите имена на служителя, за когото се отнася и позицията, за която се препоръчва (ако има такава).

3) Получател (ако препоръката е за конкретна компания) - име, длъжност, институция, адрес на получателя.

4) Съдържание

  • Посочва се служебния статус на автора на препоръката и откъде познава лицето, което препоръчва; периода, в който служителят е работил в компанията и заеманата длъжност или длъжности от служителя.
  • Описват се професионалните качества, умения и черти на характера на кандидата. Добре е да се представят конкретни примери от работата на служителя и резултати, които е постигнал. Може да се посочат проекти или дейности, в които служителят е участвал.
  • Препоръка за длъжността, която може да заеме кандидата.

5) Заключение - изразява увереност, че препоръката ще бъде полезна. Тук може да се посочи телефонен номер за връзка или имейл в случай на въпроси.

6) Място и дата на съставяне.

7) Инициали на съставителя, подпис и печат.

Шаблон препоръка за работа образец 

 

Примерна препоръка

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

на фирма ............

гр. .........................

 

П Р Е П О Р Ъ К А

на

Иван Иванов Иванов

за позицията Маркетинг мениджър

 

Казвам се Стефан Стефанов и съм управител на във фирма ..................., ЕИК............... със седалище и адрес на управление ............................................ .

Иван Иванов Иванов, роден на 15 май 1980 година в град Стара Загора, постъпи на работа в нашата фирма на 28 Август 2007г. на длъжността Маркетинг мениджър и работи при нас до 28.05.2022г.

Служителят изпълняваше безупречно всички функции, характерни за тази длъжност.

Най-важните му задължения бяха:

  • Отговаряне на запитвания и подготвяне на оферти;
  • Поддържане и създаване на реклами в социалните мрежи и различни сайтове;
  • Водене на различни рекламни кампании за привличане на нови клиенти.

Освен общите за длъжността функции, г-н Иванов извършваше и дейности като преводи на важни документи на български език и организиране на изпращане на подаръци на лоялни клиенти и партньори.

Иван Иванов изпълняваше отлично задълженията си като Маркетинг мениджър във фирмата. Той има отлично образование, професионални познания и умения. Притежава много добри познания относно различните типове клиенти и успява да направи много успешни рекламните кампании, с които привлече много нови клиенти за нашата фирма. Поддържаше отлични контакти с чуждестранните ни партньори.

Беше добър лидер, умееше да вдъхновява екипа, да постига разбирателство и сплотеност в работата на служителите.

Съжаляваме, че господин Иван Иванов ни напуска, за нас той беше един много надежден и отговорен служител. Благодарим му за отличната работа и му желаем успех във всяко следващо професионално и лично начинание.

Препоръчвам уверено Иван Иванов за длъжността Маркетинг мениджър като съм убеден, че ще се справи отлично с всяка задача и всеки проект, който му бъде възложен.

Надявам се, че препоръката ми ще бъде полезна за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с мен на тел: 359 888................... или на имейл stefan.stefanov@emailmail.bg

 

Гр. София,                                                                                                                                                            Стефан Стефанов

30.05.2022г.                                                                                                                                                         Управител на фирма .........

 

                                                                

За финал

Препоръката може да бъде предоставена в хартиен вид или в електронен формат. 

След като сте написали текста, не забравяйте да проверите отново за правописни или фактологични грешки, защото това би създало лошо впечатление както за Вас, така и за кандидата.

Както разбирате, писането на препоръка е отговорна задача, която представя както служителя, така и Вас като професионалист и изгражда мнение за цялата компания, в която работите. Освен това, начинът, по който съставяте препоръка ще покаже на останалите служители как се отнасяте към персонала и дали те могат да разчитат на Вас, дали ги цените и уважавате техния труд дори когато поемат в друга посока. Затова съветът е да се отнесете сериозно и отговорно към тази задача.

Винаги изпращайте препоръката за работа във формат PDF

Ето от тук можете да свалите примерна препоръка за работа :  Препоръка за работа PDF

 

„Оценката е прекрасно нещо: кара това, което е отлично в другите, да принадлежи и на нас.“ - Волтер

 

     Търсим таланти, кандидатствайте за работа при нас!

Ако искате да научите повече за писането на делови тестове и документи и какво трябва да съдържат, разгледайте обучението „Делова кореспонденция“, което съдържа много примери и полезни съвети.