Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как да напишете препоръка за работа?

Как се пише препоръка за работа - образец

Препоръката за работа представя както служителя, така и неговият работодател като професионалист.

Приблизително време за четене: 5m 50s

Как се пише препоръка за работа

Препоръка  от работодател. Когато служителите напускат работа, понякога те отправят молба да им бъде написана препоръка за служител или референция за служител, която показва начинът им на работа и качествата, които притежават. Според чл. 128а от Кодекс на труда работодателят е длъжен да издаде и предостави на служителя необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение в 14-дневен срок от искането. Според същия кодекс работодателят е длъжен в този срок да предостави обективна и справедлива характеристика за професионални качества и за резултатите от трудовата дейност на служителя или обективна и справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. С други думи, ако сте управител или ръководител на екип, не може да се измъкнете от това задължение, ако служител го изисква от Вас.

Ако сте служител и искате да започнете нова работа може да разгледате статиите "Как да напуснете работа - молба за напускане"
"Най-ефективните начини за търсене на работа" и "Как да договорите по-добра заплата"

Как постъпват работодателите когато им бъде поискана препоръка за добре свършена работа?

Тук има най-често два варианта, по които отговарят ръководителите.

Единият е като се съгласяват, но молят служителят сам да си напише препоръката като ръководителите нямат нищо против да я подпишат от тяхно име. Това може да се оправдае с липса на време, но най-вече показва на служителя липса на желание и неуважение към неговото време и труд в компанията. Освен това, в този случай препоръката едва ли ще бъде напълно обективна и е възможно да не звучи съвсем реално. Имайте предвид, че в препоръката вероятно ще има Ваши данни за контакт и ако някой Ви се обади да поиска мнение след като сте подписали препоръка, ще бъде неприятно, ако изкажете различно мнение от това, което твърдите в препоръката. Това ще говори много за Вас като професионалист. Не забравяйте, че писането на препоръка показва както работата на служителя и неговите качества, така може да създаде впечатление за Вашата работа и качества. Затова ще бъде по-разумно да се постараете да напишете препоръката както трябва според правилата и изискванията.

Вторият вариант, който е по-добър, е работодателят или ръководителят да напише сам препоръката ( референцията) като използва реални примери от работата на служителя, посочва качествата, които той/тя наистина притежава като по този начин референцията звучи много по-достоверно и ще има по-голяма полза за служителя когато кандидатства за нова работа.

Ако сте избрали да напишете препоръката сами и не сте сигурни как трябва да изглежда и какво да включва, тази статия ще Ви даде повече яснота. Попитайте и вашите колеги дали има препоръка за работа образец, от която да се подсетите как да оформите референцията.

Препоръка  от работодател. Откъде да започнете да пишете препоръката за работа?

На първо място трябва да знаете, че препоръката е част от деловата кореспонденция и въпреки че се определя като отзив със свободен текст, все пак тя трябва да бъде оформена професионално като се използва деловият стил в изказа и отговаря на правилата за съставяне на делово писмо.

Препоръките за добре свършена работа могат да се изготвят за многократно използване при кандидатстване за работа или да бъдат предназначени за точно определена позиция и компания, в която служителят кандидатства за работа. Преди да започнете да съставяте препоръката е добре да изясните със служителя дали препоръката ще бъде обща или за конкретно работно място. От това зависи какви качества и умения на служителя ще посочите, за да бъде препоръката максимално полезна и целенасочена.

Тук е важно да се каже, че ако нямате добри чувства или мнение към служителя, по-добре да помолите някой друг, който е доволен от работата на служителя да напише референцията за служителя. Все пак идеята на препоръката е да се фокусира върху добре свършената работа и добрите качества на служителя. Освен това, ако пишете негативни отзиви и представяте некомпетентността на кандидата, въпросът е защо изобщо сте работили с този човек и какво говори това за Вас като професионалист.

Колко страници трябва да бъде една препоръка? Препоръките не трябва да бъдат нито много къси, нито прекалено дълги – до една страница и половина.

След като предварително сте изяснили със служителя за каква длъжност или за конкретна компания ще бъде изготвена препоръката, идва ред на същинската част – да напишете препоръката.

Какво трябва да съдържа препоръка за работа от работодател за служител?

Препоръката за работа (референцията за служител)  съдържа някои задължителни елементи.

1) Имена, длъжност, контакти на работодателя/ ръководителя, който съставя препоръката.

2) Наименование на документа и трите имена на служителя, за когото се отнася и позицията, за която се препоръчва (ако има такава).

3) Получател (ако препоръката за служител е за конкретна компания) - име, длъжност, институция, адрес на получателя.

4) Съдържание

  • Посочва се служебния статус на автора на референцията и откъде познава лицето, което препоръчва; периода, в който служителят е работил в компанията и заеманата длъжност или длъжности от служителя.
  • Описват се професионалните качества, умения и черти на характера на кандидата. Добре е да се представят конкретни примери от работата на служителя и резултати, които е постигнал. Може да се посочат проекти или дейности, в които служителят е участвал.
  • Препоръка за длъжността, която може да заеме кандидата.

5) Заключение - изразява увереност, че препоръката ще бъде полезна. Тук може да се посочи телефонен номер за връзка или имейл в случай на въпроси.

6) Място и дата на съставяне.

7) Инициали на съставителя, подпис и печат.

 

По долу можете да използвате препоръка за работа образец:

Шаблон препоръка за работа образец 

 

Примерна препоръка

ДО УПРАВИТЕЛЯ 

на фирма ............

гр. .........................

 

П Р Е П О Р Ъ К А

на

Иван Иванов Иванов

за позицията Маркетинг мениджър

 

Казвам се Стефан Стефанов и съм управител на във фирма ..................., ЕИК............... със седалище и адрес на управление ............................................ .

Иван Иванов Иванов, роден на 15 май 1980 година в град Стара Загора, постъпи на работа в нашата фирма на 28 Август 2007г. на длъжността Маркетинг мениджър и работи при нас до 28.05.2022г.

Служителят изпълняваше безупречно всички функции, характерни за тази длъжност.

Най-важните му задължения бяха:

  • Отговаряне на запитвания и подготвяне на оферти;
  • Поддържане и създаване на реклами в социалните мрежи и различни сайтове;
  • Водене на различни рекламни кампании за привличане на нови клиенти.

Освен общите за длъжността функции, г-н Иванов извършваше и дейности като преводи на важни документи на български език и организиране на изпращане на подаръци на лоялни клиенти и партньори.

Иван Иванов изпълняваше отлично задълженията си като Маркетинг мениджър във фирмата. Той има отлично образование, професионални познания и умения. Притежава много добри познания относно различните типове клиенти и успява да направи много успешни рекламните кампании, с които привлече много нови клиенти за нашата фирма. Поддържаше отлични контакти с чуждестранните ни партньори.

Беше добър лидер, умееше да вдъхновява екипа, да постига разбирателство и сплотеност в работата на служителите.

Съжаляваме, че господин Иван Иванов ни напуска, за нас той беше един много надежден и отговорен служител. Благодарим му за отличната работа и му желаем успех във всяко следващо професионално и лично начинание.

Препоръчвам уверено Иван Иванов за длъжността Маркетинг мениджър като съм убеден, че ще се справи отлично с всяка задача и всеки проект, който му бъде възложен.

Надявам се, че препоръката ми ще бъде полезна за Вас.

Ако имате допълнителни въпроси, може да се свържете с мен на тел: 359 888................... или на имейл stefan.stefanov@emailmail.bg

 

Гр. София,                                                                                                                                                            Стефан Стефанов

30.05.2022г.                                                                                                                                                         Управител на фирма .........

 

                                                                

За финал

Препоръката  от работодател може да бъде предоставена в хартиен вид или в електронен формат. 

След като сте написали текста, не забравяйте да проверите отново за правописни или фактологични грешки, защото това би създало лошо впечатление както за Вас, така и за кандидата.

Както разбирате, писането на препоръки за работа е отговорна задача, която представя както служителя, така и Вас като професионалист и изгражда мнение за цялата компания, в която работите. Освен това, начинът, по който съставяте препоръките за работа ще покаже на останалите служители как се отнасяте към персонала и дали те могат да разчитат на Вас, дали ги цените и уважавате техния труд дори когато поемат в друга посока. Затова съветът е да се отнесете сериозно и отговорно към тази задача.

Винаги изпращайте препоръката за работа във формат PDF

Ето от тук можете да свалите примерна препоръка за работа :  Препоръка за работа PDF

 

 

„Оценката е прекрасно нещо: кара това, което е отлично в другите, да принадлежи и на нас.“ - Волтер

 

     Търсим таланти, кандидатствайте за работа при нас!

Ако искате да научите повече за писането на делови тестове и документи и какво трябва да съдържат, разгледайте обучението „Делова кореспонденция“, което съдържа много примери и полезни съвети.