Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Използване на изкуствен интелект AI в онлайн обучението

Изкуствен интелект ИИ за изграждане на курс за онлайн обучение

Електронно обучение с помощта на изкуствен интелект (ИИ) и за това дали то ще работи за всички.

Приблизително време за четене: 5m 46s

Възможности за изграждане на електронно обучение с помощта на изкуствен интелект (ИИ)

Изкуственият интелект най-накрая е тук! И този път всички са сигурни в това. Видяхме инструменти за създаване на изображения, изкуствен интелект за чат и търсачки и дори ботове за озвучаване, способни да имитират гласа на любимата ви знаменитост. В момента разполагаме с всички инструменти, необходими за създаването на многобройните елементи за електронно обучение или учебни обекти, необходими за съставянето и изграждането на курс за електронно обучение. И все пак някои от нас може да се запитат дали този подход е правилен. И ако е така, има ли някакви предпазни мерки, които трябва да се вземат предвид? В тази статия говорим за възможностите за изграждане на електронно обучение с помощта на изкуствен интелект (ИИ) и за това дали то ще работи за всички.

Компоненти на един добър курс за електронно обучение

На теория всеки има свой собствен начин да прави нещата и тази концепция за "много начини да се направи нещо" може да се приложи и за изграждането на курсове за електронно обучение. Един Instructional Designer може да подходи към идеята за изграждане на eLearning по определен начин, докато друг може да се различава в мнението си. Разбирането на тази концепция е много важно, тъй като при използването на изкуствен интелект за изграждане на курсове за електронно обучение броят на начините, по които можете да направите нещо, се увеличава драстично, което ви дава повече възможности от преди. Запомнете това, защото нито един определен начин не е правилен и накрая се стига до предпочитанията както на обучаемите, така и на фасилитаторите на обучението при изграждането на обучения, базирани на електронно обучение.

Според нас има 7 основни компонента за изграждане на добри курсове за електронно обучение.

Съдържание

Доброто качество на текста, изображенията, видеоклиповете и другото допълнително съдържание съставлява гръбнака на всеки курс за електронно обучение.

Дизайн

Важен е както дизайнът на курса, който позволява на обучаемите да се наслаждават на електронното обучение, така и адаптивният дизайн, който позволява на курса да работи на множество устройства.

Навигация

Курсът за електронно обучение е като пътешествие. По-рано споменахме, че електронното обучение се състои от учебни обекти, комбинирани в курс за електронно обучение. За да могат обучаемите да взаимодействат с многобройните учебни обекти, те трябва да се придвижват от един обект към друг. За да се улесни тази навигация, курсът за електронно обучение трябва да притежава безпроблемна навигация.

Анимация

Понякога един курс за електронно обучение, например такъв за технически продукт, просто се нуждае от анимация, за да предаде правилно посланието на обучението. В други случаи анимацията допринася за това обучението да стане по-завладяващо.

Множество канали за обучение

Електронното обучение често е по-добър формат на обучение, защото поддържа множество канали за обучение. Каналите за обучение не са нищо друго освен пътища, по които обучаемите могат да взаимодействат с електронното обучение, като например сесии в класната стая, допълнени с електронно обучение, или сесии, водени от инструктор, или виртуални сесии, или предварително записани модули за обучение и т.н.

Практика + обратна връзка

Всяко електронно обучение или обучение е непълно без модули за практика + обратна връзка, в които обучаемите се тестват за придобитите знания.
Тези 7 компонента заедно създават страхотни курсове за електронно обучение. А сега нека анализираме кои от тези компоненти могат да бъдат подпомогнати от изкуствения интелект при създаването на електронно обучение и къде изкуственият интелект не успява?

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com.

Ограничения при изграждането на електронно обучение с помощта на изкуствен интелект

Без да навлизаме в подробности, единственият компонент, с който изкуственият интелект може да ви помогне при изграждането на вашия курс за електронно обучение, е още първият компонент "съдържание". Но дори и тогава ИИ е ограничен от видовете съдържание, които може да изгради.

Изображенията, текстът и озвучаването са три типа съдържание, които ИИ може да прави добре. Що се отнася до видеоклиповете обаче, понастоящем ИИ може да изгражда само видеоклипове, базирани на аватари. Но това не е всичко, при изграждането на изображения ИИ все още не може да изобрази правилно някои обекти като човешкото лице и пръстите на човешката ръка.

Още по-шокиращо е, че потребителите на популярни инструменти за създаване на изображения, като DALL-E и Mid-Journey, срещат изключителни трудности при създаването на серии от изображения с последователно изглеждащи герои и околна среда! Това означава, че ако искате да създадете курс за електронно обучение, състоящ се от 20 слайда, като използвате "фиксиран набор от герои" в множество пози и различни фонови настройки, бъдете готови за трудни моменти, защото е практически невъзможно да се създадат последователно един и същ герой и фон с помощта на тези инструменти!

За да се създаде електронно обучение с помощта на изкуствен интелект, е необходим надежден набор от инструменти за изкуствен интелект, които могат многократно и точно да изпълняват задачата за изпълнение на всички 7 компонента. В настоящата ситуация обаче можем да използваме ИИ за постигане само на първия компонент на изграждане на съдържание и дори тогава ИИ не може точно и надеждно да изгради всички видове съдържание.

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com.

Какво да кажем за останалите 6 компонента на електронното обучение?

Може ли ИИ да постигне някой от тях?

Ако питате за дизайна, тогава ИИ може да опише някои елементи на дизайна, които да включите в курса си, и в най-добрия случай да създаде едно или две изображения, които визуално да покажат някои схеми на дизайна. В най-добрия случай можете да почерпите вдъхновение от проектите, създадени от ИИ, и сами да ги разработите, ако имате опита, знанията и инструментите, необходими за разработване на проектите, създадени от ИИ.

Ако говорим за навигация или анимиране на курса, AI може да направи много малко, освен да опише възможния навигационен поток и да предостави няколко изображения, които да използвате като вдъхновение за изграждане на подходящи анимирани сценарии.

И накрая, не бихме препоръчали да се разчита твърде много на ИИ за определяне на вида на каналите за обучение, защото настоящият ИИ за чат не е нищо друго освен алгоритъм, който се опитва да предвиди каква трябва да бъде следващата дума в изречението, за да звучи човешки!

Освен това, освен математически изчисления, ИИ не е способен да извършва решаване на проблеми в реалния свят, което разчита на човешка преценка и разумно вземане на решения, като има предвид бъдещите резултати.

На всичкото отгоре експертите са единодушни, че ИИ не може да извършва изчисления, които изискват здрав разум или интуиция, като например разбирането на сарказма или иронията. ИИ не може да извършва и изчисления, които изискват творчество или въображение, като например създаване на ново произведение на изкуството, музика или анимация!

Възможно ли е да се създаде електронно обучение с помощта на изкуствен интелект на сегашното ниво?

Е, да, но само ако вие и вашите обучаеми не се интересувате от :

Персонализиране на съдържанието (включително ситуации/сценарии, дейности, свързани с процеси, специфични за вашата организация).
Персонализиране на дизайна, специфичен за убежденията, културата, марката на вашата организация и др.
Последователност в ресурсите като изображения, съдържащи символи и фон.
Наличие на принципи в дизайна на обучението, освен ако опитен разработчик на обучение не ги е приложил.
Малко или никакво разнообразие в обучението, тъй като изкуственият интелект може само да проектира изображения, да пише съдържание и да осигурява озвучаване.
Несъответствия в дизайна и навигацията - това е приложимо само ако разработчикът на обучение изцяло разчита на ИИ да помага при проектирането поради собствената си неспособност да бъде педантичен при проектирането. Опитният дизайнер на инструкции не би трябвало да има твърде много проблеми в този отдел.
Липсата на анимации дори в курсове, в които е необходима анимация, тъй като ИИ е много ограничен във видовете анимации, които може да създава.


Понастоящем ИИ е подходящ само за опитни екипи за разработване на електронно обучение!

ИИ засега е превъзходен в изграждането на ограничени типове съдържание и предоставя идеи на опитни разработчици на електронно обучение, които могат да надграждат идеите, представени им от машината.

Неопитен разработчик на електронно обучение или малък екип от специалисти по електронно обучение все още няма да може да постигне много с ИИ в сегашния му вид. Тъй като изграждането на видеоклипове, определянето на дизайна, последователността на героите и обстановката, оптимизирането на навигацията, анимирането на видеоклиповете и определянето на каналите за обучение все още е далеч от това, което могат да постигнат сегашните модели на ИИ, спокойно може да се каже, че понастоящем ИИ може да подпомага само екипи от разработчици на електронни обучения с огромен опит. В многото области, в които ИИ не успява да се справи, могат да помогнат само опитът и човешките усилия.

Изкуственият интелект може да се използва също в областта на човешките ресурси. Научете повече за "Изкуствен интелект и човешки ресурси".

Заключение

Изграждането на електронно обучение с помощта на изкуствен интелект звучи като лесна задача, но не е така. Понякога може да попаднете на инструменти, които претендират, че правят всичко вместо вас, но те по-често са просто софтуер, базиран на шаблони, с огромни ограничения, които само опитните разработчици на електронни обучения могат да решат.

Ако наистина се интересувате от изграждането на висококачествени курсове за електронно обучение,  търсете НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД. От 2007 г. насам ние изграждаме персонализирани курсове за електронно обучение за някои от най-големите световни компании, като подпомагаме техните екипи по L&D да реализират целите си за обучение и развитие. Свържете се с нас на office@nitbg.com или ни пишете във формата за обратна връзка. 

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com.

Свързани статии

 • Електронно обучение по поръчка
  Електронно обучение по поръчка
  Значителна част от бюджета на всяка една организация се влага в обучението на персонала.…
 • Модели на електронно обучение
  Модели на електронно обучение
  Моделите на електронно обучение включват синхронно, асинхронно, смесено, базирано…
 • Курсове с интерактивно съдържание
  Курсове с интерактивно съдържание
  Добавянето на интерактивно съдържание към онлайн курс е един от ключовете за гарантиране…
 • Интерактивност в електронното обучение и за какво да го използваме
  Интерактивност в електронното обучение и за какво да го използваме
  Интерактивността гарантира взаимодействието между преподавателя и обучаемите и е…