+359 2 850 53 64

Обучение "Общ регламент за защита на личните данни". Какво е GDPR?

Въведение в основните постановления на Общия регламент за защита на личните данни - GDPR

Чухте ли за новия европейски Регламент за защита на личните данни? Ако все още не сте се запознали с него, е време да го направите.

Крайният срок, в който организациите трябва да съгласуват дейността си с него, наближава, а глобите са неспазването му са значителни.

От кога влиза в сила Общият регламент за защита на личните данни (GDPR)?

Новият Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) се разработва от Европейския съюз от 4 години и цели да модернизира и уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС по отношение на начините за събиране и използване на лични данни.

През април 2016г. документът беше одобрен от Европейския парламент и от 25 май 2018г. ще замести националните закони за защита на личните данни на 28-те държави-членки на Европейския съюз (ЕС).

Оттогава всички организации, които обработват лични данни на физически лица, ще трябва да се съобразят с новите изисквания или да претърпят значителни административни (имайте предвид, финансови) наказания.

Какво наложи създаването на GDPR?

Настоящата политика на ЕС към личните данни е зададена от Директива 65/46/ЕС за защита на лични данни от 1995 г. Тя (като всяка друга директива на ЕС) не беше приложена автоматично, a всяка държава-членка въведе в националното си законодателство своя собствена интерпретация. Това доведе до смесица от сходни, но не и идентични изисквания за защита на личните данни в целия ЕС. Като резултат, организациите, които се опитват да правят бизнес с различни държави от ЕС бяха изправени пред неконсистентни изисквания за защита на личните данни.

Още нещо, в периода след влизането в сила на Директивата (средата на 90-те години на 20 век), настъпиха значителни промени в начините, по които бизнесите и физическите лица придобиват и използват информация и лични данни. Много инструменти и устройства, които са популярни днес, като смартфони, свързани устройства и др., тогава не съществуваха. Логично, тази Директива вече имаше силна нужда от актуализиране и осъвременяване.

За кого се отнася GDPR?

Общият регламент за защита на личните данни се отнася както за администратори на лични данни (т.е. организациите, отговорни за определянето на целите и средствата за обработка на лични данни), така и за обработващи лични данни (организации, които могат да бъдат ангажирани от администраторите да обработят лични данни от тяхно име).

Те ще трябва да се съобразят с редица специфични задължения, или ще бъдат подложени на санкции, ако не изпълнят посочените в регламента критерии и могат да бъда изправени пред искове от субект на данни.

GDPR се отнася до администратори и обработващите лични данни:

 • които се намират на територията на ЕС;
 • които предлагат стоки и услуги на жители на ЕС (включително безплатни услуги, като Facebook);
 • които наблюдават поведението на жители на ЕС (рекламни агенции).

Какво ще бъде влиянието на GDPR върху организациите и дигиталния маркетинг?

• Субектът на данните (всеки отделен потребител) трябва изрично да се включи / да даде изрично позволение, за обработването на лични данни - кутиите с предварително маркирани данни или предположението, че съгласието е дадено по подразбиране, няма да бъде достатъчно. Профилирането може да бъде напрвено, само след изрично съгласие.

• Организациите трябва да бъдат специфични относно това, какво ще се случва с данните.

• Субектът на данните има право да откаже съгласието си данните да бъдат обработвани и организацията трябва да спира достъпа до услугата, ако решат да го направят. Ако субектът на данни е дал съгласие личните му данни да бъдат администрирани и обработвани с някаква цел, той трябва да може да отмени съгласието си по всяко време.

• Проследяването на съгласието е задължително. Администраторът на данни (организацията, която събира данните) трябва да знае кога е дадено съгласието.

• Субектите на данни имат право на достъп до събраната информация за тях и "право на обяснение", в което могат да попитат защо е направено алгоритмично решение за тях.

• Субектите на данни имат право на достъп до събраната информация за тях и "право на обяснение", в което могат да попитат защо е направено алгоритмично решение за тях.

• Някои организации трябва да назначат служител по защита на данните, който да отговаря за гарантирането на съответствието на организацията с GDPR.

• Забранява се проследяването на IP адреси.

Административни наказания

За да се гарантира спазването на поставените в GDPR изисквания, са въведени административни глоби. Максималната административна глоба е в размер до 20 млн. евро или до 4% от общия годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока.

Какво предлагаме?

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД предлага готово електронно обучение „Защита на личните данни“. То разглежда основните постановления, термини и концепции на Регламента за защита на личните данни и цели да подпомогне организациите в нелекия път, който предстои да извървят, за да отговорят на неговите изисквания.

Цена за физически лица: 360лв с включен ДДС
Цена за юридически лица: По договаряне

Кратък откъс от електронното обучение "Защита на личните данни":

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Мотивация на персонала
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във Вашия екип.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Управление на екипи
  Електронното обучение „Управление на екипи“ ще Ви помогне да развиете и подобрите мениджърските си умения.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Бизнес комуникации
  НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД разработи електронното обучение „Бизнес комуникации“ с цел да Ви помогне…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Управление на времето
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.