+359 2 850 53 64

Електронно обучение "Обучение за обучители"

Направете обученията си по-интересни и ефективни

Обучението има за основна цел да развие Вашите способности да обучавате други хора като опитен професионалист: да Ви даде нужната ориентация, информираност и способност да изпълнявате тази роля и да подпомогнете развитието на Вашите обучаеми.

Електронното обучение "Обучение за обучители" включва:

Тест за самооценка
Основни задължения и роли на обучителя.
Характеристики на ученето при възрастните
Основни характеристики на възрастните обучаеми
Стъпки за създаване и провеждане на обучение – задача

Съдържание на електронното обучение "Обучение за обучители"

МОДУЛ 1: СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Стъпки за създаване и провеждане на обучение

1. Стъпка 1: Идентифициране на целевите групи и тяхната потребност от обучение

• Защо е важно да идентифицирате целевите групи и тяхната потребност от обучение?
• Въпроси за размисъл
• Файл за сваляне / Worksheet 1 „Описание на целевите групи“
• Файл за сваляне / Worksheet 2 „Описание на потребностите от обучение“
• Файл за сваляне / Worksheet 3 „Проверка на предложенията“

2. Стъпка 2: Задаване на учебни цели

• Защо е важно да зададете цели на обучението?
• Съвети за съставяне на учебни цели
• Файл за сваляне / Worksheet 4 „Краен резултат и цели“

3. Стъпка 3: Определяне на учебно съдържание

• Въведение
• Как да определите учебното съдържание?
• Съвети за определяне на учебно съдържание
• Въпроси за размисъл
• Основни елементи на учебното съдържание
• Каква информация да включите във Вашето обучение?
• Файл за сваляне / Worksheet 5 „Предложение за съдържание“
• Въпроси за размисъл

4. Стъпка 4: Избор на техника за обучение

• Методи за обучение на възрастни
• Задача
• Ефективни техники за обучение
o Техники за представяне на информация
o Техники за преподаване на нови умения и поведения
o Техники за промяна на ценности
• Файл за сваляне / Worksheet 6 „Материали, техники и дейности“
• Въпроси за размисъл

5. Стъпка 5: Провеждане на обучението

• Подготовка за обучението
• Как да подготвите помощни бележки?
• Задача 1
• Задача 2
• Ключови компоненти на ефективната комуникация
• Задача 3
• Какво да правите в деня на обучението?
• Съвети за управление на времето
o Защо е важно да контролирате времето по време на обучение?
o Как да контролирате времето?
• Задача 4
• Съвети за водене на упражнения
o Защо упражненията са важни?
o Какво трябва да правите, докато наблюдавате упражнението?
• Как да се справите с въпросите на участниците в обучението?
• Как да завършите обучението?

6. Стъпка 6: Оценка на обучението и последващи действия

• Въведение
• Въпроси за размисъл
• Видове оценки
• Техники за оценяване
• Файл за сваляне / Worksheet 7 „Техники за оценяване“
• Последващи действия
• Идеи за последващи действия
• Критерии за избор на последващи действия
• Упражнение
• Файл за сваляне / Worksheet 8 „Модел на обучителни сесия“

МОДУЛ 2: КАТЕГОРИИ „ТРУДНИ“ ОБУЧАЕМИ И КАК ДА СЕ СПРАВИТЕ С ТЯХ?

Бъбривкото
Заядливкото
Мълчаливкото
Мърморкото
Всезнайкото
Разсейкото
Дърдоркото

Задача

МОДУЛ 3: ЦЕННОСТИ, СТИЛ И УМЕНИЯ НА ОБУЧИТЕЛЯ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УСПЕХА НА ОБУЧЕНИЕТО

Въведение

• Въпроси за размисъл
o Като обучител Вие имате основната идея за потребностите на Вашите целиви групи. Имате ли предположения за техните ценности, убеждения и подходи? Как това може да повлияе върху Вашата роля?
o Възможно ли е да станете неутрални?

Стилът на обучителя – важен елемент в създаването на подходящ климат

Примерни упражнения за справяне с трудни ситуации
• Упражнение 1
• Упражнение 2
• Упражнение 3

Ключови умения за обучителя
• Умения за управление на времето
• Организационни умения
• Техники, с които да накарате присъстващите да вземат участие
• Съвети за Вашето участие в дискусиите
• Умения за създаване и провеждане на презентации
• Умения за употреба на визуални помощни средства (черна дъска, флипчарт, компютърна презентация)
Задача

Упражнение за управление на конфликти

Въпроси за размисъл

МОДУЛ 4: МИКРООБУЧЕНИЕ – СПИСЪК С МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Списък с методи на обучение

1. Технологично базирано обучение
2. Симулации
3. Обучение на работното място
4. Коучинг / Менторство
5. Лекции
6. Групови дискусии и ръководства
7. Ролеви игри
8. Мениджърски игри
9. Игри на открито
10. Обучителни филми и видеа
11. Казуси
12. Предварителна подготовка
13. Заключение

МОДУЛ 5: МИКРООБУЧЕНИЕ – ЦЕННИ СЪВЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

Съвети за уъркшоп
1. Фаза 1: Свържете се с аудиторията
2. Фаза 2: Концепции
3. Фаза 3: Практика
4. Фаза 4: Изводи

Туториали
1. Намерете подходящ микрофон
2. Изберете програма за запис на екрана
3. Съставете си план
4. Репетирайте
5. Разчистете десктопа на компютъра си
6. Покажете целите и резултатите
7. Обяснете възможните грешки
8. Бъдете себе си
9. Постпродукция

Създаване на задания за упражнения

Как да провеждате ефективни и бесопасни демонстрации?
• Какво е демонстрация?

Тестове
• Как да изберете подходящи тестове?
• 19 Съвета за създаване на по-добри тестове

МОДУЛ 6: МИКРООБУЧЕНИЕ – ОБЪРНАТА КЛАСНА СТАЯ / ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

Обърната класна стая
• Модели на обърната класна стая

Виртуална класна стая
• Разликата между обучението в реална класна стая и виртуална класна стая

МОДУЛ 7: МИКРООБУЧЕНИЕ – ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРИ? / РОЛЕВИ ИГРИ

Защо да използвате игри?
• Как да създадете собствени игри?

Ролеви игри
• Каква е целта на ролевите игри?
• Как да изпозлвате ролевите игри?

МОДУЛ 8: МИКРООБУЧЕНИЕ – КАК ДА ПОДОБРИТЕ МЕНТОРСКИТЕ СИ УМЕНИЯ?

Как да подобрите менторските си умения
• На кого да бъдете ментор?
• Как да управлявате процеса?
• Как да станете невероятен ментор?

МОДУЛ 9: МИКРООБУЧЕНИЕ – ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ

ФИНАЛЕН ТЕСТ

Обучението включва: Модули - 9 броя, Слайда – 148 броя, Задачи – 10 броя,  Упражнения – 4 броя, Файл за сваляне – 9 броя, Въпросник – 1 брой, Финален тест – 1 брой.

Как се преминава обучението?

Всеки обучаем получава персонален акаунт за достъп до обучението. То се преминава онлайн, в удобно за потребителя време и място. Единствените неща, които са нужни, са компютър/лаптоп и достъп до интернет. 

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com.

Заявете обучение

Свързани статии

 • Електронно обучение "Бизнес комуникации"
  НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД разработи електронното обучение „Бизнес комуникации“ с цел да Ви помогне…
 • Електронно обучение "Управление на времето"
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.
 • Електронно обучение "Как се прави презентация?"
  Нашето обучение ще Ви помогне да развиете и подобрите своите умения за уверено и аргументирано презентиране.
 • Електронно обучение "Асертивност"
  Да бъдеш асертивен означава да бъдеш способен да отстояваш правата си или правата на другите хора по…