Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Метавселена и обучение

Как да използваме възможностите на Metaverse

Учащите в Метавселена могат да преживеят реалното в дигиталния свят и да разширят възможностите на физическото учене.

Приблизително време за четене: 6m 19s

Mетавселената (Metaverce) е в начален стадий на развитие, но въпреки това някои реални висши училища вече са там. В тази статия представяме някои реални приложения на Metaverse в областта на образованието и обучението, както и някои футуристични случаи на използване.

Какво е метавселената?

Точно както терминът "киберпространство" се свързва с концепцията за онлайн, взаимосвързан дигитален свят, отделен и различен от реалния свят, метавселената също е дигитална конструкция. Метавселената обаче е "хибридна" дигитална парадигма, в която дигитални обекти се използват за представяне на реални хора, личности, места, концепции и ситуации.

На съвсем базово ниво запалените геймъри вече използват версия на Метавселената, тъй като изследват своята 3D среда за игри, използвайки аватари и холографски образи на своите лица (техните игрови личности/персонажи). Разширяването на този пример за използване в сферата на обучението и развитието (L&D) не е толкова трудно.

 Можем да Ви помогнем в избора на платформа за обучение. Свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com.

Как метавселената ще повлияе на обучението и развитието?

L&D е свързано с отваряне на съзнанието за нови мисли и идеи. Когато се комбинират, метавселената и обучението дават възможност на хората да разширят границите на физическите си ограничения и да се потопят в нови модели на обучение.

Без Метавселената щяхме да бъдем ограничени да учим само това, което можем да си представим. Метавселената може да помогне да се съчетаят практикуваните в момента - физическа класна стая, дигитална самоподготовка и виртуално учене и да се обединят в една платформа. Тогава учащите в Метавселената могат да преживеят реалното в дигиталния свят, което води до преодоляване на пропастта между виртуалното и реалното преживяване.

Благодарение на напредъка в технологиите, които дават възможност за това, като 5G, виртуална реалност (VR), разширена реалност (AR) и 3D, можем да избягаме отвъд царството на драконите и гоблините. Вече е възможно да избягаме във виртуална вселена (Metaverse) и да получим по-добро, по-поглъщащо и интерактивно разбиране за реални хора, места и събития. От науката и изкуствата до медицината и историята - метавселената издига обучението на съвсем ново ниво.

Чудесен ранен пример за това как Metaverse може да повлияе на бъдещото L&D е индийският Музей на изкуството и фотографията (MAP). Без "преживяване в метавселената" учениците и любителите на изкуството, които искаха да научат повече за великите майстори и техните шедьоври, разчитаха на традиционните подходи, за да получат тези знания.

Какво ще стимулира използването на метавселената в L&D?

Един от основните двигатели на базираното на Metaverse обучение вероятно ще бъде виртуалното обучение. Съществуват множество доказателства, които сочат, че обучението чрез виртуална реалност е един от най-въздействащите начини на обучение в днешната учебна среда. Светът вече е глобално работно място, където служителите преодоляват географските граници (виртуално) по няколко пъти на ден, за да общуват с колегите си. Следователно възможностите за обучение и развитие, базирани на метавселената, ще определят начина, по който работодателите обичайно ще обучават глобалната работна сила.

Друг фактор е популярността на хибридните работни места след пандемията. Сега, когато хибридната работна сила е по-разпространена отпреди, когато обучаемите и обучителите не са разположени на едно място, виртуалното обучение придобива по-голямо значение. Въпреки че времето и разстоянието разделят служителите, обучението чрез Мета ще помогне да се направи по-достъпно за всички участници реалното, интерактивното, практическото и директното обучение.

Друг двигател е нуждата на обучителите да предоставят по-качествено обучение. В стремежа си да запазят ангажираността и мотивацията на отдалечените служители за обучение, екипите по управление на човешките ресурси ще използват Metaverse, за да предоставят повече обучения, подобни на тези в реалния живот. И тъй като големите технологични компании вграждат Metaverse в своите продукти, това допълнително ще подтикне организациите, фокусирани върху обучението, да го възприемат.

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com.

Какви са предимствата на Metaverse в областта на обучение и развитие?

Тъй като доближава виртуалните, симулирани преживявания до тези в реалния живот, съчетаването и използването на силата на Metaverse в обучението крие огромен потенциал за развитието на човешките ресурси.

Тя дава на обучаващите се по-реалистични преживявания в сравнение с настоящите VR или AR обучения.
Тя предлага безопасна и по-рентабилна алтернатива за обучаемите да практикуват и да се провалят, докато учат.
За учащите Метавселената ще действа като място за среща на хора, процеси и ситуации - отвъд географски и часови зони. Взаимодействията в Метавселената ще помогнат за преодоляване на тези различия.
Преплитането на учене и игра ще помогне на учащите да приемат електронното обучение с Метавселена по-лесно, отколкото при обучение, базирано на VR или AR.
По-висококачествената визуализация, по-завладяващото съдържание и по-добрата интерактивност в Metaverse ще накарат служителите да се възползват от обучението при поискване и обучението по време на работата (LIFOW).
Проучванията доказват, че обучението, базирано на VR, работи четири пъти по-бързо, като обучаемите са 275% по-уверени в прилагането на обучението. С Metaverse и свързаните с нея  условия за провеждане на обучение предимствата за развитието на човешките ресурси са неограничени. Почти всеки аспект на НИРД ще се възползва от Metaverse - от предоставянето на инструкции до тестването и оценяването, до обратната връзка и други форми на взаимодействие между обучаеми и обучители.

Къде се намира индустрията за електронно обучение?


В сравнителен план днешната Metaverse все още е в проучвателен етап на това как ще изглеждат нейните възможности за електронно обучение през следващите няколко години. Вероятно е на подобно ниво, на което беше електронната поща за интернет - в сравнение с днешните възможности за IM и SMS. Въпреки това големите технологични компании вече са пуснали на пазара инструменти и продукти, като Microsoft Mesh, които осигуряват реални бизнес приложения и са готови да променят индустрията на електронното обучение.

В близък и краткосрочен план очакваме организациите да възприемат подхода "изчакай, наблюдавай и се учи" към електронното обучение, базирано на Metaverse. Някои бизнес училища вече са стартирали 100% цифрови кампуси. Ще има опити и грешки, докато компаниите разработват свои собствени отговори на очакванията на обучаемите, основани на Metaverse. В крайна сметка, през следващите няколко години, когато технологиите за обучение като Oculus на Facebook и неговите работни стаи Horizon Workrooms съзреят, електронното обучение, базирано на Metaverse, ще стане масово.

Какви стратегии за електронно обучение ще се превърнат в основен елемент на метавселената?

Макар че на преден план може да излязат и други стратегии за електронно обучение, които тепърва ще се развиват, ето някои от тях, които веднага ще се превърнат в основни в Metaverse:

Реалистично потапящо обучение : VR/AR: Обучаемите ще преминат от видео, аудио и статично електронно обучение, базирано на PPT, към по-завладяващо съдържание, базирано на AR/VR и виртуална реалност.
Геймификация: Предизвикателството на "ангажираността" при хибридните обучаеми ще бъде преодоляно по-добре чрез базирано на Metaverse игрово съдържание. Геймифицираното VR и геймифицираното микрообучение ще бъдат основен елемент.
Симулации: По-високото качество на цифровите технологии и виртуализацията ще накара екипите по L&D да използват в по-голяма степен симулирано съдържание, подобно на реалния живот.
Интерактивни стратегии за обучение (SBL/IVBL): Разработчиците ще използват стратегии за обучение от следващо поколение, включително обучение по сценарии, интерактивни видеоклипове и мобилни приложения с игри.
Социално обучение: Платформите на социалните медии вече са се утвърдили като ефективен метод за електронно обучение. Очаквайте метавселената да подчертае и трансформира социалното обучение чрез интегриране на по-завладяващо съдържание и по-голяма интерактивност в платформите за обучение.

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com.

Обучение чрез Metaverse ще видим в центрове за учене,  при инструменти за подпомагане на ученето и представянето и персонализирани пътища за учене. Тези подходи ще утвърдят непрекъснатото обучение и развитие като основна стратегия за всички организации, ориентирани към ученето.

Пример за обучение в метавселената

Тъй като Metaverse е в начален стадий на развитие, реалният свят все още се адаптира към нея. Въпреки това, помислете за програма за въвеждане в организацията, работеща по хибриден модел, с разпределени екипи по целия свят.

Ето как би могло да изглежда съчетаването на Metaverse и обучението:

Сценарий 1

От новоназначените служители се изисква да влязат в платформата Metaverse.
Те създават свои собствени аватари или холограми.
Въвеждащата програма е разделена на дневен график, като всеки ден предлага свои собствени преживявания, които са свързани с въвеждаща среща, провеждана лично.
Платформата разполага с възможности за взаимодействие с колеги в реално време, във виртуална среда, която представлява изображение на офиса и различните му отдели.
Всички могат да отидат в стая, която се състои от различни ресурси, през които могат да преминат, като част от аспектите на самостоятелно обучение.
Могат да отидат в стаи за почивка и да общуват, да чатят и да водят дискусии - всичко това във виртуална среда с възможност да излизат и да влизат.
Могат да използват телефоните си за сканиране на кодове за изображения и QR кодове, за да влязат във виртуални обиколки на офиса. 
Могат да извършват групови дейности и да се упражняват в сценарии, с които могат да се сблъскат в реалната работа, и в този процес да получават обратна връзка от мениджърите.

Други реални приложения на методите за обучение и развитие, които съчетават метавселената, могат да включват виртуални срещи по проекти, така че географски разпръснатите екипи да могат да участват чрез аватарите си. Други възможности се откриват и при сертифицирането и повишаване на квалификацията.

Или имаме друг сценарий 2:

Представете си правоъгълна зала за обучение, заобиколена от бели дъски, презентационни екрани и подвижни столове. Изведнъж в средата на пода се прожектира времева линия. Служителите стават от столовете си, за да се изправят в настоящето, готови да се върнат назад и да навлязат в 1980 г. - година, в която ще се сблъскат с нова реалност. Всичко, което ги заобикаля, е от тази година. Кой е онзи млад, очарователен, целеустремен човек, когото виждат в метавселената? Ами това е главният изпълнителен директор на организацията, когато е бил на 22 години! Служителите изследват, задават въпроси, размишляват и се учат!

Финални мисли 
Много полезно би било екипите по обучение на персонала да следят отблизо развитието на електронното обучение, използващо Метавселената. Включването на най-съвременни технологии като AR и VR за симулиране на реални сценарии за обучение в Metaverse предоставя убедителни бизнес аргументи за приемането им. И макар че електронното обучение, базирано на Metaverse, все още е в начален етап на развитие, организациите, ориентирани към развитие на служителите, трябва да започнат да оценяват използването му сега, особено за отдалечени и хибридни служители.


Междувременно, ако имате някакви конкретни въпроси, свържете се с нас или оставете коментар по-долу.

НИТ-ЕООД предлага курсове за корпоративно обучение: мотивация на служители, разрешаване на конфликти, водене на преговори, делегиране и други фирмени обучения.

Вижте обученията, които предлагаме в Бизнес академия.