Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Виртуална реалност в обучението на служители

VR обучението е новата звезда в трейнинг отделите

Къде и как се използва VR обучение на служители по света и какви са предимствата и недостатъците на този метод за обучение.

Приблизително време за четене: 9m 39s

Какво е виртуална реалност и как да я използваме в обучението на служителите.

 

Не е изненадващо, че все повече професионалисти в областта на обучението и развитието започват да проучват как обучението с виртуална реалност / VR / може да се впише в целите на тяхната организация и във вътрешната LMS  на фирмата. Този бързо развиващ се инструмент за обучение предлага многобройни предимства както за обучаемите, така и за организациите.

Директорът по иновации в обучението на Hilton нарича VR "бъдещето на обучението". Вицепрезидентът по глобалното образование на Johnson & Johnson Medical Devices също отбелязва огромния потенциал на тази технология, като казва: "Светът няма достатъчен достъп до безопасно здравеопазване, защото няма достатъчно обучени хирурзи. Инструментите за виртуална реалност могат да помогнат за решаването на тази глобална криза."

Според Wkipedia: Виртуална реалност (на английски: virtual reality) е термин, обозначаващ нереален свят, създаван чрез компютърни системи и аудио-видео апаратура. Тя е среда, която физически не съществува, но е създадена от информационните технологии, затова най-краткото определение за нея е „нефизическа реалност“. Проектирането на образите може да се осъществява не само върху монитор, но и чрез стереоскопични очила. Допълнителна информация на сетивата на човека се дава и чрез звука, който може да е част от симулацията.

Тъй като мнозина изтъкват виртуалната реалност като следващата голяма "звезда" в областта на обучението, мислещите за бъдещето лидери в областта на L&D трябва да се запознаят с предимствата, недостатъците и различните начини, по които тази технология може да бъде използвана.

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com.

Предимства на използването на виртуална реалност при обучение на служители

Обучението с виртуална реалност използва реалистични симулации, за да помогне на служителите да усвоят нови умения и да развият съществуващите. Обучаемият носи VR очила, които визуално го потапят в компютърно генерирани 3D графики, създадени да имитират реална среда. Обикновено тима и контролери за движение, които позволяват на обучаемия да взаимодейства с виртуалната среда.

Във виртуалната среда обучаемите могат да изпълняват дейности и сценарии. Те могат да бъдат различни - от упражнения за технически умения, като например да се научат да работят с машини, до упражнения за меки умения, като например деескалация на конфликти при взаимодействие с клиенти. Този тип обучение предлага няколко осезаеми предимства пред традиционните формати на обучение.


Ангажираност

Ангажирането на служителите е едно от най-големите предизвикателства за специалистите по L&D. VR обучението помага да се преодолее това препятствие, като създава учебна среда с минимално разсейване, в която служителите имат възможност да контролират своето преживяване.

Виртуалната реалност ангажира сетивата и потапя обучаемите в симулация на реалната работна среда, което може да доведе до по-добри резултати от обучението. Проучване на Станфордския университет и Техническия университет в Дания показва, че обучението с VR води до 76% увеличение на ефективността на обучението в сравнение с традиционните методи на обучение.

Обучението с виртуална реалност е довело до 76% увеличение на ефективността на обучението в сравнение с традиционните методи.

Друго проучване на PricewaterhouseCoopers сравнява VR обучение с традиционно обучение и установява, че при практикуване на меки умения VR симулациите обучават обучаемите по-бързо и създават "по-силна емоционална връзка" със съдържанието

По-добрите резултати, получени в резултат на подобни потапящи преживявания, отразяват основния принцип на теорията за обучението на възрастни - че възрастните учат най-добре и запазват информацията най-много в условия, които се доближават до реалните. В този случай VR обучението е в състояние да улесни "ученето чрез правене", правейки обучаемите по-способни, като им дава симулиран, практически опит със задачи, за които иначе може да се наложи да четат или да чакат да бъдат изпълнени, след като са на работа.

Освен това, ако обучаемите се нуждаят от допълнително време за практикуване, за да усвоят дадено умение, те могат да повторят същите задачи многократно във виртуална среда с минимални допълнителни разходи.


Спестяване на разходи

Потапянето в обучението елиминира разсейването и позволява на учащите да напредват в обучението по-бързо, което спестява на организациите време и пари. Всъщност гореспоменатото проучване на PwC установи, че служителите, обучени с VR, са усвоили до четири пъти по-бързо от обучаващите се в традиционна класна стая. По-малко време за престой означава и по-висока производителност, което добавя стойност към финансовите резултати на организацията.

Служителите, обучени с VR, учат до 4 пъти по-бързо от традиционните обучаеми в класната стая.

Въпреки първоначалните разходи за инвестиране в технологията за VR обучение (повече по тази тема по-долу), проучванията показват, че използването ѝ за обучение на голям брой хора с течение на времето може да бъде по-рентабилно от симулациите на живо.

VR обучението също така улеснява практикуването на умения, които носят висока степен на риск за скъпоструващото оборудване. А когато става въпрос за обучение по меки умения, симулираната среда създава безопасно пространство, в което неуспехът не оказва вредно въздействие върху взаимоотношенията с ключови заинтересовани страни.

По-добър набор от данни

Технологията за VR обучение дава на екипите по L&D по-добър поглед върху анализите на обучаемите в реално време. Тя не само им позволява да оценяват по-добре усвояването на съдържанието, но и удобно предоставя данните, необходими за непрекъснато подобряване на интервенциите за обучение. Много VR решения предлагат следните данни:

Статистически данни за използването (честота на обучението, продължителност и степен на завършване)
Данни за изпълнението (изпълнени задачи, правилно отговорени въпроси)
Нива на ангажираност (измерени чрез проследяване на очите, движение на главата и други взаимодействия на обучаемите)

Недостатъци на VR обучението

Въпреки че обучението с VR може да се превърне в икономически ефективно решение, разбира се, трябва да се вземат предвид първоначалните разходи за внедряване. Въпреки че бързото развитие на устройствата за виртуална реалност от потребителски клас  е по достъпно сега, то все още VR обучението е свързано големи разходи за разработване и внедряване.

Според една от оценките средният размер на разходите за проектиране, създаване и управление на пълна програма за VR обучение е между 40 000 и 155 000 USD. Тази оценка варира значително в зависимост от обхвата на обучението и от това дали организациите трябва да възложат част от работата на външни изпълнители.

Средната стойност на програмата за VR обучение е между 40 000 и 155 000 USD в САЩ.

Някои индустрии изискват уникално разработени функции, които стандартните VR контролери не предлагат. За да бъде VR обучението възможно най-реалистично, разработчиците може да решат да създадат специализирани контролери, които да съответстват на оборудването, използвано в реалния живот. Освен това с напредването на технологиите организациите може да се нуждаят от обновяване на своя VR хардуер.

В допълнение към високата си цена, VR обучението има технологични ограничения. Един от примерите е ефектът на екрана - когато някой, носещ очила за виртуална реалност, може да види отделни пиксели поради факта, че гледа електронен екран от толкова близко разстояние. А понякога изкуственият интелект не успява да действа така, както би действал истински човек в подобна среда, поради лошо проектиране на симулацията. Тези ограничения напомнят на обучаемите, че се намират в симулирана среда, което може да доведе до виртуална умора. В някои случаи обучаемите могат да изпитат и симптомите  на морска болест, докато носят VR оборудване.

Затова VR съдържанието се създава на части, което ограничава времето за обучение със VR очила  до 20 минути. Точно затова,  по-кратките сесии за обучение и редовните почивки могат да помогнат за преодоляването и на виртуалната умора. Разработчиците на обучение трябва да създават VR съдържание с ограничено времето за обучение до 20 минути или по-малко; освен това те трябва да предлагат съдържание, което не е VR и допълва симулираното обучение. Това не само може да помогне при евентуални физически ограничения, но и гарантира, че VR обучението отговаря на предпочитанията за микрообучение на съвременната работна сила.


Използване на възможностите на VR при обучение на служители

Разработването на програма за VR обучение не става за една нощ. Съществуват много компоненти на разработването на VR обучение, от дизайна на инструкциите до 3D моделирането, които се включват в опитите да се направи виртуалното изживяване възможно най-реалистично.

Въпреки че е лесно да се увлечем по всяка нова технология, разработчиците на обучения трябва да имат предвид, че VR е допълнителен инструмент. Традиционните методи за обучение все още са необходими и могат да се използват в комбинация с VR за създаване на по-пълен и успешен план за обучение.

Ето няколко начина, по които големите организации използват тази иновативна технология и използват нейната сила, за да развиват своята работна сила.


Verizon

Verizon предлага VR обучение, за да научи служителите от кол-центъра как да деескалират трудни разговори при обслужване на клиенти. По време на обучението сътрудниците практикуват както воденето на разговори, така и активното слушане. Модулът не само драстично съкращава времето за обучение, но и глобалният директор по L&D на Verizon казва, че служителите са "много по-уверени, защото [са] по-наясно със себе си в начина, по който [се] справят с клиента".


Walmart

Всички магазини на Walmart са оборудвани със очила за виртуална реалност за виртуална реалност и компанията съобщава, че е обучила над един милион свои служители с тях. Обучението включва всичко - от модул, наречен "Кулата на пикапа", в който сътрудниците се учат как да работят с киоск за взимане на онлайн поръчки, до модули за обучение по активна стрелба. Тъй като технологията е помогнала да се намали времето за обучение, Walmart изчислява, че VR е върнала "над един милион пълни работни дни".


FedEx

FedEx предлага VR обучение за работа в склада, както и за това как правилно да се товарят и разтоварват ремаркета. Управляващият директор на Ground University, програмата за корпоративно обучение на FedEx, казва, че някои от нещата, които се симулират във VR, е невъзможно да се направят в типична класна стая.


Porsche

В прехода към електрифицирано бъдеще Porsche създаде VR обучение за електромобили и технологиите зад тях. То включва разглеждане на каталог с обучения, взаимодействие с дисплеи на електрически компоненти и проверка на усвояването чрез интерактивен тест. Освен това това обучение има възможност за доставка без VR, чрез уеб браузър, което го прави лесно за достъп и споделяне в цялото предприятие на Porsche.


Henkel

Компанията за химически и потребителски стоки Henkel разработи VR обучение за здраве и безопасност на работното място. Това, което помага за ефективността на това обучение, е, че на обучаемите се представят реални условия и те са предизвикани да идентифицират всички рискове, преди да преминат към нова среда. Тази комбинация от потапяне и геймификация е мястото, където VR обучението се отличава.

Могат ли да се интегрират технологиите за VR в съвременните системи за управление на обучениетo - LMS ?


Интегрирането на технологиите за виртуална реалност (VR) в системите за управление на обучението дава възможност на предприятията да измерват способностите на служителите и да определят къде могат да бъдат направени подобрения.

Броят на приложенията на VR в широк спектър от индустриални сектори се увеличава с бързи темпове. Технологията за VR надхвърли границите на игрите и си проправя път в корпоративното пространство.

Едно от основните предимства, които организациите откриват, е, че когато VR технологиите се интегрират в системите за управление на обучението (LMS), те имат дълбок ефект върху обучението на персонала.

Докато стандартните методи на обучение са самостоятелно преживяване, което е трудно да се наблюдава ефективно, компютърните симулатори дават възможност на обучителите да събират данни, които отговарят на въпросите за това доколко са компетентни.

Но огромната разлика с VR симулаторите е, че служителите са поставени във виртуална среда с преживявания, подобни на живота. Когато са интегрирани в система за управление на обучението, имате възможност да наблюдавате тяхното представяне в умствено, физическо и емоционално отношение, без да е свързан с какъвто и да е риск.

Това също така помага на служителите да разберат своите силни и слаби страни и ги въвежда в ситуации, чрез които могат да развият по-бързо уменията си и да запомнят по-лесно информацията.


Всъщност интегрирането на виртуалната реалност с вашата система за управление на обучението има многобройни предимства:

Извежда служителите извън рамките на обучението с тикчета и воденето на бележки
Нисък риск
Повишена персонализация
Визуализация за по-добро разбиране и запомняне
Повишаване на ангажираността на потребителите
Опростяване на сложните процедури
Симулиране на  сценарии от реалния живот
Интегриране на  VR със системи за управление на електронно обучение

Технологиите оказват огромно влияние върху днешния корпоративен свят, а ние все още сме в начален етап на развитие. Преместването на корпоративното обучение в онлайн пространството и използването на VR за подобряване на програмитеза обучение ще придвижи индустриите на следващото ниво.

Базираното на облак електронно обучение (xAPI) вече доказва своята стойност като ефективен инструмент за обучение. Системите за управление на обучението дават възможност на компаниите да създават невероятно съдържание на курсове и да измерват компетенции в различни области.

Сами по себе си обаче LMS предоставят само академичен тест за способностите на служителите. Представянето на обучаемите в LMS, където интелектът е важен за анализа, не винаги се отразява на работното място, когато може да са необходими инициативност, умения за работа с хора и способност за работа под напрежение.

Виртуалната реалност издига LMS на друго ниво. С възможността за включване на интерактивни елементи в програмите за обучение можете да използвате онлайн инструменти за обучение, за да създадете реплики на сценарии, с които те действително ще се сблъскат в работата си.

Чрез използването на VR  за създаване на реалистична среда, която имитира сценарии от реалния живот, обучителите и преподавателите могат да използват LMS, за да наблюдават реакцията на обучаемите в реално време. Освен това хората учат много по-добре, когато имат визуална представа и реално изпълняват задачи за себе си.

За човешкия мозък няма разлика дали задачата, която изпълнявате, е реална, или е само симулирана в изкуствена среда. Слушалките за виртуална реалност работят, като ефективно затварят сетивата за външния свят и насърчават илюзията, че преживяването, което потребителят има, наистина се случва.

Когато се потопите в симулирана среда с почти идентично ниво на реалност, можете да заблудите мозъка да мисли, че преживяването е истинско, и той ще реагира по съответния начин.

Тази незабавна обратна връзка също така дава на обучителите и преподавателите по-добра представа за  обучаемите; за техния темперамент, способността им да се справят с напрежението, управленските им умения и всякакви други потенциални сценарии, които искате да създадете.

 Можем да Ви помогнем в избора на платформа за обучение. Свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com.

Как можете да използвате VR в програмите за обучение

В онбординг програмите дава възможността на всеки служител да свикне да изпълнява задачи за първи път, което е изключително полезно за служителите. Има професии, при които симулаторите за виртуална реалност са от решаващо значение, като например извършването на хирургически процедури и работата на спасителните екипи.

Сега обаче, когато VR е готова за широко разпространение, разработването на хардуерни и софтуерни продукти ще се развива с бързи темпове. Индустриите ще се възползват от създаването на среди за обучение, които могат да включват всичко, включително и дребни детайли, като например compliance и меки умения.

Фирмите също така са длъжни да предоставят обучение на персонала, което надхвърля обхвата на ежедневните им задължения. Например, обучението по здраве и безопасност, първа помощ и противопожарна охрана са законови изисквания и в по-голямата си част са много скучни.

Виртуалната реалност придава изцяло ново измерение на тези видове ежедневни и задължителни обучения. Можете физически да превърнете пасивното обучение в активно, като включите визуални сигнали, за да подчертаете най-важните аспекти на програмата за обучение.

На технологията за виртуална реалност може и да ѝ е отнело много време да навлезе на масовите пазари, но сега тя е тук, а корпоративните предприятия имат отлична възможност да включат технологиите за виртуална реалност във вашите системи за управление на обучението и да подобрят всички области на бизнеса си.

Ако искате да обсъдим как можете да интегрирате VR в своята система за управление на обучението, свържете се с нас

Заключение

Има много доказателства, че виртуалната реалност е тук, за да остане: прогнозите са, че глобалният пазар на VR ще се увеличи до над 12 милиарда щатски долара до 2024 г., а технологията се очаква да стане масова през следващите три до четири години. Тъй като лидерите в областта на L&D се стремят да помогнат на своите организации да се подготвят за бъдещето, моментът да започнат да проучват решения за VR обучение е сега.

НИТ-ЕООД предлага курсове за корпоративно обучение: мотивация на служители, разрешаване на конфликти, водене на преговори, делегиране и други фирмени обучения. Вижте обученията, които предлагаме в Бизнес академия.