Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как да мислим визуално? Визуалното мислене и онлайн обучението.

Визуално мислене и визуални елементи в дистанционния курс и SCORM

Има две предизвикателства при създаването на онлайн обучения: установяване кой е правилният вид съдържание и намиране на подходящи визуални начини за неговото изобразяване.

Приблизително време за четене: 6m 36s

Какво представлява „визуалното мислене”?

Визуалното мислене е процесът на мислене и решаване на проблеми, който използва главно визуални средства и обекти, за да представи идеи, концепции и информация. Вместо да пишат дълги текстови описания, визуалното мислене  използва графики, диаграми, схеми, илюстрации, картинки и други визуални елементи.

Този подход може да помогне за по-добро разбиране на сложни проблеми и концепции, тъй като визуалната информация може да бъде по-лесно усвоена и запомнена от мозъка в сравнение с текстови описания. Визуалното мислене може да се използва в различни области, като бизнес, наука, технологии, образование и др.

Най-използвано визуалното мислене напоследък е в изработването на електронни обучения и онлайн обучения.

Как да мислим визуално?

Визуалното мислене може да бъде постигнато чрез няколко стъпки:

 1. Визуализация на идеите - започнете да си представяте идеите си като снимки или диаграми. Можете да използвате  програми за създаване на диаграми, за да създадете визуална презентация на идеите си.

 2. Анализ на визуалната информация - когато работите с визуални елементи, трябва да започнете да ги анализирате и да ги оценявате. Можете да разглеждате формите, цветовете, текстурите, размерите и други визуални атрибути, за да разберете как те си взаимодействат и какво съобщение предават.

 3. Създаване на връзки между визуалните елементи - когато работите с визуални елементи, трябва да създавате връзки между тях, за да разберете как те взаимодействат. Можете да използвате стрелки или други визуални индикатори, за да покажете тези връзки.

 4. Използване на цветове и форми - цветовете и формите могат да бъдат използвани за представяне на информация по-лесно и ефективно. Можете да използвате цветови кодове, за да маркирате различни категории или за да подчертаете ключови точки. Също така, можете да използвате различни форми, за да представите различни идеи.

 5. Организиране на информацията - когато работите с визуална информация, трябва да го направите ефективно. Можете да използвате таблица, диаграма, мапинг, или други визуални методи, за да организирате и представите информацията по ясен начин.

Тези са само някои от начините за визуално мислене. Чрез редовна практика и упражнения можете да развиете своята визуална мисъл и да я използвате за подобряване на процеса на учене и решаване на проблеми.

Какво е общото между „визуалното мислене” и онлайн обученията?

Визуалното мислене и онлайн обученията са тясно свързани, тъй като визуалните елементи и графики са от съществено значение за успешното представяне на информацията в онлайн обучението.

Поради факта, че в онлайн обучението липсва физическото присъствие, визуалното представяне на информацията може да помогне да се улесни процесът на усвояване на знанията. Визуалните елементи могат да бъдат използвани за представяне на комплексна информация по начин, който е по-лесно разбираем и запомнящ се за студентите.

Онлайн обучението може да използва визуалното мислене като инструмент за решаване на проблеми, като се използват графики и диаграми за описване на проблемите и потенциалните решения. Това може да помогне на студентите да разберат по-добре проблемите и да намерят ефективни решения.

В заключение, визуалното мислене е важен инструмент за успешното онлайн обучение, тъй като може да помогне за по-лесното разбиране и запомняне на информацията, както и за решаването на проблеми.

Какви елементи на визуалното мислене се прилагат в разработване на SCORM модули за дистанционно обучение?


В разработването на SCORM модули за дистанционно обучение, елементите на визуалното мислене, които се използват, могат да бъдат графики, диаграми, схеми, илюстрации, картинки и други визуални елементи. Тези елементи се използват за представяне на информацията по начин, който е по-лесно разбираем за студентите.

Например, визуалните елементи могат да бъдат използвани за представяне на сложни процеси или алгоритми чрез диаграми и схеми. Това може да помогне на студентите да разберат по-добре процеса и да го запомнят по-лесно.

Също така, картинките и илюстрациите могат да бъдат използвани за представяне на информацията по начин, който е по-лесно разбираем за студентите. Например, вместо да се дава текстово описание на определен обект, може да се използва картинка или илюстрация, за да се покаже как този обект изглежда.

Критично важно е също да се отбележи, че визуалните елементи трябва да бъдат използвани с мярка, като се отдава внимание на това как те се вписват в контекста на учебния модул и как те могат да помогнат на студентите да разберат и запомнят информацията по-лесно.

Примери за употреба на визуални елементи в SCORM  модули и обучения

Разработчиците на SCORM модули за дистанционно обучение могат да използват различни визуални елементи, за да подобрят качеството на модулите и да улеснят процеса на учене за студентите. Някои от примерите за употреба на визуалните елементи в SCORM модули могат да включват:

Диаграми и схеми - тези визуални елементи могат да се използват за представяне на сложни процеси, като например процеса на създаване на софтуер или процеса на управление на проект. Те могат да помогнат на студентите да разберат процесите по-добре и да запомнят по-лесно информацията.

Графики - графиките могат да се използват за представяне на статистически данни или друга информация, която е по-лесна за визуализация чрез графика, отколкото чрез текстово описание. Това може да помогне на студентите да разберат и запомнят информацията по-лесно.

Илюстрации и картинки - тези визуални елементи могат да се използват за представяне на обекти, процеси или концепции. Те могат да помогнат на студентите да запомнят информацията по-лесно, като визуализират това, за което се говори.

Анимации и видео - тези визуални елементи могат да се използват за демонстриране на сложни процеси, за представяне на продукти или за даване на обучение в определена технология. Те могат да помогнат на студентите да разберат и запомнят информацията по-лесно, като виждат действията, които трябва да се извършат.

Тези са само няколко примера за това как визуалните елементи могат да бъдат използвани в SCORM модули за дистанционно обучение. Важно е да се отбележи, че използването на визуалните елементи трябва да бъде добре обмислено и да се вписва в контекста на учебната програма.

Пример с конкретно електронно обучение

 
 1. Създаване на диаграма на процеса - тази диаграма може да покаже стъпките, които трябва да се следват, за да се изработи отчет. Това може да бъде схематично представено с визуални елементи като кутии, стрелки и текст.

 2. Използване на визуални елементи за представяне на информацията - за да се запомни по-лесно информацията, свързана с всяка стъпка на процеса, може да се използват различни визуални елементи, като цветове, форми и икони. Например, кутиите могат да бъдат оцветени в различни цветове в зависимост от стъпката на процеса, която представляват.

 3. Организиране на информацията - информацията за всяка стъпка може да бъде организирана в таблица или в друга форма, която прави прегледа и изучаването на материала по-лесно и ефективно.

 4. Включване на визуални средства за проверка на знанията - след като служителите са завършили обучението, може да се използват визуални тестове, като мултимедийни изображения, за да се проверят знанията им по процедурата за изработване на отчет.

Това е само един пример за това, как визуалното мислене може да бъде приложено в електронното обучение чрез създаване на SCORM модул.

Повече примери можете да видите в нашeто портфолио, където сме представили подходящи визаулни примери за иползване на интерактивни и визаулни елеленти в електронното обучение.

Нестандартни визуални елементи в онлайн обучението - кои са те

Разработчиците на SCORM модули за дистанционно обучение могат да използват различни нестандартни визуални елементи, за да подобрят качеството на модулите и да улеснят процеса на учене за студентите. Ето няколко примера:

Интерактивни 360-градусови изображения - тези визуални елементи могат да бъдат използвани за представяне на различни обекти, като например архитектурни сгради или музейни експонати. Студентите могат да се въртят около изображението, за да видят всички детайли и да получат по-реалистично представяне за обекта.

Виртуална реалност - този нестандартен визуален елемент може да бъде използван за създаване на симулации на различни сценарии, като например сценарии за обучение на хирурзи или за обучение на пилоти. Това може да помогне на студентите да усвоят по-добре информацията, като се изпитващи виртуално различни ситуации.

Онлайн игри - тези визуални елементи могат да бъдат използвани за обучение на различни умения, като например умения за решаване на проблеми или за управление на рискове. Игрите могат да бъдат забавни и интерактивни, като същевременно стимулират мозъка и помагат на студентите да запомнят информацията по-лесно.

Интерактивни видеоклипове - тези визуални елементи могат да бъдат използвани за представяне на различни сценарии и процеси, като например демонстрации на работа с програмни продукти или демонстрации на нови технологии. Студентите могат да използват различни инструменти, за да променят видеоклипа или да се включат в интерактивни дейности.

Тези нестандартни визуални елементи могат да допълнят стандартните методи на обучение и да предоставят нови начини за учене.

Експерти в областта на визуалното мислене и електронното обучение:

 1. Дейв Грей  (Dave Gray)- автор на книгата "Visual Thinking", която представя различни техники за визуално мислене и тяхното приложение в бизнеса.

 2. Майкъл Алън Хемпъл (Michael Allen Hemple) - преподавател по дизайн на комуникации в Университета на Арканзас, който изследва визуалното мислене и неговото приложение в обучението.

 3. Кристофър Пап (Christopher Papp) - основател на независимата школа за визуално мислене The Grove Consultants International, който работи с големи корпорации и правителствени агенции за създаване на визуални решения за сложни проблеми.

 4. Джейми Напър (Jamie Napper)- автор на книгата "Learning in 3D: Adding a New Dimension to Enterprise Learning and Collaboration", която представя възможностите на виртуалната и разширената реалност за обучение.

 5. Денис Виолети (Dennis Violetti ) - основател на фирмата за разработка на софтуер за визуални презентации и дизайн на слайдове MURAL, която е използвана за създаване на визуални обучителни материали за големи компании като IBM, Accenture и Airbnb.

 6. Дан Роам (Dan Roam) е автор на книгата "Back of the Napkin" и е известен с работата си в областта на визуалното мислене и комуникация. Видеа, подготвени от него, могат да бъдат намерени в сайтове като YouTube и Vimeo. Можете да потърсите там за видеа на Дан Роам на тема визуално мислене и комуникация.

Още материали можете да прочетете тук:

Лекция от Дан Роам - The Back of a Napkin | Dan Roam 

Видеа за визуалното мислене, подготвени от Дейв Грей:  Visual thinking basics 

Книги на тема визуално мислене и комуникация

Show & Tell

The Art of Explanation: Making Your Ideas, Products, and Services Easier to Understand 

The Doodle Revolution 

Sketchnote Handbook: Illustrated Guide to Visual Note Taking

Beyond Words: A Guide to Drawing Out Ideas

Как да се научим на визуално мислене?

Как да упражнявате уменията си за визуално мислене? Научете се да улавяте концепции, като използвате визуалната граматика на Роам или подхода на Грей за визуализиране на идеи.


Овладейте визуалната  азбука и основните форми, използвани като градивни елементи. Това  помага да виждате основните форми в обектите, които искате да създадете.

Например може да се запишете на нашето обучение PowerPoint за начинаещи 

Ако имате нужда да създадем за вас оналйн обучения, SCORM moduls за използване във Вашата LMS платформа за опбучение, обадете ни се на тел 02 8505364 или ни пишете на office@nitbg.com

 

Свързани статии

 • Как да изберете подходящ цвят за Вашето електронно обучение?
  Как да изберете подходящ цвят за Вашето електронно обучение?
  Когато създавате Вашето електронно обучение, трябва да обърнете специално внимание…
 • Дизайн на онлайн обучение влияние на теориите за обучение на възрастни
  Дизайн на онлайн обучение влияние на теориите за обучение на възрастни
  Какво трябва да съобразят дизайнерите на онлайн обучения в реализацията, когато онлайн…
 • Как да изберете подходящи изображения за Вашето дистанционно обучение?
  Как да изберете подходящи изображения за Вашето дистанционно обучение?
  Четейки статии в Интернет, вглъбени в съдържанието, много често не обръщаме внимание…
 • Как най-ефективно да използваме видео в електронните обучения?
  Как най-ефективно да използваме видео в електронните обучения?
  Невероятните възможности, които видео материалите предоставят ги правят страхотно…