Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Дизайнер на електронно обучение - знания и умения

Длъжностна характеристика - качества и компетенции на дизайнера

Дизайнерът на електронно обучение създава интерактивни образователни материали, които да подобрят учебния процес

Приблизително време за четене: 3m 32s

Дизайнерът на електронно обучение е творчески мислещ професионалист, който може да създаде интерактивни образователни материали, които да подобрят учебния процес. Той или тя трябва да имат знания в областта на образованието, както и да познават технологиите, необходими за разработване на онлайн курсове и уроци. Дизайнерът на електронно обучение трябва да бъде технически подготвен за работа с графични програми, както и с програми за обработка на видео, креативен, аналитичен и да може да мисли за детайли, за да създаде материали, които да бъдат лесни за разбиране и усвояване от учениците.

Длъжностна характеристика на дизайнер на електронно обучение

Длъжностната характеристика на дизайнер на електронно обучение може да варира в зависимост от конкретната организация и проект, но в общи линии е важно тази длъжност да обхваща следните компетентности и отговорности:

Създаване на учебни материали: Дизайнерът на електронно обучение трябва да бъде способен да изгради и създаде учебни материали, които да бъдат интерактивни, ефективни и иновативни. Това включва разработване на учебни модули, тестове, игри и други материали.

Анализ на нуждите на обучението: Дизайнерът на електронно обучение трябва да бъде в състояние да анализира нуждите на обучението и да изгради учебен план, който отговаря на тези нужди.

Използване на софтуерни инструменти: Дизайнерът на електронно обучение трябва да има познания и умения за работа с различни софтуерни инструменти, като на пример Adobe Captivate, Articulate Storyline, Camtasia и др., за да може да създава висококачествени учебни материали.

Изграждане на графичен дизайн: Дизайнерът на електронно обучение трябва да има познания в областта на графичния дизайн, за да може да създава учебни материали, които да бъдат визуално привлекателни и да имат ефективно визуално излагане.

Оценка на ефективността на обучението: Дизайнерът на електронно обучение трябва да бъде в състояние да оценява ефективността на учебните материали и да прави препоръки за подобрение на обучението.

Комуникация с екипа: Дизайнерът на електронно обучение трябва да работи в екип с други специалисти, като например сценаристи, разработчици на софтуер и мениджъри на проекти, за да се гарантира ефективността на онлайн обучението.


Предлагаме изработване на завлядяващи електронни обучения по ваше задание, както и обучение

 

Качества и умения на дизайнер на електронно обучение

Като дизайнер на електронно обучение, тази длъжност предполага, че трябва да имате следните качества и умения:

Експертиза в областта на образованието и педагогиката: Дизайнерът на електронно обучение трябва да има познания в областта на образованието и педагогиката, за да може да проектира ефективни обучителни материали.

Технически умения: Трябва да знаете как да използвате софтуерни инструменти за създаване на интерактивни обучителни материали и да имате техническа експертиза, за да можете да създадете ефективни и функционални продукти.

Креативност: Дизайнерът на електронно обучение трябва да има креативно мислене, за да може да проектира ефективни и атрактивни обучителни материали, които да мотивират учащите се.

Организационни умения: Трябва да можете да планирате и управлявате проекти за разработване на електронни обучителни материали, като също така трябва да можете да работите в екип и да комуникирате с различни заинтересовани страни.

Аналитични умения: Трябва да анализирате целевата аудитория, за да можете да проектирате ефективни обучителни материали, които да отговарят на техните нужди.

Комуникационни умения: Трябва да можете да комуникирате ясно и ефективно, както в писмена, така и в устна форма, за да може да представите продукта си на различни заинтересовани страни.

Дизайнерът на електронно обучение трябва да има добри графични умения, които да му позволят да създава креативни и интерактивни образователни материали. Той трябва да бъде запознат с различни софтуерни приложения за графичен дизайн като Adobe Photoshop, Illustrator и InDesign, както и с графични елементи като цветове, шрифтове, форми и изображения.

Кръгът от графични умения на дизайнера на електронно обучение може да варира в зависимост от компанията и длъжността. Например, дизайнерът може да бъде отговорен за създаването на графичен дизайн, анимации, видеа или звукови ефекти. Той трябва да бъде в състояние да използва графичните елементи по начин, който да подкрепя образователните цели и да подобри усвояването на информацията от учащите се.

Критично е дизайнерът да има умения за създаване на удобна и привлекателна визуална комуникация, която да облекчи процеса на учене и да подкрепи интерактивността в обучението. В допълнение, дизайнерът на електронно обучение трябва да има добри умения за организиране и управление на проекти, за да може да се справи с изискванията на клиентите и да управлява графичния екип при необходимост.

Като цяло, дизайнерът на електронно обучение трябва да бъде креативен, иновативен и да разполага с широки знания в областта на обучението и технологиите. Той трябва да бъде гъвкав и адаптивен към нови тенденции и методи за обучение, за да може да създава обучения, които са актуални и ефективни за обучаемите.

Ето я и нашата обява за работа: Дизайнер на електронно обучение

Ние търсим креативен и иновативен дизайнер на електронно обучение, който да се присъедини към нашия екип за разработка на електронни обучения. Този специалист ще работи за създаването на интерактивни обучения за нашите клиенти, като ще осигурява висококачествено изживяване на обучаемите. 

Отговорности:

Създаване на дизайн на интерактивни електронни обучения, които да отговарят на нуждите на нашите клиенти и на нуждите на обучаемите;
Изработване на интерактивни елементи, като видео, анимации, игри, тестове и други, за да се осигури ефективно обучение;
Работа в екип с други дизайнери, програмисти, експерти в областта и други специалисти, за да се осигури успешното завършване на проектите;
Изготвяне на документация, ръководства за потребители и други материали, свързани с обучението;
Поддържане на високи стандарти за качество и функционалност на обученията. 

Изисквания:

Доказан опит в създаването на интерактивни електронни обучения;
Познания в различни софтуерни платформи и инструменти за създаване на обучения;
Отлични комуникационни умения, както и способността да се работи в екип;
Високо ниво на креативност и иновативно мислене;
Добри познания в областта на обучението и технологиите за обучение;
Способност да работи под напрежение и спазване на изисквания за краен срок.

Ако тези изисквания съвпадат с Вашите умения и опит, моля изпратете CV и мотивационно писмо на адрес:office@nitbg.com


Предлагаме изработване на завлядяващи електронни обучения по ваше задание