Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Етични в бизнеса - печелите или губите?

Каква роля играе етиката в бизнес отношенията?

Бизнес етика: колко е тънка границата между добро и лошо и лесно ли е тя да бъде прекрачена? Етични бизнес стандарти за големи компании и малък бизнес

Приблизително време за четене: 4m 40s

Какво е етиката?

„Етиката е естетиката на душата.“
Пиер Реверди

Думата етика се използва днес в много направления и по различни поводи. Тя произлиза от гръцката дума ἦθος (етос), която означава нрав, обичай. Етиката е част от философията, която изучава доброто и злото, свързана с морала и човешкото поведение. В различните периоди от човешката история представите за добро и лошо, за правилно и грешно се променят и това води до промяната в разбиранията за нормата във взаимоотношенията и поведението между хората. Според Wikipediа етиката е философия  на морала, дял от философията, който се отнася до въпросите на морала и нравствеността.

Какво е бизнес етика?

Когато се говори за бизнес етика се има предвид съвкупността от морални принципи, от които дадена компания се ръководи. Тези принципи на бизнес етика обхващат всеки аспект на взаимодействие на компанията – с други бизнеси, институции, клиенти и служители. При възникването на етични дилеми или противоречия, компанията може да се ръководи от различни правила за бизнес етика, които да я насочат във вземането на решение в трудна ситуация.

Показатели за етика в бизнес организациите са ценности като честност, лоялност, уважение, отговорност. Тези ценности, които са част от дадена корпоративна култура и бизнес етика, притежават както етична, така и икономическа стойност. Може би се питате каква може да е икономическата стойност на етиката в бизнеса? Представете си, че сте инвеститор и искате да вложите голяма сума пари в даден бизнес. Имате избор между компания, която се слави с добра репутация относно морални принципи, като лоялност и честност, и друга, която за която се говори, че не спазва подобни ценности. Вероятно ще искате да доверите своите пари на първата компания, защото независимо дали става въпрос за бизнес, или лични отношения, повечето хора предпочитат лоялно, честно и добронамерено отношение. Логично е щом повечето инвеститори биха вложили парите си в бизнес, който спазва етичните норми, този бизнес да има по-висока печалба и развитие от останалите. В това се крие икономическата стойност на етичните ценности.

Но дали етиката носи само предимства на бизнеса?

В днешно време има известно противоречие в тази насока. Докато някои компании смятат, че трябва да се фокусират върху печеленето на пари като спазват законите в дадена държава, други смятат, че освен законите трябва да спазват и етичните норми на поведение в бизнеса. Както споменахме, бизнес етиката може да донесе ползи за компанията, но има и недостатъци, или с други думи, когато печелите едно нещо, може да загубите друго – това се случва с бизнес етиката.

Вижте онлайн курсове, които предлагаме в Бизнес академия.

Какво може да спечелите от етиката в бизнеса?

Повишаване на репутацията и имиджа на бизнеса

Спазването на етика в бизнеса показва, че бизнесът спазва законите и правилата и предоставя по-добро обслужване на клиентите. Когато един бизнес е известен с това, че следва етичните норми, това означава, че той отхвърля нелоялните търговски практики и се подчинява на етиката във всички дейности. Всичко това представя компанията в положителен имидж и повишава нейната репутация пред клиенти и служители.

Привличане на повече инвеститори

Вече споменахме в началото на статията, че повечето инвеститори биха предпочели да вложат средствата си в компания, която е известна със спазването на определени етични ценности в своята работа. По този начин те се чувстват по-сигурни, че техните вложени пари се използват отговорно и честно.

Повишаване на удовлетвореността на служителите и задържане на добрите служители

Служителите се чувстват по-спокойни и удовлетворени, когато работят за компания, която държи на етичното отношение и практики. Това повишава доверието на служителите в компанията и в своите ръководители, което води и до по-голяма производителност на труда.
Освен това, спазването на етични принципи може да помогне да компанията да задържи добрите служители в дългосрочен план. Това е така, тъй като служителите искат да работят в компании, които се отнасят справедливо с тях и оценяват техните умения и таланти.

Повече доволни клиенти

Обикновено компаниите, които са етични, работят с разумна печалба и на по-ниски цени, тъй като при тях печалбата не е за сметка на лоялното отношение към клиентите. Когато компаниите се отнасят честно и справедливо, клиентите стават лоялни към марката или организацията и са по-склонни да използват нейните продукти или услуги отново. Клиентите знаят, че компанията ще се отнесе внимателно и към техните възражения или оплаквания и ще разреши навреме възникнали проблеми.

В днешно време доволните клиенти могат да напишат отзиви в социалните мрежи, които достигат бързо до голяма аудитория. По същия начин отзивите за нелоялно отношение или неетично поведение също се разпространяват много бързо в социалните мрежи и влияят върху репутацията на компанията.

Избягване на правни проблеми

Спазването на етичните норми гарантира, че организациите спазват всички законови, трудови и екологични разпоредби. Компаниите, които следват етичните стандарти, рядко получават глоби или други санкции от институциите.

Какво може да загубите, ако сте етични в бизнеса?

Намаляване на печалбата

Компаниите, които спазват всички етични принципи и норми на поведение, в известен смисъл ограничават своите действия и намаляват шансовете си за по-големи печалби. Какво означава това? Например компаниите, които имат неетично поведение, могат да експлоатират своите служители като заплащат техния труд по-ниско, отколкото реално струва. Това съответно води до намаляване на разходите и увеличаване на печалбата за предприятието.

Необходимо е време

Прилагането на етичните принципи в бизнеса е процес, който отнема много време и усилия. Една компания не става етична за един ден, необходимо е време, в което да се докаже, че компанията прилага етичните принципи във всички свои дейности. Ако до момента компанията е имала неетично поведение или практики, този процес може да бъде още по-дълъг и ще е необходимо още повече време за компанията да изгради нова репутация.

Повече разходи

Спазването на определени етични норми и стандарти е свързано с разработването на програма за организацията, която да отговаря на нейните цели. Тези програми понякога могат да струват скъпо на организацията. Освен това етичните стандарти трябва да се актуализират непрекъснато в съответствие с промените в законите и разпоредбите. Затова понякога е необходимо да се наеме служител, който да следи промените, което води до допълнителен разход за компанията.

Трудно се прилага за малък бизнес

Големите компании могат да си позволят да намалят своите печалби в прилагането на етични стандарти на поведение. Но за малкия бизнес понякога колебанията в печалбите са въпрос на оцеляване и тяхното намаляване може да означава край за бизнеса. В много случаи малките бизнеси не могат да си позволят да загубят печалба заради стриктно спазване на етични стандарти поради голямата конкуренция на пазара.

Етичните стандарти могат да бъдат неустойчиви

Бизнес етиката и етичните бизнес стандарти се променят във времето, което я прави нестабилна. Трудно е тези стандарти да се променят постоянно в бизнеса. Това изисква компаниите да информират и обучават служителите си всеки път, когато има промяна в техните стандарти.

Да бъдете етични в бизнеса има своите предимства и недостатъци. Но въпреки че етичното поведение може да доведе до по-малко печалба, спазването на етичните принципи може да повиши репутацията на бизнеса, което пък влияе върху привличането на клиенти, инвеститори и задържане на служители. А повече клиенти и инвеститори означава повече продажби и печалба. В крайна сметка негативите от спазването на етичните норми и стандарти може да се превърнат в позитиви след известно време. Така че, ако трябва да обобщим: Печелите повече, отколкото губите, ако сте етични в бизнеса.

Да не забравяме и това, че трябва да се държим с другите така както искаме другите да се държат с нас. Едва ли някой иска да постъпват несправедливо или неетично с него, затова е добре да спазваме етичните принципи в ежедневието и в бизнеса.

И да завършим с един цитат на Аристотел: „От нас зависи да бъдем добри или лоши.“

Курсове за корпоративно обучение: мотивация на служители, разрешаване на конфликти, водене на преговори, делегиране и др.  Вижте обученията, които предлагаме в Бизнес академия.

Свързани статии

 • Онлайн курс Асертивност
  Онлайн курс Асертивност
  Асертивността е умението да отстоявате мнението си без негативни емоции, да се чувствате…
 • Онлайн курс "Преговори и убеждаване"
  Онлайн курс "Преговори и убеждаване"
  Обучението “Преговори и убеждаване” ще ви накара да преосмислите начина, по който…
 • Електронно обучение Мотивация на персонала
  Електронно обучение Мотивация на персонала
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във…
 • Електронно обучение Управление на конфликти
  Електронно обучение Управление на конфликти
  Обучението би било полезно на хора от различни сфери и нива на професионално развитие.