Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Анализ на потребностите от обучение на служителите във фирмата

Кое налага анализ на потребностите от обучение на служители

Как да определите има ли нужда от обучение на служителите. Когато прилагате анализ на потребностите от обучение, Вие не само идентифицирате пропуските на Вашите служители, но и намирате правилния подход за тяхното запълване с нужните знания.

Приблизително време за четене: 1m 51s

Въз основа на анализа на потребностите от обучение, могат да се вземат решения, които включват запълването на липсващите знания, както и подпомагащи дейности за постигане на необходимото ниво на производителност и ефективност във фирмата.

Нека разгледаме основните причини за провеждане на анализ за потребностите от обучение и конкретните стъпки за неговото осъществяване.

• Гарантиране изпълнението на изискванията на клиента;
• Поставяне на подходящи цели и тяхното постигане;
• Създаване на начална база за извършване на сравнения;
• Осигуряване на възможност за оценяване и непрекъснато надграждане на резултатите;
• Ранно идентифициране на проблеми с качеството и насочване на усилията в правилната посока;

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com.

Стъпки в процеса на анализ на потребностите от обучение

Разделянето на процеса на етапи ще Ви помогне да идентифицирате нуждите от обучение, както и да анализирате възникналите проблеми с ефективността.

Етап1
Анализ на ефективността: Чрез него се определят разликите в резултатите на базата на сравнение между моментното състояние на работата и преследваната бизнес цел. Разминаването между желаното и реалното представяне на служителите е известно като "проблеми в ефективността".

Етап 2
Анализ на основните причини: Той идентифицира възможните причини за пропуски в ефективността. Такива могат да бъдат: липса на умения, капацитет и мотивация. Когато сте наясно с първопричината, става лесно да се предприемат правилните мерки за преодоляване на проблема.

Първопричината може да бъде класифицирана в пет категории:

 1. Умение / Знание
 2. Капацитет / Вътрешна среда / Ресурси
 3. Награди и стимули
 4. Мотивация и очаквания
 5. Информация и с обратна връзка

Етап 3
Анализ на нуждите: Той изяснява нуждите за справяне с първопричините. Подробните анализи ще са Ви в полза при проектирането и приложението на подходящи мерки за подобряване на проблемната ефективност. Това включва:

• Анализ на аудиторията
• Анализ на работата 
• Анализ на задачите
• Анализ на вътрешната среда
• Анализ на разходите и ползите

Етап 4
Препоръки:  Анализът на нуждите от обучение помага да се определи дали този подход би бил правилното решение.

Вариант 1 - Обучението е най-доброто решение, когато са установени:

• Дефицит на знания или умения;
• Липса на основни умения, като четене, писане, технологии и математически умения;
• Закони или политики, изискващи нови знания или умения;
• Неадекватно познаване и използване на новите технологии;
• Въвеждане на нови продукти или услуги;
• Липса на коучинг за по-високи стандарти за изпълнение;
• Липса на мотивация в новите служители;

Вариант 2 - Обучението не е най-доброто решение, когато проблемът с резултатите е вследствие на:

• Проблеми с наемането, подбора или заплащането на труда;
• Правила и разпоредби;
• Неумения за анализ на данни и обратна връзка;
• Липса на инструменти, оборудване или ресурси;
• Проблеми с физическата подготовка;
• Липса на мотивация за новата работа.

 Искате ли да Ви помогнем в създаването на обучения? Може да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com.

Пакетът от микрообучения в онлайн курса Обучениe за обучители е свидетелство за нашия опит в областта на учебния дизайн и създаване и провеждане на обучения. 

 

Свързани статии

 • Електронно обучение Обучение за обучители
  Електронно обучение Обучение за обучители
  Кои са основните задължения и роли на обучителя? Стъпки за създаване и провеждане…
 • Електронно обучение Лидерски умения
  Електронно обучение Лидерски умения
  Електронното обучение Лидерски умения съдържа актуална и полезна информация за това…
 • Електронно обучение Основи на лидерството
  Електронно обучение Основи на лидерството
  Електронното обучение Основи на лидерството съдържа актуална и полезна информация…
 • Електронно обучение Мотивация на персонала
  Електронно обучение Мотивация на персонала
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във…