Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

УниКредит Булбанк

Изработка на електронни обучения по поръчка за банка No.1 в България

УниКредит Булбанк е водеща европейска банка, която оперира в 14 основни държави и още 18 световни пазари.

Приблизително време за четене: 1m 17s

За клиента

Банката има над 25 млн. клиента.

УниКредит Булбанк е банка No.1 в България, водеща лизингова компания, лидер във факторинга и потребителското финансиране.

Описание на проекта

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД изработи за УниКредит Булбанк серия от електронни обучения по поръчка (по съдържание подадено от клиента). Електронните обучения се използват като част от вътрешно-фирмените обучения на клиента.

Запиши се за нашите обучения, които ще подобрят уменията и ще допринесат за успеха!

Изисквания и предизвикателства

Основно изискване на клиента е стриктното следване на подаденото съдържание и неговата структура, инкорпорирането на корпоративната му визия във всяко обучение, осигуряването на постоянен мониторинг на процеса.

Решение

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД изработи електронните обучения като спази всички изисквания на клиента и предадете проектите в предварително определените срокове.

Визията на обученията беше съобразена с корпоративната визия (цветове и лого). Използвахме всички подадени от клиента материали като им придадохме интерактивност, съвременна визия и направихте преминаването и усвояването на учебния материал по-лесно.

Как изработихме електронните обучения?

Изработката на всяко едно от електронните обучения включва следните етапи и процеси:

Получаване и преглед на съдържанието, подадено от клиента.

Среща с представител на клиента по време, на която се обсъждат изискванията на клиента за реализацията на конкретното обучение.

• Разпределяне на текста на обучението на екрани и съставяне на сториборд (сценарий), който се предоставя на клиента за одобрение.

• След одобрение на сториборда, започва изработката на дизайна и функционалността на електронното обучение.

Тестване за грешки и несъответствия с изискванията на клиента.

• Предаване на електронното обучение в SCORM формат.

Резултати

Крайните резултатите са интерактивни, дигитални обучения, които позволяват на клиента да обучи по-лесно и в по-кратки срокове своите служители. Обученията са собственост на клиента и могат да бъдат използвани от него за обучение на неограничен брой служители за неограничен период от време.

Електронните обучения съдържат изображения и графики съобразни с корпоративната визия на клиента, интеракции, които задържат и насочват вниманието на обучаемите, звукови файлове (мелодии, voice over), тестове.

Курсовете са изработени със софтуер за изработка на електронни обучения в SCORM формат.

Освен изработка на електронни обучения по поръчка, УниКредит Булбанк закупи готови електронни обучения по меки и бизнес умения, изработени изцяло от НИТ ЕООД.

Свържете се с насПовече...