Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Стандарти за електронно обучение

Какво е стандарт за съвместиммост на онлайн обучение?

SCORM, AICC или xAPI ли са най-разпостранените стандарти за разработване на електронно обучение приложими в съвременните платформи за обучение или има и други?

Приблизително време за четене: 7m 35s

Резюме: Ако някога сте имали нещо общо с електронното обучение, със сигурност сте се сблъсквали с понятия като SCORM, AICC или xAPI. В тази статия ще разгледаме всяко едно от тези съкращения, ще обясним как са се появили и какво правят. В статията ще разгледаме основните стандарти за електронно обучение.

Една проста, но гениална идея движи света на електронното обучение напред вече почти 30 години. Идеята, че не трябва да има значение кой инструмент за създаване на учебно съдържание използвате или коя система за управление на обучението (LMS) предпочита вашият шеф. 

Защо се нуждаем от стандарти за онлайн обучение и системи за управление на обучението?

Има няколко основни причини, поради които стандартите за съответствие като AICC и SCORM са толкова важни:

- Те гарантират, че съдържанието за електронно обучение може да се използва във всяка LMS, което е от съществено значение за безпроблемното електронно обучение.
- Позволяват ви да проследявате напредъка и представянето на обучаемите, така че да можете да идентифицирате областите, в които съдържанието ви трябва да бъде подобрено.
- Те помагат да се гарантира, че съдържанието за електронно обучение е достъпно за всички обучаеми, независимо от техните способности.

Всички продукти за електронно обучение трябва да са съвместими помежду си, без значение кой ги е разработил. Но през 80-те години на миналия век, когато все още нямаше стандарти за съвместимост, компаниите и образователните институции трябваше да създават свои собствени компютърно базирани обучения (CBT/ Computer Based Training) от нулата. 

Така стартира AICC.

1. AICC

История
През 1988 г. няколко големи производители на самолети, включително Boeing и Airbus, започнаха проект, който трябваше да им помогне да намалят разходите за внедряване на CBT за своите служители. Те го нарекоха "Комитет за CBT в авиационната индустрия" (AICC). Този екип започна да разработва пакет от насоки, наречен Computer Managed Instruction (CMI001), който, приложен към компютърно базираните системи за обучение, трябваше да помогне да се гарантира тяхната взаимозаменяемост и съвместимост с други системи.

След това, когато интернет се превърна в явление и необходимостта от хостване на курсове в интернет стана очевидна, те актуализираха CMI с нова спецификация, наречена "Време за изпълнение", в която се описваше как трябва да работи онлайн комуникацията Content ⇋ LMS. AICC нарече тази спецификация "HTTP-базиран протокол AICC/CMI" или HACP.

По-късно, през 1999 г., те пуснаха API за Javascript, който беше алтернатива на HACP и който беше по-лесен за внедряване от доставчиците в техните продукти. По-късно този Javascript API беше използван отново в SCORM с някои малки промени.

Възможности
Наред с други неща, CMI включва обяснение на това как модулите за обучение трябва да комуникират с LMS. Обменът на информация между тях е възможен чрез използването на множество предварително дефинирани променливи, които и LMS, и модулите трябва да познават.

Тези променливи са универсалният език, който им позволява да се разбират помежду си. Това е ядрото на спецификацията на CMI и нейната най-важна част.

Ето някои от важните променливи в CMI, които модулът за обучение и LMS могат да обменят помежду си:

core.score (възможни стойности: raw, max, min)
Raw е резултатът, който ученикът е получил за даден опит.
data.mastery score на ученика
Passing score - Резултат за преминаване, който е бил предварително определен от автора на курса. Ако "core.score raw" е по-голям или равен на "student data.mastery score", модулът се маркира като преминат.
core.lesson status (преминат, завършен, неуспешен, незавършен и т.н.)

Всички тези променливи са създадени, за да може даден модул да съобщи на LMS кога е завършен (прегледан в неговата цялост) и дали всички взаимодействия в него (като тестовете) са преминали с резултат, по-висок от заложения резултат за преминаване. Имаше и други задължителни променливи и доста незадължителни. Доставчиците невинаги внедряваха незадължителните променливи в своите продукти, поради което поддръжката на CMI на AICC беше нееднозначна.

Заключение
По днешните стандарти CMI на AICC e минало. Използвайте го само при липса на по-добра алтернатива. А ако го използвате, може би трябва да преосмислите какви инструменти за електронно обучение използвате.

 

2. SCORM

История
През февруари 1998 г. президентът Бил Клинтън и Министерството на отбраната на САЩ създадоха нова организация, наречена Advanced Distributed Learning (ADL). Те бяха натоварени със задачата да намерят начин да продължат стандартизацията на електронното обучение и да направят онлайн обучението по-рентабилно.

Вместо да започнат от нулата, те заимстваха няколко вече съществуващи спецификации, разработени от други инициативи като AICC. Ето защо ADL нарече проекта си “Sharable Content Object Reference Model - "Референтен модел на обекта за споделяне на съдържание". Той беше по-скоро комбинация от препратки към най-добрите практики, които съществуваха по това време, отколкото самостоятелен нов стандарт.

Проектът SCORM претърпя няколко итерации, като окончателното му издание беше през 2009 г., когато излезе "SCORM 2004 4th Edition". Той няма да се развива повече.

Възможности
По време на жизнения цикъл на SCORM бяха създадени няколко версии, но има две, които все още са актуални:

SCORM 1.2 (издадена през 2001 г., включваща две основни спецификации/наръчници)

Content Aggregation Model- Модел за агрегиране на съдържанието (CAM)
Първоначално той е създаден от "Instructional Management Systems Global Learning Consortium" или IMS. Наред с други неща, той дефинира текстов файл, наречен "манифест", който може да бъде намерен във всеки SCORM модул. Този манифест трябва да изброява всеки ресурсен файл в модула и да сочи към файла, който стартира курса, за да може LMS да го стартира. В този документ също така се посочва, че учебният модул трябва да бъде "опакован" в .zip архив.


Run-Time Environment - Среда за изпълнение (RTE)
Тук се използва спецификацията на CMI, определена от AICC. Същите принципи, същите променливи.

SCORM 2004

Тази версия беше публикувана през 2004 г. и в нея бяха отстранени някои от проблемите на SCORM 1.2, но най-важното е, че беше добавена нова глава, наречена Sequencing and Navigation - "Последователност и навигация". Получена от предишни усилия на IMS, този стандарт даде възможност на авторите на съдържание да изграждат курсовете си от отделни обекти с преносимо съдържание (Sharable Content Objects или SCO). Това им позволява да използват повторно всеки от SCOs във всеки друг модул.

Има три издания на тази версия, публикувани в рамките на 5 години от 2004 до 2009 г. Те се наричат 2-ро, 3-то и 4-то, като всяко от тях съдържа някои корекции в сравнение с предишното, главно в раздела "Последователност и навигация".

Заключение
SCORM все още се използва широко от общността за електронно обучение. Всъщност SCORM 1.2 е най-популярният стандарт и до днес. Въпреки това няма да е пресилено да се каже, че въпреки широкото му прилагане, дните му са преброени.

Предлагаме изработване на електронни курсове, които отговарят на изискванията на платформите за дистанционно обучение и стандартите SCORM

Примери за SCORM обучения можете да видите в нашето Портфолио

SCORM Run-Time не е създаден за мобилно обучение, а това е огромен недостатък в момента.

3. Tin Can API (по-късно преименуван на xAPI)

История
През 2008 г. една организация, наречена Learning Education Training Systems Interoperability (LETSI), заяви, че SCORM вече не отговаря на изискванията на съвременното електронно обучение. Те публикуваха набор от документи, наречени "SCORM 2.0 White-Papers".

В тези документи се изтъкват най-сериозните проблеми със SCORM:

-Зависимост от постоянна връзка с интернет за записване на статистически данни за обучението
-Данните не могат да се изпращат, ако LMS и учебният курс са в различни домейни
-Тесен обхват на параметрите, които могат да се записват като статистически данни
-Недостатъци в сигурността


ADL се съгласи с това и нае Rustici Software да създаде по-добър стандарт, който да отговаря на съвременните изисквания. Те го нарекоха "Проект Tin Can".

През 2013 г. беше пуснат Tin Can 1.0 и започнаха да се появяват първите потребители на новия стандарт. По същото време ADL даде на проекта официалното му име: нарекоха го "Experience API" или накратко "xAPI".

Стандартът се разработваше непрекъснато до 2016 г., когато беше пусната версия 1.03. Тази версия се счита за завършен продукт и в момента няма планове за по-нататъшното му актуализиране.

Възможности
xAPI е Run-Time Environment среда, която ви позволява да записвате данни за почти всяка учебна дейност, която може да се случва на компютър, телефон или таблет, или дори в реална класна стая. Данните се записват под формата на прости защитени записи.

Всяки запис в xAPI съдържа информация за три неща: "участник", "глагол" и "обект".
Участникът е лицето, което участва в учебната дейност. Глаголът е актуализация на статуса (завършен, преминат и т.н.). Обектът е учебната дейност, която се разглежда.

Вместо да се изпращат изявления директно към LMS, както беше направено със SCORM, xAPI дефинира нещо, наречено Learning Record Store (LRS). Това е малко приложение, което улавя такива изявления и ги записва в база данни.

Най-важното е, че не е необходимо LRS да се намира в същия домейн като съдържанието. То може да се намира навсякъде другаде в интернет и пак да "улавя" статистически данни за обучението. Това е страхотно, защото сега учебното съдържание може да се хоства навсякъде, но все пак да изпраща статистики към една и съща LRS.

Друго важно подобрение на xAPI беше, че ако в даден момент няма налична интернет връзка, той позволява на устройствата да записват статистики в оперативната си памет. Когато устройството отново е онлайн, то може да изпрати всичко, което е уловило, към LRS.

Извод
В днешния свят на електронното обучение xAPI е най-усъвършенстваният стандарт за електронно обучение. Той все още не е толкова популярен, колкото SCORM, но, както се казва, старите навици умират бавно. Ако търсите съвременен подход с поддръжка на мобилно обучение или много статистически данни за специфични и нелинейни учебни дейности, уверете се, че вашият инструмент за създаване на авторски материали и вашата LMS поддържат xAPI.

4. Cmi5

История
Малко след разпускането на AICC през 2014 г. голяма част от неговите специалисти решиха да започнат нов проект. Тъй като xAPI беше толкова обобщен, че можеше да поддържа широк спектър от реализации, те искаха да улеснят приемането на xAPI от стандартните учебни среди, ориентирани към LMS.

Затова през 2016 г. те описаха нещо, което нарекоха "придружаващ стандарт за xAPI". Той получи името "cmi5", подобно на името на първата спецификация за оперативна съвместимост, разработена от AICC, "CMI001".

Възможности
Cmi5 е допълваща спецификация, която обяснява как трябва да се пакетират модулите с xAPI, за да се улесни предоставянето им на традиционните LMS. Тя също така определя как трябва да се описва файловата структура на курса и как курсът трябва да инициира комуникацията си с LMS.

В общи линии той прави за xAPI това, което SCORM направи за API на AICC.

Извод
Ако вече работите със среда за електронно обучение, която е съвместима с xAPI, може би ще искате да проверите дали и вашият инструмент за създаване на текст, и LMS поддържат cmi5 в допълнение към xAPI. Използването на cmi5 ще направи обмена на данни между вашите курсове и LMS малко по-сигурен благодарение на механизма за ръкостискане на стандарта. Същевременно пакетирането и качването на вашите курсове в LMS също ще стане по-лесно.

5. IMS Common Cartridge


История
Въпреки че SCORM все още е най-популярният стандарт за онлайн обучение, имаше и други успешни усилия в тази област. Една организация, наречена IMS Global Learning Consortium, която е основана през 1997 г., изгради свой собствен стандарт за оперативна съвместимост, който се използва широко в образователните среди. Те го нарекоха "IMS Common Cartridge".

И до днес стандартът продължава да се развива благодарение на IMS Global. Той набира скорост и в бъдеще може да се наложи като предпочитана алтернатива на SCORM/xAPI.

Възможности
Common cartridge по същество е подобен на това, което прави SCORM, но с по-голям акцент върху оценките и други академични учебни дейности. Може да се каже, че това е алтернатива на SCORM с много по-опростена реализация, въпреки че все още не е толкова популярна.

Извод
Common Cartridge е жизнеспособна опция, ако работите в сферата на образованието, тъй като се отличава с естествена поддръжка на дейности в класната стая като тестове, задачи и дискусионни форуми. Освен това, ако вече имате SCORM съдържание, е доста лесно да го конвертирате в Common Cartridge.

IMS Common Cartridge ще ви бъде от полза, ако работите в сферата на висшето образование. Ако това е така, уверете се, че вашият LMS / авторски инструмент го поддържа.

Разгледахме няколко различни стандарта за електронно обучение, които определиха облика на електронното обучение през последните 30 години. Някои от тях бяха оригинални проекти, които започнаха от нулата (AICC, IMS), докато други просто се позоваха на куп други спецификации (SCORM).

За съжаление, пътуването ни към по-светло бъдеще на електронното обучение може да се забави леко, защото индустрията все още зависи твърде много от SCORM. Тя се нуждае от силен тласък, за да се насочи към нещо по-добро, например xAPI. Но изглежда, че спецификациите на xAPI са твърде общи в сравнение с "добрия стар" SCORM, така че общността не бърза да ги приеме.

Ще видим какво ще ни донесе новото десетилетие. Дотогава може да разгледате  безплатни ресурси и електронни обучения

Можем да предложим за Вас платформа за онлайн обучение от най-висок клас, съвместима с най-използваните в света стандарти за електронно обучение.

Пишете ни или се обадете  на телефон: +359 2 8505364