Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Патентно ведомство за марките и дизайните

Обучителни видеа в областта на марките и дизайните

Патентното ведомство е публикувало поредица от обучителни видеа в своя YouTube канал в областта на марките и дизайните, обяснявайки как да защитим дизайна като обект на индустриална собственост.

Приблизително време за четене: 1m 46s

Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за закрила на правата върху обекти на индустриалната собственост. Патентното ведомство предоставя поредица обучителни видеа в областта на марките и дизайните, обяснявайки как да защитим дизайна като обект на индустриална собственост, информираха от Българската търговско-промишлена палата.

Видео: Как да регистрирате марката си в България
Целта на обучителното видео е да предостави информация за централизирания портал за класификация на стоки и услуги в областта на марките TMclass. Видеото не дава достъп само до хармонизирана база данни, валидна в рамките на Европейския съюз, но и до база данни от цял свят.

МАРКАТА съгл. чл.9 е знак, който е способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Парижката конвенция ги дели на търговски марки и добре известни марки (трябва да имат по-голяма закрила). Българският закон ги дели на три (чл.50а):

  1. Известни на територията на България. Те препятстват регистрирането на сходни на тях марки, когато се иска регистрацията на същите или сходни стоки или услуги. Определят се по класове и подкласове стоки и услуги съгласно класификация от спогодба от Ница, ратифицирана от България.
  2. Общоизвестни на територията на България. Не може да се регистрира сходна марка, но за всички класове стоки и услуги. Как се преценява дали марката е известна или общоизвестна - най-същественото е да говори нещо на потребителите: използват се социологически анкети, допитвания. Известни са и обективни критерии: да присъства на пазара реално; да се докаже, че са влагани средства в промоцията й (реклама, усилия за разгласяването на марката).
  3. Марка на Общността - Марката на Общността е марка, която е регистрирана във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) при условията и по реда на Регламент (ЕО) № 207/2009 (чл.72а).

Патентно ведомство за марките и дизайните предлага да видите:

Видео: Как да регистрирате промишлен дизайн в България
„Здравейте, бих искала да регистрирам мой дизайн. Какво трябва да направя?“ – отговора ще откриете във видеото.

Видео: Реформа в областта на марките в България
Целта на реформата за марките е да улесни регистрацията и управлението на марки в целия Европейски съюз. Изгледай видеото, за да научиш каква е целта на реформата на марките, какви са промените при заявяване на марки, какви са промените при регистрация на марки, какви са промените за притежателите на марки и какво друго трябва да знаете още за реформата в областта на марките.

Видео: Основни познания за марката и дизайна като обекти на индустриалната собственост

Патентното ведомство има подготвено анимирано видео и за учениците. Неговата цел е да им даде основни познания за марката и дизайна като обекти на индустриална собственост.

Можете да поръчате обучителни видеа като се свържете с нас на тел.00359 2 8505364 или ни пишете от формата по-долу: