Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Курс по Английски език Ниво А1

Курс по английски език за начинаещи

Онлайн курс по английски език съдържа уроци, упражнения, тестове, отговарящи на Европейската езикова рамка за ниво А1.

Този онлайн курс по английски език е специално създаден за начинаещи и цели да предостави основни познания и умения за ефективна комуникация на английски език. В рамките на този курс по английски език онлайн на ниво A1 ще се запознаете с основите на английския език. Ще усвоите основни граматически структури, лексика и изрази, които са необходими за ежедневно общуване на английски език. Програмата се фокусира върху уменията за слушане, говорене, четене и писане, като има за цел да ви подготви за успешно справяне с ежедневни ситуации на английски език.

При въпроси относно курса разполагате с възможността за електронна комуникация с преподавател.

Курсът е предоставен от Ленгуидж Академи ЕООД.

 

 

 

 

Курс по Английски език Ниво А1

Съдържание

 • Английската азбука.
 • Числа, числителни бройни, образуване на числителни бройни.
 • Форми и фигури и цветове.
 • Семейство, роднини и приятели.
 • Професии.
 • Населени места, сгради, администрации.
 • Природа и климат.
 • Дните и месеците от годината.
 • Дом и офис.
 • Части на тялото и лице.
 • Основни глаголи свързани с дейности.
 • Запознанства, фразеологични изрази.
 • Часовник, образуване и правила.
 • Определителен и неопределителен член( a/an,the) и правилата за употреба.
 • Показателни местоимения и тяхната употреба.
 • Английски словоред,правила за образуване на словореда, синтаксис.
 • Сегашно просто време на глагола “to be”, образуване на положителна, отрицателна и въпросителна форма и употреба.
 • Минало просто време на глагола “to be”, образуване и правила за употреба.
 • Бъдеще просто време на глагола “to be”, образуване и правила за употреба.
 • Сегашно просто време на глаголите в английския- положителна, отрицателна и въпросителна форма.
 • Употреба на Сегашно просто време( Present Simple).
 • Бъдеще просто време( Future Simple Thence) на глаголите в английския, образуване и употреба.
 • Минало просто време( Рast Simple Thence) на правилните глаголи в английския, образуване и употреба.
 • Правилни и неправилни глаголи в английския език.
 • Притежателни местоимения, употреба.
 • Модални глаголи, правила за употреба
 • Предлози в английския, правила за употреба.
 • Сравнителна и превъзходна степен и правила за употреба.
 • Лични местоимения, правила за употреба.
 • Множествено число в английския език, образуване и правила.
 • Сегашно продължително време( Present Continuous thence).
 • Образуване на сегашно продължително време – положителна, отрицателна и въпросителна форма.
 • Употреба на Сегашно продължително време.
 • Финален тест

След успешно преминаване на онлайн курс по английски език се получава Сертификат за ниво А1 по Европейската Езикова рамка.

Как се преминава обучението?

Когато обучаемият се запише за курса, получава персонален акаунт за достъп до обучението. То се преминава онлайн, в удобно за потребителя време и място.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.: +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com

 

Свързани статии

 • Курс по Английски език Ниво B2
  Курс по Английски език Ниво B2
  Подобрете своите комуникативни умения, научете нови думи и се чувствайте уверено…
 • Курс по Английски език Ниво B1
  Курс по Английски език Ниво B1
  Онлайн курс по английски език съдържа граматически упражнения, задачи и тестове,…
 • Курс по Английски език Ниво А2
  Курс по Английски език Ниво А2
  Онлайн курс по английски език съдържа уроци, упражнения, тестове, отговарящи на Европейската…
 • Електронно обучение Обучение за обучители
  Електронно обучение Обучение за обучители
  Кои са основните задължения и роли на обучителя? Стъпки за създаване и провеждане…